Vila Jenny a Josefa Winternitzových

Vila Jenny a Josefa Winternitzových
ISBN: 978-80-87989-73-9
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Lada Hubatová-Vacková, Valentyna Nikolenko eds.

Vila Jenny a Josefa Winternitzových

Winternitzova vila je jednou z posledních realizací vzniklých z tvůrčí synergie a spolupráce Adolfa Loose a Karla Lhoty mezi lety 1931 a 1932. Je významným příkladem modernistické architektury, ale také tichým svědkem konkrétního dějinného příběhu židovské rodiny Winternitzovy v multikulturním meziválečném Československu, reliktem historických zvratů během 2. světové války a později v komunistické zemi. Publikace, která slouží i jako průvodce vilou, je sestavena z dílčích studií. V nich vedle historie rodiny a vily předkládáme otázky týkající se autorství a architektonického „rukopisu“ nebo problémy spjaté s terminologickým situováním loosovské architektury. Obrazová archivní dokumentace spjatá s Winternitzovou rodinou a vilou je doplněna o současné fotografie a grafické vstupy mladých tvůrců (axonometrické vizualizace, panoramatické fotografie).

Obsah:
Úvod. Lada Hubatová-Vacková
Rodina Winternitzova a historie vily. Eva Andrejsová, Alice Vítková, Nikol Vlčková
Architektura a interiér vily. Kamila Huptychová, Nikol Vlčková
Adolf Loos. Lada Hubatová-Vacková
Adolf Loos, Winternitzova vila a otázka autorství. Christopher Long
Dům, který není strojem na bydlení. Měkký modernismus Adolfa Loose a Karla Lhoty. Lada Hubatová-Vacková
Urbanistický vývoj okolí Winternitzovy vily. Michal Jalůvka
Výběrová bibliografie. Valentyna Nikolenko, Lada Hubatová-Vacková, Tomáš Zapletal

Vysoká škola uměleckoprůmyslová a David Cysař, Praha 2020, rozměr 165 x 210 mm, 104 s., bar., česky, existuje i v anglické mutaci, ISBN 978-80-87989-73-9