Zkamenělá hudba

Zkamenělá hudba
ISBN: 978-80-87989-38-8
Availability: in stock
including VAT
your price520,00 Kč
ps
Věra Vostřelová

Zkamenělá hudba

Tvorba architekta Bernharda Gruebera (1806–1882)

Bavorský architekt Bernhard Grueber byl roku 1844 povolán do Prahy, aby se ujal školy architektury na Akademii výtvarných umění a pozvedl stavební produkci v Čechách na uměleckou úroveň. Získával přední zemské a šlechtické zakázky, ovšem s narůstajícím českým národním uvědoměním postupně ztrácel své výsadní postavení a stával se nevítaným cizincem. Nakonec byl nucen se vrátit do své rodné vlasti. Během bezmála třiceti let svého působení v Čechách realizoval řadu originálních projektů, citlivě obnovil významné středověké památky a zpracoval vůbec první rozsáhlou syntézu dějin středověkého umění této země. Český dějepis umění přijal zavrženého architekta teprve v nedávné době. Publikace tak představuje první ucelené zpracování jeho díla. Seznamuje čtenáře s různými stránkami jeho rozmanité tvorby v širokých dobových souvislostech a sleduje ideová východiska jeho dynamického pojetí architektury, nahlížené metaforicky jako „zkamenělá hudba“. Kniha zaujme nejen historiky umění, ale i ostatní milovníky architektury včetně praktikujících architektů. Je výsledkem dlouholetého studia archivních pramenů v Čechách i Bavorsku. Nedílnou součástí publikace je bohatý obrazový materiál sestávající z historických fotografií staveb a originální projektové dokumentace.

Obsah:

Předmluva
Úvod

Recepce a dosavadní poznání díla německého romantika

KOŘENY TVORBY: NĚMECKÝ ROMANTISMUS

I. Vzdělání romantického tvůrce
Centrum umění: Mnichov krále Ludvíka I.
"Kamenný atlas stylů": Odkazy na historii v nové tvorbě
Mnichovská Akademie: Výchova "umělce"
Gärtnerova škola architektury
Italia a Germania: Ideální a národní

II. Za středověkou architekturou
Gotika jako "německé umění"
Počátky národnostního dějepisectví
Restaurování středověkých chrámů
Neogotika: Pravidla i kreativita
Poznávání památek

BAVORSKÝ ARCHITEKT V ČECHÁCH

III. Působení na pražské akademii
Příchodbavorských umělců do Prahy
Profesor "stavebního umění"
Architekt versus inženýr: Akademie versus polytechnika

IV. Obroda domácí architektury: Ve stínu slavnějších umělců
Architektura prvního pražského nábřeží: Vymanění z provincialismu
Monumenty věnované= české vlasti
Městu na ozdobu: Konkurentem "našeho" Ignáce Ullmanna
Mimo hlavní město: Od gotiky k renesanci

Mezi starobylým a moderním: Ve šlechtických službách
Romantika a patriotismus: Práce pro hraběcí rodinu Thunů
vznešená romantika: Zámek Sychrov
Ztracený svět rytířství: Sídla Friedricha ze Schwarzenbergu
Zpátky do historie: Blatná, Litomyšl a Chroustovice
Exkluzivní romantika: Stavby pro barona z Aehrenthalu
Po vzoru císařů a králů: Rodinné hrobky bohaté buržoazie

VI. Restaurování a výzkum stavebních památek
Péče o památky: Šlechtičtí patrioti a rakouský stát versus český národ
Dějiny středověkého umění v Čechách
"Hanobitelem" českých památek?
Malebnost a starobylost versus symetrie: Přestavba Staroměstské radnice
"Romantický", nebo "vědecký přístup k restaurování?
"Nevkusná" a cizí gotika? Obnova kostela Panny Marie na Trávníčku
Očišťování památek: regotizace a puristické rekonstrukce
Vybavení chrámového interiéru: Staré versus nové

GRUBEROVO POJETÍ ARCHITEKTURY

VII. Architektura jako "zkamenělá hudba"
Moderní subjektivita: Rozum versus imaginjace
Architektura a krystal
Architektura a organismus
Architektura a hudba: Ketegorie prostoru a času

Závěrem: Romantismus zavrhovaný a oslavovaný

Summary
Resumé
Biografická data Bernharta Gruebera
Seznam architektonického díla Bernharda Grubera
Zkratky a zkráceně citovaná literatura
Prameny a literatura
Jmenný a místní rejstřík 

UMPRUM, Praha 2018, 392 str., ISBN 978-80-87989-38-8