News and Information

Our Products SALES COMING SOON NEW CZECH REPUBLIC PRAGUE HISTORY CONSERVATION PROFESSIONAL JOURNALS ARCHITECTURE AND DESIGN TECHNICAL MONUMENTS CONSTRUCTION HISTORY OF ART RELIGIOUS STUDIES JUDAICS ARCHEOLOGY Pictures OTHER LANGUAGES GREAT DEALS SECOND-HAND BOOKS KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR Comenius National Pedagogical Museum UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE UNIVERSITY OF OSTRAVA SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK CRAFT CD, DVD CHILDREN´S BOOKS MISCELLANEOUS ENGLISH BOOKS DOWNLOADS
We Recommend

Slavatovský palác. Projekty hraběte Jana Jáchyma Slavaty z let 1673-1689 in stock

650,00 Kč
in stock
Kniha, na jejíž přípravě se podíleli Martin Mádl, Radka Heisslerová, Tadeáš Kadlec, Sylva Dobalová a Petra Zelenková, pojednává o projektech hraběte Jana Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1635-1689). Tento český šlechtic se v roce 1673 stal majorátním pánem a vladařem hradeckého domu a začal také zastávat významné zemské úřady.
Ústav dějin umění Akademie věd, Praha 2024, rozměr 21,5 x 28,5 cm, počet stran 432, česky, ISBN 978-80-88283-76-8

Praha 15. století in stock

340,00 Kč
in stock
Dějiny Prahy 15. století jsou dějinami konfliktů a tyto konflikty zásadním způsobem ovlivňovaly život většiny obyvatel Starého a Nového Města pražského.
Karolinum, Praha 2023,rozměr 14,5 x 20,5 cm, počet stran 306, česky, ISBN 978-80-246-5710-3

Raumplan a současná architektura in stock

799,00 Kč
in stock
Mezinárodní kolektiv autorů a autorek představuje tvorbu Adolfa Loos v šorších souvislostech, vedoucích až k současnému architektonickému děni.
Galerie Jaroslava Fragnera, Akontext a Technická univerzita Liberec, Praha 2023, rozměr 245 x 285 mm, 223 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-7494-677-6

Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky in stock

1 200,00 Kč
in stock
Kniha „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“ je prvním velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy. Publikace obsahuje cca 80 % dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na základě zevrubného studia archivních pramenů.
Jalna, Praha 2023, rozměr 21 x 30,2 cm, počet stran 879, česky, ISBN 978-80-88421-04-7

Člověk člověku in stock

799,00 Kč
in stock
Snahou publikace Člověk člověku je přiblížit čtenáři profesní a přátelské protnutí lékaře Karla Kocha (1890-1981) a architekta Dušana Jurkoviče (1868-1947), které vyústilo ve společnou realizaci Kochova sanatoria s unikátní zahradou v Bratislavě.
UMPRUM, Praha 2024, rozměr 22 x 29,5 cm, počet stran 381, česky, ISBN 978-80-88308-95-9

Město v bouři. Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970 in stock

2 400,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 240 x 295 mm, 798 s., bar., ISBN 978-80-246-5289-4


Staletá Praha 2023/1 in stock

180,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rok 2022´3, rozměr 210 x 297 mm, 164 s., bar., ISSN 0231-6056
New in store

Rakovnický historický sborník 2021/2 in stock

105,00 Kč
in stock

Rakovnický historický sborník 2021/1 in stock

105,00 Kč
in stock

Průzkumy památek 2023/2 in stock

200,00 Kč
in stock

Památky středních Čech 2023/2 in stock

90,00 Kč
in stock

Vladimír Krýš. Turnovský stavitel in stock

690,00 Kč
in stock
Kniha o staviteli Vladimíru Krýšovi poodhaluje příběh jednoho z regionálních stavitelů meziválečného období, kteří svou přičinlivostí ovlivnili zástavbu menších měst.
NPÚ Liberec, 2023, rozměr 22,5 x 27,5 cm, počet stran 284, česky, ISBN 978-80-87810-59-0

Sklářství borsko-šenovské oblasti in stock

490,00 Kč
in stock
Publikace je věnována primárně stavbám a technologickým zařízením souvisejícím se sklářskou výrobou. Proces výroby skla a jeho zušlechtění (rafinace) zahrnuje pestrou škálu provozů od přípravy surovin, přes hutní haly až po rafinerie, reprezentované budovami zahrnujícími více rafinačních technik, nebo jen jednu z nich.
NPÚ, ÚOP v Liberci, 2022, rozměr 16,5 x 24 cm, počet stran 432, česky, ISBN 978-80-87810-48-4

AUTA & ARCHITEKTURA. Motoristické stavby v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou in stock

429,00 Kč
in stock
Automobil představuje nepřehlédnutelný symbol moderní doby. Ačkoliv se historie automobilismu stává stále populárnější, omezuje se zejména na samotné vozy a neméně zajímavý segment, představovaný právě motoristickými stavbami, zůstává stále pohříchu na okraji zájmu veřejnosti.
NPÚ Liberec, 2023, rozměr 16,5 x 23 cm, počet stran 303, česky, ISBN 978-80-87810-58-3

Myšlenky pražského frankismu in stock

400,00 Kč
in stock
Ve snaze o depolitizaci bádání v oblasti židovské mystiky se autoři věnují společenství pražských frankistických rodin, které zkoumají jako nové náboženské hnutí a předkládají jeho teologicko-religionistickou analýzu.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 14,5 x 20,5 cm, počet stran 336, česky, ISBN 978-80-246-5442-3

Praha 15. století in stock

340,00 Kč
in stock
Dějiny Prahy 15. století jsou dějinami konfliktů a tyto konflikty zásadním způsobem ovlivňovaly život většiny obyvatel Starého a Nového Města pražského.
Karolinum, Praha 2023,rozměr 14,5 x 20,5 cm, počet stran 306, česky, ISBN 978-80-246-5710-3

Design & transformation: Stories of Czech Design 1990–2020 in stock

490,00 Kč
in stock
The catalogue shows through the texts of Lada Hubatová-Vacková, Daniela Kramerová, Hana Machková, Pavla Pauknerová, Klára Peloušková, Radek Sidun, Jiří Suk and Jindřich Vybiral that the term Czech design hides a number of remarkable products and works.
UMPRUM, Praha 2022, rozměr 24 x 32 cm, počet stran 143, anglicky, ISBN 978-80-88308-79-9