News and Information

Our Products SALES COMING SOON NEW CZECH REPUBLIC PRAGUE HISTORY CONSERVATION PROFESSIONAL JOURNALS ARCHITECTURE AND DESIGN TECHNICAL MONUMENTS CONSTRUCTION HISTORY OF ART RELIGIOUS STUDIES JUDAICS ARCHEOLOGY Pictures OTHER LANGUAGES GREAT DEALS SECOND-HAND BOOKS KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR Comenius National Pedagogical Museum UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE UNIVERSITY OF OSTRAVA SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK CRAFT CD, DVD CHILDREN´S BOOKS MISCELLANEOUS ENGLISH BOOKS DOWNLOADS
We Recommend

Sedm pohádek Antonína Langweila in stock

349,00 Kč
in stock
První pohádková knížka, jejíž autorkou je místopředsedkyně Klubu Za starou Prahu.
PhDr. Kateřina Bečková – Schola ludus-Pragensia, Praha 2024, rozměr 240 x 240 mm,  106 s., bar., česky, ISBN 978-80-87559-18-5

Antonín Barvitius: Plány a skici pro Palazzo Venezia v Římě in stock

525,00 Kč
in stock
Antonín Barvitius (1823 Praha – 1901 Praha) studoval na vídeňské Akademii, jeho učiteli tu byli August Sicard von Sicardsburg a Eduard van der Nüll. Následně působil ve Vídni, kde navrhoval nájemní domy a vily a zároveň pracoval ve státních službách. Roku 1856 ho rakouská vláda pověřila restaurováním přední památky italské renesanční architektury – Palazzo Venezia v Římě, v němž sídlilo rakouské vyslanectví.
Nakladatelství ČVUT, Praha 2023, rozměr 230 x 315 mm, 200 s., bar., česky, ISBN 978-80-01-07231-8

Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu in stock

950,00 Kč
in stock
Publikace Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu je první knihou, která souhrnně přibližuje budování celostátní sítě kulturních domů, jež byla systematicky zřizována v období socialismu na území bývalého Československa.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2023, rozměr 120 x 160 mm, 888 s., bar., česky, ISBN 978-80-88308-97-3

Bubeneč / Dejvice. Siamská dvojčata pražského severozápadu in stock

680,00 Kč
in stock
V souboru publikací věnovaných bývalým pražským předměstským obcím a nyní čtvrtím obklopujícím historické centrum Prahy přichází v roce 2024 na řadu dvojice Bubeneč / Dejvice.
Muzeum hlavního města Prahy, r. 2024, rozměr 230 x 320 mm, 327 s., bar, česky s obsáhlým anglickým resumé, ISBN 978-80-87828-74-8

Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky in stock

1 200,00 Kč
in stock
Kniha „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“ je prvním velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy. Publikace obsahuje cca 80 % dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na základě zevrubného studia archivních pramenů.
Jalna, Praha 2023, rozměr 21 x 30,2 cm, počet stran 879, česky, ISBN 978-80-88421-04-7

Člověk člověku in stock

799,00 Kč
in stock
Snahou publikace Člověk člověku je přiblížit čtenáři profesní a přátelské protnutí lékaře Karla Kocha (1890-1981) a architekta Dušana Jurkoviče (1868-1947), které vyústilo ve společnou realizaci Kochova sanatoria s unikátní zahradou v Bratislavě.
UMPRUM, Praha 2024, rozměr 22 x 29,5 cm, počet stran 381, česky, ISBN 978-80-88308-95-9
New in store

Česká architektura v mezičase in stock

420,00 Kč
in stock
Tématem knihy Karoliny Jirkalové jsou vzájemné vztahy, překryvy a konflikty mezi českou architekturou, politikou a společností na sklonku státního socialismu a v prvních letech po sametové revoluci.
UMPRUM, Praha 2024, rozměr 15 x 22,5 cm, počet stran 189, česky, ISBN 978-80-88622-02-4

Splendor et Gloria Regni Bohemiae in stock

300,00 Kč
in stock
Soubor studií je věnován zakladatelským počinům z doby vlády Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců. Jsou dílem prof. Kuthana, významného reprezentanta tzv." donátorských dějin umění".
Tomáš Halama, Praha 2008, rozměr 17 x 24,5 cm, počet stran 591, česky, ISBN 978-80-87082-06-5

Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis in stock

300,00 Kč
in stock
Sborník studií a příspěvků prof. Kuthana věnovaných architektuře a působení cisterciáckého řádu v českých zemích.
Tomáš Halama, České Budějovic 2005, rozměr 17,5 x 24,5 cm, počet stran 518, česky, ISBN 80-903600-3-3

Josef Klik: Historik ve stínu Josefa Pekaře in stock

215,00 Kč
in stock
Historik Josef Klik (1896-1965) patří k osobnostem naší historiografie, o nichž toho není mnoho známo, které jsou ve "stínu" těch slavnějších, v jeho případě zejména Josefa Pekaře, ale i Josefa Šusty či třeba Jaroslava Werstadta.
Tomáš Halama, České Budějovice 2011, rozměr 15 x 21 cm, počet stran 159, česky, ISBN 978-80-87082-20-1

Portály z okruhu Benedikta Rieda II. in stock

370,00 Kč
in stock
Díky přestavbě Starého královského paláce Pražského hradu, které se koncem 15. století ujal Benedikt Ried, se architektonické dění v Čechách octlo na špici stavitelské scény Evropy.
Tomáš Halama, České Budějovice 2021, rozměr 17 x 25 cm, počet stran 199, česky, ISBN 978-80-87082-42-3

Jezuita Ignaz Tirsch jako misionář, architekt a umělec v mexické Dolní Kalifornii in stock

400,00 Kč
in stock
Populárně naučná publikace ediční řady Z klementinských pokladů dává možnost nahlédnout do alba akvarelových kreseb, jež je dnes známé pod názvem Codex pictoricus Mexicanus a originál se nalézá ve sbírkách Národní knihovny.
Národní kníhovna ČR, 2024, rozměr 18 x 27,5 cm, počet stran 125, česky, ISBN 978-80-7050-802-2

Lampades Pragae Magicae in stock

50,00 Kč
in stock
Mírně poškozená.

On, Adolf Loos in stock

450,00 Kč
in stock
Muzeum města Brna, 2021, rozměr 17,2 x 23,5 cm, počet stran 242, česko-anglicky, ISBN 978-80-86549-50-7

Adolf Loos a konfiskované vzpomínky rodiny Viktora rytíře von Bauera-Rohrfelden in stock

450,00 Kč
in stock
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně|Vysoké učení technické v Brně, 2018, rozměr 21,5 x 26,5 cm, počet stran 167, česko-anglicky, ISBN 978-80-214-5653-2

Architekt a fotografie. in stock

50,00 Kč
in stock
Nakladtelství Artefactum, Praha 2024, rozměr 148 x 210 mm, 36 s., čb., česky, ISBN 978-80-88283-92-8