News and Information

Our Products SALES COMING SOON NEW CZECH REPUBLIC PRAGUE HISTORY CONSERVATION PROFESSIONAL JOURNALS ARCHITECTURE AND DESIGN TECHNICAL MONUMENTS CONSTRUCTION HISTORY OF ART RELIGIOUS STUDIES JUDAICS ARCHEOLOGY Pictures OTHER LANGUAGES GREAT DEALS SECOND-HAND BOOKS KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR Comenius National Pedagogical Museum UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE UNIVERSITY OF OSTRAVA SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK CRAFT CD, DVD CHILDREN´S BOOKS MISCELLANEOUS ENGLISH BOOKS DOWNLOADS
We Recommend

Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách in stock

1 600,00 Kč
in stock
Druhé, rozšířené a přepracované vydání encyklopedické publikace (1. vydání 2004), která zahrnuje období zhruba od začátku 14. století (kdy díky dochovaným písemným pramenům tvůrci stavebních památek začali vystupovat z anonymity) až do druhé poloviny 20. století.
Academia, 2023, rozměr 21 x 26,5 cm, počet stran 1062, česky, ISBN 978-80-200-3261-4

Hajdy na Hrad: Docela prostě o Pražském hradu a mostě in stock

290,00 Kč
in stock
Hajdy na hrad je podrobný průvodce po Pražském hradu a Karlově mostě s víc jak 150 barevnými fotografiemi a diagramy včetně 42 celostránkových snímků.
Nakladatelství Zhola, Praha 2023, rozměr 14 × 12,5 cm, počet stran 176, česky, ISBN 978-80-908238-3-9

Musica Navalis: Dějiny slavností a kultu sv. Jana Nepomuckého in stock

650,00 Kč
in stock
Tématem knihy jsou slavnosti konané od doby baroka k poctě jednoho z nejuctívanějších českých světců, sv. Jana Nepomuckého.
Svatojánský spolek, Praha 2023, rozměr 180 x 250 mm, 453 s., bar., česky, ISBN 978-80-11-02426-0

Týnský kostel a architektura poděbradské doby in stock

699,00 Kč
in stock
K podrobnějšímu zpracování architektury poděbradské doby se alespoň částečně snaží přispět právě předkládaná kniha o pozdně gotické dostavbě staroměstského kostela Panny Marie před Týnem, která shrnuje dlouholetý výzkum stavby.
Univerzita Palckého, Olomouc 2021, rozměr 235 x 255 mm, převážně čb., 304 s., česky, ISBN 978-80-244-6150-2

Město v bouři. Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970 in stock

2 400,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 240 x 295 mm, 798 s., bar., ISBN 978-80-246-5289-4


Chudá Praha: Lidé - Místa - Instituce (1781-1948) in stock

520,00 Kč
in stock
Praha, jak ji neznáte. Chudá Praha. Víte, kde byste našli Fišpanku, Bílý hrad nebo Arizonu? Jaké služby poskytoval hotel Kandelábr, kdo byl otec chudých a jak se žilo v nouzových koloniích? Město netvoří jen panovnická sídla, šlechtické paláce, honosné měšťanské domy a vznešená církevní architektura.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2023, počet stran 237, česky a anglicky, ISBN 978-80-87828-69-4

Sedmý závoj. Listy z jednoho století in stock

349,00 Kč
in stock
Ve třetím svazku souborného díla pražského rodáka, česky píšícího židovského novináře a spisovatele Františka R. Krause čtenář nalezne jedenáct povídek tematicky spojených s holokaustem
Nakladatelství Cattacan, Praha 2023, rozměr 148 x 190 mm, 280. s., česky, ISBN 978-80-88349-42-6
New in store

Documenta Pragensia XLI. Města dobývaná, dobytá a okupovaná in stock

380,00 Kč
in stock
Archiv hlavního města Prahy, r. 2022, rozměr 145 x 205 mm, 691 s., česky, anglicky, německy, ISBN 978-80-/86852-98-0

Pod ochranou Asklépia in stock

390,00 Kč
in stock
Městské muzeum Polná 2023, rozměr 210 x 200 mm, 76 s., bar. česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-908839-0-1

Česká literatura v čase modernismu in stock

395,00 Kč
in stock
Publikace představuje v chronologické posloupnosti klíčové momenty tohoto zlatého období české literatury, střídající se programy, osobnosti i významná díla.
Nakladatelství Pankrác, Praha 2023, rozměr 165 x 240 mm, 380 s., česky, ISBN 978-80-86781-45-7

Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách in stock

190,00 Kč
in stock
Nakladatelství Pankrác, Praha 2003, rozměr 165 x 240 mm, 257 s., česky, ISBN 80-902873-7-9

Duch smaragdového kříže in stock

260,00 Kč
in stock
Publikace přináší v přehledu dějiny rytířského řádu sv.Lazara Jeruzalémského od jeho počátků za časů křížových výprav na Předním východě.
Nakladatelství Pankrác, Praha 2003, rozměr 165 x 240 mm, 118 s., čb, česky, ISBN 80-902873-9-5

České století motorismu III. Technická stránka motorismu in stock

190,00 Kč
in stock
Předkládaná publikace vychází z příspěvků přednesených na workshopu České století motorismu III – Technická stránka motorismu konaném v kinosále Národního technického muzea dne 13. září 2021.
Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 170 x 250 mm, 127 s., ISBN 978-80-7037-340-8

Eduard Bazika (1830-1914) Mé paměti in stock

630,00 Kč
in stock
Stavitel železnic Ing. Eduard Bazika (1830-1940) je stále nedoceněnou postavou v oboru české technické práce.
Národní technické muzeum, 2022, rozměr 170x252 mm, 487 stran, ISBN 978-80-7037-370-5

Umění 2023/2 in stock

150,00 Kč
in stock
Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2023, rozměr 210 x 297 mm, 105 s., bar., česky / english, ISSN 0049-5123

Ocelové nýtované mosty v Praze in stock

496,00 Kč
in stock
Publikace přináší ucelený pohled na historii i současnost pražských nýtovaných mostů a lávek, z nichž některé, jako železniční most pod Vyšehradem nebo Čechův most, neoddělitelně patří k panoramatu hlavního města
Nakladatelství Cattacan, Praha 2023, rozměr 180 x 280 mm, 248 s., ba., česky, ISBN 978-80-88349-50-1

Josef Sudek - Otto Rothmayer: Návštěva u pana kouzelníka in stock

760,00 Kč
in stock
Kniha Josef Sudek / Otto Rothmayer: Návštěva u pana kouzelníka vychází ze stejnojmenné výstavy konané v roce 2021 a 2022 ke 125. výročí narození Josefa Sudka a 55. výročí úmrtí architekta Otto Rothmayera v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.
UPM, Praha 2022, rozměr 24 x 28 cm, počet stran 229, česky, ISBN 978-80-7101-212-02