HISTORY

Products
1 … 20 from 337 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Otec a syn Trenkwaldovi in stock

500,00 Kč
in stock
Jindřich (1820-1896) a Jan (1864-1901) Trenkwaldovi, největší zhotovitelé praporů nejen v Praze, ale v českých zemích
Libea s.r.o, Liberc 2019, rozměr 215 x 305 mm, 152 s., bar., česky, ISBN 978-80-7568-163-8, náklad 100  ks

Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 in stock

400,00 Kč
in stock
Německá invaze do Polska (tzv. zářijová kampaň), která byla zahájena 1. září 1939 a na níž se podílel Sovětský svaz, měla za následek rozdělení původního polského území mezi Německo a Sovětský svaz (a zprostředkovaně Litvu a Slovensko).
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 144 str., 235 x 300 mm, ISBN 978-80-88292-37-1

Vojáci nebo podnikatelé? in stock

495,00 Kč
in stock
Kniha sleduje hospodářské a finanční aktivity československých legií v Rusku během první světové války. Toto téma nebylo dosud komplexně historicky zpracováno, k dispozici jsou pouze publikace z pera přímých účastníků.
Academia, Praha 2018, 432 str., 160 x 235 mm, ISBN 978-80-200-2971-3

Kde život náš je v půli se svou poutí in stock

320,00 Kč
in stock
„Kde život náš je v půli se svou poutí“ je úvodním veršem z Pekla Danteho Božské komedie, název se tak již v úvodu staví do trpkého kontrastu k československé realitě 50. let.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, 160 str., 135 x 185 mm, ISBN 978-80-246-3200-1

Pavel Tigrid - Svědek dvacátého století in stock

240,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie je věnována Pavlu Tigridovi, jednomu z nejvýraznějších představitelů československého protikomunistického exilu.
Národní muzeum, Praha 2018, 165 x 240 mm, 176 str., ISBN 978-80-703-6571-71

S nadějí za oceán in stock

190,00 Kč
in stock
Druhý svazek disertačních prací Filozofické fakulty Západčeské univerzity v Plzni
Západočeská univerzita Plzeň, r. 2019, rozměr 148 x 210 mm, 195 s., česky, ISBN 978-80-261-0843-6

Metternich a německá otázka v letech 1840-1848 in stock

190,00 Kč
in stock
První svazek nové řady disertačních prací Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.
Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 2019, rozměr 148 x 210 mm, 194 s., česky, ISBN 978-80-261-0831-3

Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni in stock

540,00 Kč
in stock
Soupis představuje tisky 16. století ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni. Kniha přináší podrobné záznamy 164 tisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2013, 326 str., ISBN 987-80-7247-096-9

Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni in stock

640,00 Kč
in stock
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2018, 460 str., ISBN 978-80-7247-136-2

Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy in stock

390,00 Kč
in stock
Studium středověkého a novověkého vojenství, konfliktů a polních opevnění je v několika posledních desetiletích jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů v Čechách. Předkládaná monografie shrnuje převážně novější výzkumy téměř dvou desítek badatelů a je zaměřena na období novověku.
Togga, Praha 2018, 160x 210 mm, 304 str., ISBN 978-80-7476-155-3

Valtice a Lichtenštejnové. Zámecká zahrada, památky, bibliografie in stock

320,00 Kč
in stock
Moravská zemská knihovna a Národní památkový ústav, Brno 2018,  rozměr 175 x 20 mm, 132 s., bar. příloha, česky, ISBN 978-80-7051-245-6

Nervová vlákna diktatury in stock

340,00 Kč
in stock
Monografie na základě rozsáhlého výzkumu v regionálních archivech sleduje nastolení, upevnění a proměny diktatury Komunistické strany Československa na příkladu čtyř krajských a osmi okresních stranických organizací na území českých zemí.
Karolinum a Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 304 str., 165 x 235 mm, ISBN 978-80-246-4333-5

Staré cesty v krajině středních Čech in stock

650,00 Kč
in stock
Od doby po roce 2000 probíhá terénní výzkum starých a zejména dálkových komunikací, při kterém se ukazuje záměrný způsob vedení cest krajinou obvykle po přímých a vyvýšených trasách, které se dobře odvodňují, vyhýbají se bahnitým úsekům a řeky přecházejí na vhodných brodových místech.
Academia, Praha 2018, 652 str, 275 x 265 mm, ISBN 978-80-200-2831-0

Pozor, ještě není vyhráno in stock

395,00 Kč
in stock
V této doprovodné publikaci k výstavě Pozor, ještě není vyhráno, naleznete soubor plakátů z období sametové revoluce. Kniha vychází u příležitosti 30. výročí událostí, které vedly k pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2019, 200 str., 220 x 220 mm, ISBN 978-80-87828-49-6

Věrnost a zrada v ohroženém městě in stock

447,00 Kč
in stock
Od samého počátku rebelie, jež se rozhořela v polovině roku 1618, považovali reprezentanti vzbouřených českých evangelických stavů strategicky položené a dobře opevněné České Budějovice za mocnou překážku prosazování svého politického programu.
Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2019, 344 str., 160 x 235 mm, ISBN 978-80-7286-338-9

Na cestě k ”výborně zřízenému knihkupectví” in stock

425,00 Kč
in stock
Kniha a knižní trh se staly hybatelem i zrcadlem obrovských proměn, jimiž procházela habsburská monarchie od nástupu Marie Terezie až do revolučního roku 1848.
Academia, Praha 2019, 385 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-200-3054-2

Rytíři nebes - fragmenty in stock

790,00 Kč
in stock
Národní muzeum. Praha 2019, rozměr 215 x 300 mm, 720 s., bilingvní - česky a anglicky, bar., ISBN 978-80-270-3451-4

Jan Lucemburský in stock

300,00 Kč
in stock
Publikace přináší příspěvky předních českých a polských historiků umění a historiků, věnujících se rozličným oblastem umění a kultury v době vlády Jana Lucemburského, s důrazem na oblast Moravy a českého Slezska.
Ostravská univerzita, Ostrava 2015, rozměr 170 x 240 mm, 380 s., česky, polsky, ISBN 978-80-7464-108-4

Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848 in stock

359,00 Kč
in stock
Publikace představuje sondu do problematiky nobilitací nové šlechty (1848-1918).
Ostravská univerzita, Ostrava 2017, rozměr 175 x 245 mm, 231 s., bar., česky, příloha německy, ISBN 978-80-7464-501-3

Šlechticův žid - žid šlechticem in stock

300,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje problematice židovské elity a židovské šlechty v habsburské monarchii s důrazem na české země.
Ostravská univerzita, Ostrava 2015, 287 str., ISBN 978-80-7464-730-7