HISTORY

Products
1 … 20 from 321 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky in stock

240,00 Kč
in stock
Českému čtenáři se poprvé dostává do rukou dílo, kde autorka bez moralizování a hledání senzací představuje prostituci v Českých zemích v dobách rakousko-uherské monarchie a v počátcích Československé republiky.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, rozměr 145 x 205 mm, 219 s., česky, ISBN 80-246-0379-9

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společenství katolické církve v českých zemích IV. díl, 2. svazek in stock

270,00 Kč
in stock
Kongregace a řeholní společnosti – saleziáni, těšitelé, eucharistini, pallotini, obláti, verbisti, kalasantini, petrini, kongregace misionářů Nejsvětější Krve, kongregace misionářů sv. Michaela, klaretini, saletini, společnost Miles Jesu a Kamilini.
Nakladatelství LIBRI, Praha 2018, rozměr 145 x 205 mm, 248 s., čb., česky, ISBN 978-80-7277-571-2

Vítězství a osvobození 1945 in stock

335,00 Kč
in stock
Občané Československa se ocitli na prahu svobody, kdy mohli znovu začít rozhodovat o dalším osudu svého státu.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2019, rozměr 165 x 235 mm, 302 s., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-8286-334-1

Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské in stock

129,00 Kč
in stock
Kniha se snaží postihout síť vzájemných vztahů mezi venkovany, měšťany a nižšími šlechtici na historickém Čáslavsku (tedy v bývalém hradském obvodu a později kraji) do vypuknutí husitských válek.
Univerzita Palackého, Olomouc 2016, 130 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-244-4967-8

Starostové. Vůdcové, nebo služebníci? in stock

250,00 Kč
in stock
Kniha je pohledem do dějin tří moravských měst na konci 'dlouhého' 19. století a hlavní pozornost věnuje problematice jejich technické infrastruktury, kultury, školství a sociální péče.
Univerzita Palackého, Olomouc 2016, 254 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-244-5070-4

Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu in stock

300,00 Kč
in stock
Monografie je tematicky rozdělena do dvou základních okruhů. V tom prvním se seznámíme s dějinami sladovnického průmyslu od jeho počátku v 60. letech 19. století až do znárodňovacího procesu v roce 1948.
Univerzita Palackého, Olomouc 2007, 293 str., 170 x 240 mm, ISBN 978-80-244-1708-0

Božena Rothmayerová Horneková a Alice Masaryková: Svěřenkyně a mentor (1926-1939) in stock

450,00 Kč
in stock
Publikace dokumentuje vzájemné vztahy mezi dvěma významnými osobnostmi ženské kultury dvacátých a třicátých let 20. století, textilní výtvarnicí Boženou Rothmayerovou rozenou Hornekovou a dcerou prezidenta republiky Alicí Masarykovou.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2019, 320 str., 175 x 240 mm, ISBN 978-80-87828-45-8

Měšťan a divadlo in stock

190,00 Kč
in stock
Kniha předkládá dosud nejucelenější zhodnocení kulturního vývoje moravského Šumperka.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2016, 264 str., 245 x 205 mm, ISBN 978-80-244-4836-7

Krajané v USA a druhá světová válka in stock

250,00 Kč
in stock
Velmi zajímavá a přínosná studie ze života krajanů usídlených v USA.
Univerzita Palackého, Olomouc 2017, 300 str., 155 x 230 mm, ISBN 978-80-244-5148-0

Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha in stock

325,00 Kč
in stock
Olomoucký biskup Wolfgang Hannibal kardinál Schrattenbach (1660–1738, biskupem od 1711) byl jedním z nejvýznamnějších hudebních mecenášů barokní Moravy.
Univerzita Palackého, Olomouc 2018, 346 str., 155 × 230 mm, ISBN 978-80-88278-10-8

Památky, příroda, život 50/2018 in stock

250,00 Kč
in stock
Časopis Oblastního muzea v Chomutově „Památky, příroda, život“ se může pochlubit více než padesátiletou historií.
Oblastní muzeum v Chomutově, Chomutov 2018, 150 x 210 mm, 116 str., ISSN 0231-5076

Olympionici Chomutovska in stock

250,00 Kč
in stock
Kniha představuje sportovce, jimž se dostalo cti zúčastnit se největšího sportovního svátku, olympijských her.
Oblastní muzeum v Chomutově, Chomutov 2016, 146 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-87898-12-3

Retromuseum. Katalog in stock

380,00 Kč
in stock
Rozsáhlý katalog stálé expozice Retromusea může sloužit jako základní učebnice poválečného českého designu.
Galerie výtvarného umění Cheb, r. 2016, rozměr 185 x 230 mm, 297 s., bar., česky, ISBN 978-80-87395-22-6

Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. in stock

499,00 Kč
in stock
Univerzita Pardubice, r. 2010, rozměr 180 x 255, 278 s., čb, ISBN 978-80-7395-335-5

Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa in stock

390,00 Kč
in stock
Monografie analyzuje význam a úlohu tělesné výchovy a sportu ve vnitřní i zahraniční politice meziválečného Československa.
Karolinum, Praha 2018, 145 x 205 mm, 310 str., ISBN 978-80-246-3952-9

Vyprávěné krajiny in stock

319,00 Kč
in stock
Vyprávěné krajiny jsou pojmem, který autorka použila pro obraz historických krajin, zprostředkovaný vyprávěcími – narrativními prameny. Jako téma se vyprávěné krajiny úzce váží k problematice historickogeografických pramenů, jež je ve svém celku velmi obsáhlá a pestrá.
Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2018, 406 str., 160 × 235 mm, ISBN 978-80-7286-330-3

Život v povodí Želivky na počátku 20. století očima učitelů in stock

350,00 Kč
in stock
Unikátní vhled do každodenního života lidí na vesnicích a venkovských městech Pelhřimovska, Humpolecka, Pacovska i části Táborska přináší knižní novinka archiváře Pavla Holuba a etnoložky Kristýny Blechové.
Nová tiskárna Pelhřimov, Pelhřimov 2019, 466 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-7415-183-5

Brněnské Gestapo 1939-1945 in stock

451,00 Kč
in stock
Nacistická okupace v letech 1939-1945 patří k těm obdobím moderních českých dějin, jimž je ze strany historické obce dlouhodobě věnována značná pozornost.
Archiv města Brna, Motravské zemské muzeum, Brno 2018, 160 x 230 mm, 424 str., ISBN 978-80-86736-58-7

Nové studie o Novokřtěncích in stock

449,00 Kč
in stock
Novokřtěnci představují pozoruhodnou a významnou studijní problematiku v dějinách moravské země.
Etnos, Praha 2018, 210 x 295 mm, 318 str., ISBN 978-80-7028-501-5

Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1742-1848 in stock

399,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje problematice modernizace v oblasti zemědělství. Modernizaci v Rakouském Slezsku ukazuje jako dlouhodobý proces, zahájený Marií Terezií, který měl dvě základní fáze a který výrazným způsobem přispěl k proměnám primárního sektoru. Současně ukazuje, jak důležitou roli sehrávaly v této oblasti státní zásahy.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2018, 170 x 240 mm, 248 str., ISBN 9788075990358