News and Information

Our Products SALES COMING SOON NEW CZECH REPUBLIC PRAGUE HISTORY CONSERVATION PROFESSIONAL JOURNALS ARCHITECTURE AND DESIGN TECHNICAL MONUMENTS CONSTRUCTION HISTORY OF ART RELIGIOUS STUDIES JUDAICS ARCHEOLOGY Pictures OTHER LANGUAGES GREAT DEALS SECOND-HAND BOOKS KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR Comenius National Pedagogical Museum UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE UNIVERSITY OF OSTRAVA SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK CRAFT CD, DVD CHILDREN´S BOOKS MISCELLANEOUS ENGLISH BOOKS DOWNLOADS
We Recommend

Sedm pohádek Antonína Langweila in stock

349,00 Kč
in stock
První pohádková knížka, jejíž autorkou je místopředsedkyně Klubu Za starou Prahu.
PhDr. Kateřina Bečková – Schola ludus-Pragensia, Praha 2024, rozměr 240 x 240 mm,  106 s., bar., česky, ISBN 978-80-87559-18-5

Antonín Barvitius: Plány a skici pro Palazzo Venezia v Římě in stock

525,00 Kč
in stock
Antonín Barvitius (1823 Praha – 1901 Praha) studoval na vídeňské Akademii, jeho učiteli tu byli August Sicard von Sicardsburg a Eduard van der Nüll. Následně působil ve Vídni, kde navrhoval nájemní domy a vily a zároveň pracoval ve státních službách. Roku 1856 ho rakouská vláda pověřila restaurováním přední památky italské renesanční architektury – Palazzo Venezia v Římě, v němž sídlilo rakouské vyslanectví.
Nakladatelství ČVUT, Praha 2023, rozměr 230 x 315 mm, 200 s., bar., česky, ISBN 978-80-01-07231-8

Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu in stock

950,00 Kč
in stock
Publikace Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu je první knihou, která souhrnně přibližuje budování celostátní sítě kulturních domů, jež byla systematicky zřizována v období socialismu na území bývalého Československa.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2023, rozměr 120 x 160 mm, 888 s., bar., česky, ISBN 978-80-88308-97-3

Slavatovský palác. Projekty hraběte Jana Jáchyma Slavaty z let 1673-1689 in stock

650,00 Kč
in stock
Kniha, na jejíž přípravě se podíleli Martin Mádl, Radka Heisslerová, Tadeáš Kadlec, Sylva Dobalová a Petra Zelenková, pojednává o projektech hraběte Jana Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1635-1689). Tento český šlechtic se v roce 1673 stal majorátním pánem a vladařem hradeckého domu a začal také zastávat významné zemské úřady.
Ústav dějin umění Akademie věd, Praha 2024, rozměr 21,5 x 28,5 cm, počet stran 432, česky, ISBN 978-80-88283-76-8

Toalety, nočníky a jiné souvislosti in stock

950,00 Kč
in stock
Obsáhlá kniha o historii a vývoji toalet s přesahem do environmentálních témat, současných a budoucích trendech i rizicích, včetně velkého katalogu sbírkových předmětů Muzea historických nočníků a toalet.
Muzeum historických nočníků a toalet, Praha 2023, rozměr 240 x 260 mm, 208 s., bar., česky, ISBN 978-80-907634-2-5

Bubeneč / Dejvice. Siamská dvojčata pražského severozápadu in stock

680,00 Kč
in stock
V souboru publikací věnovaných bývalým pražským předměstským obcím a nyní čtvrtím obklopujícím historické centrum Prahy přichází v roce 2024 na řadu dvojice Bubeneč / Dejvice.
Muzeum hlavního města Prahy, r. 2024, rozměr 230 x 320 mm, 327 s., bar, česky s obsáhlým anglickým resumé, ISBN 978-80-87828-74-8

Praha 15. století in stock

340,00 Kč
in stock
Dějiny Prahy 15. století jsou dějinami konfliktů a tyto konflikty zásadním způsobem ovlivňovaly život většiny obyvatel Starého a Nového Města pražského.
Karolinum, Praha 2023,rozměr 14,5 x 20,5 cm, počet stran 306, česky, ISBN 978-80-246-5710-3

Kamenosochařské umění v Praze 19. století a jeho tvůrci in stock

330,00 Kč
in stock
Česká geologická služba, Praha 2023, rozměr 165 x 245 mm, 72 s., bar., česky, ISBN 978-80-7673-093-9

Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky in stock

1 200,00 Kč
in stock
Kniha „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“ je prvním velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy. Publikace obsahuje cca 80 % dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na základě zevrubného studia archivních pramenů.
Jalna, Praha 2023, rozměr 21 x 30,2 cm, počet stran 879, česky, ISBN 978-80-88421-04-7

Člověk člověku in stock

799,00 Kč
in stock
Snahou publikace Člověk člověku je přiblížit čtenáři profesní a přátelské protnutí lékaře Karla Kocha (1890-1981) a architekta Dušana Jurkoviče (1868-1947), které vyústilo ve společnou realizaci Kochova sanatoria s unikátní zahradou v Bratislavě.
UMPRUM, Praha 2024, rozměr 22 x 29,5 cm, počet stran 381, česky, ISBN 978-80-88308-95-9

Město v bouři. Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970 in stock

2 400,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 240 x 295 mm, 798 s., bar., ISBN 978-80-246-5289-4


Staletá Praha 2023/2 in stock

180,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Praha, r. 2023, rozměr 210 x 297 mm, 168 s., bar., česky, ISSN 0231-6058

Věstník Za starou Prahu 2024/1 in stock

50,00 Kč
in stock
New in store

Architekt a fotografie. in stock

50,00 Kč
in stock
Nakladtelství Artefactum, Praha 2024, rozměr 148 x 210 mm, 36 s., čb., česky, ISBN 978-80-88283-92-8

Uměleckohistorická topografie okresu Žatec in stock

490,00 Kč
in stock
Nakladatelství Artefactum, Praha 2023, rozměr 160 x 235 mm, 3 svazky v etuji, čb, zrcadlově česky a německy, 1074 s., ISBN 978-80-88283-90-4

Český časopis historický 2024/1 in stock

200,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i, Praha 2024, rozměr 155 x 220 mm, 213 s., ISSN 0862-6111

Český časopis historický 2023/4 in stock

130,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i, Praha 2023, rozměr 155 x 220 mm, 336 s., ISSN 0862-6111

Český časopis historický 2023/3 in stock

130,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i, Praha 2023, rozměr 155 x 220 mm, 336 s., ISSN 0862-6111

Moderní dějny 31/2 (2023/2) in stock

235,00 Kč
in stock

Moderní dějiny 31/1 (2023/1) in stock

250,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR, Praha 2023, 313 str., 205 x 145mm, čb., česky, resumé v angličtině a němčině, ISSN 1210-6860

Petr Chelčický, Postila II in stock

820,00 Kč
in stock
Postila Petra Chelčického je jednou z nejznámějších postil českých dějin. Toto dílo obsahuje téměř 60 homilií, určených pro všechny neděle církevního roku a také pro několik dalších svátků.
Historický ústav, Praha 2024, rozměr 20 x 24,5 cm, počet stran 532, česky, ISBN 978-80-7286-427-0

Babičky očima vnoučat in stock

300,00 Kč
in stock
V posledních letech se ve veřejném prostoru stále častěji otevírá téma vztahu k našim nejbližším předkům, v němž právě babičky zaujímají jedno z ústředních postavení.
Historický ústav, Praha 2023, rozměr 16,5 x 23,5 cm, počet stran 307, česky, ISBN 978-80-7286-421-8

Dvory a rezidence v proměnách času in stock

480,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie vychází u příležitosti desetiletého výročí činnosti Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku v Historickém ústavu AV ČR (2013–2023).
Historický ústav / Academia, Praha 2023, rozměr 13,5 x 20,5 cm, počet stran 441, česky, ISBN 978-80-200-3476-2