HISTORY

Products
1 … 20 from 332 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Pozor, ještě není vyhráno in stock

395,00 Kč
in stock
V této doprovodné publikaci k výstavě Pozor, ještě není vyhráno, naleznete soubor plakátů z období sametové revoluce. Kniha vychází u příležitosti 30. výročí událostí, které vedly k pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2019, 200 str., 220 x 220 mm, ISBN 978-80-87828-49-6

Věrnost a zrada v ohroženém městě in stock

447,00 Kč
in stock
Od samého počátku rebelie, jež se rozhořela v polovině roku 1618, považovali reprezentanti vzbouřených českých evangelických stavů strategicky položené a dobře opevněné České Budějovice za mocnou překážku prosazování svého politického programu.
Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2019, 344 str., 160 x 235 mm, ISBN 978-80-7286-338-9

Na cestě k ”výborně zřízenému knihkupectví” in stock

425,00 Kč
in stock
Kniha a knižní trh se staly hybatelem i zrcadlem obrovských proměn, jimiž procházela habsburská monarchie od nástupu Marie Terezie až do revolučního roku 1848.
Academia, Praha 2019, 385 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-200-3054-2

Rytíři nebes - fragmenty in stock

790,00 Kč
in stock
Národní muzeum. Praha 2019, rozměr 215 x 300 mm, 720 s., bilingvní - česky a anglicky, bar., ISBN 978-80-270-3451-4

Jan Lucemburský in stock

300,00 Kč
in stock
Publikace přináší příspěvky předních českých a polských historiků umění a historiků, věnujících se rozličným oblastem umění a kultury v době vlády Jana Lucemburského, s důrazem na oblast Moravy a českého Slezska.
Ostravská univerzita, Ostrava 2015, rozměr 170 x 240 mm, 380 s., česky, polsky, ISBN 978-80-7464-108-4

Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848 in stock

359,00 Kč
in stock
Publikace představuje sondu do problematiky nobilitací nové šlechty (1848-1918).
Ostravská univerzita, Ostrava 2017, rozměr 175 x 245 mm, 231 s., bar., česky, příloha německy, ISBN 978-80-7464-501-3

Šlechticův žid - žid šlechticem in stock

300,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje problematice židovské elity a židovské šlechty v habsburské monarchii s důrazem na české země.
Ostravská univerzita, Ostrava 2015, 287 str., ISBN 978-80-7464-730-7

Víra, zbožnost, mecenát. in stock

219,00 Kč
in stock
V centru pozornosti této knihy stojí málo známý rod pánů z Ronova a Přibyslavi.
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, rok 2018, rozměr 125 x 185, 213 s., česky, ISBN 978-80-88278-13-9

Catalogus collections operum artis musicae comitis Clam-Gallas in stock

999,00 Kč
in stock
Tematický katalog clam-gallasovské hudební sbírky tvoří již X. svazek edice NK ČR Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae.
Národní knihovna ČR, Praha 2018, rozměr 175 x 250 mm, 4 sv., ISBN 978-80-7050-698-1

Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky in stock

240,00 Kč
in stock
Českému čtenáři se poprvé dostává do rukou dílo, kde autorka bez moralizování a hledání senzací představuje prostituci v Českých zemích v dobách rakousko-uherské monarchie a v počátcích Československé republiky.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, rozměr 145 x 205 mm, 219 s., česky, ISBN 80-246-0379-9

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společenství katolické církve v českých zemích IV. díl, 2. svazek in stock

270,00 Kč
in stock
Kongregace a řeholní společnosti – saleziáni, těšitelé, eucharistini, pallotini, obláti, verbisti, kalasantini, petrini, kongregace misionářů Nejsvětější Krve, kongregace misionářů sv. Michaela, klaretini, saletini, společnost Miles Jesu a Kamilini.
Nakladatelství LIBRI, Praha 2018, rozměr 145 x 205 mm, 248 s., čb., česky, ISBN 978-80-7277-571-2

Vítězství a osvobození 1945 in stock

335,00 Kč
in stock
Občané Československa se ocitli na prahu svobody, kdy mohli znovu začít rozhodovat o dalším osudu svého státu.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2019, rozměr 165 x 235 mm, 302 s., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-8286-334-1

Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské in stock

50,00 Kč
in stock
Kniha se snaží postihout síť vzájemných vztahů mezi venkovany, měšťany a nižšími šlechtici na historickém Čáslavsku (tedy v bývalém hradském obvodu a později kraji) do vypuknutí husitských válek.
Univerzita Palackého, Olomouc 2016, 130 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-244-4967-8

Starostové. Vůdcové, nebo služebníci? in stock

50,00 Kč
in stock
Kniha je pohledem do dějin tří moravských měst na konci 'dlouhého' 19. století a hlavní pozornost věnuje problematice jejich technické infrastruktury, kultury, školství a sociální péče.
Univerzita Palackého, Olomouc 2016, 254 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-244-5070-4

Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu in stock

50,00 Kč
in stock
Monografie je tematicky rozdělena do dvou základních okruhů. V tom prvním se seznámíme s dějinami sladovnického průmyslu od jeho počátku v 60. letech 19. století až do znárodňovacího procesu v roce 1948.
Univerzita Palackého, Olomouc 2007, 293 str., 170 x 240 mm, ISBN 978-80-244-1708-0

Božena Rothmayerová Horneková a Alice Masaryková: Svěřenkyně a mentor (1926-1939) in stock

450,00 Kč
in stock
Publikace dokumentuje vzájemné vztahy mezi dvěma významnými osobnostmi ženské kultury dvacátých a třicátých let 20. století, textilní výtvarnicí Boženou Rothmayerovou rozenou Hornekovou a dcerou prezidenta republiky Alicí Masarykovou.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2019, 320 str., 175 x 240 mm, ISBN 978-80-87828-45-8

Měšťan a divadlo in stock

190,00 Kč
in stock
Kniha předkládá dosud nejucelenější zhodnocení kulturního vývoje moravského Šumperka.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2016, 264 str., 245 x 205 mm, ISBN 978-80-244-4836-7

Krajané v USA a druhá světová válka in stock

250,00 Kč
in stock
Velmi zajímavá a přínosná studie ze života krajanů usídlených v USA.
Univerzita Palackého, Olomouc 2017, 300 str., 155 x 230 mm, ISBN 978-80-244-5148-0

Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha in stock

325,00 Kč
in stock
Olomoucký biskup Wolfgang Hannibal kardinál Schrattenbach (1660–1738, biskupem od 1711) byl jedním z nejvýznamnějších hudebních mecenášů barokní Moravy.
Univerzita Palackého, Olomouc 2018, 346 str., 155 × 230 mm, ISBN 978-80-88278-10-8

Památky, příroda, život 50/2018 in stock

250,00 Kč
in stock
Časopis Oblastního muzea v Chomutově „Památky, příroda, život“ se může pochlubit více než padesátiletou historií.
Oblastní muzeum v Chomutově, Chomutov 2018, 150 x 210 mm, 116 str., ISSN 0231-5076