Vzpomínky na starou moravskou Ostravu

Vzpomínky na starou moravskou Ostravu
ISBN: ISBN 978-80-7422-907-7
Availability: in stock
including VAT
your price419,00 Kč
ps
Jan Kubla
Vzpomínky na starou moravskou Ostravu

Paměti Ing. Jana Kubly (1859–1940) mají ambici oslovit široké spektrum čtenářů. Odborné veřejnosti se zájmem o dějiny Ostravy a okolí nabízejí mnoho nových informací o lokálních událostech a osobnostech, laickou veřejnost pak jistě zaujme poutavé vyprávění zaměřené především na všednodenní vývoj, zcela jistě pak i četné pasáže v ostravském dialektu a pak také fotografie srovnávající podobu Ostravu před mnoha lety a nyní. Představované memoáry jsou typickým příkladem tzv. ego‑dokumentu a jsou cenným doplňkem takto zaměřené literatury o Ostravě. Ve vzpomínkách Ing. Jana Kubly ožívá mnoho různých událostí, dozvídáme se z nich nemálo osobního o lidech, které většinou známe jen z hesel ve slovnících. Je pravděpodobné, že paměti zůstaly nedopsány – možná právě to je důvod, proč se jejich pisatel při popisu své rodiny zaměřil na starší generace a pominul své sourozence, děti a manželku. Tento jistý hendikep je zmírněn skutečností, že na tyto informace čtenář narazí ve dvou publikacích, které Viktor Velek věnoval synovi Ing. Jana Kubly opernímu pěvci Richardu Kublovi (2. a 4. díl česko‑německy psané tetralogie Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní / Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien).

Úvod edice čtenáře seznamuje s Kublovou rodinou a podrobně představuje pisatele pamětí. Nejen z pohledu zvenčí (zejména denní tisk), ale i z pohledu rodiny, konkrétně dcery Marie a syna Richarda. Čtenáři je tak umožněno rozšířit si představu o tom, kdo je jeho průvodce dějinami Ostravy.

Obash:
Rodokmen
Dříve než dostane slovo Jan Kubla
Geneze edičního záměru
Kdo byl vlastně Ing. Jan Kubla?
Datace pamětí Ing. Jana Kubly a motivace k jejich sepsání
Co napsat na závěr?

Ediční poznámka
Popis strojopisného exempláře v AMO
Popis rukopisného exempláře z pozůstalosti Richarda Kubly v AMO
""rukopis a rukopis"
Přílohy
Úprava textu
Literatura (abecedně řazený výběr)
Prameny

Tempora mutantur...
I. oddíl
II. oddíl
III. oddíl
IV. oddíl
V. oddíl
VI. oddíl
VII. oddíl
VIII. oddíl
IX. oddíl
X. oddíl
XI. oddíl
XII. oddíl
XIII. oddíl
XIV. oddíl
XV. oddíl
XVI. oddíl
XVII. oddíl
XVIII. oddíl
XIX. oddíl
XX. oddíl
XXI. oddíl
XXII. oddíl
Přílohy
Resumé
Summary
Zusammenfassung
Jmenný rejstřík
Uličník

Nakladatelství Lidové noviny, Praha-Ostrava 2022, počet stran 341, česky, ISBN 978-80-7422-907-7