Naše nabídka VÝPRODEJ NOVINKY VLASTIVĚDA, MÍSTOPIS PRAGENSIA HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE ODBORNÉ ČASOPISY ARCHITEKTURA A DESIGN TECHNICKÉ PAMÁTKY STAVITELSTVÍ DĚJINY UMĚNÍ RELIGIONOSTIKA JUDAIKA ARCHEOLOGIE OBRÁZKY CIZOJAZYČNÉ KNIHY ZA DOBROU CENU KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM KOMENSKÉHO HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK ŘEMESLA CD, DVD PRO DĚTI A MLÁDEŽ CO NEUMÍME ZAŘADIT ENGLISH BOOKS KE STAŽENÍ
Doporučujeme

Josef Sudek: Topografie sutin skladem

490,00 Kč
skladem
V roce 1945 se fotograf Josef Sudek (1896–1976) vydal do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které napáchala druhá světová válka.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2018, rozměr 195 x 292 mm, 221 s., čb., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88283-10-2

Letohrádky, libosady a výletní místa. Levý břeh Vltavy skladem

349,00 Kč
skladem
Nová kniha Kateřiny Bečkové volně navazuje na edici Zmizelá Praha a čerpá z bohatství dosud nepublikovaných vyobrazení.
Nakladatelství Paseka a Schola ludus-Pragensia, rozměr 200 x 240 mm, Praha 2018, česky, bar., ISBN 978-80-7423-899-2


Pražské sochy, pomníky a jiné kamenné památky skladem

299,00 Kč
skladem
Kniha se zabývá minulostí a současností kamenosochařských děl, která zdobí náměstí, ulice, parky, sady a jiná volně přístupná prostranství hlavního města Prahy.
Česká geologická služba, Praha 2018, 210 str., 175 x 245 mm, ISBN 978-80-7075-937-0

Pražské vize skladem

299,00 Kč
skladem
Nuselský most mohl stát už za první republiky, Petřín a Kampu jsme dnes mohli mít spojenou s asfaltem a automobily, Vyšehrad s krematoriem nebo s činžáky a Letnou s gigantickým průkopem od Vltavy až po Stromovku nebo s komplexem vládních mrakodrapů.
Nakladatelství Paseka, Praha 2018, rozměr 205 x 280 mm, 232 s., bar., česky, ISBN 978-80-7432-897-8

Náměstí Míru na Královských Vinohradech skladem

396,00 Kč
skladem
Kniha pojednává o jednom z nejzajímavějších pražských prostranství, o vinohradském náměstí Míru.
Nakladatelství Milpo, Praha 2018, rozměr 210 x 260 mm, 160 s., bar., ISBN 978-80-87040-40-9

Brutální Praha skladem

140,00 Kč
skladem
Architektura z.s., Praha, září 2017, rozměr 125 x 175 mm, 41 s., čb., česky, bez ISBN

Intro 6 - Sklo skladem

189,00 Kč
skladem
Toto číslo je věnováno sklu v architektuře.
Vega, Hradec Králové, r. 2018, rozměr 230 x 295 mm, 148 s., bar, česky
Nové v obchodě

Krakov - Norimberk - Praha: Elity měst ve středověku a raném novověku. skladem

396,00 Kč
skladem
Publikace příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané v Krakově 16.-17.10.2014
Archiv hlavního města Prahy, Scriptorium, Praha 2016, rozměr 150 x 210 mm, 575 s., německy, ISBN 978-80-86852-68-3

Portály z okruhu Benedikty Rieda I do 7 dní

260,00 Kč
do 7 dní
Autorka si vytkla za cíl nejen zabývat se otázkami vzniku a vztahu dosud nepříliš poznaného, byť výrazného souboru riedovských portálů.
Nakladatelství Tomáš Halama, České Budějovice 2017, rozměr 170 x 250 mm, 191 s., čb., ISBN 978-80-87082-38-6

Středoevropské aktivity Baťova koncernu za druhé světové války skladem

299,00 Kč
skladem
Monografie mapuje baťovské podnikatelské aktivity na území střední, středovýchodní a jihovýchodní Evropy v průběhu druhé světové války.
Matice Moravská, Brno 2017, rozměr 150  x 225 mm, 474 s., česky, ISBN 978-80-87709-17-7

Marie Baťová skladem

299,00 Kč
skladem
Tomáš Baťa byl nesporně nejvýznamnějším československým podnikatelem, jemuž se povedlo oslovit svým zbožím – ale i svými lidmi – úspěšně celý svět. Víme ale něco o jeho ženě Marii Baťové?
Nakladatelství Omega, Praha 2016, rozměr 135 x 205 mm, 206 s., čb., česky, ISBN 978-80-7390-408-1

Josef Sudek: The Topography of Ruins skladem

490,00 Kč
skladem
Josef Sudek (1896–1976) photographed Prague’s monuments damaged during the Second World War, in particular during the air raid of 14 February 1945 and the Prague Uprising.
Artefactum, Prague 2018, 195 x 292 mm, 221 pages., black and white, Czech and English, ISBN 978-80-88283-10-2

Intro 6 - Sklo skladem

189,00 Kč
skladem
Toto číslo je věnováno sklu v architektuře.
Vega, Hradec Králové, r. 2018, rozměr 230 x 295 mm, 148 s., bar, česky

Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění skladem

190,00 Kč
skladem
Kolektivní publikace se zabývá vybranými tématy spojenými s inventářem – tradičním a hojně využívaným pramenem pro uměleckohistorické bádání.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2018, rozměr 170 x 225 mm, 175 s., čb., česky a německy, ISBN 978-80-88283-03-4

Josef Sudek: Topografie sutin skladem

490,00 Kč
skladem
V roce 1945 se fotograf Josef Sudek (1896–1976) vydal do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které napáchala druhá světová válka.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2018, rozměr 195 x 292 mm, 221 s., čb., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88283-10-2

Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko 1933–1948 skladem

319,00 Kč
skladem
Druhý svazek publikační řady Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví se věnuje složitému a dramatickému období let 1933-1948.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR v.v.i. 2017, rozměr 170 x 240 mm, 274 s., česky, ISBN 978-80-87782-80-4 

Zdeněk Nejedlý známý – neznámý? Svědectví fotografií skladem

159,50 Kč
skladem
Zajímá Vás, jaký byl životní styl českého vědce v meziválečném období? A jak se proměňoval za druhé světové války a za změněných politických poměrů po roce 1948?
Masarykův ústav a Archiv Akademi věd ČR v.v.i., Praha 2018, rozměr 185 x 230 mmm 56 s., čb, česky, ISBN 978-80-87782-86-6
Novinky a informace