Volmanova vila - klenot české meziválečné architektury

Volmanova vila - klenot české meziválečné architektury
ISBN: 978-80-257-2855-0
Availability: in stock
including VAT
your price598,00 Kč
ps
Tothová Jolana, Tichý Marek, Sedláková Radomíra, Kurfürstová Magdalena

Volmanova vila - klenot české meziválečné architektury

Volmanova vila je fenomenálním příkladem české meziválečné architektury i dokladem společenské ambice první československé republiky podepřené její ekonomickou silou. Kniha „Volmanova vila – klenot české meziválečné architektury“ je stejně tak výpravnou monografií představující její architekturu, jako sondou do české moderní historie. Svědectvím o proměnách naší společnosti po roce 1948 i dokladem více jak patnáctiletého úsilí spojeného s obnovou a rekonstrukcí vily.
Kromě podrobného popisu stavby jsou zde představeny dodnes neuveřejněné dobové plány a fotografie doprovázené mnohovrstevnatými historickými komentáři a vysvětlením technik použitých při rekonstrukci objektu. Část textů je věnována autorům vily, době jejího vzniku i dílu významného českého podnikatele Josefa Volmana, zakladatele závodu, který dal vzniknout legendární české značce obráběcích strojů i současné tváři města Čelákovice, a také osudům jeho rodiny, které byly stejně pohnuté jako osud samotného domu. To vše se prolíná s úvahami historiků a architektů o kompozici domu, jeho estetice, atmosféře, expresi i řádu, které jsou poselstvím pro současnou dobu.

Obsah:

Úvod - zapomenutý klenot české meziválečné avantgardy
Josef Volman
Architekti - Karel Janů a Jiří Štursa
Rodinný dům - téma meziválečné architektury
Volmanova zakázka
Stavitel - Karel Bíbr
Vybrané čelákovické stavby 20. a 30. let 20. století
Místo pro vilu
Projekt vily
Popis účelu a dispozice vily -  očima architekta
Vila v parku, dominanta krajiny
Park vily
Historie vily a jejích obyvatel do roku 1948
Historie po roce 1948
Stavbení úpravy a využití vily mezi lety 1952-1990
Volmanova vila - rekonstrukce 2002-2017
Doslov
Výběr z publikační činnosti architektů Karla Janů a Jiřího Štursy (včetně PAS)
Použité prameny
Autoři
Abstract

Nakladatelství Argo, Praha 2020, rozměr 225 x 290 mm, 157 s., bar., česky, ISBN 978-80-257-2855-0