HISTORY

Products
1 … 20 from 344 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava, sv.3 in stock

726,00 Kč
in stock
Třetí svazek komentované edice více než 500 německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým překladem), vzniklých v okruhu působnosti německé politické a policejní správy v tzv. protektorátu Čechy a Morava nebo v ústředních německých úřadech v Berlíně.
Nakladatelství SCRIPTORUM, Praha 2019, 1015 str., rozměr 170 x 240 mm, česky, německy, čb., ISBN 978-80-86852-82-9

Novináři ”aktivistické sedmičky” před národním soudem in stock

249,00 Kč
in stock
Západočeská univerzita v Plzeni, r. 2016, rozměr 148 x 210 mm, 287 s., česky, ISBN 978-80-261-0545-9

Jak se u nás podvádělo: Za monarchie i za republiky in stock

420,00 Kč
in stock
Podvod je delikt, jehož definice existovala ve všech moderních právních systémech a zůstává určený až do dnešní doby.
Univerzita Pardubice, Pardubice 2019, 446 str., 145 x 210 mm, ISBN 978-80-7560-262-6

Protoindustriální společnost in stock

370,00 Kč
in stock
Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století.
Univerzita Pardubice, Pardubice 2019, 393 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-7560-261-9

Křesťanský zápas o českou věc in stock

328,00 Kč
in stock
V malé obci Franken se stalo něco, co bylo do té doby nemyslitelné. V neděli v místním kostele se ve výroční den komunistického puče v únoru 1948 odehrála zcela neuvěřitelná věc: kostel byl plný českých exulantů ze všech koutů západní Evropy i z Ameriky.
Argo, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 352 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-88292-54-8

Ženy s kufříkem a nadějí in stock

420,00 Kč
in stock
Porodní bába byla od nepaměti součástí místní kolektivní paměti – byla vnímána jako inventář obce, podobně jako farář, učitel, starosta ...
Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, rozměr 145 x 200 mm, 488 s., česky, ISBN 978-80-246-4475-2

České století motorismu I. in stock

250,00 Kč
in stock
Kolektiv autorů si vytkl za cíl podívat se na automobil úhlem pohledu kulturních dějin.
Nakladatelství Karolinum Praha 2019, rozměr 165 x 235 mm, 12 s., čb, česky, ISBN 978-80-246-4507-0

Husitství a husité in stock

420,00 Kč
in stock
Kniha se věnuje problematice široce chápané husitské epochy, kterou autor vymezuje léty 1402–1485.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, rozměr 145 x 200 mm, 480 s., česky, ISBN 978-80-246-3993-2

Památky, příroda, život 51/2019 in stock

240,00 Kč
in stock
Ročenka Oblastního muzea v Chomutově.
Oblastní muzeum v Chomutově, r. 2019, rozměr 148 x 210 mm, 126 s., bar., u každého textu německé resumé, ISSN 0231-5076, ISBN 978-80-87898-21-5

Konfiskované osudy to 1 month

430,00 Kč
to 1 month
V centru pozornosti česko-německé publikace stojí proces záchrany, ale i devastace kulturně hodnotných předmětů z majetku postiženého poválečnými nacionálně motivovanými majetkovými represemi, a to se zvláštním důrazem na situaci v severních Čechách.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2019, rozměr 165 x 240 mm, 703 s., čb., bilingvní - česky a německy, ISBN 978-80-88283-24-9

Společenská role módy po vzniku Československé republiky in stock

450,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních čech v Praze ve spolupráci s knihovnou AV ČR 27. září 2018
Národní památkový ústav, Praha 2019, 128 str., 200 x 240 mm, ISBN 978-80-7480-131-0

Otec a syn Trenkwaldovi in stock

500,00 Kč
in stock
Jindřich (1820-1896) a Jan (1864-1901) Trenkwaldovi, největší zhotovitelé praporů nejen v Praze, ale v českých zemích
Libea s.r.o, Liberc 2019, rozměr 215 x 305 mm, 152 s., bar., česky, ISBN 978-80-7568-163-8, náklad 100  ks

Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 in stock

400,00 Kč
in stock
Německá invaze do Polska (tzv. zářijová kampaň), která byla zahájena 1. září 1939 a na níž se podílel Sovětský svaz, měla za následek rozdělení původního polského území mezi Německo a Sovětský svaz (a zprostředkovaně Litvu a Slovensko).
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 144 str., 235 x 300 mm, ISBN 978-80-88292-37-1

Vojáci nebo podnikatelé? in stock

495,00 Kč
in stock
Kniha sleduje hospodářské a finanční aktivity československých legií v Rusku během první světové války. Toto téma nebylo dosud komplexně historicky zpracováno, k dispozici jsou pouze publikace z pera přímých účastníků.
Academia, Praha 2018, 432 str., 160 x 235 mm, ISBN 978-80-200-2971-3

Kde život náš je v půli se svou poutí in stock

320,00 Kč
in stock
„Kde život náš je v půli se svou poutí“ je úvodním veršem z Pekla Danteho Božské komedie, název se tak již v úvodu staví do trpkého kontrastu k československé realitě 50. let.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, 160 str., 135 x 185 mm, ISBN 978-80-246-3200-1

Pavel Tigrid - Svědek dvacátého století in stock

240,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie je věnována Pavlu Tigridovi, jednomu z nejvýraznějších představitelů československého protikomunistického exilu.
Národní muzeum, Praha 2018, 165 x 240 mm, 176 str., ISBN 978-80-703-6571-71

S nadějí za oceán in stock

190,00 Kč
in stock
Druhý svazek disertačních prací Filozofické fakulty Západčeské univerzity v Plzni
Západočeská univerzita Plzeň, r. 2019, rozměr 148 x 210 mm, 195 s., česky, ISBN 978-80-261-0843-6

Metternich a německá otázka v letech 1840-1848 in stock

190,00 Kč
in stock
První svazek nové řady disertačních prací Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.
Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 2019, rozměr 148 x 210 mm, 194 s., česky, ISBN 978-80-261-0831-3

Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni in stock

540,00 Kč
in stock
Soupis představuje tisky 16. století ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni. Kniha přináší podrobné záznamy 164 tisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2013, 326 str., ISBN 987-80-7247-096-9

Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni in stock

640,00 Kč
in stock
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2018, 460 str., ISBN 978-80-7247-136-2