News and Information

Our Products SALES COMING SOON NEW CZECH REPUBLIC PRAGUE HISTORY CONSERVATION PROFESSIONAL JOURNALS ARCHITECTURE AND DESIGN TECHNICAL MONUMENTS CONSTRUCTION HISTORY OF ART RELIGIOUS STUDIES JUDAICS ARCHEOLOGY Pictures OTHER LANGUAGES GREAT DEALS KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR Comenius National Pedagogical Museum UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE UNIVERSITY OF OSTRAVA SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK CRAFT CD, DVD CHILDREN´S BOOKS MISCELLANEOUS ENGLISH BOOKS DOWNLOADS
We Recommend

Od sedláka po domkáře. Vesnické obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17. až 19. století, s důrazem na roubené stavby in stock

690,00 Kč
in stock
Kniha představuje výsledky bádání o vesnické stavební kultuře mikroregionu na hranicích středních a jižních Čech.
Národní památkový ústav, ÚOP střední Čechy, rok 2022, rozměr 297 x 210 mm, 207 s., bar., česky, ISBN 978-80-88339-13-7

Drobné perly české architektury in stock

587,00 Kč
in stock
Nakladatelství Titanic, Praha 2012, rozměr 207 x 229 mm, 312 s., bar., česky, ISBN 978-80-86652-53-5

Pražské ovocné sady in stock

490,00 Kč
in stock
Netradiční pragensie s příchutí gastronomie, pomologie a turistiky
Na ovoce z.s., Praha 2022, rozměr 155 x 220 mm, 160 s., bar., česky, ISBN 978-80-11-02370-6

Architektura a česká politika v 19.–21. století in stock

499,00 Kč
in stock
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2022, rozměr 280 x 220 mm, 402 s., bar., bilingvní - česky, anglicky, ISBN  978-80-88308-65-2

European Faience and Maiolica in the Collection of the Silesian Museum 1380–1850 in stock

1 990,00 Kč
in stock

European Faience and Maiolica in the Collection of the Silesian Museum 1380–1850

Kritický katalog cenných sbírek faianse a majoliky Slezského muzea v Opavě

The critical catalog of worthy collection of faience and maiolica of Silesien Museum in Opava

Silesien Museum, Opava 2021, size 295 x 223 mm,  468 ps. coloured, English , ISBN 978-80-87789-73-5Velká Praha. Drobnovhledy in stock

496,00 Kč
in stock
Vlídné a laskavé čtení o Praze sepsané k příležitosti 100. výročí vzniku Velké Prahy.
Nakladatelství Cattacan s.r.o., Praha 2022, rozměr 165 x 230 mm, 248 s., bar., česky, ISBN 978-80-88349-40-2

Město v bouři. Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970 to 3 days

2 400,00 Kč
to 3 days
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 240 x 295 mm, 798 s., bar., ISBN 978-80-246-5289-4


New in store

Za volební právo žen! Aneb jak se volilo v Čechách / For Women’s Suffrage! Or How They Voted in Bohemia in stock

199,00 Kč
in stock
Kniha přibližuje úsilí o dosažení volebního práva žen v českých zemích.
Masarykův  ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha 2022, 135 s., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88304-83-8

První ženy za volantem. Dámský automobilismus na počátku 20. století in stock

290,00 Kč
in stock
Publikace se zabývá vztahem ženy a automobilu v tzv. pionýrském období automobilismu (do roku 1918).
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 210 x 260 mm, bar., česky, ISBN 978-80-7037-365-1

Středověká knihovna Starého Města pražského in stock

590,00 Kč
in stock
Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 456 s., váz., ISBN 978-80-7050-767-4

Větroplavba IV. in stock

200,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2021, rozměr 168 x 245 mm, 181 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-333-0

Větroplavba III in stock

220,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 168 x 245 mm, 150 s., bar, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-326-2

Větroplavba II in stock

220,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2018, rozměr 168 x 245 mm, 144 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-311-8

Větroplavba. Nejstarší historie létání v českých zemích do roku 1914 in stock

190,00 Kč
in stock
Nejstarší myšlenky a představy o létání.
Národní technické muzeum, Praha 2015, rozměr 168 x 245 mm, 159 s., bar, česky, ISBN 978-80-7037-243-2

Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách in stock

1 000,00 Kč
in stock

Terénní stopy obléhání hradů v husitském století in stock

1 250,00 Kč
in stock
Kniha zhodnocuje výsledky dlouhodobého archeologického výzkumu dobývání hradů v České republice.
Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rozměr 262 x 292 mm, 295 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88339-14-4


Panelový boom a bytový šum v Plzni in stock

950,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni, rok 2022, 320 s., bar, 320 s., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-85035-59-9