News and Information

Our Products SALES COMING SOON NEW CZECH REPUBLIC PRAGUE HISTORY CONSERVATION PROFESSIONAL JOURNALS ARCHITECTURE AND DESIGN TECHNICAL MONUMENTS CONSTRUCTION HISTORY OF ART RELIGIOUS STUDIES JUDAICS ARCHEOLOGY Pictures OTHER LANGUAGES GREAT DEALS SECOND-HAND BOOKS KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR Comenius National Pedagogical Museum UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE UNIVERSITY OF OSTRAVA SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK CRAFT CD, DVD CHILDREN´S BOOKS MISCELLANEOUS ENGLISH BOOKS DOWNLOADS
We Recommend

Sedm pohádek Antonína Langweila in stock

349,00 Kč
in stock
První pohádková knížka, jejíž autorkou je místopředsedkyně Klubu Za starou Prahu.
PhDr. Kateřina Bečková – Schola ludus-Pragensia, Praha 2024, rozměr 240 x 240 mm,  106 s., bar., česky, ISBN 978-80-87559-18-5

Antonín Barvitius: Plány a skici pro Palazzo Venezia v Římě in stock

525,00 Kč
in stock
Antonín Barvitius (1823 Praha – 1901 Praha) studoval na vídeňské Akademii, jeho učiteli tu byli August Sicard von Sicardsburg a Eduard van der Nüll. Následně působil ve Vídni, kde navrhoval nájemní domy a vily a zároveň pracoval ve státních službách. Roku 1856 ho rakouská vláda pověřila restaurováním přední památky italské renesanční architektury – Palazzo Venezia v Římě, v němž sídlilo rakouské vyslanectví.
Nakladatelství ČVUT, Praha 2023, rozměr 230 x 315 mm, 200 s., bar., česky, ISBN 978-80-01-07231-8

Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu in stock

950,00 Kč
in stock
Publikace Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu je první knihou, která souhrnně přibližuje budování celostátní sítě kulturních domů, jež byla systematicky zřizována v období socialismu na území bývalého Československa.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2023, rozměr 120 x 160 mm, 888 s., bar., česky, ISBN 978-80-88308-97-3

Bubeneč / Dejvice. Siamská dvojčata pražského severozápadu in stock

680,00 Kč
in stock
V souboru publikací věnovaných bývalým pražským předměstským obcím a nyní čtvrtím obklopujícím historické centrum Prahy přichází v roce 2024 na řadu dvojice Bubeneč / Dejvice.
Muzeum hlavního města Prahy, r. 2024, rozměr 230 x 320 mm, 327 s., bar, česky s obsáhlým anglickým resumé, ISBN 978-80-87828-74-8

Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky in stock

1 200,00 Kč
in stock
Kniha „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“ je prvním velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy. Publikace obsahuje cca 80 % dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na základě zevrubného studia archivních pramenů.
Jalna, Praha 2023, rozměr 21 x 30,2 cm, počet stran 879, česky, ISBN 978-80-88421-04-7

Člověk člověku in stock

799,00 Kč
in stock
Snahou publikace Člověk člověku je přiblížit čtenáři profesní a přátelské protnutí lékaře Karla Kocha (1890-1981) a architekta Dušana Jurkoviče (1868-1947), které vyústilo ve společnou realizaci Kochova sanatoria s unikátní zahradou v Bratislavě.
UMPRUM, Praha 2024, rozměr 22 x 29,5 cm, počet stran 381, česky, ISBN 978-80-88308-95-9
New in store

Putování lesem Svíbem a jeho nejbližším okolím in stock

290,00 Kč
in stock
Kniha představuje podrobného průvodce lesem Svíb, kde došlo k jednomu z nejurputnějších bohů v průběhu bitvy u Hradce Králové 3. července 1866
Komitét pro udržování památek z války 1866, Hradec Králové 2024, rozměr 165 x 230 mm, 114 s., čb., česky, ISBN 978-80-906839-0-7


Za pravdu in stock

199,00 Kč
in stock
Publikace doprovázející výstavu věnovanou výročí narození mistra Jana Husa a sametové revoluce.
Architectura & Galerie Jaroslava Fragnera a nakladatelství Argo, Praha 2019, rozměr 148 x 210 mm, 127 s., bar, ISBN 978-80-257-3027-0

Industriální topografie / Kulturní klastry / Česko – Evropa in stock

490,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje vybraným příkladům konverzí industriálních objektů či celých areálů, které byly proměněny pro potřeby kulturních institucí
ARCHITECTURA, z.s., Praha & Technická univerzita v Liberci, Praha - Liberec 2024, rozměr 190 x 240 mm, 288 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88161-20-2 (ARCHITECTURA, z.s.), 978-80-7494-706-3 (TUL)

Praha certifikovaná - přínosy a limity certifikace budov in stock

50,00 Kč
in stock
Arnika z.s., Praha 2024, rozměr 148 x 210 mm, 71 s., čb., česky, ISBN 978-80-88508-41-0

Arnošt Lustig v rozhovorech, zamyšleních a literárních textech in stock

429,00 Kč
in stock
Nakladatelství Cattacan, Praha 2024, rozměr 150 x 225 mm, česky, ISBN 978-80-88349-68-6

František Schmoranz mladší (1845–1892) in stock

750,00 Kč
in stock
O prvním řediteli pražské Uměleckoprůmyslové školy
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2024, rozměr 200 x 270 mm, 272 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88308-91-

Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem ze Schwarzenberku z let 1662–1683 in stock

300,00 Kč
in stock
Nakladatelství Tomáš Halama, České Budějovice 2023, rozměr 185 x 265 mm, 262 s., česky a německy, ISBN 978-80-7694-017-8

Die böhmische Leibeigenschaft in Rechtsdokumenten (1648–1742) in stock

255,00 Kč
in stock
Nakladatelství Tomáš Halama, České Budějovice 2023, rozměr 185 x 265 mm, 375 s., část textů česky, část německy, ISBN 978-80-7394-981-5

Mezi Vídní, Varšavou a Moskvou. Diplomatická cesta Jana Kryštofa z Fragsteinu do Moskvy v letech 1657–1658 in stock

300,00 Kč
in stock
Nakladatelství Tomáš Halama, České Budějovice 2020, rpzměr 185 x 265 mm, 395 s., česky, ISBN 978-80-7394-806-1