Zprávy památkové péče 2018/6

Zprávy památkové péče 2018/6
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Téma: Poválečná architektura

Přestože jde skrze kauzy jako demolice Transgasu o téma intenzivně diskutované, stále je v něm co objevovat. Stranou pozornosti například zůstává skutečnost, že stavebním dědictvím doby po roce 1945 jsou také četné památkové obnovy a rekonstrukce.
Šesté číslo 78. ročníku Zpráv památkové péče proto přináší příspěvky o obnově mladoboleslavského Templu v 70. a 80. letech, které zkoumají, jak takovou významnou památkovou akci minulosti zhodnotit. Téma doplňuje rozsáhlý rozhovor s Vojtěchem Láskou, někdejším památkových garantem a dlouhodobým ředitelem středočeského památkového pracoviště. Číslo dále představuje odkaz dvou výrazných osobností české architektury – meziválečného i poválečného architekta Ladislava Machoňe a významného, byť kontroverzního architekta 70. a 80. let Vratislava Růžičky.
Za přečtení stojí také příspěvky, které se zabývají několika obecnějšími problémy, například významem soutěží v architektuře 60. let, a typologickými otázkami – pozornost je věnována navrhování průmyslových areálů, ale i specifickému stavebnímu typu – výstavbě garáží. Prostor v čísle dostalo i aktuální téma sídlištní architektury, a to na příkladu sídliště Nový Barrandov. Zásadní téma pak otevírá několik kratších článků a velký rozhovor s architektem Jiřím Vahalou o tzv. Basaprojektu, ateliéru v pankrácké věznici, kde komunistický režim využíval práci architektů odsouzených v rámci politických procesů.

Obsah

Editorial. Naďa Goryczkova

In medias res: Architektura a památková péče po druhé světové válce
Jakub Bachtík, Vít Jesenský, Alena Nachtmannová: Mladoboleslavský Templ – dějiny památkové obnovy
Exkurz 1: Instituce a lidé (Vít Jesenský)
Exkurz 2: Stavební a architektonické řešení a finance / technické aspekty obnovy Templu (Vít Jesenský)
Vít Jesenský, Jakub Bachtík: Mladoboleslavský Templ – hodnocení památkového zásahu
Anna Schránilová, Matyáš Kracík: Architekt Vratislav Růžička a jeho nejen pražské realizace
Martina Koukalová: Sekáč Ladislav Machoň (1888–1973)
Lucie Skřivánková: Nový Barrandov – pokus o panelové město
Petr Vorlík: Poválečné garáže v Čechách mezi plánováním, improvizací a realitou
Lenka Popelová, Radomíra Sedláková, Tomáš Šenberger: Typologické proměny v československé architektuře 60. a 70. let

Materiálie, studie
Petr Arijčuk: Zapomenuté obrazy římského malíře Ludovica Sterna ve východních Čechách
Zuzana Macurová, Zdeňka Míchalová: Italské barokní veduty v mobiliárním fondu státního zámku Buchlovice
Petr Sokol, Marcela Waldmannová, Linda Foster: Archeologické atlasy památkových objektů. Prostorová identifikace terénních zásahů v památkových areálech
Hana Havlůjová, Naděžda Rezková Přibylová, Kateřina Charvátová, Martina Indrová: Nové přístupy k živému zprostředkování památek: výklad, prezentace, nebo interpretace?

Různé
Václav Mencl: Výtvarný smysl pražského souměstí
Klára Benešovská: Ke stati Václava Mencla Výtvarný smysl pražského souměstí
Šárka Koukalová: Architekti beze jména. Rozhovor s architektem Jiřím Vahalou o vězních tzv. Basaprojektu na Pankráci
Šárka Koukalová: Rekreační středisko „Orlík“ ve Vystrkově pro představitele vlády a ÚV KSČ
Jindřich Chatrný: Bedřich Rozhnal (1902-1984)
Vít Jesenský, Jakub Bachtík: „Bylo to boj o každý dům“. Rozhovor s Vojtěchem Láskou o obnově Templu a památkové péči v 70. letech minulého století
Ivan P. Muchka: 10. výročí prohlášení šesti meziválečných sídlišť v Berlíně za památku UNESCO
Martin Tomášek: Archeologický pramen. Několik poznámek k archeologickým atlasům
Tereza Johanidesová: Dobroslava a Václav Menclovi z pohledu písemných pramenů
Kristýna Kaucká: Křivoklátsko mezi dvěma světy, 21.-22.6.2018

Bibliografie, recenze
Hana Řepková: Paneláci
Lukáš M. Vytlačil: Poslední svazek série Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Severní Čechy

Resumé
Obsah a rejstřík časopisu ZPP, ročník 78, 2018 (zprac. Michaela Vaňková)