Zničené kostely severních Čech 1945-1989 / Vernichtete Kirchen Nordböhmens 1945-1989

Zničené kostely severních Čech 1945-1989 / Vernichtete Kirchen Nordböhmens 1945-1989
Availability: in stock
including VAT
your price60,00 Kč
ps

Zničené kostely severních Čech 1945-1989 / Vernichtete Kirchen Nordböhmens 1945-1989

Katalog stejnojmenné výstavy mapující likvidaci sakrálních objektů (kostelů, chrámů a modliteben všech církví, včetně židovských synagog) v severních Čechách v období mezi 2. světovou válkou a pádem komunistického režimu. Nejedná se o komplexní zpracování rozsáhlé problematiky, ale pouze o zaměření se na několik významných fenoménů, které lze v této tragické kapitole dějin severních Čech rozpoznat - likvidace kostelů kvůli existenci tzv. zakázaných pásem (např. vojenský výcvikový prostor Ralsko), těžbě uhlí na Mostecku, Teplicku a Chomutovsku, stavbám vodních přehrad Nechranice a Přísečnice či plánované likvidování sakrálních staveb v okolí Verneřic.


Obsah:

Úvodní slovo ke katalogu k výstavě "Zničené kostely severních Čech 1945-1989"
Geleitwort zum Katalog der Ausstellung "Vernichtete Kirchen Nordböhmens 1945-1989"

Člověk a krajina / Mensch und Landschaft

Vojenský výcvikový prostor Ralsko / Truppenübungsplatz Ralsko

Kostely Ralska / Kirchen in Ralsko
Svébořice / Schwabitz
Jablonec u Mimoně / Gablonez bei Niemes

Hranice jako fenomén / Die Granzen als Phänomen
Fukov / Fugau

Severočeská hnědouhlená pánev / Norböhmisches Braunkohlenbecken

Most a jeho zničené kostely / Die Stadt Most (Brüx) und ihre vernichteten Kirchen
Farní kostel sv. Václava / Pfarrkirche des Hl. Wenzel
Kostel Nanebevzetí Panny Marie / Kirche Himmelfahrt der Jungfrau Maria
Pravoslavný, dříve piaristický kostel / Orthodoxe Kirche, früher Kirche der Piaristen
Evangelický kostel, dříve hřbitovní kostel sv. Anny / Evangelische Kirche, früher Friedhofskirche der Hl. Anna
Minoritský klášter / Minoritenkloster in Mist (Brüx)
Kostel sv. Františka Serafinského / Kirche des Hl. Franz Serafin

Židovice - Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie / Seidowitz - Pfarrkirche der Himmelfahrt der Jungfrau Maria
Kopisty - Kostel Božího Těla / Kopotz / Kirche des Corpus Christi
Bystřice - Filiální kostel Narození Panny Marie (farnost Prunéřov) / Wistritz - Filialkirche Jungfrau Maria Geburt (Pfarrbezirk Prunéřov)
Prunéřov - Farní kostel sv. Petra a Pavla / Brunnersdorf  - Pfarrkirche St. Peter und Paul
Kralupy u Chomutova - Farní kostel sv. Jakuba Staršího / Deutsch Kralupp - Pfarrkirche St. Jakob der Ältere
Račice - Filiální kostel sv. Vavřince a Štěpána (farnost Kralupy u Chomutova) / Retschnitz - Filialkirche St. Laurentius und Stephan (Pfarrbezirk Kralupy u Chomutova)
Krbice - Farní kostel Všech svatých / Groß Körbitz - Pfarrkirche Allerheiligen

Vodní nádrž Nechranice a Přísečnice / Die Stauseen Nechanice a Přísečnice
Nechranice / Negranitz
Přísečnice / Pressnitz
Dolany - Farní kostel sv. Kateřiny / Dehlau - Pfarrkirche der Hl. Katharina
Lomazice - Farní kostel sv. Máří Magdaleny / Lametitz - Pfarrkirche der Hl. Maria Magdalena
Dolina - Kostel sv. Františka z Assisi / Dörnsdorf - Kirche des Hl. Franz von Assisi
Přísečnice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie / Pressnitz - Kirche der Himmelfahrt der Jungfrau Maria
Přísečnice - Hřbitovní kostel sv. Mikuláše / Pressnitz - Friedhofskirche des Hl. Nikolaus
Rusová - Kostel sv. Martina / Reischdorf - Kirche des Hl. Martin

"Verneřický případ" / "Fall Verneřice" (Wernstadt)
Mukařov - Kostel sv. Františka Serafinského / Munkert - Kirche des Hl. Franz Serafin
Merboltice - Farní kostel sv. Kateřiny / Mertendorf / Pfarrkirche der Hl. Katharina
Rychnov - Farní kostel sv. Bartoloměje / Reichen - Pfarrkirche des Hl. Bartholomäus
Valkeřice - Farní kostel sv. Barbory / Algersdorf - Pfarrkirche der Hl. Barbara
Verneřice - Poutní kostel Nejsvětejší Trojice na Božím vrchu / Wernstadt - Wallfahrtskirche der Hl. Dreifaltigkeit auf dem Gottesberg
Býčkovice - Kostel Povýšení sv. Kříže / Pitschkowitz - Kirche zur Erhöhung des heiligen Kreuzes
Touchořiny - Kostel sv. Prokopa / Taucherschien - Kirche des Hl. Prokop

Role církevních tajemníků / Die Rolle der Kirchensekretäre

"Lounský případ" / "Fall Louny" (Laun)
Hořetice - Farní kostel sv. Vavřince / Horatitz - Pfarrkirche St. Laurentius
Zlovědice - Filiální kostel sv. Michaela archanděla (farnost Veliká Ves) / Lobeditz - Filialkirche St. Michael Erzengel (Pfarrbezirk Veliká Ves)
Rišuty - Filiální kostel sv. Bernarda (farnost Měrunice) / Rissut - Filialkirche St. Bernhard (Pfarrbezirk Měrunice)
Lahovice - Filiální kostel sv. Jakuba staršího (farnost Libčeves) / Labowitz - Filialkirche St. Jakob des Älteren (Pfarrbezirk Libčeves)

Zničené synagogy severních Čech / Die vernichteten Synagogen Nordböhmens

Situace po roce 1989 / Die Situation nach 1989

... na závěr / ... zum Abschluss