News and Information

Our Products SALES COMING SOON NEW CZECH REPUBLIC PRAGUE HISTORY CONSERVATION PROFESSIONAL JOURNALS ARCHITECTURE AND DESIGN TECHNICAL MONUMENTS CONSTRUCTION HISTORY OF ART RELIGIOUS STUDIES JUDAICS ARCHEOLOGY Pictures OTHER LANGUAGES GREAT DEALS KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR Comenius National Pedagogical Museum UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE UNIVERSITY OF OSTRAVA SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK CRAFT CD, DVD CHILDREN´S BOOKS MISCELLANEOUS ENGLISH BOOKS DOWNLOADS
We Recommend

Od sedláka po domkáře. Vesnické obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17. až 19. století, s důrazem na roubené stavby in stock

690,00 Kč
in stock
Kniha představuje výsledky bádání o vesnické stavební kultuře mikroregionu na hranicích středních a jižních Čech.
Národní památkový ústav, ÚOP střední Čechy, rok 2022, rozměr 297 x 210 mm, 207 s., bar., česky, ISBN 978-80-88339-13-7

Drobné perly české architektury in stock

587,00 Kč
in stock
Nakladatelství Titanic, Praha 2012, rozměr 207 x 229 mm, 312 s., bar., česky, ISBN 978-80-86652-53-5

Pražské ovocné sady in stock

490,00 Kč
in stock
Netradiční pragensie s příchutí gastronomie, pomologie a turistiky
Na ovoce z.s., Praha 2022, rozměr 155 x 220 mm, 160 s., bar., česky, ISBN 978-80-11-02370-6

Architektura a česká politika v 19.–21. století in stock

499,00 Kč
in stock
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2022, rozměr 280 x 220 mm, 402 s., bar., bilingvní - česky, anglicky, ISBN  978-80-88308-65-2

European Faience and Maiolica in the Collection of the Silesian Museum 1380–1850 in stock

1 990,00 Kč
in stock

European Faience and Maiolica in the Collection of the Silesian Museum 1380–1850

Kritický katalog cenných sbírek faianse a majoliky Slezského muzea v Opavě

The critical catalog of worthy collection of faience and maiolica of Silesien Museum in Opava

Silesien Museum, Opava 2021, size 295 x 223 mm,  468 ps. coloured, English , ISBN 978-80-87789-73-5Velká Praha. Drobnovhledy in stock

496,00 Kč
in stock
Vlídné a laskavé čtení o Praze sepsané k příležitosti 100. výročí vzniku Velké Prahy.
Nakladatelství Cattacan s.r.o., Praha 2022, rozměr 165 x 230 mm, 248 s., bar., česky, ISBN 978-80-88349-40-2

Město v bouři. Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970 in stock

2 400,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 240 x 295 mm, 798 s., bar., ISBN 978-80-246-5289-4


Hana Podolská, legenda české módy in stock

540,00 Kč
in stock
Monografie majitelky oblíbeného pražského módního salonu, která se stala symbolem meziválečné podnikavosti a kultivovanosti v oblasti módní tvorby, přetrvávajícím v povědomí české společnosti i po znárodnění salonu v roce 1948 v podstatě dodnes.
Arbor vitae, Uměleckoprůmyslové museum, Praha 2018, 190 x 220 mm, 310 str., ISBN 978-80-7101-175-0
New in store

Otázky z historie V. České schizma - vznik Církve československé in stock

140,00 Kč
in stock
Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2022, rozměr 148 x 210 mm, počet stran 190, česky s anglickým resumé každého článku, ISBN 978-80-88148-51-7

Lexikon českých afišistů 1890-1938 in stock

540,00 Kč
in stock
Plakát jako umělecké médium, prostředek reklamy, osvěty i propagandy se od závěru 19. století těší zájmu sběratelů a badatelů, a to nejen z oblasti uměnovědných a historických oborů, ale i z mezioborových disciplín, jako je teorie vizuální komunikace a kulturologie.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2021, formát 21 x 14,8 cm, počet stran 300, měkká vazba, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7101-201-6

Dějiny staveb 2022 in stock

295,00 Kč
in stock
Sborník z konference, konané ve dnech 8.-10.4.2022 v Plasích. V letech 2020 a 2021 se konference z důvodu epidemie nekonala.
Petr Mikota pro Klub Augusta Sedláčka, Plzeň 2023, rozměr 210 x 297 mm, 234 s. čb. s barevnou přílohou, česky s německými resumé, ISBN 978-80-87170-88-5

František Pečený - designér lisovaného skla in stock

790,00 Kč
in stock
František Pečený (1920-1977) byl sklářský výtvarník zaměřený na design ručně a poloautomaticky vyráběného lisovaného dekorativního a užitkového skla. Patřil k prvním návrhářům, kteří ve složitém poválečném období napomáhali obnově a rozvoji československého sklářského průmyslu, podílel se na úspěchu československého sklářství na EXPO 1958 v Bruselu a podstatně spoluurčoval a obohatil produkci lisovaného skla šedesátých a sedmdesátých let.
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2021, počet stran 351, česky, ISBN 978-80-7101-203-0

Posaďte se! in stock

390,00 Kč
in stock
Publikace zachycuje vývoj prototypu „chytrého“ sedacího nábytku pro expozici Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve firmě mmcité.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2022, počet stran 159, ISBN 978-80-7101-202-3

Via Lucis in stock

540,00 Kč
in stock
Autorka Sylva Petrová, kurátorka sbírky moderního a současného skla UPM, se zaměřila na díla ve veřejném, původně sakrálním prostoru realizovaná Stanislavem Libenským a Jaroslavou Brychtovou mezi lety 1964 a 2003 v Čechách a na Moravě.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2021, rozměr 29,1 x 22 cm, počet stran 118, česky, ISBN 978-80-7101-204-7

Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech in stock

350,00 Kč
in stock
Kniha nabízí přehled výsledků několikaletého archeologického výzkumu tzv. cikánského tábora v Letech a prostřednictvím fotografického katalogu také výběr nálezů.
Muzeum romské kultury a Západočeská univerzita v Plzni, Brno 2022, počet stran 128, česky, ISBN 978-80-86656-50-2

Vzpomínky na starou moravskou Ostravu in stock

419,00 Kč
in stock
Paměti Ing. Jana Kubly (1859–1940) mají ambici oslovit široké spektrum čtenářů. Odborné veřejnosti se zájmem o dějiny Ostravy a okolí nabízejí mnoho nových informací o lokálních událostech a osobnostech, laickou veřejnost pak jistě zaujme poutavé vyprávění zaměřené především na všednodenní vývoj, zcela jistě pak i četné pasáže v ostravském dialektu a pak také fotografie srovnávající podobu Ostravu před mnoha lety a nyní.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha-Ostrava 2022, počet stran 341, česky, ISBN 978-80-7422-907-7

Zařazené zlomky in stock

299,00 Kč
in stock
Snahou této publikace bylo alespoň zčásti naplnit jedno ze zbývajících "bílých míst" ve fondu historického sochařství dochovaného na našem území. Zabývá se gotickými a gotiku evokujícími sochami, jejichž společným jmenovatelem je jejich záaplský původ, a především jejich existence v rámci tří soukromých historických sbírek, které alespoň v určité době přetrvaly do současnosti v původních, dnes zpřístupněných památkových objektech: Bouzově, Šternberku a Hradci nad Moravicí.
Fakulta umění OU, Ostrava 2022, formát 135x210 mm, počet stran 382, česky, ISBN 978-80-7599-364-9

Chudá Praha: Lidé - Místa - Instituce (1781-1948) in stock

520,00 Kč
in stock
Praha, jak ji neznáte. Chudá Praha. Víte, kde byste našli Fišpanku, Bílý hrad nebo Arizonu? Jaké služby poskytoval hotel Kandelábr, kdo byl otec chudých a jak se žilo v nouzových koloniích? Město netvoří jen panovnická sídla, šlechtické paláce, honosné měšťanské domy a vznešená církevní architektura.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2023, počet stran 237, česky a anglicky, ISBN 978-80-87828-69-4