Zprávy památkové péče 2017/1-2

Zprávy památkové péče 2017/1-2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena190,00 Kč
ks
Obsah:

IN MEDIAS RES: KRAJINA A VENKOV V BAROKU

Sylva Dobalová; Duchcov: barokní zahrada, barokní krajina?
Kristýna Drápalová; Rekonstrukce krajiny. Mostecká pánev koncem 18. století
Lucie Rychnová; Šlikovská barokní krajina
Barbara Balážová, Handštajn pre Jozefa II. – na stôl zmenšená industriálna krajina stredoslovenských banských miest
Kateřina Adamcová; Sochy v barokní krajině: panství Jezeří – Nové Sedlo
Jaromír Olšovský; Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy
Martin Gaži; Balvan neboli zbožnost. Poutní místo Svatý Kámen u Rychnova nad Malší ve středoevropskýh souvislostech
Camilla S. Fiore; Barokní krajina v Římě a v okolí v 17. století. Architektura a přírodní místo: případ „Mentorella“
Petr Macek; Barokní architektura Podkrušnohoří
Rostislav Švácha; Typy venkovskýh kostelů v druhé polovině 17. století
Jakub Bachtík; Čechy, země oválů, aneb pět zastavení na cestě oválu barokními Čechami
Martin Mádl; Všichni svatí z Heřmánkovic: lidové, nebo evropské umění?
Jan Vojtěchovský; Barbora Vařejková; David Svoboda; Malířská technika mezi centrem a venkovem. K výzdobě kostela Všech svatých v Heřmánkovicích z pohledu restaurátorů
Jana Michalčáková; Středověká cisterciácká krajina coby hranice. Příklad Moravy a Papežského státu na počátku 13. století

MATERIÁLIE, STUDIE
Martin Gojda, Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu

RŮZNÉ
Ohlédnutí za architektem Leopoldem Plavcem (Danuše Kouřilová; Miloš Matěj; Michal Zezula)
Kaple sv. Víta v Sinutci jako příklad barokní rustikalizované centralizující tendence řešení interiéru (Vít Honys)
Příspěvek k malířskému dílu Josefa Berglera (Vít Vlnas)
Virtuální návrat manželů Trčkových na zámek Žleby (Milan Jančo)
Krajina historická a kulturní, komponovaná, barokní, industriální..., ale také nedostatečně chráněná. Prezentační téma NPÚ roku 2017 (Jana Tichá)

RECENZE, BIBLIOGRAFIE
Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti: Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích (Martin Horáček)
Krajina jako dílo (Lucie Rychnová)
Litoměřický soupis vyšel v češtině (Petra Konupková)
Santini ve Slapech, aneb bojí se laici poznámek pod čarou? (Jakub Bachtík)
Panteon u Malé Skály (Vratislav J. Slezák)
Řemeslná obnova historických staveb a předmětů kulturního dědictví (František Vícha)

SEMINÁŘE, KONFERENCE, AKCE
Společný workshop Agentury ochrany přírody a krajiny a Národního památkového ústavu (Věra Kučová, Jiří Balský)
Restaurování a ochrana uměleckých děl 2016 – originál, kopie, faksimile (Lubomír Machačko)

RESUMÉ
Summary