ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

Jde o to, aby o něco šlo

Úvod » ARCHITEKTURA A DESIGN » Jde o to, aby o něco šlo
Jde o to, aby o něco šlo
ISBN: 978-80-86863-68-9
Dostupnost: skladem
bez DPH s DPH
Vaše cena1 350,00 Kč1 485,00 Kč
ks
Barbora Toman Tylová

Jde o to, aby o něco šlo

Typograf Oldřich Hlavsa

Publikace poprvé souhrnně představuje obsáhlou grafickou tvorbu autora, jehož dílo tvoří důležitou kapitolu v dějinách českého grafického designu druhé poloviny 20. století.

Ve své tvorbě se Oldřich Hlavsa (1909–1995) soustředil především na typografické řešení knihy. Množstvím upravených titulů, jejichž počet se blíží dvěma tisícům, výrazně formoval pohled na stavbu, funkci a účel knihy. Je pokračovatelem české avantgardy, díla Karla Teigeho a Ladislava Sutnara, ale složky konstrukční a funkční dostávají v jeho typografické práci nový význam.
Do dějin grafického designu se nesmazatelně zapsal svými čtyřmi publikacemi o písmu, ilustraci a knize. V roce 1957 vyšla Typografická písma latinková, která dostala o tři roky později i anglickou mutaci A Bookof Type and Design, později následují tři svazky Typographie (1976, 1981 a 1986). Oldřich Hlavsa byl členem řady mezinárodních institucí a komisí pro užitou grafiku, aktivně se účastnil práce různých mezinárodních porot v oboru knižní kultury a typografie, vystavoval doma i v zahraničí. Kvalita jeho práce byla opakovaně ohodnocena mnoha domácími i mezinárodními oceněními (dlouhá léta se např. umisťoval na čelných místech v soutěži o nejkrásnější československou knihu a v roce 1991 mu byla udělena prestižní Gutenbergova cena města Lipska jako uznání za celoživotní vynikající práci v oboru knižního umění). Rozsáhlou monografii otevírají studie Barbory Toman Tylové, Jana Rouse a Ivy Knoblochové, navazující obrazová část uvádí zásadní mezníky Hlavsova průkopnického a umělecky jedinečného díla, které je v relativní úplnosti představeno v bibliografii Hlavsovy knižní a časopisecké tvorby.

Publikaci doplňuje výbor z Hlavsových teoretických statí, rozhovorů, ohlasů jeho díla a Hlavsovy korespondence s významnými českými i zahraničními osobnostmi grafického designu 20. století (L. Sutnar, A. Frutiger, H. Zapf). – Vydáno ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze za velkorysé podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a společností Fedrigoni a Typodesign.

Obsah:

0 úvod
Jde o to, aby o něco šlo

1 hlavsa
Chronologie
Hlavsa 1933-1955 - Ivan Knobloch
Hlavsa Redivivus - Jan Rous
Dvojí oprátka - Barbora Toman Tylová

2. tvorba
Časopisy
Knižní edice
knihy mimo edice
Autorské publikace

3 vlastní texty
Od ornamentu k dnešnímu nazírání na tiskopis
Tiskopis s kresbou nebo bez kresby
Quo vadis typografia?
Ochranná známka
I velice průbojná hnutí se vyžívají
Report 66
(Oněch deset tisíc příspěvků...)
(Milý příteli Burnsi...)

4 korespondence

5 rozhovory
Na skok v ateliéru u Oldřicha Hlavsy - Jan Řezáč
S Oldřichem Hlavsou o Oldřichu Hlavsovi - Jan Řezáč
Cesty ke krásným knihám - Milan Šmíd
Hlubina celistvosti - Pavel Vavruch
Výpovědi
Některé otázky a některé odpovědi
Rozhovor nad edicí krásných tisků Bohemia - Olga Hrivňáková

6 ohlasy
Typografická písma latinková
Typografický rock-and-roll - Jiří Trnka
Proč nejsem konzervativní - Jiří Hájek
Prozatimní poznámky k typografické tvorbě Oldřicha Hlavsy - Jan Řezáč
OH 66 - Josef Javůrek
Oldřich Hlavsa - Tibor Szántó
("0" rovná se slunce) - Jiří Šetlík
Oldřich Hlavsa - Karel Fabel
Hlavsa (75)
Všechno dobré, pane Hlavso - Karel Fabel
Odkaz Oldřicha Hlavsy - Jiří Šetlík

7 bibliografie
Soupis typografického díla (knihy, periodika)
Soupis ocenění
Soupis výstav
Literatura

Ediční poznámka
Summary / Resümee
Jmenný rejstřík

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2015, rozměr 240 x 280 mm, 590 s., 6 nečíslovaných stran obrazových příloh, bar., ISBN 978-80-86863-68-9
Nenalezli jste potřebné informace? Zeptejte se nás!