Zpřístupněná místa / Making Places

Zpřístupněná místa / Making Places
ISBN: 978-80-905953-7-8
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Zpřístupněná místa / Making Places

Fieldoffice Architects + Huang Sheng-Yuan


Katalog byl vydán u příležitosti stejnojmenné výstavy.
Od roku 2013 jsem za velkorysé podpory tchajwanského Ministerstva kultury úzce spolupracoval s prof. Juhani Pallasmaaou a prof. Čun-siungem Wangem na přípravě putovní výstavy Zpřístupněná místa: Fieldoffi ce Architects a Šeng-jüan Chuang v Evropě. Do naší přípravy spadaly mé zimní putovní přednášky v zemích severní i východní Asie v roce 2013 a mezinárodní sympozium Architektura pro lidi: Výzvy a příležitosti současné východoasijské společnosti, organizované křesťanskou univerzitou Čung Jüan spolu s univerzitou Š’-ťien, které se konalo v zimě 2014 v Tchaj-peji. Toto sympozium defi novalo „společenský rozměr“ a „radikální pragmatismus“ architektů jako dvě hlavní koncepce výstavy, jejímž tématem byla práce architekta Šeng-jüana Chuanga.
V létě 2016 se prof. Juhani Pallasmaa, ředitel Muzea Alvara Aalta Tommi Lidh, Triin Ojari z Muzea estonské architektury a Álex Susanna i Nadal z Katalánské agentury pro kulturní dědictví věnovali studiu díla architekta Chuanga přímo na Tchaj-wanu v okrese I-lan a v hlavním městě Tchaj-peji. Díky jejich uznání a podpoře došlo k dohodě o prvních dvou místech konání výstavy, a to na podzim 2016 v Muzeu Alvara Aalta a na jaře 2017 v Muzeu estonské architektury.
Tento katalog vychází s cílem upozornit na třetí místo konání naší výstavy v Ostravě pod názvem Zpřístupněná místa, kterou organizuje tchajwanská Alliance for Architectural Modernity, Tadeáš Goryczka s Jaroslavem Němcem z Kabinetu architektury a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Katalog obsahuje úvodní slovo a profi ly jednotlivých staveb od kurátora výstavy prof. Čun-siunga Wanga, můj rozhovor s architektem Chuangem a text nazvaný Architektura, která léčí. Urbánní chirurgie Šeng-jüana Chuanga, jehož autorem je kurátor výstavy prof. Juhani Pallasmaa. Brožuru uzavírá báseň Modrá hora Álexe Susanny i Nadala a poděkování výstavnímu týmu.
Celý tým včetně mě by chtěl vyjádřit hlubokou vděčnost všem partnerům a institucím i našim sponzorům za možnost uspořádat tuto první mezinárodní putovní výstavu o díle tchajwanského architekta v historii Tchaj-wanu. Výstava se nesoustředí jen na tchajwanskou stavební kulturu, ale věnuje se především odlišnostem a charakteristickým znakům v životě a díle architekta Chuanga a jeho kolegů. Představením jejich významných architektonických postupů za posledních 20 let chceme zdůraznit hlubokou etiku architektů a společensko-politickou roli architektury v dnešní diskuzi o jejím společenském rozměru. Architektura by měla být podle našeho názoru hybnou silou společenského rozvoje a architekti by měli ve svých profesních postupech spatřovat skutečné nástroje společenské emancipace s cílem zlepšit kvalitu, vyváženost a udržitelnost lidského života. Jak napsal prof. Pallasmaa: „malý člověk“ – „neznámý občan (velko)města“, by měl být „skutečným klientem architekta“.

Obsah:

Zpřístupnělá místa: Fieldoffice Architects putovní výstava
Fieldoffice Architects + Šeng-Jüan Chuang
Začátek - inspirace vycházející od lidí a země
Nastavení referenční roviny - klenba jako nová vztahová linie
Zahuštění sociální paměti - intervence v čase
Příběhy
Návrat k zemi - kontinuita v pozastaveném čase
Šeng-Jüan Chaung, architekt rodného města
Achitektura, která léčí. Urbánní chirurgie Šeng-Jüana Chuanga
Modrá hora
Poděkování

Kabinet Architektury, Ostrava 2017, 177 str., dvojjazyčně - česky a anglicky, ISBN 978-80-905953-7-8