Žižkovská věž

Žižkovská věž
ISBN: 978-80-01-06328-6
Availability: in stock
including VAT
your price399,00 Kč
ps
Václav Aulický, Jakub Potůček (ed.), Rostislav Švácha

Žižkovská věž

Vysílač Praha-město představuje první a zároveň poslední televizní věž, která byla v Československu postavena v centru města. Stavět se začal koncem komunistické éry a dokončen byl po Sametové revoluci, v roce 1992. Už tento fakt se významně podepsal na negativním vnímání věže, která byla jako produkt režimu spojována s devastující asanací části Žižkova. Když se ovšem od těchto konotací oprostíme, pak začneme vysílač vnímat stejně, jako třeba anglický architekt Peter Cook, který v něm našel fascinující dílo inženýrské architektury.
Projektem vysílače byl pověřen architekt Václav Aulický, který vypracoval několik variant anténního nosiče, zejména pro dvě lokality: Petřín a Mahlerovy sady. V prvním případě byly zkoušeny všechny typy konstrukcí, včetně kotvených stožárů, v druhém případě už jen klasická konstrukce sestávající z jednoho, tří a čtyř nosných tubusů. Nakonec byla zvolena varianta se třemi tubusy, která se pro dnešní lokalitu, tedy Mahlerovy sady, jevila jako optimální. Přípravné práce na stavbě televizní věže s charakteristickou kompozicí (kromě trojice ocelových rour vyplněných tenkou vrstvou betonu ji tvoří také tři kabiny – technologické a restaurační), byly zahájeny v roce 1985. Stavba samotné věže včetně sousední technologické budovy navržené architektem Václavem Aulickým a statikem Jiřím Kozákem, pak byla odstartována o tři roky později.

Obsah

Žižkovská věž z jedné i druhé strany (Rostislav Švácha)

Minimum z televizní historie (Václav Aulický)
 • Až budeme vidět do dálek i za roh (Jakub Potůček)
 • Televizní vysílače (Jakub Potůček)

Televizní vysílač Praha-město
 • Geneze projektu (Jakub Potůček)
 • Obecná úvaha (Václav Aulický)
 • Celkové řešení (Václav Aulický)
 • Stavebně-konstrukční řešení (Václav Aulický)
 • Fáze realizace (Václav Aulický)
 • Poslední fáze (Václav Aulický)
 • Montáž televizního vysílače Praha-město (Václav Aulický)
 • Charakteristické komponenty (Václav Aulický)
 • Polemiky z přelomu osmdesátých a devadesátych let (Václav Aulický)
 • Podniky a osoby spojené s návrhem a realizací (Václav Aulický)

Výběr z literatury
Jmenný rejstřík
Zdroje vyobrazení
Summary
Poděkování

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT Praha 2020, rozměr 125 x 245 mm, 160 s., čb, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-01-06328-6