Zprávy památkové péče 2019/3

Zprávy památkové péče 2019/3
Availability: in stock
including VAT
your price185,00 Kč
ps
Obsah:

MATERIÁLIE, STUDIE
Petr Arijčuk: Bůh Otec s anděly v Tismicích – nově zjištěná zakázka Josefa Ignaze Mildorfera pro Marii Terezii vévodkyni savojskou
Pavla Cenková: V nové čtvrti. Stavby architekta Karla Láníka v Brně-Králově Poli ve 20. letech 20. století
Petr Freiwillig: „Stavba československo-jugoslávského přátelství.“ Sklářský kombinát Crystalex v Novém Boru
Stanislav Hrbatý: Zbroj Alfonsa II. d'Este na státním zámku Konopiště v kontextu platnéřské produkce pro ferrarský vévodský dvůr v 16. století
Ivana Boháčová: Archeologie v Praze v kontextu vzniku Československé republiky
Jan Jehlík: Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku. Autenticita historických měst
Petr Koukal: Nové poznatky ke zvukové podobě varhan brněnské a loketské varhanářské školy a k jejich restaurátorské obnově
Radka Ranochová: Kdo jsou a co potřebují průvodci na objektech Národního památkového ústavu
Tereza Konvalinková, Martin Ouhrabka: Dům čp. 5 v Trávníčku, příklad archaické stavební tradice na Českodubsku
Karel Foud, Stanislav Plešmíd: Hrázděný dům severního Plzeňska na příkladu stavení čp. 1 z Popovic u Chrančovic
Petr Kuneš: Stratigrafický průzkum barevnosti fasád
Dagmar Michoinová, Radovan Nečas: Vliv mrazu a odležení na velikost částic vápenných kaší připravených rozdílnými postupy
Pavla Mikešová: Restaurování štukové výzdoby v letohrádku Hvězdy vedené Pavlem Janákem a jeho předchůdci

RŮZNÉ
Radomíra Sedláková: Vzpomínka na architekta Pavla Kupku
Roman Zámečník: Dokončená první etapa obnovy Jubilejního parku ve Znojmě
Stanislava Gogová, Daniel Miček: Katedra muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – reflexie a perspektívy

SEMINÁŘE, KONFERENCE, AKCE
Gabriela Setunská Dagmar Michoinová: Letní škola památkové technologie na zámku v Uherčicích
Roman Zámečník: V Brně proběhl osmý ročník semináře Památky zahradního umění, jejich historie a současnost

RECENZE, BIBLIOGRAFIE
Karel Kibic: Významná publikace o naší prvořadé průmyslové aglomeraci