News and Information

Our Products SALES COMING SOON NEW CZECH REPUBLIC PRAGUE HISTORY CONSERVATION PROFESSIONAL JOURNALS ARCHITECTURE AND DESIGN TECHNICAL MONUMENTS CONSTRUCTION HISTORY OF ART RELIGIOUS STUDIES JUDAICS ARCHEOLOGY Pictures OTHER LANGUAGES GREAT DEALS KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR Comenius National Pedagogical Museum UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE UNIVERSITY OF OSTRAVA SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK CRAFT CD, DVD CHILDREN´S BOOKS MISCELLANEOUS ENGLISH BOOKS DOWNLOADS
We Recommend

Kulturní krajina Čech 17. a 18. století in stock

300,00 Kč
in stock
Soubor map s komentářem, dokumentující péči o krajinu v pbdobí baroka
Nadace Quido Schwanka, Praha 2021, rozměr 260 x 400 mm, 35 s., 22 mapových listů, bar., česky, ISBN 978-80-9904992-8-7Dějiny evropské architektury III in stock

1 190,00 Kč
in stock
Poslední díl Menclových Dějin evropské architektury. 
Národní památkový ústav a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Praha 2022, rozměr 210 x 287 mm, 302 s., převážně čb, ISBN 978-80-88339-10-6

Architekt Bedřich Feuerstein: Praha-Paříž-Tokio in stock

650,00 Kč
in stock
Katalog výstavy kurátorky Heleny Čapkové v pražském NTM Praha (2021-2022) představuje život a především široký rozsah tvorby Bedřicha Feuersteina, pojímmající architekturu, scénografii a divadelní kostýmy, grafiku, i nábytkový design.
Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 212x260 mm, 287 s., ISBN 978-80-7037-336-1

Plánování města in stock

490,00 Kč
in stock
Příručka mladého urbanisty
České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav nauky o budovách, Praha 2021, rozměr 220 x 310 mm, 304 s., bar., česky, ISBN 978-80-01-06879-3

Plánování Prahy in stock

290,00 Kč
in stock
Historie Útvaru hlavního architekta 1961–1994
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, r. 2021, rozměr 190 x 250 mm, 157 s., bar., bilingvní česky a anglicky, ISBN 978-80-88377-40-5

Hotel Alcron in stock

275,00 Kč
in stock
Příběh ikony pražského hotelnictví
Nakladatelství Karolinum Praha 2022, rozměr 165 x 235 mm, 158 s., čb, česky, ISBN 978-80-246-4971-9

Kominíci in stock

650,00 Kč
in stock
Kniha se věnuje vzniku, tradicím i současnosti kominického řemesla
Kominické muzeum - spolek pro založení muzea kominického řemesla a jeho propagaci, Tábor, 2022, rozměr 215 x 300 mm, 252 s., bar., česky, ISBN 978-80-11-01189-8
New in store

Zápisky III. Marie Červenková-Riegrová in stock

693,00 Kč
in stock
Scriptorium a Národní archiv, Praha 2022, rozměr 155 x 242 mm, 800 s., česky, ISBN 978-80-7649-037-6

Intro 18. Textil in stock

189,00 Kč
in stock
Vega, Hradec Králové 2022, rozměr 230 x 295 mm, 120 s., bar., česky

Bedřich Feuerstein, architect: Prague - Paris - Tokyo in stock

1 200,00 Kč
in stock
Catalogue of the exhibition of the same name in the National Technical Museum in Prague.
Národní technické muzeum, Praha 2021, 260 x 210 mm, 287 str., bar., anglicky, ISBN 978-80-7037-336-1

Svatí, blahoslavení a ctihodní Suverénního vojenského a špitálního řádu sv. Jana Jeruzalemského z Rhodu a z Malty in stock

195,00 Kč
in stock
Kniha se jako vůbec první v českém prostředí detailně zabývá členy Suverénního vojenského a špitálního řádu sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a z Malty, kterým se dostalo pocty oltáře.
Nakladatelství Libri, Praha 2022, rozměr 250 x 145mm, 119s., čb., česky, ISBN 978-80-7277-593-4


On This Modern Highway, Lost in the Jungle - Tropics, Travel and Colonialism in Czech Poetry in stock

550,00 Kč
in stock
In 1926, the communist avant-garde poet Konstantin Biebl (1898–1951) travelled from Czechoslovakia to the Dutch East Indies. In his texts, poetic and often comic, both landlocked Bohemia and the colonized tropical islands are seen disorientingly anew, like “mirrors looking at themselves in each other.” On This Modern Highway, Lost in the Jungle takes the reader on a journey crisscrossing the poet’s life and work, with particular attention to his travel writing and his dreams and memories of travel, as they mirror the book author’s own life experience as a Czech scholar of Indonesia living in island Southeast Asia.
Karolinum Press, Praha 2022, 235 x 165 mm, 628 str., čb., anglicky, ISBN 978-80-246-5112-5

Československé gramofony - Czechoslovak record players 1946 - 1993 in stock

110,00 Kč
in stock
Publikace "Československé gramofony 1946-1993" si klade za cíl seznámit širokou laickou i odbornou veřejnost s historií výroby gramofonů v Československu.

The publication „Czechoslovak Record Players 1946-1993“ aims to introduce to both, lay and professional public, with the history of gramophone production in Czechoslovakia.
Národní technické muzeum, Praha 2021, 265 x 215 mm, 389 str., bar., česky/anglicky,
ISBN 978-80-7037-338-5

Ztracené květy: plastiky a umělecká díla druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru v České Lípě in stock

390,00 Kč
in stock
Vítězná kniha v kategorii Nejlepší umělecká monografie a výtvarná publikace v soutěži Kniha roku Libereckého kraje 2019.
Vlastivědný spolek Českolipska, Česká Lípa 2019, 220 x 190 mm, 143 str., bar. s vloženou mapou,
 ISBN 978-80-6878-2-0

Česká Lípa a okolí v díle tří umělců in stock

100,00 Kč
in stock
Publikace přibližuje dílo tří umělců, kteří ve svých dílech zobrazovali Českou Lípu – ulice, náměstí, památky a další objekty. Jejich obrazy, kresby a grafiky pak mají význam nejen v rovině umělecké, ale i dokumentární.
Vlastivědný spolek Českolipska, Česká Lípa 2017, 240 x 170 mm, 47 str., bar., ISBN 978-80-906878-06

Bezděz 2021 in stock

300,00 Kč
in stock
Vlastivědný sborník českolipska
Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, rozměr 145 x 205 mm, 410 stran, Česká Lípa 2021, ISBN 978-80-86319-37-7, ISSN 1211-9172

Kulturní krajina Čech 17. a 18. století in stock

300,00 Kč
in stock
Soubor map s komentářem, dokumentující péči o krajinu v pbdobí baroka
Nadace Quido Schwanka, Praha 2021, rozměr 260 x 400 mm, 35 s., 22 mapových listů, bar., česky, ISBN 978-80-9904992-8-7