Zděná boží muka v jižních Čechách

Zděná boží muka v jižních Čechách
Dostupnost: do 7 dní
s DPH
Vaše cena690,00 Kč
ks

Pavel Hájek


Zděná boží muka v jižních Čechách 


V průběhu tří staletí bylo na území jižních Čech postaveno více než dvě stě zděných pilířků a sloupků božích muk. Označovala místa uložení ostatků padlých vojáků a bývala připomínkou i jiných tragických událostí. Někdy byla využívána jako mezníky na hranicích katastrů obcí, sloužila jako rozcestníky, zejména ale byla místem určeným k modlitbě, zastavení a rozjímání na cestách, k prosbám vznášeným za úrodu, déšť, uzdravení, narození dítěte či mnoho dalších potřeb. Jsou dokladem snahy vepsat do krajiny část kolektivní paměti i projevem obecně lidské touhy po blízkosti Boží.
 
Autor je odborným pracovníkem státní památkové péče, kniha završuje jeho mnohaleté výzkumy terénu, map i archivních pramenů. V letošním roce na ni bude navazovat obdobně koncipovaná publikace věnující se jihočeským kamenným božím mukám.

256 s., 258 autorských barevných fotografií + mapové přílohy; německé a anglické resumé