Veřejný prostor v ohrožení?

Veřejný prostor v ohrožení?
ISBN: 978-80-88283-18-8
Availability: in stock
including VAT
your price190,00 Kč
ps
Petr Kratochvíl (ed.)

Veřejný prostor v ohrožení?

Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín

Městský veřejný prostor - jeho podoba, funkce, nové funkce i možná ohrožení – je dnes tématem živých diskuzí jak odborné, tak široké veřejnosti. Je také tématem velmi komplexním, neboť městský veřejný prostor má vždy nějaký fyzický tvar, je naplněn aktivitami, mezilidskými kontakty a vztahy, nese kulturní významy. Architektonicko-urbanistické, sociální a kulturní prvky se zde vzájemně propojují a podmiňují. I proto je vhodné v teoretických analýzách přistupovat k tomuto tématu z perspektivy různých vědeckých disciplín, jak se o to pokouší právě tato kolektivní publikace. Zastoupeny jsou v ní výklady sociologické, filosofické, právní a uměleckohistorické, analýz z pohledu teorie urbanismu i památkové péče, ale všímá si i živého umění v městském prostoru.

Obsah:

Úvod. Petr Kratochvíl
Městský veřejný prostor a klimatická změna - příležitost, nebo ohrožení? Slavomíra Ferenčuhová
Město a jeho veřejnosti. Rekonstruktivní kritika Habermasova veřejného prostoru v prostředí globálních interakcí. Milan Kreuzziger
Renesance, nebo krize městského veřejného prostoru? Petr Kratochvíl
Lesná a Ďáblice: památková ochrana sídlišť z hlediska veřejného a soukromého zájmu. Rostislav Švácha
Střet veřejného a soukromého zájmu ve veřejném prostoru. Michal Novotný
Hudba v ulicích Prahy - narušení pořádku? Matěj Kratochvíl
Veřejný prostor panelových sídlišť: kolektivismus, privatismus a participace. Michal Lehečka
Jsou česká města revanšistická? Úvaha o povaze punitivního urbanismu v ČR. Petr Vašát
Zahrádkové osady jako prostor soukromý, veřejný, nebo jiný? O neoliberalizaci správy městského prostoru. Petr Gibas

Literatura
Jmenný rejstřík
English summary

Nakladatelství Artefactum, Praha 2018, rozměr 165 x 240 mm, 143 s., bar, česky, ISBN 978-80-88283-18-8