NEW

NEW
Books added in the past few weeks. (Also available in their respective categories)
The NEW category mainly includes newly published books. We are still expanding our inventory with older books which are entered directly into their relevant categories. Therefore it is not enough to just keep an eye on this category to keep up with every newly available book.
Products
1 … 20 from 243 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Moravský advokát a politik Fritz Plachky (1836–1928): Mezi slávou a zatracením, rakušanstvím a němectvím in stock

299,00 Kč
in stock
Monografie přibližuje život a veřejné aktivity Friedricha (Fritze) Plachkého, Slezana původem z rodiny německojazyčné inteligence, který se od konce 60. let 19. století do počátku 20. století významně zapsal především do života Hranic, střediska Moravské brány.
Pavel Mervart, 2022, rozměr 12 x 20 cm, počet stran 239, česky, ISBN 978-80-7465-561-6

Ambice. Architektura osmdesátých let in stock

590,00 Kč
in stock
Autoři ve dvanácti kapitolách představují klíčové procesy v architektuře osmdesátých let i okolnosti jejich (ne)naplnění v realitě.
České vysoké učení technické, fakulta architektury, Praha 2022, rozměr 195 x 240 mm, 397 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-01-07028-4

Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu in stock

400,00 Kč
in stock
Kniha Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu, kterou vydal spolek Fiducia v květnu 2023 na výročí 150. let od jeho narození, se věnuje životním osudům Jana Prokeše, iniciátora vzniku Velké Ostravy a jedné z nejvýznamnějších politických figur Ostravy.
Feducia, 2023, rozměry 16,5 x 23 cm, počet stran 411, ISBN 978-80-907934-5-3

Josef Škorpil (1856-1931) : příběh plzeňského muzejníka a jedné muzejní sbírky in stock

1 090,00 Kč
in stock
Přestože se titul knihy soustřeďuje na jméno architekta a zakladatele plzeňského uměleckoprůmyslového muzea Josefa Škorpila, pojednává obsah knihy o historii a podmínkách vzniku muzea, jeho rozvoje a budování v devatenáctém a na počátku dvacátého století, osudy hlavního hrdiny jsou líčeny na pozadí celého muzejního příběhu.
Západočeské muzeum v Plzni, 2022, rozměry 23x26,5 cm, počet stran 283, česky, ISBN 978-80-7247-203-1

Vycházky po Praze I - Nové Město pražské in stock

420,00 Kč
in stock
Kniha Vycházky po Praze – Nové Město pražské je první z připravované řady publikací o krásách a historii našeho hlavního města.
Libri, Praha 2023, rozmeř 29x23 cm, počet stran 154, česky, ISBN 978-80-7277-596-5

Život uvnitř města. Typologie zástavby a kultura bydlení v městských historických jádrech moravskoslezského pomezí in stock

730,00 Kč
in stock
Publikace se výběrově zabývá typologií zástavby a kulturou bydlení v historických městech moravskoslezského pomezí.
NPÚ, ÚOP v Ostravě, 2022,rozměry 22x23 cm, počet stran 351, česky, ISBN 978-80-88240-33-4

Hajdy na Hrad: Docela prostě o Pražském hradu a mostě in stock

290,00 Kč
in stock
Hajdy na hrad je podrobný průvodce po Pražském hradu a Karlově mostě s víc jak 150 barevnými fotografiemi a diagramy včetně 42 celostránkových snímků.
Nakladatelství Zhola, Praha 2023, rozměr 14 × 12,5 cm, počet stran 176, česky, ISBN 978-80-908238-3-9

Pražský dálniční okruh in stock

350,00 Kč
in stock
Kniha by měla čtenáře seznámit s problematikou přípravy a projektování pražského dálničního okruhu na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 295x210 mm, 154 stran, ISBN 978-80-7037-380-4

Úvod do studia historie in stock

420,00 Kč
in stock
Úvod do studia historie předkládá vhled do vybraných problémů reflektujících současný stav především české a euroatlantické historiografie 21. století.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 16,5x23,5 cm, počet stran 432, česky, ISBN 978-80-246-5476-8

Hieronymus Colloredo-Mannsfeld - Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka in stock

590,00 Kč
in stock
Kniha Hieronymus Colloredo-Mannsfeld nese podtitul Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka. Životní cestou má v knize dva významy.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 240x245 mm, 215 stran, ISBN 978-80-7037-374-3

Architektonické struktury in stock

435,00 Kč
in stock
Kniha Architektonické struktury je vysokoškolským učebním textem, který shrnuje dlouholeté pedagogické a profesní zkušenosti doc. Ing. arch. Jaroslava Drápala, CSc. (* 1934) na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně.
Vutium, Brno 2022, první vydání, počet stran 190, česky a anglicky, ISBN 978-80-214-5858-1

Kapitalistické vozy v socialistické zemi. in stock

360,00 Kč
in stock
Spolky a zájmová sdružení jsou součástí automobilové historie od jejích počátků. Představovaly nejen platformu pro setkávání a výměnu zkušeností, ale zejména v počátcích automobilového věku také otevíraly možnosti k prosazování zájmů majitelů automobilů (a motocyklů) či jejich výrobců.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 210x260 mm, 63 stran, ISBN 978-80-7037-373-6

Vzpomínky na válku roku 1866 (Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém) in stock

290,00 Kč
in stock
Publikace „Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866 (Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém)“ je komentovanou edici původního legendárního díla Josefa Volfa z roku 1934. Josef Volf ve svých vzpomínkách především reflektoval své vlastní zážitky z prusko-rakouské války, kterou prožil na královéhradeckém bojišti jako malý chlapec.
Knižnice komitétu 1866, 2022, rozměr 16,5 x 23 cm, počet stran 103, měkká vazba, česky, ISBN 978-80-907433-9-7

Vzpomínky na starou moravskou Ostravu to 7 days

419,00 Kč
to 7 days
Paměti Ing. Jana Kubly (1859–1940) mají ambici oslovit široké spektrum čtenářů. Odborné veřejnosti se zájmem o dějiny Ostravy a okolí nabízejí mnoho nových informací o lokálních událostech a osobnostech, laickou veřejnost pak jistě zaujme poutavé vyprávění zaměřené především na všednodenní vývoj, zcela jistě pak i četné pasáže v ostravském dialektu a pak také fotografie srovnávající podobu Ostravu před mnoha lety a nyní.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha-Ostrava 2022, počet stran 341, česky, ISBN 978-80-7422-907-7

Sanace nadměrné vlhkosti historických a památkově chráněných staveb in stock

280,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu – metodám sanace vlhkosti. Srozumitelně a přehledně uvádí příčiny a projevy vlhkosti a zejména praktické rady a příklady sanací různých historických staveb.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2022, počet stran 99, česky, ISBN 978-80-88265-32-3

Škola a válka: branná výchova v české škole in stock

490,00 Kč
in stock
Kniha představuje historii školního předmětu „branná výchova“ v jeho komplexnosti: v povědomí široké veřejnosti dosud přetrvává vzpomínka na socialistické pojetí branné výchovy, poprvé se však tento předmět objevuje již za první republiky v souvislosti s ohrožením republiky ze strany nacistického Německa, kořeny navíc můžeme nalézt již za monarchie.
Nakladatel Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského, Praha 2021, počet stran 219, česky, ISBN 978-80-86935-56-0

Šlechta v oblacích. Balony a vzducholodě 1790 - 1914 in stock

390,00 Kč
in stock
Čenáři se mohou blíže seznámit s životy hraběte Jáchyma ze Šternberka, vojevůdce hraběte Josefa Václava Radeckého z Radče, arcivévody Leopolda Salvátora, hraběte Mikuláše Des Fours-Walderode a svobodného pána Franze Adolpha von Berlepsche.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 223 x 233 mm, 201 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-375-0

Dům U Zlatého prstenu in stock

160,00 Kč
in stock
Dům U Zlatého prstenu je dnes součástí bloku Ungeltu a patří k významným objektům Starého Města pražského. Nejstarší písemná zmínka o něm pochází z roku 1402.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2023, rozměry 160 x 220 mm, počet stran 96, česky, ISBN 978-80-87828-67-0

Plaský mlýn a pivovar. Průvodce stavbami a dějinami bývalého kláštera in stock

360,00 Kč
in stock
Publikace tak není jen přehledem historie objektů: představuje také objevy učiněné na základě archeologických a speleologických výzkumů a bádání o historii objektů a minulých renovacích.
Národní technické muzeum, Praha, 2022, rozměr 165 x 245 mm, 210 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-378-1


Český filmový plakát 1931–1948. Výběr z úzkých formátů in stock

350,00 Kč
in stock
V tomto katalogu naleznete ucelený výběr z více než tří set filmových plakátů z bohatých sbírek Muzea hlavního města Prahy. Publikace seznamuje s klasickou formou filmového plakátu, tzv. nudle, která se masově rozšířila po vzniku zvukového filmu na počátku třicátých let 20. století.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2017, rozměr 320 x 195 mm, počet stran 175, česky, ISBN 978-80-87828-31-1