ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

JUDAIKA

Úvod » JUDAIKA
1 … 20 z 44 produktů Strana 1 / 3
Řazeno dle: Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)
Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní [Detail produktu]
Libri, Praha 2016, 145 x 205 mm, 260 str., ISBN 978-80-7277-552-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
240,00 Kč
Mazal Tov - hodně štěstí - good luck [Detail produktu]
Kniha přibližuje tradiční židovský svatební obřad – jeho průběh a atributy.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2006, rozměr 210 x 220 mm, 165 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-86889-61-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
90,00 Kč
Golem kráčí židovským městem / Golem walks through the Jewish Town [Detail produktu]
Od Židovského města k Josefovu (místopis, dějiny) a portréty ze sbírek Židovského muzea v Praze.
Židovské muzeum, Praha 1994, 76 s., bar, ISBN 80-85608-11-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
75,00 Kč
Adolf Kohn - malíř pražského ghetta [Detail produktu]
Pražské ghetto před asanací.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2002, rozměr 210 x 220 mm, 48 s., bar, česky, ISBN 80-85608-62-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
75,00 Kč
Alexandr Brandeis - Adolf Wiesner. Mecenáš a jeho zeť [Detail produktu]
Katalog výstavy pořádané v r. 2004.
Židovské muzeum v Praze, r 2004, rozměr 210 x 220 mm, 119 s., bar., česky, ISBN 80-85608-92-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
90,00 Kč
Bestii navzdory [Detail produktu]
Publikace představuje katalog předválečné sbírky Židovského muzea v Praze
Židovské muzeum v Praze, Praha r. 2006, rozměr 210 x 220 mm, 156 s., bar., česky, ISBN 80-86889-37-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
90,00 Kč
Symboly emancipace [Detail produktu]
Z celkového počtu 360 synagog 19. století se jich v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do dnešní doby dochovala pouhá čtvrtina.
Židovské muzeum Praha 2013, rozměr 210 x 220 mm, 104 s., bar., česky, ISBN 978-80-87366-23-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
250,00 Kč
Návraty [Detail produktu]
Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy ukazuje, že takový obraz je do značné míry zjednodušující.
Karolinum, Praha 2016, 170 x 235 mm, 385 str., ISBN 978-80-246-3271-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
440,00 Kč
Archa paměti [Detail produktu]
Publikace věnovaná více než stoleté historii mimořádné muzejní instituce zároveň v mnohém odráží dramatické osudy českých a moravských Židů v minulém století.
Academia a Židovské muzeum v Praze, Praha 2013, 205 x 260 mm, 300 str., ISBN 978-80-200-2200-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
850,00 Kč
Slovník judaik [Detail produktu]
Tato příručka určená nejen odborníkům z řad historiků umění, etnologům, starožitníkům ale i laikům, která pomůže orientovat se jak v židovských rituálních předmětech používaných v synagoze a v domácnosti, tak i v jiných předmětech vážících se k životu židovské komunity, spolků, cechů i soukromých osob, které označujeme souhrnným pojmem judaika.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2006, 165 x 205 mm, 144 str., ISBN 80-85608-64-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
140,00 Kč
Židovská menšina za druhé republiky [Detail produktu]
Sborník Židovská menšina za druhé republiky navazuje na předchozí dva sborníky: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech a Židovská menšina v Československu ve třicátých letech.
Židovské muzeum v Praze, 2007, 210 x 150 mm, 183 str., česky, ISBN 978-80-86889-52-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
95,00 Kč
Židovská menšina v Československu ve třicátých letech [Detail produktu]
Na konci roku 2004 vyšel sborník z cyklu přednášek ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, nazvaný Židovská menšina v Československu ve třicátých letech, který chronologicky navazuje na předchozí sborník o židovské menšině v ČSR v letech dvacátých.
Židovské muzeum v Praze, 2004 210 x 150 mm, 122 str., česky, ISBN 80-85608-94-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
95,00 Kč
Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968 [Detail produktu]
Monografie vznikla na základě vybraných textů stejnojmenného přednáškového cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2010, 145 x 210 mm, 147 str., česky, ISBN 978-80-87366-09-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
140,00 Kč
Židovská menšina v Československu po druhé světové válce [Detail produktu]
Sborník Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě vychází jako souhrn přednáškového cyklu, který ve VKC ŽMP proběhl v roce 2008.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2009, 210 x 150 mm, 179 str., ISBN 978-80-86889-90-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
120,00 Kč
History of the Jews in the Bohemian Lands [Detail produktu]
A chronological overview of the Jewish history of the Bohemian lands in the pre-modern era – with key chapters on the fate of Jews in the Early and High Middle Ages, the Late Middle Ages and the Early Modern Period, the Golden Age of Emperor Rudolf II, the Thirty Years' War, the period of the absolutist state and the period of reforms under Joseph II.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2015, 125 x 195 mm, 108 str., anglicky ISBN 978-80-87366-49-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
280,00 Kč
Hebrejské zkratky [Detail produktu]
Tato publikace, zasvěcená hebrejským zkratkám v židovských donačních nápisech, je výsledkem dlouhodobého projektu epigrafického zpracování textilní sbírky Židovského muzea v Praze.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2005, 210 x 230, 167 str., česky a anglicky, ISBN 80-86889-12-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
140,00 Kč
Dějiny Židů v českých zemích v 10.-18. století [Detail produktu]
Přehled dějin Židů v českých zemích v předmoderním období je uspořádán chronologicky – hlavní kapitoly se věnují osudům Židů v raném a vrcholném středověku, v pozdně středověkém a raně novověkém stavovském státě, v období rudolfinského Zlatého věku, za třicetileté války a v období absolutistického státu a josefinských reforem.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2015, 125 x 195 mm, 108 str., česky, ISBN 978-80-87366-48-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
140,00 Kč
Synagogy v plamenech [Detail produktu]
Severočeské muzeum v Liberci, r. 2013, rozměr 220 x 220 mm, 120 s., čb
Dostupnost: skladem Cena s DPH
190,00 Kč
Malé dějiny Židů [Detail produktu]
Nakladatelství Paseka, Praha - litomyšl r. 2014, rozměr 140 x 220 mm, 352 s., ISBN 978-80-7432-443-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
349,00 Kč
Památky a paměť  Židovské obce v Hradci Králové [Detail produktu]
Drobná publikace věnovaná židovské obci v Hradci Králové
Vydáno v Hradci Králové 2013, rozměr 148 x 210 mm,  39 s., bar., ISBN 978-80-905271-2-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
89,00 Kč
Následující stranaPoslední strana