HISTORY

Products
1 … 20 from 367 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Středověká knihovna Starého Města pražského in stock

590,00 Kč
in stock
Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 456 s., váz., ISBN 978-80-7050-767-4

Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily in stock

350,00 Kč
in stock
Kniha je katalogem stejnojmenné výstavy, pořádané v prosinci 2021 a lednu 2022.
Národní knihovna České republiky, Praha 2022, rozměr 210 x 297 mm, 271 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7050-768-1

Německá říše zasahuje: úřady, spolky, instituce a čeští Němci 1918–1938 in stock

220,00 Kč
in stock
Západočeská univerzita v Plzni, rok 2021, rozměr 145 x 200 mm, 233 s., česky s německým resumé, ISBN 978-80-261-1005-7

Vzpomínky ze zajetí in stock

250,00 Kč
in stock
Vzpomínky české vojenského duchovního z 1. světové války
Západočeská univerzita v Plzni, rok 2022, rozmě r148 x 210 mm, 451 s., česky, ISBN 978-80-261-1111-5

Generál jízdy Vilém, princ ze Schaumburg-Lippe in stock

90,00 Kč
in stock
Vydáno u příležitosti 100. výročí úmrtí majitele náchodského panství a prvního protektora  „Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z r. 1866 v Čechách".
Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Hradec Králové 2006, 165x230 mm, 27 s., čb., česky,
ISBN 80-239-6938-2

Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě in stock

520,00 Kč
in stock
Publikace mapuje knižní bohatství nejvýznamnějšího českého ženského kláštera.
Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 611 s., brož., ISBN 978-80-7050-751

Jsem svobodný… in stock

280,00 Kč
in stock
Předkládaná edice se snaží zpřístupnit veřejnosti korespondenci, kterou Náprstek  udržoval se svými blízkými.
Národní muzeum, Praha 2017, rozměr 165 x 235 mm, 400 s., česky s německým a anglickým resumé, čb. s barevnou přílohou, ISBN 978-80-7036-540-3

Přivedli svět domů. Binkovi a Josef Gočár in stock

799,00 Kč
in stock
Projekt veřejnosti odvypráví příběh přátelství koželužského továrníka Josefa Binka s architektem Josefem Gočárem, který se začal odvíjet na samém počátku 20. století v malém městečku Krucemburk na Vysočině.
Vysoká škola umělecko průmyslová, Praha 2022, rozměr 220 x 295 mm, 421 s., bar, česky, ISBN 978-80-88308-75-1

Eska je hezká in stock

690,00 Kč
in stock
Kniha, vydaná ke stejnojmenné výstavě v Galerii výtvarného umění v Chebu zachycuje vznik a vývoj firmy od jejího vzniku v roce 1892 až do hořkého konce v roce 2006.
Galerie výtvarného umění v Chebu, r. 2022, rozměr 230 x 240 mm, 143 s., bar., česky, ISBN 978-80-87395-53-0

Hlavu vzhůru! Furt se de! Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová in stock

700,00 Kč
in stock
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2022, česky, rozměr 220 x 295 mm, bar., ISBN 978-80-88308-66-9

Věnná města českých královen in stock

540,00 Kč
in stock

Věnná města českých královen

Nejnovější publikace týmu vědeckých pracovníků Historického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UHK zabývá mnoha problémy a otázkami, které úzce souvisejí se vznikem a vývojem fenoménem královských věnných měst od jejich počátku v časném 14. století až k jejich zenitu v době vrcholného středověku.

Historický ústav AV ČR, Praha 2022, 440 s, česky, English resumé, řada vyobrazení, tabulek, rejstříky.
ISBN 978-80-7286-393-8

Lobkowiczové dolnobeřkovští in stock

1 190,00 Kč
in stock
Politický, kulturní a hospodářský význam české šlechty a její soužití s občanskou společností na příkladu panství Dolní Beřkovice
Karel Tichý, Dolní Beřkovice 2022, rozměr 165 x 26 mm, 928 s., bar, česky, ISBN 978-80-908607-0-4

Barokní krajinotvorba na sasko-lauenburských panstvích 1635–1740 in stock

450,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i. a Academia, Praha 2022, rozměr 160 x 240 mm, bar., česky, ISBN 978-80-200-3306-2

Lanna & Lanna. Rodina a podnikání in stock

620,00 Kč
in stock
Kniha obsahuje studie z oblasti hospodářských a sociálních dějin, dějin umění, architektury, dopravy, techniky, ale také z oblasti péče o kulturní a technické dědictví, které Lannové po sobě zanechali.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2022, rozměr 225 x 225 mm, 344 s., česky, ISBN 978-80-906008-1-2

Děti křtěné Dunajem - České vzpomínky na meziválečnou Vídeň in stock

450,00 Kč
in stock
Kniha je symbolickým poděkováním autorům, kteří se v naději, že jejich záznamy mohou posloužit nejen rodinným příslušníkům, ale i dalším čtenářům, pustili v polovině 90. let do sepisování vzpomínek na své dětství ve Vídni.
Historický ústav, Praha 2021, 235 x 165 mm, 328 str., čb., česky, ISBN 978-80-7286-395-2

Tanky pro Hitlera, traktory pro Stalina - Velké podniky v Čechách a na Moravě 1938 - 1950 in stock

550,00 Kč
in stock
Kniha Tanky pro Hitlera, traktory pro Stalina se zabývá těžkým průmyslem v českých zemích od roku 1938 do počátku padesátých let s těžištěm v době okupace.
Academia, Praha 2022, 240 x 160 mm, 448 str., čb., česky, ISBN 978-80-200-3303-1

Zápisky III. Marie Červenková-Riegrová in stock

693,00 Kč
in stock
Scriptorium a Národní archiv, Praha 2022, rozměr 155 x 242 mm, 800 s., česky, ISBN 978-80-7649-037-6

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava ssv. 4 in stock

780,00 Kč
in stock
Čtvrtý svazek komentované edice více než 500 německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým překladem), vzniklých v okruhu působnosti německé politické a policejní správy v tzv. protektorátu Čechy a Morava nebo v ústředních německých úřadech v Berlíně.
Archiv hlavního města Prahy, Praha 2022, rozměr 240 x 160mm, 964 s., čb., česky/německy/anglicky
ISBN 978-80-86852-92-8

Příběh ruské geopolitiky in stock

440,00 Kč
in stock
Jak se ruská myšlenka zmocnila více než šestiny světa
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 235 x 165 mm, 443s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4026-6

Ruská agrese proti Ukrajině in stock

390,00 Kč
in stock
Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až sahají ofenzivní ambice současného ruského režimu.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 235 x 165 mm, 345 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-3711-2