Výtvarné avantgardy 20.století

Výtvarné avantgardy 20.století
ISBN: 978-80-246-1783-1
Availability: in stock
including VAT
your price170,00 Kč
ps
Anita Pelánová
 
Výtvarné avantgardy 20.století

Není to "pitevní" zpráva o avantgardách, ale pohled na svět dvacátého století prizmatem uměleckého vidění malířů. Metodologicky je práce mimořádně zajímavá tím, že v dokonalé zkratce postihuje civilizační objevy, které podmiňují proměny vidění světa, a teprve z této pozice přichází k proměnám uměleckých paradigmat, výtvarných prostředků a zároveň vztahů…

Obsah:

Historický úvod

Výtvarné avantgardy 20. století
Fauvismus
Expresionismus
Kubismus
Futurismus
Abstrakce
Dadaismus
Surrealismus
Mezinárodní funkcionalismus a Bauhaus
Meziválečný neorealismus

Konec avantgard v Čechách

Závěr
Slovníček pojmů
Literatura
Rejstřík jmen

Recenze PhDr. Kristýny Kolajové, členky Domácí rady Klubu Za starou Prahu:

Kniha, která je velmi zajímavá tím, že ačkoli uvádí čtenáře do světa výtvarného umění (první polovina 20. století), neobsahuje ani jeden obrázek! Za tento nečekaný krok je však třeba autorku pochválit. Díla i umělci, o nichž píše, se opravdu dají rychle najít na internetu, a ona si tím vytvořila prostor pro ucelený výklad této fáze dějin umění, do nějž mohla lépe zahrnout také podstatné mezníky vývoje věd, techniky, ale i změny společenské, které nejen že s uměleckým vývojem souvisejí, ale často jsou pro něj základními podněty. Publikace se velmi dobře čte, a přitom obsahuje všechna nutná fakta. Nevyznačuje se sice žádnými převratnými objevy, to v takto zhuštěné formě ani nejde, ale jsou v ní výborně zapracované nejrůznější detaily, poznámky, citace a postřehy, jež pouhý dějinný přehled povyšují na přínosné a užitečné dílo. Jistě je ocení všichni, kdo studují dějiny umění nebo se na jejich studium připravují, ale i ti, kdo zkrátka chtějí mít jen všeobecný rozhled.

Karolinum, Praha 2010, 146 str, 21x15 cm, ISBN 978-80-246-1783-1