NEW

NEW
Books added in the past few weeks. (Also available in their respective categories)
The NEW category mainly includes newly published books. We are still expanding our inventory with older books which are entered directly into their relevant categories. Therefore it is not enough to just keep an eye on this category to keep up with every newly available book.
Products
1 … 20 from 297 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Slavatovský palác Projekty hraběte Jana Jáchyma Slavaty z let 1673-1689 in stock

650,00 Kč
in stock
Kniha, na jejíž přípravě se podíleli Martin Mádl, Radka Heisslerová, Tadeáš Kadlec, Sylva Dobalová a Petra Zelenková, pojednává o projektech hraběte Jana Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1635-1689). Tento český šlechtic se v roce 1673 stal majorátním pánem a vladařem hradeckého domu a začal také zastávat významné zemské úřady.
Ústav dějin umění Akademie věd, Praha 2024, rozměr 21,5 x 28,5 cm, počet stran 432, česky, ISBN 978-80-88283-76-8

Opevnění měst středověké Evropy in stock

1 300,00 Kč
in stock
Opevnění měst se svými věžemi, branami, ochozy a příkopy patřila k hlavním symbolům evropského středověku.
NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 23 x 29 cm, počet stran 718, česky, ISBN 978-80-88339-16-8

Dějiny evropské architektury IV. in stock

1 550,00 Kč
in stock
Po předchozích třech dílech – Umění starověkých říší, Umění antického světa a Středověké umění evropského Západu (od 9. do 12. století) – vychází čtvrtý díl Menclových Dějin evropské architektury, obsahující vývoj gotické architektury.
NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 23 x 29 cm, počet stran 511, česky, ISBN 978-80-88339-10-6

DTM – Historie technické mapy v Praze in stock

290,00 Kč
in stock
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, Praha 2023, rozměr 210 x 270 mm, 113 s., bar, česky, ISBN 978-80-88377-54-2

Novináři ve stranické linii: Řízení regionálního tisku v Československu v letech 1948–1956 na příkladu libereckého regionu in stock

330,00 Kč
in stock
Monografie sleduje řízení regionálního tisku v ustavujícím období diktatury KSČ v Československu.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 14 x 20,5 cm, počet stran 274, česky, ISBN 978-80-246-4975-7

Husité na Žižkově: Pomíjivá paměť pražské periferie in stock

599,00 Kč
in stock
Barvitý příběh kulturních, sociálních, stavebních, politických i ideologických proměn Žižkova líčí oblíbený historik s charakteristickou vypravěčskou brilancí.
Paseka, Praha 2023, rozměr 17 x 24 cm, počet stran 414, česky, ISBN 978-80-7637-412-6

Habsburská šlechta in stock

2 200,00 Kč
in stock
Šlechta představovala po staletí tradiční vedoucí vrstvu evropské společnosti a ve starší době byla s příslušností k tomuto stavu spojena i významná privilegia v politické, hospodářské a společenské oblasti.
Nakladatelství Pankrác, Praha 2023, rozměr 210 x 297 mm, počet stran 895, česky, ISBN 978-80-86781-44-0

Raumplan a současná architektura in stock

799,00 Kč
in stock
Mezinárodní kolektiv autorů a autorek představuje tvorbu Adolfa Loos v šorších souvislostech, vedoucích až k současnému architektonickému děni.
Galerie Jaroslava Fragnera, Akontext a Technická univerzita Liberec, Praha 2023, rozměr 245 x 285 mm, 223 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-7494-677-6

Koldům Litvínov currently unavailable

695,00 Kč
currently unavailable
Nakladatelství Academia, Praha 2023, rozměr 205 x 260 mm, 269 s., bar, česky, ISBN 978-80-200-3471-7

Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948–1964 v českých zemích a v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku in stock

449,00 Kč
in stock
Jak se stali z dříve respektovaných teologů, filozofů a učitelů špioni Vatikánu a velezrádci?
Ústav pro studium totalitních režimů, Ostravská univerzita, 2023, rozměr 155 x 245 mm., 1.vydání, váz., 556 s., ISBN (ÚSTR): 978-80-7516-029-4, ISBN (OU): 978-80-7599-372-4

Nacistická germanizační a osidlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava in stock

470,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2023, rozměr 140 x 200 mm, 432 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-5502-4

Semlerova rezidence v Plzni. Trojrozměrný příběh Adolfa Loose a Heinricha Kulky in stock

540,00 Kč
in stock
Publikace se pokouší utřídit dosavadní poznatky, doplnit je o mnohé nové a zařadit unikátní Semlerovu rezidenci do kontextu činnosti Adolfa Loose a jeho spolupracovníků.
Západočeská galerie v Plzni, rok 2023, rozměr 225 x 270 mm, 197 s., bar, česky, ISBN 978-80-88027-52-2

Česká literatura v čase modernismu in stock

395,00 Kč
in stock
Publikace představuje v chronologické posloupnosti klíčové momenty tohoto zlatého období české literatury, střídající se programy, osobnosti i významná díla.
Nakladatelství Pankrác, Praha 2023, rozměr 165 x 240 mm, 380 s., česky, ISBN 978-80-86781-45-7

A ten chrám jste vy in stock

320,00 Kč
in stock
Sakrální stavební projekty vznikající v prostředí Českobratrské církve evangelické, největší protestantské církve v České republice, stojí doposud spíše stranou pozornosti odborné i laické veřejnosti, a to navzdory tomu, že mezi nimi najdeme množství pozoruhodných řešení, která se mohou stát cenným příspěvkem do diskuse o současnosti i budoucnosti církevních budov, stejně jako o aktuálních možnostech liturgického prostoru.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta , Praha 2023, rozměr 14 x 18,5 cm, počet stran 221, česky, ISBN 978-80-7671-119-8

Čeští architekti jako designéři techniky in stock

250,00 Kč
in stock
Publikace vznikla jako katalog stejnojmenné výstavy, konané v Národním technickém muzeu od 26. října 2022 do 30 dubna 2023.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 210 x 253 mm, 139 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-385-9

Blahomír Borovička. Vzpomínky hlavního architekta Prahy. in stock

290,00 Kč
in stock
Výstavba metra a sídlišť, zákulisí pražského magistrátu, otázka role expertů v normalizačním Československu, asanace, ale i památková péče.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha 2023, rozměr 110 x 180 mm,  303 s., čb., česky, ISBN 978-80-7285-282-6

Sto let je jen začátek. Český rozhlas 1923 - 2023 ve sbírce Národního technického muzea in stock

490,00 Kč
in stock
Rozhlas nabízí své služby obyvatelstvu již neuvěřitelných sto let. Za tu dobu byl prostřednictvím mikrofonů přítomen u mnoha převratných událostí. Informoval nás, vzdělával a v neposlední řadě také bavil. Po vzoru BBC zavedl Radiojournal vysílací schéma. Začal se formovat program.
Národní technické muzeum 2023, rozměr 210 x 260 mm, 277 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-401-6

Architekt Bedřich Bendelmayer in stock

510,00 Kč
in stock
Bedřich Bendelmayer (1871–1932) patřil k významným představitelům pražské moderny a meziválečného moderního klasicismu. Bendelmayerova práce byla zpočátku ovlivněna tvorbou jeho učitele, profesora pražské uměleckoprůmyslové školy Friedricha Ohmanna.
Národní technické muzeum 2023, rozměr 210 x 260 mm, 167 s., česky, bar. ISBN 978-80-7037-305-7

Zahrada po ní zůstala aneb Konec střední Evropy in stock

485,00 Kč
in stock
Baronka Sidonie Nádherná (1885–1950) patří k výrazným osobnostem evropského kulturního života první poloviny 20. století. Dlouholetá korespondence ji spojovala s básníkem Rainerem Mariou Rilkem, čtvrtstoletí intenzivního citového vztahu se spisovatelem Karlem Krausem, láska k přírodě a dějinám umění s Annou Masarykovou… Objevem posledních let je její korespondence s českým historikem umění a památkářem Václavem Wagnerem (1894–1962).
Academia, Praha 2023, rozměr 14 x 20,5 cm, počet stran 344, česky, ISBN 978-80-200-3340-6

Husitská revoluce I in stock

590,00 Kč
in stock
Třetí, přepracované a doplněné vydání Husitské revoluce uznávaného medievisty Františka Šmahela se do rukou čtenářů dostává ve dvou svazcích a v nové grafické podobě.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 17,5 x 24,5 cm, počet stran 861, česky, ISBN 978-80-246-5175-0