HISTORY

Products
1 … 20 from 369 products
Sort from A to ZSort from Z to A

„Proč to vyprávím?” / „Warum erzähle ich das?” to 10 days

590,00 Kč
to 10 days
První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns
Etnologický ústav AV ČR, Archiv města Brna, Brno 2016, rozměr 170 x 230 mm, 640 s., čb., česky / deutsch, ISBN 978-80-88081-08-1

”Měla jsem moc krásné dětství” / ”Ich hatte eine sehr schöne Kindheit” to 10 days

590,00 Kč
to 10 days
Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. až 40. letech 20. století
Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren
Etnologický ústav AV ČR, Archiv města Brna, Brno 2013, rozměr 170 x 230 mm, 706 s., čb., česky / deutsch, ISBN 978-80-87112-74-8

Kronika protektorátu in stock

995,00 Kč
in stock
Kniha Kronika protektorátu zachycuje den po dni události ve státní správě, odboji či kultuře.
Academia, Praha 2021, rozměr 240 x 285 mm, 872 s., bar., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-200-3203-4

Malí aristokraté in stock

242,00 Kč
in stock
Kniha předkládá analýzu výchovy, vzdělání, dětských her a vztahů v rodině. Důraz je kladen na aspekt genderu, protože pohlaví bylo základním ukazatelem k určení podoby výchovných a vzdělávacích strategií rodičů a vychovatelů.
Univerzita Pardubice 2021, rozměr 148 x 210 mm, 252 s., česky, ISBN 978-80-7560-367-8

Čelední služba v Čechách v raném novověku. in stock

650,00 Kč
in stock
Publikace se na základě různých právních a evidenčních pramenů snaží ozřejmit principy fungování čelední služby a postavení sloužících v tradiční české společnosti.
Univerzita Pardubice 2020, rozměr 170 x 240 mm, 383 s., česky, ISBN 978-80-7560-336-4

Příběh zapomenutého obrazu – Cerekvice nad Bystřicí v roce 1866 in stock

70,00 Kč
in stock
Garda města Hradec Králové, r. 2021, rozměr 148 x 210 mm, 20 s., bar., česky, ISBN 978-80-907433-7-3

Velké dny hradecké pevnosti za války 1866 in stock

590,00 Kč
in stock
Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, r. 2021, rozměr 160  x 240 mm, 703 s., čb., česky, ISBN 978-80-7465-479-4

... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... in stock

410,00 Kč
in stock
Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z.s., Hradec Králové r. 2021, rozměr 225x265 mm, 186 s., bar., česky.,  německé a lužickosrbské resumé, ISBN 978-80-907433-5-9

Dekorace k rakousko-prusko-italské válce in stock

390,00 Kč
in stock
Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z.s., Hradec Králové 2021, rozměr 215 x 305 mm., 162 s., bar., česky s německým resumé, ISBN 978-80-907433-6-6

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku in stock

350,00 Kč
in stock
Publikace je věnována šlechtickým stoupencům historické jednoty bratrské v době 16. a první poloviny 17. století.
Scriptorium a Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 180 x 250 mm, 416 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7649-016-1

Telč a jezuité in stock

375,00 Kč
in stock
Publikace je jedním z výstupů stejnojmenného projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Autoři v ní chtějí předestřít dějiny domu třetí probace Tovaryšstva Ježíšova v Telči, založeného v polovině 17. století, v širokém kontextu.
Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 160 x 230 mm, 353 s., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7286-363-1

Cizí páni na české půdě in stock

460,00 Kč
in stock
Kniha se věnuje vztahům zahraničních majitelů půdy a československého státu v období mezi oběma světovými válkami
Agentura Pankrác, Praha 2021, rozměr 165 x 240 mm, 272 s., čb., česky, ISBN 978-80-86781-43-3

František Hoffmann: Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu in stock

340,00 Kč
in stock
Vlastní vzpomínky Františka Hoffmanna, významného českého historika, archiváře a kodikologa.
NLN, Masarykův ústav a archiv, Moravský zemský archiv v Brně, 2020, rozměr 160 x 240 mm, 318 s., čb., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-88304-51-7

1620. Cesta na Horu in stock

250,00 Kč
in stock
Katalog výstavy v Národním muzeu představuje zejména situaci Českého království od vlády Rudolfa II. do konce třicetileté války...
Národní muzeum, Praha 2020, rozměr 250 x 260 mm, 152 s., bar., bilingvně česky - anglicky, ISBN 978-80-7036-647-9

Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni in stock

435,00 Kč
in stock
V publikaci jsou představeny tzv. rukopisné zlomky, jež byly častým předmětem sběratelského zájmu koncem 19. a začátkem 20. století.
Západočeské muzeum v Plzni, 2020, rozměr 180 x 255 mm, 107 s., bar., česky - latinsky, ISBN 978-80-7247-171-3

Volby v Praze in stock

250,00 Kč
in stock
Kniha představuje Prahu a pražské volební arény jako heterogenní prostor, v němž se podle historiků a politologů střetávaly různé názorové směry a ideologie a volební klání se odehrávala nejen v radničních zdech, ale i ve veřejném prostoru, na univerzitách nebo na půdě akciových společností.
NLN, Masarykův ústav AV ČR a CEVRO Institut, Praha 2020, rozměr 155 x 230 mm, 206 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88304-41-8

Válka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost in stock

280,00 Kč
in stock
Vyhrocená, vypjatě dramatická a mnohdy se s evropským vývojem zcela míjející povaha českých dějin byla určována velmi často válkami a revolucemi. Revoluční a s ní propojené válečné zkušenosti se podílely zcela podstatně na formování a výkladu českých dějin.
Historický ústav AV ČR, Praha 2021, rozměr 150 x 315 mm, 242 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7286-372-3

Dvě duhy nad popravištěm in stock

435,00 Kč
in stock
Osudy rodiny Kutnaurových, spojené se Šimonem Sušickým a Janem Kutnaurem ze Sonnenštejna, dvěma měšťany popravenými při staroměstské exekuci 21. 6. 1621.
Muzeum hl. města Prahy, 2021, rozměr 220 x 220 mm, 160 s., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-87828-56-4

Svobodní a sobě rovní in stock

200,00 Kč
in stock
33 let boje za lidská práva: Historie, současnost a poslání Českého helsinského výboru
EMAN, Praha 2021, rozměr 135 x 180 mm, 384 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88060-26-0

Židovský bojkot nacistického Německa 1933-1941 in stock

490,00 Kč
in stock
Bojkot nacistického Německa ze strany světové židovské komunity byl pokusem o zejména hospodářské oslabení, jež by nakonec vedlo k pádu Hitlerova režimu.
Univerzita Pardubice, 2020, rozměr 170 x 240 mm, 450 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7560-337-1