HISTORIE

Produkty
1 … 20 z 291 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Odkaz rychtáře Vaváka skladem

270,00 Kč
skladem
Rychtář z Milčic na Poděbradsku František Jan Vavák (1741–1816) byl největší z českých písmáků, osobitých autorů ze selského prostředí, kteří v období národního obrození uchovávali lidový jazyk příštím pokolením.
Karolinum, Praha 2018, 210 str., 130 x 200 mm, ISBN 978-80-246-3808-9

Slezská knížata a slezští vévodové skladem

70,00 Kč
skladem
Kniha navazuje na předchozí dva tituly Nástupnické právo v Českém království a Údělná knížata a markrabata moravská, přičemž jejím smyslem je přiblížit problematiku následnictví také ve Slezsku.
Koruna Česká, Praha 2016, rozměr 148 x 210 mm, 24 s., česky, ISBN 978-80-7568-057-0

Údělná knížata a markrabata moravská skladem

70,00 Kč
skladem
Publikace navazuje na titul Nástupnické právo v Českém království, přičemž smyslem této knížky je přiblížit problematiku následnictví také na Moravě.
Koruna Česká, Praha 2016, rozměr 148 x 210 mm, 24 s., česky, ISBN 978-80-7568-012-9

Nástupnické právo v Českém království skladem

70,00 Kč
skladem
Smyslem této publikace je přiblížit problematiku nástupnického práva všem zájemcům o historii českých zemí.
Koruna Česká, Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 24 s., česky, ISBN 978-80-87994-67-2

Společnost Národního muzea v dějinách i v současnosti skladem

118,00 Kč
skladem
Společnost Národního muzea patří mezi naše nejstarší vědecké společnosti. Po založení roku 1822 se stala vlastníkem a provozovatelem Národního muzea (tehdy Vlastenského muzea).
Společnost Národního muzea, Praha 2007, 95 str., ISBN 9788086078748

Viktor Ullmann. Svědek a oběť apokalypsy 1914-1944 skladem

220,00 Kč
skladem
Autorem textů výstavy i katalogu je rakouský režisér a badatel Herbert Gantschacher, který se dílem a osobou Viktora Ullmanna zabývá dlouhodobě, pro české vydání redaktorka text i libreto výstavy mírně přizpůsobila a doplnila tak, aby bylo srozumitelnější pro českého (diváka).
Archiv hlavního města Prahy, Praha 2015, 152 str., 200 x 220 mm, ISBN 978-80-86852-62-1

Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu skladem

60,00 Kč
skladem
Historický klub, Praha 1948, 212 str.

Kapitoly z osvobození Československa skladem

350,00 Kč
skladem
Nakladatelství Academia, Praha 2017, rozměr 150 x 230 mm, 272 s., čb., česky, ISBN 978-80-200-2781-8

Český ministr ve Vídni skladem

450,00 Kč
skladem
Roku 1900 zasedl ve vídeňské vládě ministr bez portfeje, jehož posláním bylo hájit české zájmy v rámci mnohonárodnostní monarchie. Vedle poslanců v říšské radě se tak český zástupce objevil i na ministerském postu a následujících deset let cíleně podporoval český průmysl, umění nebo školství.
Nakladatelství Academia, Praha, 2017, rozměr 160 x 230 mm, 304 s., čb., česky, ISBN 978-80-200-2793-1

Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů skladem

990,00 Kč
skladem
Kniha přehlednou formou představuje bohatství námětů a pestrou škálu jejich variant, které se objevují na kachlích, zhotovených pro dávno zaniklá gotická kachlová kamna.
Libri, Praha 2017, 543 str., 210 x 295 mm, ISBN 978-80-7277-566-8

České země v éře První republiky skladem

590,00 Kč
skladem
Třetí vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha podává podrobný popis období prvních deseti let od vzniku samostatného československého státu.
Libri, Praha 2017, 571 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-7277-563-7

Nadějný začátek se smutným koncem skladem

210,00 Kč
skladem
Publikace je věnována vývoji opevňovacích programů v jihočeském regionu z doby před začátkem 2. světové války.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2008, 429 str., 165 x 230 mm, ISBN 978-80-86260-86-0

Čas zdravého ducha v zdravém těle skladem

195,00 Kč
skladem
Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. Jihočeský sborník historický - Supplementum 2.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Společnost pro kulturní dějiny, o.s. České Budějovice, r. 2009, 552 s., bar., rozměr 148 x 210 mm, ISBN 978-80-87311-07-3

Z dějin české každodennosti. 19. století skladem

390,00 Kč
skladem
„Dlouhé“ 19. století, doba od konce 18. věku do vypuknutí první světové války, nebylo jen stoletím zrodu občanské společnosti, dobou dotváření politických struktur, diplomatických jednání, málo trvanlivých mírových smluv a válek.
Nakladatelství Karolinum, Praha, r. 2017, rozměr 152 x 210 mm, 472 s., 2.vydání, barevná obrazová příloha, česky, ISBN 978-80-246-3510-1

Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století skladem

295,00 Kč
skladem
Na podkladě historických katastrálních map a urbářů autor zkoumá, jak se měnilo osídlení venkovské krajiny na Táborsku. Použití regresivní metody zkoumání v tomto rozsahu bylo poměrně unikátní i ve světovém měřítku.
Etnologický ústav AV ČR,v.v.i., Praha 2006, 351 str., ISBN 80-85010-90-9

Československá Druhá armáda II. skladem

175,00 Kč
skladem
Historie jednotlivých domobraneckých praporů, které byly v roce 1918 a 1919 sestaveny v Itálii ze zajatých Čechů a Slováků z rakouské armády.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicých, České Budějovice 2014, 155 x 230 mm, 373 str., ISBN 978-80-87311-37-0

Československá Druhá armáda I. skladem

175,00 Kč
skladem
Zapomenutý příběh 60 000 mužů, kteří v letech 1918 a 1919 vstoupili do československé Druhé armády.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicých, České Budějovice 2014, 155 x 230 mm, 253 str., ISBN 978-80-87311-36-3

Po stopách Františka Ferdinanda d´Este skladem

180,00 Kč
skladem
Kniha o Ferdinandovi d´Este je určena všem zájemncům o hlubší poznání zajímavých detailů ze života následníka trůnu i sarajevského atentátu.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2014, 150 x 210 mm, 80 str., česky a německy, ISBN 978-80-87311-54-7

Počátky měst a městeček v jižních Čechách 2. část skladem

160,00 Kč
skladem
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2016, 178 str., ISBN 978-80-87311-78-3

Počátky měst a městeček v jižních Čechách 1. část skladem

170,00 Kč
skladem
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2016, 213 str., ISBN 987-80-87311-78-3