News and Information

Our Products SALES COMING SOON NEW CZECH REPUBLIC PRAGUE HISTORY CONSERVATION PROFESSIONAL JOURNALS ARCHITECTURE AND DESIGN TECHNICAL MONUMENTS CONSTRUCTION HISTORY OF ART RELIGIOUS STUDIES JUDAICS ARCHEOLOGY Pictures OTHER LANGUAGES GREAT DEALS KABINET ARCHITEKTURY OSTRAVA MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR Comenius National Pedagogical Museum UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE UNIVERSITY OF OSTRAVA SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK CRAFT CD, DVD CHILDREN´S BOOKS MISCELLANEOUS ENGLISH BOOKS DOWNLOADS
We Recommend

Dějiny evropské architektury III in stock

1 190,00 Kč
in stock
Poslední díl Menclových Dějin evropské architektury. 
Národní památkový ústav a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Praha 2022, rozměr 210 x 287 mm, 302 s., převážně čb, ISBN 978-80-88339-10-6

Staroměstská exekuce in stock

390,00 Kč
in stock
Retrospektivní pohled na příběh protihabsburského odboje českých stavů v letech 1618–1620, uzavřený pobělohorskou popravou 27 českých pánů  v podání jednoho z klasiků české historie.
Karolinum, Praha 2022, rozměr 150 x 210 mm, 352 stran, česky, pevná vazba, ISBN 978-80-246-5055-5

Architekt Bedřich Feuerstein: Praha-Paříž-Tokio in stock

650,00 Kč
in stock
Katalog výstavy kurátorky Heleny Čapkové v pražském NTM Praha (2021-2022) představuje život a především široký rozsah tvorby Bedřicha Feuersteina, pojímmající architekturu, scénografii a divadelní kostýmy, grafiku, i nábytkový design.
Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 212x260 mm, 287 s., ISBN 978-80-7037-336-1

Plánování města in stock

490,00 Kč
in stock
Příručka mladého urbanisty
České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav nauky o budovách, Praha 2021, rozměr 220 x 310 mm, 304 s., bar., česky, ISBN 978-80-01-06879-3

Plánování Prahy in stock

290,00 Kč
in stock
Historie Útvaru hlavního architekta 1961–1994
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, r. 2021, rozměr 190 x 250 mm, 157 s., bar., bilingvní česky a anglicky, ISBN 978-80-88377-40-5

Kominíci in stock

650,00 Kč
in stock
Kniha se věnuje vzniku, tradicím i současnosti kominického řemesla
Kominické muzeum - spolek pro založení muzea kominického řemesla a jeho propagaci, Tábor, 2022, rozměr 215 x 300 mm, 252 s., bar., česky, ISBN 978-80-11-01189-8
New in store

Tomáš Ruller / Perform-made in stock

1 900,00 Kč
in stock
Tomáše Rullera Perform-made
Pavel Liška, Dušan Brozman, Tomáš Ruller, eds.Praha, KANT 2021, Dům umění města Brna, GhmP, 29x23 cm, 471 s., barev., česky, english ISBN: 978-80-7437-337-4 
monografie (nejen) o performativní tvorbě Tomáše Rullera

Kominíci in stock

650,00 Kč
in stock
Kniha se věnuje vzniku, tradicím i současnosti kominického řemesla
Kominické muzeum - spolek pro založení muzea kominického řemesla a jeho propagaci, Tábor, 2022, rozměr 215 x 300 mm, 252 s., bar., česky, ISBN 978-80-11-01189-8

Castellologica bohemica 3 in stock

150,00 Kč
in stock
Recenzovaná publikace pro castellologii českých zemí.
Archeologický ústav ČSAV Praha ve spolupráci s Památkovým ústavem středním Čech, Památkovým ústavem severních Čech a Klubem Augusta Sedláčka, Praha 1993, rozměr 210 x 297 mm, 396 str., čb., česky, ISBN 80-901026-6-2

Castellologica bohemica 4 in stock

195,00 Kč
in stock
Recenzovaná publikace pro castellologii českých zemí
Archeologický ústav AV ČR Praha, Praha 1994, rozměr 210 x 297 mm, 398 str., čb., česky, ISBN 80-901026-8-9Castellologica bohemica 2 in stock

120,00 Kč
in stock
Recenzovaná publikace pro castellologii českých zemí.
Archeologický ústav ČSAV Praha ve spolupráci s Památkovým ústavem středním Čech, Památkovým ústavem severních Čech, Západočeským muzeem a Klubem Augusta Sedláčka, Praha 1991, rozměr 210 x 297 mm, 396 str., čb., česky, ISBN

100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno in stock

1 091,00 Kč
in stock
100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno

Jubilejní publikace mapuje vývoj brněnské školy architektury v průběhu 20. století, nejen nejen jako instituce, ale i jako spolutvůrce specifické kapitoly dějin české moderní architektury.


Jan Hrubý, Adéla Horáková, 100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno.
Brno,  VUTIUM, 2019. ISBN 978-80-214-5768-3, 253 s., obr. barev., česky, english, 27x22 cm.

Bydlení uprostřed zahrad - Masarykova čtvrť v Brně in stock

190,00 Kč
in stock
Bydlení uprostřed zahrad je poutavým místopisem domů a vil Masarykovy čtvrti v Brně. Publikace jen vyzývá k procházce touto čtvrtí. Kapitoly jsou řazené chronologicky od prvních vil v této lokalitě, které byly realizovány ještě v 19. století, přes stavební boom v obodobí První republiky až po zajímavé stavby z posledních let...
Nakladatelství VUTIUM, Brno 2013, rozměr 300 x 300mm, 51 str., bar., česky, ISBN 978-80-214-4750-9

Automobilita v klidu a městské prostředí in stock

660,00 Kč
in stock
Parkování, auta ve městě, parkovací domy, městská hromadná doprava
Nakladatelství VUTIUM, Brno 2016, rozměr 160 x 230mm, 349s., bar., česky, ISBN 978-8-214-4324-2


Prázdné domy - Zámky a vily v Čechách in stock

439,00 Kč
in stock
Kniha Prázdné domy - zámky a vily v Čechách je volným pokračováním publikace Prázdné domy, mapující příběhy opuštěných domů v Praze, která vzbudila značný čtenářský ohlas.
Do druhé knihy se nyní dostává výběr těch opravdu největších zapomenutých skvostů po celých Čechách.
Tak jako v případě první knihy, i tato vychází z databáze stejnojmenného webu. Každý z příběhů doprovází velké množství krásných dokumentárních fotografií i časová osa historie domu.
Grada Publishing, Praha 2022, rozměr 165 x 240mm, 240s., bar., česky, ISBN 978-80-271-3191-4

Chronické chyby při odvlhčování památek in stock

242,00 Kč
in stock
Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 2022, rozměr 148 x 210 mm, 54 s., bar, česky, bez ISBN