HISTORY

Products
1 … 20 from 369 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Lanna & Lanna. Rodina a podnikání in stock

620,00 Kč
in stock
Kniha obsahuje studie z oblasti hospodářských a sociálních dějin, dějin umění, architektury, dopravy, techniky, ale také z oblasti péče o kulturní a technické dědictví, které Lannové po sobě zanechali.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2022, rozměr 225 x 225 mm, 344 s., česky, ISBN 978-80-906008-1-2

Děti křtěné Dunajem - České vzpomínky na meziválečnou Vídeň in stock

450,00 Kč
in stock
Kniha je symbolickým poděkováním autorům, kteří se v naději, že jejich záznamy mohou posloužit nejen rodinným příslušníkům, ale i dalším čtenářům, pustili v polovině 90. let do sepisování vzpomínek na své dětství ve Vídni.
Historický ústav, Praha 2021, 235 x 165 mm, 328 str., čb., česky, ISBN 978-80-7286-395-2

Tanky pro Hitlera, traktory pro Stalina - Velké podniky v Čechách a na Moravě 1938 - 1950 in stock

550,00 Kč
in stock
Kniha Tanky pro Hitlera, traktory pro Stalina se zabývá těžkým průmyslem v českých zemích od roku 1938 do počátku padesátých let s těžištěm v době okupace.
Academia, Praha 2022, 240 x 160 mm, 448 str., čb., česky, ISBN 978-80-200-3303-1

Zápisky III. Marie Červenková-Riegrová in stock

693,00 Kč
in stock
Scriptorium a Národní archiv, Praha 2022, rozměr 155 x 242 mm, 800 s., česky, ISBN 978-80-7649-037-6

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava ssv. 4 in stock

780,00 Kč
in stock
Čtvrtý svazek komentované edice více než 500 německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým překladem), vzniklých v okruhu působnosti německé politické a policejní správy v tzv. protektorátu Čechy a Morava nebo v ústředních německých úřadech v Berlíně.
Archiv hlavního města Prahy, Praha 2022, rozměr 240 x 160mm, 964 s., čb., česky/německy/anglicky
ISBN 978-80-86852-92-8

Příběh ruské geopolitiky in stock

440,00 Kč
in stock
Jak se ruská myšlenka zmocnila více než šestiny světa
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 235 x 165 mm, 443s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4026-6

Ruská agrese proti Ukrajině in stock

390,00 Kč
in stock
Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až sahají ofenzivní ambice současného ruského režimu.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 235 x 165 mm, 345 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-3711-2

Soukromá válka Huga Vavrečky in stock

330,00 Kč
in stock
Mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945 - 1952)
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 250 x 145 mm, 248 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4994-8

Za Reinharda Heydricha. Po Reinhardu Heydrichovi. in stock

450,00 Kč
in stock

Publikace široce rozebírá osobnost a působení Renharda Heydricha v pozici říšského protrktora, a události, které Heydrichova doba. římo či nepřímo ovlivnila.

Historický ústav, Praha 2021, 432 s. ISBN 978-80-7286-388-4



Přemysl Koblic: fotograf a publicista in stock

990,00 Kč
in stock
Druhá publikace o významné osobnosti české fotografie 1. poloviny 20. století, z edice pro milovníky analogové fotografie, historických fotografických technik či přístrojů - Krása historické fotografie.
Národní technické muzeum, Praha 2021, 463 s., 245 x 315 mm, ISBN 978-80-7037-348-4

Ženy v politice in stock

450,00 Kč
in stock
Zpracování opomíjeného tématu.
Nakladatelství Karolinum, r. 2021, rozměr 165 x 235 mm, 398 s., česky, ISBN 978-80-246-5162-0

Fenomén Ringhoffer in stock

860,00 Kč
in stock
Milan Hlavačka – Miloš Hořejš a kol.
druhé, aktualizované vydání
Obsáhlá monografie shrnuje  historii a činnost významné podnikatelské rodiny Ringhofferů, která spoluvytvářela nejen dějiny Prahy a českých zemí, ale i celé habsburské monarchie.
Národní technické muzeum, Praha 2022; druhé, aktualizované vydání, 570 s., rozměr 215x270 mm, barev., česky, English resume, ISBN 978-80-7037-361-3

Uprostřed Evropy in stock

590,00 Kč
in stock
Soubor studií přibližujících dějinnou roli českých zemí v kontextu pozdně středověké střední Evropy.
Karolinum, Praha 2022, 150x210 mm, vázaná, 630 stran, ISBN: 978-80-246-4614-5

Staroměstská exekuce in stock

390,00 Kč
in stock
Retrospektivní pohled na příběh protihabsburského odboje českých stavů v letech 1618–1620, uzavřený pobělohorskou popravou 27 českých pánů  v podání jednoho z klasiků české historie.
Karolinum, Praha 2022, rozměr 150 x 210 mm, 352 stran, česky, pevná vazba, ISBN 978-80-246-5055-5

České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách - 2.doplněné vydání in stock

400,00 Kč
in stock
2. opravené, doplněné a rozšířené vydání publikace sledující historii  Řádu maltézských rytířů v Čechách, 12. století.
Libri, Praha 2022, 207 x 131 mm, 182 stran, česky, pevná vazba, ISBN: 978-80-7277-590-3

100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno in stock

1 091,00 Kč
in stock
100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno

Jubilejní publikace mapuje vývoj brněnské školy architektury v průběhu 20. století, nejen nejen jako instituce, ale i jako spolutvůrce specifické kapitoly dějin české moderní architektury.


Jan Hrubý, Adéla Horáková, 100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno.
Brno,  VUTIUM, 2019. ISBN 978-80-214-5768-3, 253 s., obr. barev., česky, english, 27x22 cm.

Principy reprezentativní vlády in stock

350,00 Kč
in stock
Reprezentativní vládu mnozí z nás považují bezmála za synonymum demokracie. Francouzský politolog Bernard Manin ve své studii ukazuje, že historicky tvořil princip reprezentace naopak protiváhu k demokracii jakožto vládě shromážděného lidu.
Karolinum, Praha 2022, rozměr 120 x 200 mm, 260 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4900-9

Masarykova teorie demokracie in stock

170,00 Kč
in stock
Tato práce je vůbec první knižní publikací, která přináší ucelenou analýzu Masarykovy teorie demokracie.
Karolinum, Praha 2022, rozměr 140 x 210 mm, 112 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-5011-1

Dějiny ruské moderny. Pokus o rekonstrukci in stock

780,00 Kč
in stock
Literárněhistorická práce rusistky Miluše Zadražilové (1937–2012) je výsledkem jejího celoživotního profesního i osobního zájmu o epochu, již nejčastěji charakterizovala slovy nervní či exaltovaná. Jedná se o přelom 19. a 20. století, který byl v Rusku prožíván v apokalyptickém očekávání konce jakožto počátku nové éry.
Karolinum, Praha 2022, rozměr 170 x 240 mm, 974 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4615-2

Středověké rukopisy v českých zemích in stock

396,00 Kč
in stock
Kodikologie je pomocná věda historická zabývající se literárními (neúředními) rukopisy, a to jak jejich materiální stránkou, tak jejich vznikem, funkcí a užíváním.
Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Praha 2018, 170 x 240 mm, 189 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88013-75-4