Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století

Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století
ISBN: 80-85010-90-9
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena295,00 Kč
ks
Martin Dohnal

Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století


Na podkladě historických katastrálních map a urbářů autor zkoumá, jak se měnilo osídlení venkovské krajiny na Táborsku. Použití regresivní metody zkoumání v tomto rozsahu bylo poměrně unikátní i ve světovém měřítku.

Obsah:

Úvod
Lokalizace a dějiny sledovaných obcí
Klasifikace půdorysného uspořádání vsí a jejich plužin
Vývoj intravilánů
Vývoj krajiny
Závěr
Prameny
Literatura
Zkratky
Seznam tabulek
Seznam obrazových příloh
Přílohy
Villages and landscapes in the region of Tábor from the 15th to 19th century
Tabulky
Obrazové přílohy

Etnologický ústav AV ČR,v.v.i., Praha 2006, 351 str., ISBN 80-85010-90-9