ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

PAMÁTKOVÁ PÉČE

Úvod » PAMÁTKOVÁ PÉČE
Podkategorie
1 … 20 z 108 produktů Strana 1 / 6
Řazeno dle: Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)
Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Severní Čechy
Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Severní Čechy [Detail produktu]
Pátý závěrečný a nejobsáhlejší díl ze série knih o zříceninách panských sídel představuje na 384 stranách, 84 hradů, tvrzí a zámků, tentokrát z oblasti severních Čech
Agentura Pankrác, Praha 2017, rozměr 210 x 297 mm, 384 s., bar., česky, ISBN 978-80-86781-34-1
990,00 Kč
Castellologica Bohemica 16
Castellologica Bohemica 16 [Detail produktu]
Recenzovaná publikace pro castellologii českých zemí
Západočeská univerzita v Plzni, r. 2015, rozměr 210 x 297 mm, 182 s., čb., česky, ISBN 978-80-261-0571-8
249,00 Kč
Dějiny staveb 2016
Dějiny staveb 2016 [Detail produktu]
Klub Augusta Sedláčka Plzeň a Sdužení pro stavebněhistorický průzkum Plzeň 2016, rozměr 210 x 297 mm, 322 s., čb., česky s krátkými německými resumé, ISBN 978-80-87170-48-9
295,00 Kč
Dějiny staveb 2001
Dějiny staveb 2001 [Detail produktu]
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2001
Klub Augusta Sedláčka Plzeň a Fakulta architektury ČVUT v Praze, Plzeň 2001, rozměr 210 x 297 mm, 206 s., čb., česky s krátkými německými resumé, ISBN 80-86596-02-8
270,00 Kč
Castellologica bohemica 13
Castellologica bohemica 13 [Detail produktu]
Archeologický ústav AV ČR a Společnost přátel starožitností, Praha 2016, rozměr  210 x 297 mm, 499 s., čb., česky, ISBN 978-80-86204-28-4
699,00 Kč
Castellologica Bohemica 15
Castellologica Bohemica 15 [Detail produktu]
Recenzovaná publikace pro castellologii českých zemí
Západočeská univerzita v Plzni, r. 2015, rozměr 210 x 297 mm, 182 s., čb., česky, ISBN 978-80-261-0571-8
249,00 Kč
Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury
Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury [Detail produktu]
Kolektivní monografie věnovaná památkové obnově a historii budovy na ulici Odboje 1941/1 v centru Ostravy.
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2016, rozměr 215 x 280 mm, 254 s., bar., česky, ISBN 978-80-85034-93-6
570,00 Kč
Konstrukce historických staveb
Konstrukce historických staveb [Detail produktu]
Kvalitní odborná publikace s rozsáhlým obrazovým materiálem od našeho předního specialisty na výzkum historických staveb, od architekta Jiřího Škabrady.
Argo, Praha 2007, 240 x 300 mm, 397 str., ISBN 80-7203-548-7
998,00 Kč
Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století
Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století [Detail produktu]
Tato metodika najde uplatnění při procesu plánování a realizace obnovy památek vilové architektury 20. a 30. let 20. století. Poslouží památkářům Národního památkového ústavu, obcí s rozšířenou působností i krajských úřadů.
Národní památkový ústav, Praha 2015, 200 x 240 mm, 95 str., ISBN 978-80-7480-036-8
95,00 Kč
Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví
Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví [Detail produktu]
Soubor vybraných dokumentů publikovaných zároveň v anglické verzi i českém překladu.
Národní památkový ústav, Praha 2007, 150 x 210 mm, 235 str., ISBN 978-80-87104-14-9
40,00 Kč
Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny
Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny [Detail produktu]
Metodika standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny (KPZ), zpracovaná v rámci uvedeného projektu, stanovuje druh informací, které mají charakterizovat území KPZ a vyjádřit kulturní hodnoty krajiny, a to jednotně tak, aby mohly být začleněny do systému oborových dat.
Národní památkový ústav, Praha 2014, 150 x 210 mm, 136 str., ISBN 978-80-7480-022-1
77,00 Kč
Tradiční vápenné omítky
Tradiční vápenné omítky [Detail produktu]
Cílem publikace je přiblížit stavebně technologické souvislosti záchrany vápenných omítek i možnosti reálných šetrných postupů praktické péče o vybraný, ale současně nejrozsáhlejší soubor historických omítek.
ČKAIT, Praha 2016, 150 x 210 mm, 170 str., ISBN 978-80-87438-72-5

340,00 Kč
Metodika stavebněhistorického průzkumu
Metodika stavebněhistorického průzkumu [Detail produktu]
Metodika definuje SHP, stanovuje postup při jeho provádění a podobu výsledného elaborátu SHP.
Národní památkový ústav, Praha 2015, rozměr 210 x 240 mm, 175 s., bar, česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7480-037-5
300,00 Kč
Panský dům v Týnci nad Labem
Panský dům v Týnci nad Labem [Detail produktu]
Studie ukazuje možnosti komplexního a mezioborového výzkumu, jehož podstatná část byla prováděna jako praktická vysokoškolská výuka.
České vysoké učení technické v Praze, r. 2015, rozměr 210 x 297 mm, 170 s., plánové přílohy, čb, přílohy barevně, ISBN 978-80-01-05675-2
295,00 Kč
Diagnostika dřevěnných konstrukcí
Diagnostika dřevěnných konstrukcí [Detail produktu]
Publikace se věnuje podmínkám a postupům diagnostiky, neinvazním i invazivním metodám a doporučením na údržbu a opravy dřevěných konstrukcí.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2015, 165 x 245 mm, 157 s., bar., česky, ISBN 978-80-87438-6-40
429,00 Kč
Způsoby prezentace památek zahradního umění
Způsoby prezentace památek zahradního umění [Detail produktu]
Určena zejména majitelům a správcům památek zahradního umění, průvodcům, památkovým pedagogům, učitelům, ale též vedoucím volnočasových sdružení, kteří by mohli mít zájem vytvářet programy v historických zahradách.
Národní památkový ústav, Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 92 str., bar., ISBN 978-80-7480-028-3
85,00 Kč
Způsoby edukačního využití památek zahradního umění
Způsoby edukačního využití památek zahradního umění [Detail produktu]
Národní památkový ústav vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot
Národní pramátkový ústav, Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 80 str., ISBN 978-80-7480-029-0
85,00 Kč
Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění
Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění [Detail produktu]
Zde uvedená doporučení je možné využít jak v péči o stávající plochy, tak při snaze o obnovu (restituci) či založení dobově věrných evokací zahrad z různých etap vývoje zahradního umění.
Národní památkový ústav, Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 80 str., bar., ISBN 978-80-7480-031-3
70,00 Kč
Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění
Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění [Detail produktu]
Metodika je určena především pro majitele a správce historických areálů a další osoby a subjekty, které vstupují do procesu péče o památky zahradního umění, včetně pracovníků státní správy.
Národní památkový ústav, Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 60 str., ISBN 978-80-7480-034-4
70,00 Kč
Archeologický průzkum památek zahradního umění
Archeologický průzkum památek zahradního umění [Detail produktu]
Památkáři, pracovníci památkové péče a projektanti zde získají základní souhrnný přehled o možnostech a limitech archeologického výzkumu.
Národní památkový ústav, Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 100 str., ISBN 978-80-7480-030-6
85,00 Kč