HISTORY

Products
1 … 20 from 365 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku in stock

350,00 Kč
in stock
Publikace je věnována šlechtickým stoupencům historické jednoty bratrské v době 16. a první poloviny 17. století.
Scriptorium a Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 180 x 250 mm, 416 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7649-016-1

Telč a jezuité in stock

375,00 Kč
in stock
Publikace je jedním z výstupů stejnojmenného projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Autoři v ní chtějí předestřít dějiny domu třetí probace Tovaryšstva Ježíšova v Telči, založeného v polovině 17. století, v širokém kontextu.
Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 160 x 230 mm, 353 s., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7286-363-1

Cizí páni na české půdě in stock

460,00 Kč
in stock
Kniha se věnuje vztahům zahraničních majitelů půdy a československého státu v období mezi oběma světovými válkami
Agentura Pankrác, Praha 2021, rozměr 165 x 240 mm, 272 s., čb., česky, ISBN 978-80-86781-43-3

Hrob neznámého vojína in stock

340,00 Kč
in stock
Kniha Hrob Neznámého vojína nabízí čtenářům první komplexně zpracovanou studii symbolického monumentu. Objasňuje okolnosti vzniku ústředního pietního místa, jeho podoby a seznamuje čtenáře s téměř stoletým vývojem.
Národní muzeum, Praha 2021, rozměr 200 x 240 mm, 135 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7036-658-5

František Hoffmann: Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu in stock

340,00 Kč
in stock
Vlastní vzpomínky Františka Hoffmanna, významného českého historika, archiváře a kodikologa.
NLN, Masarykův ústav a archiv, Moravský zemský archiv v Brně, 2020, rozměr 160 x 240 mm, 318 s., čb., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-88304-51-7

1620. Cesta na Horu in stock

250,00 Kč
in stock
Katalog výstavy v Národním muzeu představuje zejména situaci Českého království od vlády Rudolfa II. do konce třicetileté války...
Národní muzeum, Praha 2020, rozměr 250 x 260 mm, 152 s., bar., bilingvně česky - anglicky, ISBN 978-80-7036-647-9

Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni in stock

435,00 Kč
in stock
V publikaci jsou představeny tzv. rukopisné zlomky, jež byly častým předmětem sběratelského zájmu koncem 19. a začátkem 20. století.
Západočeské muzeum v Plzni, 2020, rozměr 180 x 255 mm, 107 s., bar., česky - latinsky, ISBN 978-80-7247-171-3

Volby v Praze in stock

250,00 Kč
in stock
Kniha představuje Prahu a pražské volební arény jako heterogenní prostor, v němž se podle historiků a politologů střetávaly různé názorové směry a ideologie a volební klání se odehrávala nejen v radničních zdech, ale i ve veřejném prostoru, na univerzitách nebo na půdě akciových společností.
NLN, Masarykův ústav AV ČR a CEVRO Institut, Praha 2020, rozměr 155 x 230 mm, 206 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88304-41-8

Válka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost in stock

280,00 Kč
in stock
Vyhrocená, vypjatě dramatická a mnohdy se s evropským vývojem zcela míjející povaha českých dějin byla určována velmi často válkami a revolucemi. Revoluční a s ní propojené válečné zkušenosti se podílely zcela podstatně na formování a výkladu českých dějin.
Historický ústav AV ČR, Praha 2021, rozměr 150 x 315 mm, 242 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7286-372-3

Dvě duhy nad popravištěm in stock

435,00 Kč
in stock
Osudy rodiny Kutnaurových, spojené se Šimonem Sušickým a Janem Kutnaurem ze Sonnenštejna, dvěma měšťany popravenými při staroměstské exekuci 21. 6. 1621.
Muzeum hl. města Prahy, 2021, rozměr 220 x 220 mm, 160 s., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-87828-56-4

Svobodní a sobě rovní in stock

200,00 Kč
in stock
33 let boje za lidská práva: Historie, současnost a poslání Českého helsinského výboru
EMAN, Praha 2021, rozměr 135 x 180 mm, 384 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88060-26-0

Židovský bojkot nacistického Německa 1933-1941 in stock

490,00 Kč
in stock
Bojkot nacistického Německa ze strany světové židovské komunity byl pokusem o zejména hospodářské oslabení, jež by nakonec vedlo k pádu Hitlerova režimu.
Univerzita Pardubice, 2020, rozměr 170 x 240 mm, 450 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7560-337-1

Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš in stock

485,00 Kč
in stock
Kniha přináší novou celkovou interpretaci hlavních myšlenkových tahů, hodnot a snah českého obrození s ohledem na jejich kulminaci a reálný tvar ve stavbě Národního divadla.
Academia, Praha 2020, rozměr 130 x 200 mm, 447 s., čb., česky, ISBN 978-80-200-3170-9

Krajina v rukou barokního člověka in stock

450,00 Kč
in stock
Kniha je věnována baroknímu člověku – šlechtici a krajině jeho života – krajině, která, ačkoliv doznala mnohých změn, dotýká se každodenně i nás.
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Josefově, Josefov 2020, rozměr 245 x 225 mm, 430 s., bar., česky s anglickým a polským resumé, ISBN 978-80-88226-23-9

Marek Herman - Vzpomínky na válku in stock

40,00 Kč
in stock
Kniha obsahuje vzpomínky žžidovského partyzána, které zaznamenávají léta druhé světové války.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2004, rozměr 148 x 210 mm, 88 s., čb., česky, ISBN 978-80-86260-38-0

Odraz první světové války v umění a vědě in stock

40,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 7. listopadu 2003
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2005, rozměr 148 x 210 mm, 151 s., čb., česky, ISBN 978-80-86260-42-6

Jedna generace - dvě války in stock

40,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 13. května 2005.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2006, rozměr 148 x 210 mm, 113 s., čb., česky, ISBN 978-80-86260-52-5

Hrdinství, statečnost, strach in stock

40,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků z konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 4. května 2007
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007, rozměr 148 x 210 mm, 69 s., čb., česky, ISBN 978-80-86260-83-9

Jak se psaly dějiny ve 13. století in stock

330,00 Kč
in stock
Kolem roku 1275 dokončil Primat, mnich v Saint-Denis, historii Francouzského království ve francouzštině. Jeho Román o králích se jako součást Velkých francouzských kronik stal na dlouhou dobu základním kamenem „národních“ dějin Francie.
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 240 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4025-9

Zlatá stezka, 2. úsek in stock

200,00 Kč
in stock
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Prachatické muzeum, České Budějovice 2007, rozměr 165 x 240 mm, 230 s., čb. s barevnou přílohou, česky, ISBN 978-80-86260-82-2