DĚJINY UMĚNÍ

Úvod » DĚJINY UMĚNÍ
1 … 20 z 154 produktů Strana 1 / 8
Řazeno dle: Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)
K větší cti a slávě [Detail produktu]
Kniha Pavla Suchánka zavede čtenáře do prostředí starobylého premonstrátského kláštera (kanonie) Klášterní Hradisko u Olomouce a jeho uměnímilovných opatů.
Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2007, 160 x 230 mm, 376 str., ISBN 978-80-87029-11-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
395,00 Kč
Libosad [Detail produktu]
Sborník obsahuje šet studií mladých českých historiků a historiček umění, kteří v uplynulých letech obdrželi Stipendium Alfreda Badera pro výzkum malířství 17. století.
Lidové noviny, Praha 2007, 200 x 140 mm, 209 str., ISBN 80-7106-918-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
180,00 Kč
Technický obraz na malířských štaflích [Detail produktu]
Autorka se ve své knize zabývá fenoménem tzv. umělecké fotografie na konci 19. a na počátku 20. století, který byl v českých zemích zvláště silně svázán s okruhem česko-německých fotoamatérů.
Barrister & Principal, 2008, 215 x 265 mm, 256 str., ISBN 978-80-87029-51-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
595,00 Kč
Triumf obnovujícího se dne [Detail produktu]
V roce 1746 vznikl v dílně dvorního malíře císařovny Marie Terezie Michelangela Unterbergera obraz s alegorií Triumfu obnovujícího se Dne nad Nocí.
Barrister & Principal, 2013, 170 x 245 mm, 442 str., ISBN 978-80-87474-94-5
Dostupnost: skladem Cena s DPH
495,00 Kč
Žena ve člunu [Detail produktu]
Sborník shromažďuje příspěvky kolegů, žáků a přátel publikované na počest významné české medievistky Hany Hlaváčkové.
Artefactum, Praha 2007, 160 x 205 mm, 418 str., ISBN 80-86890-12-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
350,00 Kč
Pictura verba cupit [Detail produktu]
Sborník obsahuje tématicky i metodologicky rozmanité studie v rozpětí od antiky až po současnost.
Artefactum, Praha 2006, 210 x 255 mm, 508 str., ISBN 80-86890-05-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
440,00 Kč
Ikonografie: témata, motivy, interpretace [Detail produktu]
Neustálé prolínání jednotlivých výtvarných kategorií, formy a obsahu či významu a symbolu je ostatně onou životodárnou půdou, z níž vyrůstá poutavé dobrodružství porozumění řeči uměleckých děl, k němuž bychom vás chtěli prostřednictvím této knihy pozvat.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2017, 1. vydání, rozměr 165 x 235 mm, 360 s., čb, česky, ISBN 978-80-246-2513-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
380,00 Kč
Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight [Detail produktu]
Dětský svět je jednou z oblastí, jíž se dotklo s nebývalou intenzitou moderní umění.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr 235 x 330 mm, 160 s., bar, česky a anglicky, ISBN 978-80-86890-88-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
390,00 Kč
Obrazy krásy a spásy [Detail produktu]
Tato výpravná kniha přináší vůbec první souhrnné zpracování gotického umění v jihozápadních Čechách.
Arbor vitae, Západočeská galerie, Praha 2013, 496 str., 240 x 305 mm, ISBN 978-80-7467-059-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
1 450,00 Kč
Krajina kovaných krížů [Detail produktu]
Kniha Krajina kovaných křížů představuje čtenářům svébytnou skupinu sakrálních památek(nebo-li svatostánků či posvátných staveb)-kované kříže na kamenných soklech, zdobené plechovými siluetami.
Národní muzeum, Praha 2015, 205 x 245 mm, 277 str., ISBN 978-80-7036-472-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
360,00 Kč
Alchemy and Rudolf II [Detail produktu]
Předkládaná publikace se zabývá jak aktivitami, jež byly přímo podporovány císařem Rudolfem II., tak i těmi, které se rozvíjely v širším společenském okruhu spojeném s císařským dvorem.
Artefactum, Praha 2016, 215 x 270 mm, 869 str., anglicky, ISBN 978–80–86890–85–2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
1 500,00 Kč
Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938) [Detail produktu]
Publikace obsahuje statě věnující se jednotlivým tendencím v  meziválečném umění, kvalitní obrazový doprovod a přílohy se seznamem vystavených exponátů a přehledem nákupů zastoupených děl do sbírek ZČG.
Západočeská galerie v Plzni a Barrister & Principal, Plzeň 2016, 144 str., 230 x 270 mm, ISBN 978-80-88027-14-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
599,00 Kč
Kostel sv. Alberta v Třinci [Detail produktu]
Další svazek edice Monumenta Bohemiae et Moraviae věnovaný kostelu sv. Alberta v Třinci.
Nakladatelství Artefactum 2016, rozměr 105 x 150 mm, 52 s., bar., česky, ISBN 978-80-86890-87-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
60,00 Kč
Slapy & Santini - Barokní kostel sv Petra a Pavla [Detail produktu]
U příležitosti 300. výročí kostela sv. Petra a Pavla ve středočeských Slapech vychází unikátní obrazová publikace mapující historii jedinečné stavby, jejíž vzhled zásadně formoval přední barokní architekt evropského významu -Jan Blažej Santini-Aichel.
Obec Slapy, 2016, 144 str., 255 x 305 mm, ISBN 978-80-905580-1-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
495,00 Kč
Baroko na Havlíčkobrodsku [Detail produktu]
Katalogu výstavy v havlíčkobrodské galerii výtvarného umění a která měla veřejnost seznámit s kulturním a společenským fenoménem baroka.
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 2014, 225 x 230 mm, 248 str., ISBN 978-80-904726-7-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
400,00 Kč
Historická fotografie 2013 [Detail produktu]
Přináší informace o zajímavých fotografických souborech uložených v paměťových institucích, především archivech, muzeích a galeriích, ale i o těch, které jsou v soukromém držení.
Národní archiv ČR, Praha 2013, rozměr 210 x 297 mm, 100 s., čb., česky, ISBN 978-80-7469-027-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
270,00 Kč
Historická fotografie 2014 [Detail produktu]
Na příkladech Archivu Národní galerie v Praze je představena fotografie jako pomůcka malířů 19. století, v jiné studii je pak sledován význam fotografie v souvislosti s orální historií a řada dalších.
Národní archiv ČR, rozměr 210 x 297 mm, 124 s., čb, česky, ISBN 978-80-7469-029-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
264,00 Kč
Historická fotografie 2015 [Detail produktu]
Čtrnáctý ročník recenzovaného sborníku Historická fotografie vychází v barevném provedení a dává tak vyniknout snímkům letos převážně cestovatelsky zaměřeným
Národní archiv ČR, Praha 2015, rozměr 210 x 297 mm, 100 s., bar., česky, ISBN 978-80-7469-040-2

Dostupnost: skladem Cena s DPH
399,00 Kč
Neklidná figura [Detail produktu]
Kniha vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, pořádané ve dnech 4. května až 25. září 2016 v Galerii hl. města Prahy. Obsahuje statě Petra Wittlicha, Sandry Baborovské a Marie Rakušanové trasující vývoj a význam českého sochařství na přelomu 19. a 20. století, a vybrané dobové texty, pomáhající přiblížit myšlenkové milieu tohoto vývoje.
Karolinum, Praha 2016, 225 x 275 mm, 232 str., česky a anglicky, ISBN 978-80-246-3428-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
790,00 Kč
Slovanský klášter Karla IV. / The Slavonic Monastery of Charles IV. [Detail produktu]
Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr 210 x 297 mm, 130 s., bar., česky a anglicky, ISBN 978–80–86890–84–5
Dostupnost: skladem Cena s DPH
220,00 Kč