ARCHITEKTURA A DESIGN

Výrobci
Produkty
201 … 220 z 225 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Martin Rajniš skladem

390,00 Kč
skladem
Bohatě ilustrovaná monografie zachycuje tvorbu jednoho z nejvýznamnějších českých architektů, který v posledních letech spolu se svým týmem zkoumá možnosti rozvoje architektury, ohleduplné k lidem i přírodě.

Nakladatelství Zlatý řez, r. 2008, dotisk r. 2009, 220 s., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-87068-02-1

Monumenty skladem

390,00 Kč
skladem
Fotografický projekt subjektivním způsobem interpretuje jedny z nejvýraznějších staveb 20. století na českém území, včetně těch málo známých a opomíjených.

Nakladatelství Zlatý řez, Praha r. 2009, 290x350 mm, ISBN 978-80-254-5100-7

D3A Živá architektura / Airy architecture skladem

490,00 Kč
skladem
Monografie přední pražské architektonické kanceláře, kterou založili Stanislav Fiala, Tomáš Prouza a Jaroslav Zima.

Nakladatelství Zlatý řez, Praha, r. 2009, 220 × 165 mm, 264 s., barevná, česky a anglicky, ISBN 978-80-87068-05-2

Svědkové zaniklých staveb skladem

100,00 Kč
skladem
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové s podporou Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, r. 2008, 58 s, ISBN 978-80-85031 -79-9

Rodinné domy Jana Kotěry ve východních Čechách skladem

240,00 Kč
skladem
Muzeum východních Čech v Hradci Králové s podporou Královéhradeckého kraje, 76 s., ISBN 978-80- 85031-74-4

Obrys doby skladem

300,00 Kč
skladem

Kniha Obrys doby předkládá soubor vybraných textů předního českého architekta a uměleckého teoretika Pavla Janáka (1882-1956), jenž proslul svou rozsáhlou kulturní činností od návrhů kubistických staveb nebo nezaměnitelných kusů porcelánu a nábytku přes svébytné stavby národního stylu, mezi nimiž vyniká především krematorium v Pardubicích, až po vrcholné projevy funkcionalismu, jako je objekt Husova sboru v Praze na Vinohradech nebo Osada Baba nad pražskými Dejvicemi.

Nakladatelství Arbor vitae a Vysoká škola uměleckoprůmyslová s podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury, Praha, r. 2009, 294 s., ISBN 978-80-87164-02-0

Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni skladem

360,00 Kč
skladem
Kniha profesora Jaroslava Kadlece je věnována dějinám významného třeboňského kláštera augustiniánů kanovníků od jeho vzniku v roce 1367 až do zrušení v roce 1785.

Univerzita Karlova v Praze, Praha 2004, 160 × 230 Mm, 340 str., ISBN 80-246-0695-X

Architektura inženýrských staveb skladem

299,00 Kč
skladem
Publikace rozšiřuje pohled široké veřejnosti na technickou podstatu staveb, se kterými se každý z nás denně setkává.

Grada Publishing a.s., Praha 2009, 167 × 243 mm, 320 str., ISBN 978-80-247-2504-8

Ještěd - evidence hodnot poválečné architektury skladem

210,00 Kč
skladem

Televizní vysílač a horský hotel Ještěd je jedinečným dílem v siluetě i detailu, prvořadou památkou a symbolem města a kraje. Zachování hodnot architektury druhé poloviny dvacátého století však otevírá řadu otázek. Proto se na Ještědu sešli architekti, památkáři, historici i teoretici architektury, a výsledkem je tato publikace.

České vysoké učení technické - Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Praha 2010, 190 x 235 mm, 96 s., 24 černobílých obrázků, ISBN 978-80-01-04475-9

Velké dějiny zemí Koruny české - Architektura skladem

890,00 Kč
skladem
Kniha svým rozsahem i čtenářským určením navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj jednoho oboru – architektury – od raně středověkých počátků po současnost.

Paseka, Praha - Litomyšl, Artefactum, Praha 2009, 145 × 211 mm, 806 str., ISBN 978-80-7432-001-9

Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském skladem

300,00 Kč
skladem
Reprezentativní publikace kolektivu renomovaných odborníků pod vedením Mojmíra Horyny je vůbec první větší monografií významné památky, jež byla na dlouhou dobu uzavřena pro veřejnost a odsunuta na okraj zájmu, který si jakožto stavba plně srovnatelná s nejslavnějšími díly pražského baroka zasloužila.

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha r. 2008, 165 × 230 mm, 144 s., ISBN 978-80-246-1487-8

Malostranská beseda skladem

599,00 Kč
skladem
Výpravná publikace se zabývá budovou bývalé Malostranské radnice (dnes známé zvláště jako Malostranská beseda) v kontextu vývoje celé Malé Strany.

Nakladatelství Práh, listopad 2009, 120 s., barevná, ISBN 978-80-7252- 277-4

Dřevěné kostely a zvonice v Evropě skladem

999,00 Kč
skladem
Publikace, jež je výsledkem mnohaleté práce obou autorů, je v rámci světové odborné literatury vůbec prvním představením dřevěných a hrázděných kostelů a zvonic ve všech evropských zemích, v nichž se tento fenomén vyskytuje.

Nakladatelství Paseka, Litomyšl - Praha 2009, 2 díly, česky, 230 × 310 mm, ISBN 978-80-7185-982-6

Architektura - historie - umění. 2. vyd skladem

399,00 Kč
skladem

Víceoborová publikace, která přináší pohled na vývoj evropské civilizace, evropského myšlení (filosofie) a na přímý dopad tohoto myšlení na architekturu a urbanismus.

Nakladatelství Grada publishing, Praha r. 2007, rozměr 170x240 mm, 332 s., ISBN 80-247-2032-9

Česká republika - architektura XX. století - Morava a Slezsko skladem

390,00 Kč
skladem
Průvodce po moderní architektuře Moravy a Slazska mapuje dědictví stavební kultury 20. století od secese a rané moderny přes funkcionalismus a meziválečnou avantgardu až po nejvýznamnější stavby druhé poloviny století včetně oživení architektonické tvorby po roce 1990.

Zlatý řez, Praha, Praha 2005 (dotisk 2008), 120 × 220 mm, 332 s., ISBN 80-902810-2-8

Kutná Hora. České dědictví UNESCO skladem

449,00 Kč
skladem
Jako další z edice UNESCO vydává nakladatelství FOIBOS BOOKS knihu o historickém jádru Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci.

FOIBOS BOOKS s.r.o., Praha 2014, 265 x 240 mm, 203 s., ISBN: 978-80-87073-77-3, bar.


Obrazy z dějin české architektury skladem

748,00 Kč
skladem
Výpravná fotografická monografie přibližuje v třiceti obrazových kapitolách vývoj architektury v chronologickém řazení od raného středověku do současnosti na příkladech dochovaných a veřejnosti přístupných památek v České republice.

Titanic, Grada, Praha 2003, 309 str., 225 x 300 mm, ISBN 80-247-0755-1

Praha 1891-1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta skladem

900,00 Kč
skladem
První z řady exkluzívních publikací věnovaných unikátnímu architektonickému bohatství našeho hlavního města je zasvěcena doznívání historických slohů, secesi a kubismu.

Nakladatelství LIBRI, Praha 1997, 200 × 265 mm, 304 s, kartonové pouzdro, ISBN 80-85983-20-6

Praha 885 - 1310 Kapitoly o románské a raně gotické architektuře skladem

950,00 Kč
skladem
Čtvrtý svazek z řady knih věnovaných architektuře Prahy mapuje vývoj od vlastního zaležení Pražského hradu na sklonku 9. století až po rok 1310.

Nakladatelství LIBRI, Praha 2002, 205 × 265 mm, 256 s. 300 ilustrací, ISBN 80-7277-056-X

Romantismus 19. století v evropském umění skladem

265,00 Kč
skladem
Katalog stálé výstavy obrazů a soch 19. století z depozitářů moravských zámků, hradů a muzeí na Státním zámku Lednice.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Brno 2007, 138 s., ISBN 978-80-86752-49-5