Všední den v české fotografii 50. a 60. let

Všední den v české fotografii 50. a 60. let
ISBN: 978-80-88256-01-4
Availability: in stock
including VAT
your price690,00 Kč
ps
Lukáš Bártl

Všední den v české fotografii 50. a 60. let


Kniha představuje svébytný proud české fotografie padesátých a šedesátých let 20. století, pro nějž se později vžilo pojmenování fotografie všedního dne či poezie všedního dne ve fotografii. Tyto snímky, většinou pořízené v nejrůznějších uličních zákoutích našich měst, okouzlily ve své době prostřednictvím tisku a obrazových publikací obrovské množství lidí. Jejich tvůrci pak měli neobyčejně velké divácké publikum a také popularitu, o níž se dnešním výtvarným umělcům, snad až na nemnohé výjimky, může jen zdát. Doba žila fotografií a žila všedností. Mnohá díla však uchvacují dodnes nejen svou řemeslnou kvalitou a rafinovaností, ale s odstupem času rovněž hutnou informací o této zajímavé době, viděné dnes již prizmatem určité nostalgie. Z nejpřednějších českých a moravských fotografů sledovaného období jsou v knize zastoupeni například Jiří Jeníček, Václav Jírů, Jan Beran, Karel Otto Hrubý, Marie Šechtlová, Erich a Milada Einhornovi, Miloš Budík či Pavel Dias. Publikace je uzavřena výběrovou bibliografií, jmenným rejstříkem a anglickým resumé.

Obsah:


Všednost a všednost
Vědení současnost proti nevšední budoucnosti
Osobnosti fotografie všedního dne
Všední doprovod
Město a jeho lidé
Soutěžení s múzami
Doslov

Jiří Jeníček
Václav Jírů
Jan Beran
Karel Otto Hrubý
Vladimír Skoupil
Soňa Skoupilová
Miloš Budík
Bohuslav Burian
Jaroslav Vávra
Ivo Přeček
Jan Hajn
Rupert Kytka
Erich Einhorn
Milada Einhornová
Pavel Dias
Marie Šechtlová
Jaroslav Pacovský
Boris Baromykin

Výběrová bibliografie
Jmenný rejstřík
Summary

Arbor vitae, Praha 2018 192 str., 190 x 275 mm, ISBN 978-80-88256-01-4