Naše nabídka VÝPRODEJ BRZY VYJDE NOVINKY VLASTIVĚDA, MÍSTOPIS PRAGENSIA HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE ODBORNÉ ČASOPISY ARCHITEKTURA A DESIGN TECHNICKÉ PAMÁTKY STAVITELSTVÍ DĚJINY UMĚNÍ RELIGIONOSTIKA JUDAIKA ARCHEOLOGIE OBRÁZKY CIZOJAZYČNÉ KNIHY ZA DOBROU CENU ANTIKVARIÁT KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK ŘEMESLA CD, DVD PRO DĚTI A MLÁDEŽ CO NEUMÍME ZAŘADIT ETNOLOGIE ENGLISH BOOKS KE STAŽENÍ
Doporučujeme

Cihly v historické architektuře Prahy skladem

540,00 Kč
skladem
Kniha se věnuje tématu dosud nezpracovannému - cihlám a všemu, co s nimi souvisí.
Národní pammátový ústav v Praze, Praha 2017, 239 str., 305 x 220 mm, ISBN 978-80-87220-16-0

Praha secesní skladem

360,00 Kč
skladem
Na přelomu 19. a 20. století prochází Praha zásadní proměnou: stává se opět reprezentačním centrem života českého národa a vyrůstá ve velkoměsto s požadavky modernosti, jež se ovšem neobejde bez rozsáhlejší asanace pražského Starého Města.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2017, rozměr 200 x 260 mm, 192 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-3754-9

Paneláci 2 skladem

640,00 Kč
skladem
Kniha Paneláci 2 se zabývá výstavbou sídlišť na území České republiky od raných obytných souborů z období poválečné dvouletky (1947–1948) až po panelové celky z konce osmdesátých let ovlivněné postmodernou.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2017, 352 str., 295 x 195 mm, ISBN: 978-80-7101-169-9

Praha barokní skladem

420,00 Kč
skladem
"Praha barokní" pokrývá historické údobí Prahy od Bílé hory po dobu osvícenství, tedy od roku 1620 do osmdesátých let 18. století.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2017, rozměr 200 x 260 mm, 328 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-3610-8

Praha nepostavená skladem

537,00 Kč
skladem
Neuskutečněné projekty, do kterých architekti a urbanisté promítali své představy o Praze jako sebevědomé metropoli nové doby.
Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, r. 2017, rozměr 205 x 260 mm, 348 s., česky, anglický a německý souhrn, ISBN 978-80-01-06155-8

Ze staré Prahy skladem

400,00 Kč
skladem
Kniha byla vydána jako doprovodná publikace k výstavě, uspořádané v květnu 2017 ke stému výročí dokončení stejnojmenného cyklu kreseb.
Nadace uměleckých sbírek s podporou investičního fondu Pro arte, Praha 2017, rozměr 230 x 235 mm, 190 s., čb, česky, ISBN 978-80-270-1453-8

100 let divadla Rokoko skladem cenová akce

100,00 Kč
skladem cenová akce
První publikace o slavném pražském divadle.
Městská divadla pražská, Praha 2015, rozměr 180 x 255 mm, 229 s., čb, ISBN 978-80-260-8562-1

Staletá Praha 2017/2 skladem

180,00 Kč
skladem
Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rozměr 210 x 297 mm, 176 str., bar., ISSN 0231-6056
Nové v obchodě

Krajiny prostřených i prázdných stolů II. skladem

270,00 Kč
skladem
Druhý svazek tvoří šestnáct chronologicky řazených kapitol, jež soustředí v širším středoevropském kontextu pozornost zejména na literární a umělecké reflexe nastíněných témat.
Univerzita Pardubice, r. 2017, rozměr 148 x 210 mm, 331 s., česky, ISBN 978-80-7560-087-5

Krajiny prostřených i prázdných stolů I. skladem

299,00 Kč
skladem
Dvoudílná kolektivní monografie Krajiny prostřených i prázdných stolů je věnována evropské gastronomii od středověku do 20. století, geograficky je zaměřena na střední Evropu.
Univerzita Pardubice, r. 2016, rozměr 148 x 210 mm, 344 s., česky, ISBN 978-80-7560-026-4

A hudba přestala hrát skladem

280,00 Kč
skladem
Autobiografická kniha Leopoldy Dobrzenské z Lobkowicz vtáhne čtenáře do složitých dějin 20. století
Univerzita Pardubice, rok 2017, 148 x 210 mm, 289 s., čb., česky, ISBN 978-80-7560-083-7

Letohrádky, libosady a výletní místa. Levý břeh Vltavy do 10 dní

300,00 Kč
do 10 dní
Nová kniha Kateřiny Bečkové volně navazuje na edici Zmizelá Praha a čerpá z bohatství dosud nepublikovaných vyobrazení.
Nakladatelství Paseka a Schola ludus-Pragensia, Praha 2018, česky.

Ohlášený termín vydání knihy je 23.duben. Do 17. května prodáváme knihu za zvláštní zaváděcí cenu, další slevy se neposkytují. Knihu je již možno objednat. O termínu odeslání nebo vyzvednutí vás budeme informovat.

Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí skladem

450,00 Kč
skladem
V odborné literatuře, zabývající se historickými konstrukcemi jako "abecedou" poznávání historických staveb (tedy klíčové součásti hmotné kultury a památkového fondu) chybělo dosud stručné a přehledné shrnutí základních informací; tuto mezeru se snaží publikace vyplnit.
Univerzita Pardubice, Pardubice 2016, 130 str., 300 x 210 mm, ISBN 978-80-7395-992-0

Intro 5 - Kov skladem

189,00 Kč
skladem
Časopis INTRO se snaží úzce specializovat na jednotlivá témata a ta z různých stran prozkoumat.
Vega, Praha 2018, 295 x 230, barevné obr., 147 str., česky, bar.

Hláska 2018/2 skladem

25,00 Kč
skladem

Konstantin Melnikov ve fotografiích a modelech skladem

20,00 Kč
skladem
Pouze textová část bez obrazové přílohy
Obec architektů Praha, Praha 1994, 120 x 295 mm, 16 str.

Husákovo 3+1 skladem

300,00 Kč
skladem
Předmětem knihy, která může sehrát roli katalogu výstavy i samostatné knižní publikace, je zkoumání sídlištního životního stylu, bytové a spotřební kultury 70. let.
UMPRUM, Praha 2018, 2. vydání, 368 str., 210 x 150 mm, ISBN 978-80-87989-65-4

Management a hospodaření muzeí skladem

290,00 Kč
skladem
Kniha zkoumá problém řízení a hospodaření muzeí a snaží se ukázat muzeum jako kulturní instituci, která může být analyzována z historického, muzeologického, kulturního, funkčního, sociologického, statistického, ekonomického, manažerského, marketingového i administrativně správního aspektu.
Karolinum, Praha 2018, 244 str., 145 × 205 mm, ISBN 978-80-246-3638-2
Novinky a informace