Zlatá stezka, 2. úsek

Zlatá stezka, 2. úsek
ISBN: 978-80-86260-82-2
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
František Kubů - Petr Zavřel
Zlatá stezka
Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty
2. Úsek Vimperk - státní hranice

Předložená kniha je druhým z plánované řady pěti svazků, do kterých budou uloženy výsledky dvacetiletého výzkumu Zlaté stezky, slavné středověké obchodní cesty, která spo­jovala české země s německým Podunajím. Výzkumný projekt provádějí Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Prachatické muzeum v Prachaticích. Tento druhý svazek zachycu­je průběh vimperské větve Zlaté stezky v úseku z Vimperku až na hranice se Spolkovou re­publikou Německo. Je koncipován tak, aby sloužil nejen zájemcům o historii Zlaté stezky, ale obecněji všem čtenářům, kteří se chtějí dozvědět něco nového o vimperském regionu. Následující třetí díl bude věnován české části kašperskohorské větve, jejíž výzkum byl dokončen v minulém roce. Zároveň byla zahájena příprava grantu, jehož výsledkem bude ve spolupráci naších muzeí s institucemi v německém Pasově završení celého pro­jektu dokončením výzkumu německých částí Zlaté stezky. Zlatá stezka vždy spojovala sousední regiony Čech a Německa. Naše badatelské úsilí od svého počátku v roce 1990 přispívá k znovuobnovení v minulosti přerušovaných stale­tých kontaktů obou národů. Tento díl vychází brzy po přijetí České republiky do Schengen-ského prostoru, které odstranilo další z překážek na cestě k sjednocující se Evropě. Případ­ný český poutník po vimperské větvi Zlaté stezky tak může bez jakýchkoliv překážek dojít až do cílového Pasova tak, jako dávní soumaři ve vrcholných dobách solního obchodu me­zi Pasovem a Vimperkem. Dnes, kdy zbývají pouhé dva roky do oslav tisíciletí Zlaté stezky, je to velmi potěšitelné. Jihočeské muzeum i Prachatické muzeum mají regionální badatelskou činnost ve svých programech a v tomto smyslu naplňují své kulturně historické poslání. V rámci vlast­ních možností a odborných schopností, za podpory svého zřizovatele, Jihočeského kraje, tak přispívají svým podílem k procesu přeshraniční spolupráce a evropské integrace.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Prachatické muzeum, České Budějovice 2007, rozměr 165 x 240 mm, 230 s., čb. s barevnou přílohou, česky, ISBN 978-80-86260-82-2