ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

NOVINKY

Úvod » NOVINKY
NOVINKY
Tituly zařazené do nabídky v posledních týdnech. (Jsou obsaženy též ve své tématické kategorii)
V rubrice NOVINKY uvádíme především tituly nově vydané. Stále však zařazujeme do sortimentu knihkupectví i knihy vydané v předchozích letech, které jsou zařazovány přímo do tématických kategorií. Pro udržení přehledu o nově zařazených knihách tudíž nestačí sledovat jen rubriku Novinky.

61 … 80 z 87 produktů Strana 4 / 5
Řazeno dle: Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)
Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 1 [Detail produktu]
První díl Dějin umění ve výtvarné kultuře západní tradice nabízí přehled uměleckých slohů a směrů od antiky (se stručným odkazem k pravěku a předřeckým kulturám) po 18. století.

ARSCI, Praha 2015, 344 str., česky, ISBN 978-80-7420-044-1

Dostupnost: skladem Cena s DPH
448,00 Kč
Městský veřejný prostor [Detail produktu]
Nová kniha Petra Kratochvíla představuje základní teoretické přístupy k veřejnému prostoru z hlediska architektury a urbanismu, filosofie a sociálních věd.
Zlatý řez, Praha 2015, 190 x 230 mm, 189 str., bar., ISBN 978-80-88033-00-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
460,00 Kč
Malostranský hřbitov. Historie a současnost [Detail produktu]
Mono­grafie, svým rozsahem i zaměřením nejrozsáhlejší dílo na toto téma, představuje hřbitov - soubor hrobů s překrásnými náhrobky od předních sochařů i prostými deskami - v historických a kunsthistorických souvis­lostech.
Nakladatelství ARSCI, Praha 2016, rozměr 168 x 230 mm, 448 s., 410 pbr., bar., česky, ISBN 9788074200458
Dostupnost: skladem Cena s DPH
648,00 Kč
Maršál Radecký. Od vojevůdce k pomníku. [Detail produktu]
Jubilejní sborník u příležitosti 250 let narození Jana Josefa Václava Radeckého z Radče v Třebnici u Sedlčan 1766-2016
Spolek Radecký s podporou Ministerstva kultury, Praha 2016, rozměr 175 x 250 mm, 140 s., barevná příloha, česky, ISBN 978-80-88073-14-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
295,00 Kč
Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918 - 1950 [Detail produktu]
Kniha nabízí obraz umělecké tvorby mnohdy až provokativně odlišný od toho, jak ho známe z tradičních dějepisů umění.
Vysoká škola uměleckoprůsmyslová v Praze, Praha 2015, 240 x 340 mm, 220 str., ISBN  978-80-7467-074-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
990,00 Kč
Hanuš Zápal [Detail produktu]
Podobně jako Josef Gočár, Pavel Janák či Otakar Novotný zasahovali do pražského dění, Hanuš Zápal sehrál klíčovou roli v jihozápadních Čechách.
Západočeská galerie v Plzni a Starý most s.r.o., Plzeň 2015, rozměr 220 x 280 mm, 270 s., bar., ISBN 978-80-87338-4-90
Dostupnost: skladem Cena s DPH
570,00 Kč
Z poddaného šlechticem [Detail produktu]
Z poddaného šlechticem – tak lze stručně opsat životní příběh Jiřího Albrechta Zbudovského z Rovné Hory (*1604), kteý se z poddanských poměrů přes vrchnostenskou službu vyšvihl až na erbovního měšťana pražské Malé Strany a úředníka desk zemských.
Scriptorium, Praha 2016, 120 x 170 mm, 364 str., ISBN 978-80-88013-21-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
340,00 Kč
Budování státu / Building a State [Detail produktu]
Představuje umělecká díla různých kvalit a nejrůznějších médií, která se v letech 1918-1939 a 1945-1992 podílela na reprezentaci československého státu.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2015, 220 x 305 mm, čb., 360 str., ISBN 978-80-87989-01-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
570,00 Kč
Most do budoucnosti [Detail produktu]
V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století bylo kvůli povrchové těžbě uhlí zlikvidováno jedno z nejcennějších historických měst severních Čech.
Karolinum, Praha 2016, 166 × 235 mm, 290 str., ISBN: 978-80-246-3332-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
360,00 Kč
Sedm let K.O.V. [Detail produktu]
Publikace představuje vybrané studentské práce Ateliéru K.O.V. z období let 2007–2014.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2015, 270 str., česky / anglicky, ISBN 978-80-86863-81-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
880,00 Kč
Modfolk [Detail produktu]
The catalogue showcases a collection realised in Fashion and Footwear Design Atelier UMPRUM, which is lead by fashion designer Liběna Rochová.
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Prague 2015, 127 pages., Czech and English, ISBN 978-80-87989-10-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
275,00 Kč
Modfolk [Detail produktu]
Katalog představuje semestrální kolekci realizovanou v Ateliéru oděvu a obuvi UMPRUM, který vede významná oděvní designérka Liběna Rochová.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2015, 127 str., česky / anglicky, ISBN 978-80-87989-10-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
275,00 Kč
Manifesto [Detail produktu]
Catalogue of an exhibition of glass art, September 2015 in Dresden.
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Prague 2015, 26 pages., Czech and English, ISBN
978-80-87989-11-1

Dostupnost: skladem Cena s DPH
137,50 Kč
Manifesto [Detail produktu]
Katalog výstavy uměleckého skla, pořádané v září r. 2015 v Drážďanech.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2015, 26 str., česky / anglicky, ISBN
978-80-87989-11-1

Dostupnost: skladem Cena s DPH
137,50 Kč
Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury [Detail produktu]
Kolektivní monografie věnovaná památkové obnově a historii budovy na ulici Odboje 1941/1 v centru Ostravy.
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2016, rozměr 215 x 280 mm, 254 s., bar., česky, ISBN 978-80-85034-93-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
570,00 Kč
Nové krovy [Detail produktu]
Struktura publikace o třinácti kapitolách byla volena přehledně, aby čtenář načerpal nejprve základní odborné informace, na které se bude dále navazovat.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2017, 252 str., ISBN 978-80-87438-94-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
400,00 Kč
Lapidárium [Detail produktu]
Kniha je syntézou výstavního katalogu, sborníku odborných textů a publikací pro studenty sochařství.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha r. 2014, rozměr 160 x 270 mm, 173 s, částečně bar., slovensky a anglicky, ISBN 978-80-86863-78-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
385,00 Kč
Historici, historiografie a dějepis [Detail produktu]
Publikace přináší devatenáct studií, v nichž autor analyzoval problémy moderní české a částečně též světové historiografie v širokém časovém záběru od počátku 19. až na práh 21. století.
Karolinum, Praha 2016, 145 x 205 mm, 486 str., ISBN: 978-80-246-3276-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
400,00 Kč
Jde o to, aby o něco šlo [Detail produktu]
Publikace poprvé souhrnně představuje obsáhlou grafickou tvorbu autora, jehož dílo tvoří důležitou kapitolu v dějinách českého grafického designu druhé poloviny 20. století.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2015, rozměr 240 x 280 mm, 590 s., 6 nečíslovaných stran obrazových příloh, bar., ISBN 978-80-86863-68-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
1 485,00 Kč
Diagnostika dřevěnných konstrukcí [Detail produktu]
Publikace se věnuje podmínkám a postupům diagnostiky, neinvazním i invazivním metodám a doporučením na údržbu a opravy dřevěných konstrukcí.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2015, 165 x 245 mm, 157 s., bar., česky, ISBN 978-80-87438-6-40
Dostupnost: skladem Cena s DPH
429,00 Kč