Venkovský obchod Moravy a Slezska

Venkovský obchod Moravy a Slezska
Dostupnost: skladem
cenová akce
s DPH
Běžná cena398,00 Kč
Vaše cena220,00 Kč
Úspora (45 %)178,00 Kč
ks
Venkovský obchod Moravy a Slezska. Socio-ekonomické sondy
Daniel Drápala


Publikace Venkovský obchod Moravy a Slezska přináší ucelený pohled na základní formy maloobchodní směny uskutečňované od 18. do první poloviny 20. století ve venkovském prostředí Moravy a Slezska. Jednalo se o složitý systém, v jehož rámci hrály vedle ekonomických funkcí stejně důležitou roli také faktory sociální a kulturní. Práce proto propojuje metody hospodářských a sociálních dějin s přístupy ekonomické etnologie. Přibližuje systém fungování i druhovou skladbu zboží obchodovaného prostřednictvím jednotlivých typů tržních akcí (denní, týdenní, výroční, dobytčí, poutní či jiné specifické trhy), vesnických a maloměstských kupeckých krámů i podomních obchodníků. Autor se cíleně zaměřuje také na aktéry směnných operací, jejich profesní strategie i normy chování.

Obsah:

ÚVOD
Exkurs první

TRHY
Tržní privilegia
Tržní termíny
Trhy v lokálním a regionálním hospodářském systému
Tržiště
Ruch tržního dne
Exkurs druhý
Denní trhy
Exkurs třetí
Týdenní trhy
Obchod s obilím na týdenních trzích
Výroční trhy
Erkurs čtvrtý
Dobytčí trhy a obchod dobytkem
Exkurs pátý
Specifické tržní akce
Exkurs šestý

MALOMĚSTŠTÍ A VESNIČTÍ KUPCI

PODOMNÍ OBCHOD
Právní, ekonomické a sociální souvislosti
Podomní prodej
Podomní výkup
Praktiky podomních obchodníků
Životní realita podomování
Exkurs sedmý

ZÁVĚR
PRAMENY
LITERATURA A TIŠTĚNÉ PRAMENY
PODĚKOVÁNÍ
ZUSAMMENFASSUNG
SUMMARY