Zprávy památkové péče 2019/1

Zprávy památkové péče 2019/1
Availability: in stock
including VAT
your price189,00 Kč
ps
Po delší době se ZPP opět věnují Památkám zahradní kultury. Zvláštní pozornost je zde věnována areálům zapsaným na seznam světového dědictví. Kromě příspěvků o nových výzkumech v Lednicko-valtickém areálu nebo kroměřížských zahradách je třeba upozornit zejména na článek o kulturní krajině Kladrubského hřebčína, která se pod ochranu UNESCO dostala teprve letos v létě. Tematický záběr čísla nicméně sahá až do 20. století, k úpravě pražských parků nebo osobnosti zahradního architekta Josefa Vaňka. Číslo jako obvykle doplňuje řada zpráv a recenzí.

OBSAH

In Medias Res: Památky zahradního umění
Lenka Křesadlová: Zahradníci v Lednicko-valtickém areálu a jejich vliv na podobu zahradních úprav na přelomu 18. a 19. století
Jaromír Tlustý: Zahradník Josef Rublič, téměř zapomenutá osobnost podílejícíc se na ochraně památek zahradního umění aneb cesta ze šlechtické do státní zahrady
Jiří Janál: Dynamické vodní prvky v kompozici Podzámecké zahrady v Kroměříži a jejich archeologický výzkum
Roman Zámečník, Zdeněk Novák: Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem – kompoziční rozbor
Dalibor Janiš, Jan Štětina: Výsledky průzkumů některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži
Stanislava Ottomanská: Dětská hřiště, dětské koutky a prostory pro děti první poloviny 20. století v projektech zahradního architekta Josefa Vaňka
Šárka Steinová: Z péče o pražské městské sady na konci 19. a počátkem 20. století
Dagmar Fetterová, Lenka Křesadlová: Zahradní lemovky – zajímavý detail zahradních úprav 19. století

Různé
Karel Kibic: Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a proměny zámku v Lužanech
Petr Vácha: Velikonoční řehtačky a klapačky
Michaela Letá, Kristina Valentová: Z činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži
Lenka Křesadlová: Projekt NAKI Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky skončil
Roman Zámečník: Výzkumný projekt Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939-1989 na území České republiky

Recenze, bibliografie
Jiří Rezek: Tajemství Libosadu
Karel Kuča: Staré cesty v krajině středních Čech
Karel Kuča: Hledání kontextu
Karel Kuča: Alexandr Skalický st.: Historismus a secese v Náchodě v letech 1890-1918
Petr Hudec: Památková edukace v historických zahradách a parcích: Příklady dobré praxe

Semináře, konference, akce
Eva Dvořáková: Studijní cesta po technických a průmyslových památkách v Norsku
Martin Tomášek, Stanislava Kučová, Lenka Militká: 50. mezinárodní konference archeologie středověku, Valtice 17.-21.9.2018
Stanislava Kučová, Jan Pařez, Martin Tomášek: 9. výjezdní zasedání archeologů NPÚ