Židovské hřbitovy na jihu Čech

Židovské hřbitovy na jihu Čech
ISBN: 978-80-85033-97-7
Availability: in stock
including VAT
your price1 159,00 Kč
ps
Polakovič Daniel, Steinová Ivana, Vladařová Petra

Židovské hřbitovy na jihu Čech

Jakou paměť v sobě nesou symboly a texty zachované na náhrobcích židovských hřbitovů? Dají se informace, které předávají dalším generacím, srovnat se svědectvím jiných pramenů zachycujících stopy života židovských komunit na jihu Čech? V průběhu 20. století mnohé z těchto památek podlehly cílené devastaci i lhostejnému nezájmu. Přesto lze v jihočeském regionu nalézt téměř deset tisíc židovských náhrobních kamenů pocházejících z 16. až 20. století.

Cílem této fotograficky bohatě vybavené publikace je představit jihočeské židovské hřbitovy na základě několikaleté dokumentace současného stavu a dlouhodobého archivního průzkumu 43 lokalit na historicky vymezeném území Prácheňského a Bechyňského kraje, které jsou dnes administrativně součástí Jihočeského kraje. Vedle souhrnných pojednání o různých aspektech zakládání a provozování těchto areálů či shrnutí epigrafických zvyklostí nápisů i symboliky a ikonografické výzdoby židovských náhrobků, kniha zachycuje i velké množství místních specifik. Ke každé ze zkoumaných lokalit autoři shromáždili mimo jiné informace o počátcích místního židovského osídlení i hřbitova samého, přehled nejstarších dochovaných náhrobků a pokusili se na základě komparace písemných a hmotných pramenů o mikrohistorii významnějších židovských rodin. Celkový obraz spoluvytvářejí i výběrové edice hebrejských textů na náhrobcích doplněné jejich českými překlady. Knihu vydalo českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu v rámci reprezentativní ediční řady Monumenta, svou komplexností a hloubkou záběru se stává výzvou pro následování i v dalších regionech České republiky.

Obsah

Úvodem

Židovské hřbitovy v jihočeských souvislostech
Z dějin židovského osídlení v českých zemích
Zakládání hřbitovů na jihu Čech
K novodobé historii jihočeských hřbitovů
Symbolika na náhrobních kamenech
Náhrobní nápisy
Osud jihočeských hřbitovů ve 20. století

Katalog hřbitovů na jihu Čech
Mapa židovských hřbitovů s dochovanými náhrobky
Počty dochovaných náhrobků
Nejstarší dochované náhrobky
Rabíni a rabináty
Významné osobnosti zmíněné v textch náhrobků před rokem 1850
Kameníci a jejich kamenické dílny
Slovníček vybraných pojmů
Seznam vyobrazení
Použité zkratky
Literatura a prameny
Summary-Zusammenfassung
Místní rejstřík

Národní památkový ústav České Budějovice, r. 2021, rozměr 220 x 310 mm, 384 s., bar., česky, ISBN 978-80-85033-97-7