Zprávy památkové péče 2018 příloha

Zprávy památkové péče 2018 příloha
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
20 let Programu restaurování movitých kulturních památek

Obsah:

Druhé desetiletí existence Programu restaurování movitých kulturních památek
Program restaurování movitých kulturních památek v letech 2008-2017 v jednotlivých krajích
Přehled čerpání finančních prostředků