Our Products SALES NEW CZECH REPUBLIC PRAGUE HISTORY CONSERVATION PROFESSIONAL JOURNALS ARCHITECTURE AND DESIGN TECHNICAL MONUMENTS CONSTRUCTION HISTORY OF ART RELIGIONOSTICS JUDAICS ARCHEOLOGY Pictures OTHER LANGUAGES GREAT DEALS KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Comenius National Pedagogical Museum UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE UNIVERSITY OF OSTRAVA SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK CRAFT CD, DVD CHILDREN´S BOOKS MISCELLANEOUS ENGLISH BOOKS DOWNLOADS
We Recommend

Zmizelá Praha - Vesnice, usedlosti a dvory: Levý břeh Vltavy in stock

360,00 Kč
in stock
Motol, Stodůlky, Vokovice nebo Ruzyně. To jsou čtvrti, které dnes vnímáme jako přirozenou a samozřejmou součást Prahy.
Paseka, Praha 2019, 240 str., 170 x 240 mm, ISBN 978-80-7432-984-5

Klárov in stock

195,00 Kč
in stock
První díl publikace věnované pražskému Klárovu je zaměřen především na historii areálu bývalého Klarova ústavu slepců, kde dnes sídlí Česká geologická služba, a na jeho nejbližší okolí.
Česká geologická služba, Praha 2019, 134 str., 175 x 225 mm, ISBN 978-80-7075-965-3

Pražský hrad kamenný in stock

330,00 Kč
in stock
Kniha se věnuje Pražskému hradu, historickému sídlu českých knížat, králů i prezidentů a naší prvořadé národní kulturní památce, a to z jiného pohledu, než dosavadní literatura.
Česká geologická služba, Praha 2019, 152 str., 175 x 245 mm, ISBN 978-80-7075-973-8

Nejstarší fotografie Prahy 1850 - 1870 in stock

1 360,00 Kč
in stock
Kniha nemíří na sentiment čtenářů ani na nostalgii zašlých časů, předmětem zkoumání se stala sama fotografie a okolnosti jejího vzniku.
Muzeum Hlavního města Prahy, Praha 2019, rozměr 250 x 330 mm, 436 s., ISBBN 978-80-87828-50-2

Šlechtova restaurace: Obrázky z historie Stromovky in stock

395,00 Kč
in stock
Královská obora neboli Stromovka, místo, kam zejména poslední dvě století míří tisíce lidí za přírodou, zábavou či odpočinkem. Centrem dění v parku vždy býval letohrádek, který je od 19. století upravený na restauraci.
Hutter, Praha 2019, 120 str., 225 x 275 mm, ISBN 978-80-907291-1-7

Klementinum in stock

430,00 Kč
in stock
Záměrem knihy je přiblížit složitý stavební vývoj nejstarší a největší jezuitské koleje v Čechách, jež dodnes vzbuzuje údiv nejen rozlohou, ale také členitostí – zahrnuje pět nádvoří, dva kostely, několik kaplí, věže, vížky a kolejní křídla.
Národní knihovna ČR, Praha 2019, 277 str., 175 x 250 mm, ISBN 978-80-7050-710-0

Kam se jezdívalo z nádraží Praha - Těšnov in stock

689,00 Kč
in stock
Historie pražského nádraží
Nakladatelství  Plot, Praha, září 2019, rozměr 215 x 300 mm, 310 s., česky, bar., ISBN 978-80-7428-358-1

Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století in stock

700,00 Kč
in stock
Publikace je věnována přestavbě reprezentačních sálů v severním křídle Pražského hradu, k níž došlo v souvislosti s uvažovanou královskou korunovací Františka Josefa I.
Národní památkový ústav, UMPRUM, Praha 2019, 200 str., 265 x 300 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-87989-84-5
New in store

Jak se u nás podvádělo: Za monarchie i za republiky in stock

420,00 Kč
in stock
Podvod je delikt, jehož definice existovala ve všech moderních právních systémech a zůstává určený až do dnešní doby.
Univerzita Pardubice, Pardubice 2019, 446 str., 145 x 210 mm, ISBN 978-80-7560-262-6

Základy stavebního práva in stock

270,00 Kč
in stock
Publikace poskytuje čtenáři základní orientaci v mnohdy složité problematice stavebního práva a přibližuje znění příslušné právní úpravy.
Univerzita Pardubice, Pardubice 2020, 127 str., 170 x 240 mm, ISBN 978-80-7560-281-7

Protoindustriální společnost in stock

370,00 Kč
in stock
Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století.
Univerzita Pardubice, Pardubice 2019, 393 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-7560-261-9

Křesťanský zápas o českou věc in stock

328,00 Kč
in stock
V malé obci Franken se stalo něco, co bylo do té doby nemyslitelné. V neděli v místním kostele se ve výroční den komunistického puče v únoru 1948 odehrála zcela neuvěřitelná věc: kostel byl plný českých exulantů ze všech koutů západní Evropy i z Ameriky.
Argo, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 352 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-88292-54-8

Spartakiads - The Politics of Physical Culture in Communist Czechoslovakia in stock

480,00 Kč
in stock
Every five years from 1955 to 1985, mass Czechoslovak gymnastic demonstrations and sporting parades called Spartakiads were held to mark the 1945 liberation of Czechoslovakia.
Karolinum, Prague 2020, 424 pages, 150 x 190 mm, ISBN 978-80-246-3851-5

Ženy s kufříkem a nadějí in stock

420,00 Kč
in stock
Porodní bába byla od nepaměti součástí místní kolektivní paměti – byla vnímána jako inventář obce, podobně jako farář, učitel, starosta ...
Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, rozměr 145 x 200 mm, 488 s., česky, ISBN 978-80-246-4475-2

České století motorismu I. in stock

250,00 Kč
in stock
Kolektiv autorů si vytkl za cíl podívat se na automobil úhlem pohledu kulturních dějin.
Nakladatelství Karolinum Praha 2019, rozměr 165 x 235 mm, 12 s., čb, česky, ISBN 978-80-246-4507-0

Husitství a husité in stock

420,00 Kč
in stock
Kniha se věnuje problematice široce chápané husitské epochy, kterou autor vymezuje léty 1402–1485.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, rozměr 145 x 200 mm, 480 s., česky, ISBN 978-80-246-3993-2

Monumenta vivent 2019 in stock

300,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků k památkové péči Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově
Národní památkový ústav, ÚOP Josefov, r. 2017, rozměr 165 x 235 mm, 193 s., bar., česky, ISBN 978-80-882261-8-5

Zprávy památkové péče 2019/3 in stock

185,00 Kč
in stock