Z dějin geodézie a kartografie 16

Z dějin geodézie a kartografie 16
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena270,00 Kč
ks
Antonín Švejda (ed.)

Z dějin geodézie a kartografie 16

Staré mapy a měřičské práce

Obsah:

Úvod (Antonín Švejda)

Osobnoti geodézie, kartografie a astronomie
 • František Antonín Gerstner - geometr a stavitel prvních železnic v Čechách, Rakousku a Rusku (české období jeho života a činnosti) (Alexandr Drbal)
 • Ruský a český astronom Josef Sýkora (1870-1944) (Alexandr Drbal)
 • Ján Lipský - vojak, vzdelanec a kartograf (Ján Ježko)
 • Český geodet a astronom ing. dr. Ladislav J. Lukeš (Georgij Karský)
 • Kartograf Gustav Süssemilch (Jiří Martínek)
 • František Mašek a pozemkový katastr (Václav Nejedlý)
 • Jaroslav Pantoflíček - zakladatel československé geodézie a kartografie (Tomáš Zadražil)
Zeměměřičské práce a spolky
 • Geodetické práce ve vojenské zeměpisné službě československé a české armády (Drahomír Dušátko)
 • České zeměměřičské spolky a autorizace (Pavel Hánek)
Mapování
 • Spomienky na topografické mapovania v rokoch 1951 - 1971 (Jozef Marek)
 • Lehmannova teorie zobrazování topografického povrchu šrafováním (Martina Vichrová)
Hodnocení mapových děl
 • Vývoj mapového obrazu Českých Budějovic (Josef Charvát)
 • Mapa světa 1: 2 500 000 (Miroslav Mikšovský)
 • Studie a hodnocení Palackého mapy Čech z roku 1874 (Magda Válková)
Dokumentace map a geografické literatury
 • geografická bibliografie - nový nástroj pro kartografii (Eva Novotná)
 • Metody, postupy a výsledky práce v digitalizačním centru starých kartografických děl ODIS VÚGTK (Milan Tlach / Filip Antoš)
 • Databáze vojenských topografických map USA a SSSR, její struktura a georeference (Bohusla Veverka / Monika Čechurová)
O autorech
Abstracts