News and Information

Our Products SALES COMING SOON NEW CZECH REPUBLIC PRAGUE HISTORY CONSERVATION PROFESSIONAL JOURNALS ARCHITECTURE AND DESIGN TECHNICAL MONUMENTS CONSTRUCTION HISTORY OF ART RELIGIOUS STUDIES JUDAICS ARCHEOLOGY Pictures OTHER LANGUAGES GREAT DEALS SECOND-HAND BOOKS KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR Comenius National Pedagogical Museum UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE UNIVERSITY OF OSTRAVA SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK CRAFT CD, DVD CHILDREN´S BOOKS MISCELLANEOUS ENGLISH BOOKS DOWNLOADS
We Recommend

Raumplan a současná architektura in stock

799,00 Kč
in stock
Mezinárodní kolektiv autorů a autorek představuje tvorbu Adolfa Loos v šorších souvislostech, vedoucích až k současnému architektonickému děni.
Galerie Jaroslava Fragnera, Akontext a Technická univerzita Liberec, Praha 2023, rozměr 245 x 285 mm, 223 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-7494-677-6

Koldům Litvínov currently unavailable

695,00 Kč
currently unavailable
Nakladatelství Academia, Praha 2023, rozměr 205 x 260 mm, 269 s., bar, česky, ISBN 978-80-200-3471-7

Blahomír Borovička. Vzpomínky hlavního architekta Prahy. in stock

290,00 Kč
in stock
Výstavba metra a sídlišť, zákulisí pražského magistrátu, otázka role expertů v normalizačním Československu, asanace, ale i památková péče.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha 2023, rozměr 110 x 180 mm,  303 s., čb., česky, ISBN 978-80-7285-282-6

Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách in stock

1 600,00 Kč
in stock
Druhé, rozšířené a přepracované vydání encyklopedické publikace (1. vydání 2004), která zahrnuje období zhruba od začátku 14. století (kdy díky dochovaným písemným pramenům tvůrci stavebních památek začali vystupovat z anonymity) až do druhé poloviny 20. století.
Academia, 2023, rozměr 21 x 26,5 cm, počet stran 1062, česky, ISBN 978-80-200-3261-4

Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky in stock

1 200,00 Kč
in stock
Kniha „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“ je prvním velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy. Publikace obsahuje cca 80 % dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na základě zevrubného studia archivních pramenů.
Jalna, Praha 2023, rozměr 21 x 30,2 cm, počet stran 879, česky, ISBN 978-80-88421-04-7

Zmizelá Praha – Vesnice, usedlosti a dvory: Pravý břeh Vltavy in stock

390,00 Kč
in stock
Expanze velkoměsta, která dostala zelenou za první republiky v roce 1922, nebyla jen administrativním krokem. Do poklidných vesnic vtrhl stavební ruch, budovala se městská infrastruktura.
Paseka, Praha 2023, rozměr 17 x 24 cm, počet stran 289, česky, ISBN 978-80-7637-402-7

Dům U Zlatého prstenu in stock

160,00 Kč
in stock
Dům U Zlatého prstenu je dnes součástí bloku Ungeltu a patří k významným objektům Starého Města pražského. Nejstarší písemná zmínka o něm pochází z roku 1402.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2023, rozměry 160 x 220 mm, počet stran 96, česky, ISBN 978-80-87828-67-0

„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích in stock

590,00 Kč
in stock
Kniha je koncipovaná jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, pořádané Ústavem dějin umění ČSAV v.v.i. v Západočeské galerii v Plzni (říjen 2023 – březen 2024).
Nakladatelství Artefactum a Západočeská galerie, Praha-Plzeň 2023, rozměr 165 x 220 mm, 319 s., bar., česky, ISBN 978-80-88283-84-3

Týnský kostel a architektura poděbradské doby in stock

690,00 Kč
in stock
K podrobnějšímu zpracování architektury poděbradské doby se alespoň částečně snaží přispět právě předkládaná kniha o pozdně gotické dostavbě staroměstského kostela Panny Marie před Týnem, která shrnuje dlouholetý výzkum stavby.
Univerzita Palckého, Olomouc 2021, rozměr 235 x 255 mm, převážně čb., 304 s., česky, ISBN 978-80-244-6150-2

Město v bouři. Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970 in stock

2 400,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 240 x 295 mm, 798 s., bar., ISBN 978-80-246-5289-4


Filmové kamery 1898-1930 ze sbírek Národního technického muzea. in stock

100,00 Kč
in stock
Původně soukromá sbírka doc. Jindřicha Brichty, jednoho z prvních českých kameramanů, se stala základem této sbírky. Kniha je výjimečnou možností si prohlédnout i předměty, ketré nejsou vystaveny.
Národní technické muzeum, Praha 2016, rozměr 165 x 245 mm, 168 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-263-0

Sedmý závoj. Listy z jednoho století in stock

349,00 Kč
in stock
Ve třetím svazku souborného díla pražského rodáka, česky píšícího židovského novináře a spisovatele Františka R. Krause čtenář nalezne jedenáct povídek tematicky spojených s holokaustem
Nakladatelství Cattacan, Praha 2023, rozměr 148 x 190 mm, 280. s., česky, ISBN 978-80-88349-42-6

Staletá Praha 2023/1 in stock

180,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rok 2022´3, rozměr 210 x 297 mm, 164 s., bar., ISSN 0231-6056

Věstník Za starou Prahu 2023/2-3 in stock

25,00 Kč
in stock
New in store

Design & transformation: Stories of Czech Design 1990–2020 in stock

490,00 Kč
in stock
The catalogue shows through the texts of Lada Hubatová-Vacková, Daniela Kramerová, Hana Machková, Pavla Pauknerová, Klára Peloušková, Radek Sidun, Jiří Suk and Jindřich Vybiral that the term Czech design hides a number of remarkable products and works.
UMPRUM, Praha 2022, rozměr 24 x 32 cm, počet stran 143, anglicky, ISBN 978-80-88308-79-9

Design & transformace: Příběhy českého designu 1990–2020 in stock

490,00 Kč
in stock
Katalog Design a transformace ukazuje prostřednictvím textů Lady Hubatové-Vackové, Daniely Kramerové, Hany Machkové, Pavly Pauknerové, Kláry Pelouškové, Radka Siduna, Jiřího Suka a Jindřicha Vybírala, že pod pojmem český design se ukrývá celá řada pozoruhodných výrobků a děl.
UMPRUM, Praha 2022, rozměr 24 x 32 cm, počet stran 143, česky, ISBN 978-80-88308-78-2

Člověk člověku in stock

799,00 Kč
in stock
Snahou publikace Člověk člověku je přiblížit čtenáři profesní a přátelské protnutí lékaře Karla Kocha (1890-1981) a architekta Dušana Jurkoviče (1868-1947), které vyústilo ve společnou realizaci Kochova sanatoria s unikátní zahradou v Bratislavě.
UMPRUM, Praha 2024, rozměr 22 x 29,5 cm, počet stran 381, česky, ISBN 978-80-88308-95-9

Abcd. Česká funkcionalistická typografie 1927 - 1940 in stock

450,00 Kč
in stock
Publikace formou fotografické dokumentace a podrobného komentáře zpřístupňuje nejvýznamnější ukázky funkcionalistické typografie ze soukromé sbírky pedagoga UMPRUM Karla Císaře.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2024, rozměr 22 x 30 cm, počet stran 127, česky a anglicky, ISBN 978-80-88308-90-4

Učitelé a archeologie in stock

690,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie Učitelé a archeologie reflektuje skutečnost, že asi třetina archeologů u nás byla svým povoláním učiteli na nejrůznějších typech škol.
Národní pedagogické muzeum, 2023, rozměr 15 x 21 cm, počet stran 294, česky, ISBN 978-80-86935-62-1

Slavatovský palác Projekty hraběte Jana Jáchyma Slavaty z let 1673-1689 in stock

650,00 Kč
in stock
Kniha, na jejíž přípravě se podíleli Martin Mádl, Radka Heisslerová, Tadeáš Kadlec, Sylva Dobalová a Petra Zelenková, pojednává o projektech hraběte Jana Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1635-1689). Tento český šlechtic se v roce 1673 stal majorátním pánem a vladařem hradeckého domu a začal také zastávat významné zemské úřady.
Ústav dějin umění Akademie věd, Praha 2024, rozměr 21,5 x 28,5 cm, počet stran 432, česky, ISBN 978-80-88283-76-8

Čapkova Strž v obrazech. Proměny spisovatelova venkovského domu in stock

250,00 Kč
in stock
Nakladatelství Pražské příběhy, 2021, rozměr 17 x 21 cm, počet stran 99, česky, ISBN 978-80-908412-0-8

Pražské příběhy 4 – Ztraceným světem Starého Města in stock

499,00 Kč
in stock
Žili tu spisovatelé, malíři, zuřivé domovnice, nenapravitelní opilci (těch tu bylo vždycky dost) i lehké holky.
Nakladatelství Pražské příběhy, 2023, rozměr 16,2 x 23 cm, počet stran 518, česky, ISBN 978-80-908735-1-3

Skryté půvaby českých sídlišť in stock

1 160,00 Kč
in stock
Kniha je rozdělena do čtyř základních částí. První úvodní část naznačí, kde se mohou na sídlištích vůbec skrývat nějaké půvaby a jak je možné, že nám tak dlouho zůstávaly skryty.
NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 21,5 x 28 cm, počet stran 351, česky, ISBN 978-80-88339-17-5

Monumentorum Custos 2023/1–2 in stock

170,00 Kč
in stock
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, 2023, rozměr 21 x 29,5 cm, počet stran 123, česky, ISBN 978-80-85036-87-9