Vizmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny

Vizmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Vladislav Razím
 
 

Vizmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny

 
Obsah:
 
Úvodem
Cíle archeologického výzkumu Vizmburka v letech 1972-1984
Archeologický výzkum hradu v jednotlivých letních sezonách
Důvody a souvislosti celkového odkryvu hradu
Výzkum a prezentace architektury hradu v průběhu jeho archeologického odkryvu
Výzkum a prezentace architektury hradu od ukončení jeho archeologického odkryvu do současnosti
Vybrané kapitoly z dějin hradu Vizmburka a jejich otázky
Poloha, dispozice a stavební charakteristika hradního areálu
Popis a rozbor jádra hradu: Věž / Obvodová hradba / Jižní křídlo / Východní křídlo / Západní křídlo / Kuchyně a tzv. kovárna / Nádvoří se studnou / Brána jádra hradu (třetí brána) / Nejvýznamnější architektonické články nalezené v suti uvnitř hradního jádra
Popis a rozbor vnějšího opevnění jádra hradu: Západní parkán a střední, druhá brána / Severní a východní parkán s příkopem / Val a vnější, první brána
Stavební proměny hradu a otázky jejich chronologie
Potřeby dalšího výzkumu hradu
Poznámky
Prameny a literatura: Vizmburk / Ostatní
Geodetické zaměření dnešního stavu jádra hradu
Resumé