News and Information

Our Products SALES COMING SOON NEW CZECH REPUBLIC PRAGUE HISTORY CONSERVATION PROFESSIONAL JOURNALS ARCHITECTURE AND DESIGN TECHNICAL MONUMENTS CONSTRUCTION HISTORY OF ART RELIGIOUS STUDIES JUDAICS ARCHEOLOGY Pictures OTHER LANGUAGES GREAT DEALS KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR Comenius National Pedagogical Museum UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE UNIVERSITY OF OSTRAVA SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK CRAFT CD, DVD CHILDREN´S BOOKS MISCELLANEOUS ENGLISH BOOKS DOWNLOADS
We Recommend

Zbořeno. Zaniklé pražské stavby 1990-2020 in stock

360,00 Kč
in stock
Bourání má v Praze bohatou historii a jen za posledních třicet let šly v hlavním městě k zemi desítky budov, některé nevyhovující, jiné ale mimořádně cenné.
Paseka, Praha 2021, rozměr 160 x 205 mm, 256 s., česky, bar., ISBN 978-80-7637-161-3

Rozhovory / architektura 80. let upon request

550,00 Kč
upon request
Rozhovory v této knize se soustředí zejména na mapování výzev, kterým architekti osmdesátých let čelili; a důvtipných kliček i aktivit, jimiž se vyrovnávali s nepředvídatelnými hybnými silami v nesvobodné, ekonomicky a společensky stagnující zemi.
ČVUT v Praze, Fakulta architektury, Praha 2020, rozměr 195 x 240 mm, 335 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-01-06778-9

Mezi sjezdy a tanečními. Kapitoly z dějin kulturních domů in stock

330,00 Kč
in stock
Éra výstavby kulturních domů se počátkem 90. let 20. století víceméně uzavřela a význam i existence tohoto stavebního typu v podstatě přestaly být aktuální. Možná i díky tomu jim můžeme lépe porozumět či z odstupu obdivovat jejich dosud opomíjené architektonické vlastnosti.
FF UK, Praha 2021, rozměr 140 x 185 mm, 256 s., čb., česky s anglickým a francouzským resumé, ISBN 978-80-7671-016-0

Možnosti vesnice in stock

400,00 Kč
in stock
Portréty architektonické proměny českého venkova
Meziměsto, Praha 2021, rozměr 170 x 230 mm, 224 s., bar., česky, ISBN 978-80-270-9281-9

Co je designér in stock

330,00 Kč
in stock
Knížka vlivného anglického designéra, poprvé publikovaná v roce 1969, odkazuje k základním otázkám a metodám výuky na uměleckých školách.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2018, rozměr 110 x 195 mm, 184 s., čb., česky, ISBN 978-80-87989-58-6

Malostranská rotunda sv. Václava v Praze in stock

750,00 Kč
in stock
Výpravná monografie o jedinečném archeologickém nálezu rotundy sv.Václava na Malé Straně
Text je doprovázen množstvím plánů, fotografií a kreseb, jež po zničení historických terénů nadále slouží jako jediný, i když nepřímý historický pramen pro rekonstrukci historického vývoje tohoto místa v centru tehdejšího města Praha.
Národní památkový ústav, ÚOP Praha, rok 2020, 520 s., bar., ISBN 978-80-87220-17-7

Tvář průmyslové doby. Poldi - Lidé a jejich továrna in stock

950,00 Kč
in stock
Publikace představuje výběr z fotografických archivů Poldiny huti v Kladně.
Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 290 x 240 mm, 365 s., čb., česky - anglicky, ISBN 978-80-7037-302-6
New in store

Lidová architektura v jižních Čechách in stock

1 190,00 Kč
in stock
Společnost pro obnovu vesnice a malého města, Brno 2021. rozměr 235 x 300 mm, 725 s., bar., česky, ISBN 978-80-907440-2-8

Hláska 2021/3 in stock

25,00 Kč
in stock

Cizí páni na české půdě in stock

460,00 Kč
in stock
Kniha se věnuje vztahům zahraničních majitelů půdy a československého státu v období mezi oběma světovými válkami
Agentura Pankrác, Praha 2021, rozměr 165 x 240 mm, 272 s., čb., česky, ISBN 978-80-86781-43-3

Rakovnický historický sborník 2020/1 in stock

105,00 Kč
in stock
Státní okresní archiv Rakovník, rok 2021, rozměr 148 x 210 mm, 119 s., čb. s barevnou přílohou, česky. ISSN 1213-5879

Rakovnický historický sborník 2019/2 in stock

105,00 Kč
in stock
Státní okresní archiv Rakovník, rok 2020, rozměr 148 x 210 mm, 96 s., čb. s barevnou přílohou, česky. ISSN 1213-5879

Rakovnický historický sborník 2019/1 in stock

105,00 Kč
in stock
Státní okresní archiv Rakovník, rok 2020, rozměr 148 x 210 mm, 96 s., čb. s barevnou přílohou, česky. ISSN 1213-5879

Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury in stock

500,00 Kč
in stock
Ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze je uloženo 115 středověkých a raně novověkých rukopisných zlomků původem z různých zemí oblasti latinské kultury, které byly doposud v odborné literatuře podchyceny nedostatečně. Speciální katalog zpracovaný na základě nového výzkumu.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Národní galerie v Praze, Praha 2020, rozměr 215 x 297 mm, bar., bilingvně česky - anglicky, ISBN 978-80-88304-53-1

František Hoffmann: Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu in stock

340,00 Kč
in stock
Vlastní vzpomínky Františka Hoffmanna, významného českého historika, archiváře a kodikologa.
NLN, Masarykův ústav a archiv, Moravský zemský archiv v Brně, 2020, rozměr 160 x 240 mm, 318 s., čb., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-88304-51-7

Chrám Matky Boží před Týnem in stock

330,00 Kč
in stock
Monografie je založena především na zhodnocení významu architektonické skulptury chrámu a jejího dosahu v rámci pražského sochařství v období vrcholného a pozdního středověku.
NLN s.r.o., Praha 2020, rozměr 180 x 250 mm, 270 s., bar., česky, ISBN 978-80-7422-649-6

Hrob neznámého vojína in stock

340,00 Kč
in stock
Kniha Hrob Neznámého vojína nabízí čtenářům první komplexně zpracovanou studii symbolického monumentu. Objasňuje okolnosti vzniku ústředního pietního místa, jeho podoby a seznamuje čtenáře s téměř stoletým vývojem.
Národní muzeum, Praha 2021, rozměr 200 x 240 mm, 135 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7036-658-5