HISTORY

Products
1 … 20 from 366 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš in stock

485,00 Kč
in stock
Kniha přináší novou celkovou interpretaci hlavních myšlenkových tahů, hodnot a snah českého obrození s ohledem na jejich kulminaci a reálný tvar ve stavbě Národního divadla.
Academia, Praha 2020, rozměr 130 x 200 mm, 447 s., čb., česky, ISBN 978-80-200-3170-9

Krajina v rukou barokního člověka in stock

450,00 Kč
in stock
Kniha je věnována baroknímu člověku – šlechtici a krajině jeho života – krajině, která, ačkoliv doznala mnohých změn, dotýká se každodenně i nás.
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Josefově, Josefov 2020, rozměr 245 x 225 mm, 430 s., bar., česky s anglickým a polským resumé, ISBN 978-80-88226-23-9

Marek Herman - Vzpomínky na válku in stock

40,00 Kč
in stock
Kniha obsahuje vzpomínky žžidovského partyzána, které zaznamenávají léta druhé světové války.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2004, rozměr 148 x 210 mm, 88 s., čb., česky, ISBN 978-80-86260-38-0

Odraz první světové války v umění a vědě in stock

40,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 7. listopadu 2003
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2005, rozměr 148 x 210 mm, 151 s., čb., česky, ISBN 978-80-86260-42-6

Jedna generace - dvě války in stock

40,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 13. května 2005.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2006, rozměr 148 x 210 mm, 113 s., čb., česky, ISBN 978-80-86260-52-5

Hrdinství, statečnost, strach in stock

40,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků z konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 4. května 2007
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007, rozměr 148 x 210 mm, 69 s., čb., česky, ISBN 978-80-86260-83-9

Jak se psaly dějiny ve 13. století in stock

330,00 Kč
in stock
Kolem roku 1275 dokončil Primat, mnich v Saint-Denis, historii Francouzského království ve francouzštině. Jeho Román o králích se jako součást Velkých francouzských kronik stal na dlouhou dobu základním kamenem „národních“ dějin Francie.
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 240 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4025-9

Zlatá stezka, 2. úsek in stock

200,00 Kč
in stock
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Prachatické muzeum, České Budějovice 2007, rozměr 165 x 240 mm, 230 s., čb. s barevnou přílohou, česky, ISBN 978-80-86260-82-2

Archeologie v Čechách v období romantismu (1802-1868) in stock

330,00 Kč
in stock
Autor analyzuje období, kdy se ustavuje archeologie jako vědní obor, tj. uvědomuje si svůj předmět, formuluje své metody a získává organizační základnu, oborový časopis a literaturu, univerzitní katedru a také veřejné uznání.
Národní muzeum, Praha 2020, rozměr 230 x 300 mm, 440 s., bar., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7036-648-6

Jen Náprstková, prosím... in stock

290,00 Kč
in stock
Předložená monografie vychází ze všech typů pramenů uložených převážně v Náprstkově muzeu - rukopisů, tisků, obrazových fondů i předmětů trojrozměrných. Pro monografii byly nejdůležitější deníky a zápisky Josefy Křížkové - Náprstkové, které byly konfrontovány s deníky jejího manžela Vojty Náprstka.
Národní muzeum, Praha 2016, rozměr 165 x 235 mm, 308 s., čb. s bar. přílohou, česky s německým a anglickým resumé, ISBN 978-80-7036-488-8

Česky psané časopisy pro děti (1850-1989) in stock

350,00 Kč
in stock
Titul tvoří dvě části: Zevrubná studie, která se zabývá dětskými periodiky vycházejícími od poloviny 19. století do roku 1989, a přehledný slovník dětských časopisů.
Nakladatelství Karolinum a Národní muzeum, Praha 2014, rozměr 165 x 235 mm, 708 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-2478-5

Mor 1480-1730 in stock

420,00 Kč
in stock
Tato publikace se zabývá postupnými proměnami názorů na mor mezi lékaři raného novověku v několika oblastech.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 465 x 235 mm, 506 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-4691-6

Kepler a Praha in stock

70,00 Kč
in stock
Katalog ke stejnojmenné výstavě v rámci projektu World View Network, která se konala v létě a na podzim 2003 v Národním technickém muzeu.
Národní technické muzeum, Praha 2004, rozměr 205 x 290 mm, 79 s., čb. s barevnou přílohou, česky, ISBN 80-7037-130-7

O hraběti Šporkovi, jeho Kuksu a Královédvorsku in stock

495,00 Kč
in stock
Sborník obsahuje autorovy články (jakož i další texty odborné i popularizační) na toto téma, doposud roztroušené po různých časopisech, sbornících, novinách apod.
Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2020, rozměr 145 x 210 mm, 563 s., čb., česky, ISBN 978-80-7465-420-6

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VIII to 10 days

414,00 Kč
to 10 days
Tento svazek atlasu zpracovává údaje o slovesném folkloru a způsobu, jakým zachycuje lidovou spiritualitu a prvky s ní spojené. Součást publikace je i deset mapových listů.
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 2018, rozměr 210 x 297 mm, 72 stran, čb., barevná mapová příloha, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88081-21-0

Proměny valdštejnské reprezentace in stock

390,00 Kč
in stock
Předkládaná kniha nabízí pohled do každodennosti valdštejnských rezidencí, do reprezentačních strategií a do kulturní činnosti, kterou Valdštejnové podporovali.
Togga s.r.o., Praha 2015, rozměr 165 x 240 mm, 422 s., čb., česky, ISBN 978-80-7476-082-2

Německá příjmení u Čechů in stock

870,00 Kč
in stock
Dílo sleduje, jak k nám německá příjmení pronikala v několika vlnách kolonizace a během dosídlování opuštěných českých území po třicetileté válce. Všímá si toho, jak se tato jména měnila a přizpůsobovala českému jazykovému prostředí.
Agentura Pankrác s.r.o., Praha 2020, 175 x 235 mm, 688 s., čb., česky, ISBN 978-80-86781-42-6

Valašsko - historie a kultura II. Obživa in stock

399,00 Kč
in stock
Oproti úvodnímu, obecněji zaměřenému svazku, se druhý díl
věnuje zvlášť obživě, respektive způsobům obstarávání obživy na Valašsku
v různých historických údobích i stravě Valachů v minulosti a současnosti.
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, a Národní muzeum v přírodě, Ostrava 2019, rozměr 175 x 245 mm, 624 s., čb. s barevnou přílohou, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7599-103-4

Valašsko - historie a kultura in stock

399,00 Kč
in stock
Kniha Valašsko – historie a kultura je výsledkem mezioborového setkání společenskovědních odborníků, na němž došlo k novému bilancování a reflektování problémů a témat spojených s dosavadním výzkumem o valašském regionu.
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Ostrava 2014, rozměr 175 x 245 mm, 592 s., čb. s barevnou přílohou, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7464-499-3

Jáchymovské tábory - Peklo, ve kterém mrzlo in stock

690,00 Kč
in stock
Mimořádně rozsáhlá kniha, která se pokouší zacelit dosavadní absenci komplexní historické práce na téma trestanecké uranové tábory na Jáchymovsku.
Nakladatelství Zdeněk Bauer, Praha 2019, rozměr 150 x 210 mm, 960 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-905864-8-2