Zpravodaj STOP 2017/2

Zpravodaj STOP 2017/2
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Téma: Práce s barvami v památkové péči

Obsah:
Na barvě záleží
Co oko ví
Význam barev v architektuře
Proměny barevného cítění v 19. století
Barevnost exteriérové plastiky
Barvy na stavbě, zkušenosti z praxe
Barevnost historických staveb. Příklady z praxe ve středních Čechách
Možnosti a limity průzkumu barevnosti historických fasád
Finis coronat opus
Vzorkování barev na památkově chráněných fasádách
Zakázkové zpracování odstínů v manufakturně-průmyslově vyráběných barvách
Odstíny barev - malířské názvosloví
Summary
Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 2017, rozměr 148 x 210 mm, 110 s.