Zobrazení bez reprodukce

Zobrazení bez reprodukce
ISBN: 978-80-87989-36-4
Availability: in stock
including VAT
your price410,00 Kč
ps
Hana Buddeus

Zobrazení bez reprodukce

Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století

Autorka v knize, která je zároveň 1. svazkem nové ediční řady Nakladatelství UMPRUM, zkoumá specifika českého performativního umění 70. let 20. století skrze jeho vztah k fotografii. Fotografické aspekty performance a performativní aspekty fotografie jsou ověřovány na vybraných a v některých případech dnes neznámých dílech Petra Štembery, Karla Milera, Jana Mlčocha nebo Jiřího Kovandy. Publikace představuje možnosti fotografického rámování performativního umění a zabývá se i širším polem podmínek jeho vzniku a distribuce. Zkoumá nejen vnitřní vztahy performance a fotografie, ale fotografickou dokumentaci popisuje také jako nástroj recepce dematerializovaného umění a jako rámec nahrazující neexistující instituce. Grafika Štěpán Marko.

Mgr. Hana Buddeus, Ph.D. – historička umění a kurátorka. Zabývá se fotografií v kontextu dějin umění a současným uměním. V roce 2015 ukončila doktorské studium na UMPRUM dizertační prací, v níž se věnovala problematice fotografické dokumentace performance. V uplynulých letech se podílela na dramaturgické koncepci Festivalu Fotograf a vedla Galerii AMU. Je členkou redakční rady časopisu Fotograf. V současnosti pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR na grantovém projektu „Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví“.

Obsah:

Úvod: Zde-tehdy-teď-tamhle
Zobrazení bez reprodukce? Teoretický rámec zkoumání fotografické dokumentace performance
Nástroj narcismu. Fotografická dokumentace v česky psaných dějinách umění
Fotografické podmínky happeningu. Vladimír Boudník, Milan Knížák
Mezi dokumentem a obrazem. Petr štembera, Jan Mlčoch, Karel Miller
Náhradní institucionální rámec. Petr Štembera
Networking
Uzlové body
Spojení / východ-západ
Performance na zahraničních výstavách, v katalozích a knihách
Alternativní informační síť

Závěr
Jmenný rejstřík
Použitá literatura
Seznam reprodukcí
Ediční poznámka
English Summary

UMPRUM, Praha 2017, 150 str., 150 x 225 mm, ISBN 978-80-87989-36-4