Zaniklé vesnice jižního Plzeňska

Zaniklé vesnice jižního Plzeňska
ISBN: 978-80-87170-01-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena69,00 Kč
ks
Petr Rožmberský

Zaniklé vesnice jižního Plzeňska

Publikace se zabývá zaniklými vesnicemi regionu jižní Plzeňsko. Po obecném úvodu následuje stručný popis lokalit se seznamem literatury. Publikace je základní pomůckou pro zájemce o tuto oblast historie.

Zaniklé středověké a raně novověké vsi představují pro archeologii cenný pra-men poznání, neboť jsou jakýmisi „konzervami“ doby, ve které v nich přestal kolotat život našich předků. Archeologické výzkumy postupně odhalují jejich půdorysy, po-dobu tehdejších obydlí a nalezenými předměty dokumentují každodenní život někdej-ších zemědělců. Proto by mnohdy nepatrné pozůstatky po zaniklém osídlení měly být také chráněny, neboť jsou často i z nevědomosti ničeny. Jsou také stále méně a méně patrné nejen činností člověka, ale ukusuje si zde své sousto i zub času.
Zdaleka ne všechny zaniklé vesnice jsou přesně lokalizovány. Záhady tedy ne-skrývá jen starý Egypt, ale i naše pole a lesy. Pomoci rozřešit je mohou nejlépe místní znalci, oznámí-li svá zjištění příslušnému odbornému pracovišti. Zanesení přesné polohy zaniklých vesnic do map je velmi důležité pro středověkou archeologii, která v případě ohrožení místa, např. novou dálnicí, může na předem známé lokalitě provést v předstihu záchranný výzkum a rozšířit naše poznatky o hmotné kultuře venkovského lidu, upřesnit dobu vzniku a zániku osídlení a někdy i určit příčinu zániku vesnice. Tzv. „hledači pokladů“ na zaniklých lokalitách možná najdou hřebíky a další kovové pozůstatky staveb a nářadí, naruší však archeologické situace, vystaví se trestnímu stíhání, ale určitě nezbohatnou.

Muzeum jižního Plzeňska, Blovice 2008, 145 x 210 mm, 48 str., ISBN 978-80-87170-01-4