Zprávy památkové péče 2018/4

Zprávy památkové péče 2018/4
Availability: in stock
including VAT
your price149,00 Kč
ps
V sešitu jsou zařazeny články z oblasti zlatnictví i archeologie. Přečíst si můžete zajímavé studie o poutních místech, náhrobku archeologa Josefa Hladíka nebo o osudech sbírek i majitelů Nového zámku v Jevišovicích.
Dvě úvodní studie se zaměřují na jihočeská poutní místa – Martin Gaži a Roman Lavička přibližují poutní areál v Klokotech u Tábora, nedávno prohlášený za národní kulturní památku, a ukazují, jak se v průběhu 20. století vyvíjela jeho podoba i postupy památkové péče. Jan Uhlík se zabývá osudy poutního areálu v Lomci u Vodňan během první poloviny 20. století. Studie Radka Martinka představuje zámecké kaple a jejich bohoslužebnou výbavu z pohledu historicko-liturgického bádání. Anna Grossová seznamuje s historií zlatnického řemesla v Kroměříži, která patřila v období baroka k významným zlatnickým centrům Moravy. Lucie Bláhová a Jana Petrová ve své studii přibližují osudy sbírek i posledních majitelů Nového zámku v Jevišovicích v druhé polovině 20. století. Archeologie je v čísle zastoupena dvojicí příspěvků – Ján Čáni se zabývá areály zaniklých novověkých skláren, Jan Pařez pak zaniklými novověkými hamry v Novohradských horách. Tereza Konvalinková a Martin Ouhrabka představují usedlost če. 8 v Letařovicích jako jeden z dokladů nejstarší dochované venkovské architektury v Libereckém kraji a seznamují s výsledky podrobné operativní dokumentace domu. Studie Kateřiny Adamcové se zabývá náhrobkem archeologa Josefa Hladíka ve východočeském Měníku a nabízí zamyšlení, zda se na jeho vzniku mohl podílet proslulý architekt Adolf Loos mladší. Kromě těchto studií číslo tradičně doplňují kratší články, zprávy a recenze.

OBSAH
Studie a materiálie
Martin Gaži, Roman Lavička: Poutní areál Klokoty u Tábora a památková péče
Jan Uhlík: Lomec u Vodňan – stavební proměny areálu v první polovině 20. století jako reflexe dobového duchovního života mariánského poutního místa
Radek Martinek: Zámecké kaple a jejich bohoslužebná výbava jako předmět historicko-liturgického bádání
Anna Grossová: Biskupská Kroměříž – jedno z center výroby liturgických předmětů z drahých kovů v období baroka na Moravě
Lucie Bláhová, Jana Petrová: Hraběnka Wilhelmine Larisch z Moennichu, rozená Schaffgotsch, a sbírky Nového zámku v Jevišovicích umístěné v expozicích zámků Kraje Vysočina
Ján Čáni: Areály zaniklých novověkých skláren jako předmět zájmu archeologické památkové péče
Jan Pařez: Průzkum vybraných zaniklých novověkých hamrů v Novohradských horách
Tereza Konvalinková, Martin Ouhrabka: Usedlost če. 8 v Letařovicích. Poznatky z průzkumu venkovského domu z poloviny 17. století na Českodubsku
Kateřina Adamcová: Náhrobek Josefa Hladíka v Měníku a Adolf Loos
Různé
Karel Stibral, Tomáš Kučera: Obraz památek a prezentace jejich image na vybraných příkladech z Veltrus
Jiří Roháček, David Vrána: Epigrafická databáze centra Epigrafická a sepulkrální studia Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a její věcný a metodický kontext
Semináře, konference, akce
Irena Blažková: Mezinárodní konference Centre for Digital Heritage 2018 v Lundu
Recenze, bibliografie
Jiří Pometlo: Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury
Pavel Suchánek: Mariánský sloup na Hradčanském náměstí