NEW

NEW
Books added in the past few weeks. (Also available in their respective categories)
The NEW category mainly includes newly published books. We are still expanding our inventory with older books which are entered directly into their relevant categories. Therefore it is not enough to just keep an eye on this category to keep up with every newly available book.
Products
1 … 20 from 293 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Antonín Barvitius: Plány a skici pro Palazzo Venezia v Římě in stock

525,00 Kč
in stock
Antonín Barvitius (1823 Praha – 1901 Praha) studoval na vídeňské Akademii, jeho učiteli tu byli August Sicard von Sicardsburg a Eduard van der Nüll. Následně působil ve Vídni, kde navrhoval nájemní domy a vily a zároveň pracoval ve státních službách. Roku 1856 ho rakouská vláda pověřila restaurováním přední památky italské renesanční architektury – Palazzo Venezia v Římě, v němž sídlilo rakouské vyslanectví.
Nakladatelství ČVUT, Praha 2023, rozměr 230 x 315 mm, 200 s., bar., česky, ISBN 978-80-01-07231-8

Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu in stock

950,00 Kč
in stock
Publikace Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu je první knihou, která souhrnně přibližuje budování celostátní sítě kulturních domů, jež byla systematicky zřizována v období socialismu na území bývalého Československa.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2023, rozměr 120 x 160 mm, 888 s., bar., česky, ISBN 978-80-88308-97-3

O domu a jeho částech. Prostorové a měšťanské bydlení v písemných pramenech raného novověku in stock

650,00 Kč
in stock
Co bylo na sklonku 16. století míněno pojmem sklep? K čemu sloužil mázhauz? Od kdy a v jakých polohách nacházíme v pramenech prostor označovaný jako světnice? Co byla piterna?
Národní technické muzeum, Praha 2023, rozměr 169 x 245 mm, 246 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-397-2

Ročenka fakulty architektury ČVUT 2022-23 in stock

250,00 Kč
in stock
V průběhu akademického roku vznikne na Fakultě architektury ČVUT v Praze více než dva a půl tisíce ateliérových a závěrečných prací. Z pestré škály různorodých projektů vybíral letošní kurátorský tým ty nejlepší, které prezentují společné hodnoty napříč osobitými přístupy i odlišnými školními programy.
České vysoké učení technické v Praze, rok 2023, rozměr 240 x 330 mm, 174 s., bar., česky, ISBN 978-80-01-07147-9

AUTA & ARCHITEKTURA. Motoristické stavby v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou in stock

429,00 Kč
in stock
Automobil představuje nepřehlédnutelný symbol moderní doby. Ačkoliv se historie automobilismu stává stále populárnější, omezuje se zejména na samotné vozy a neméně zajímavý segment, představovaný právě motoristickými stavbami, zůstává stále pohříchu na okraji zájmu veřejnosti.
NPÚ Liberec, 2023, rozměr 16,5 x 23 cm, počet stran 303, česky, ISBN 978-80-87810-58-3

Opevnění měst středověké Evropy in stock

1 300,00 Kč
in stock
Opevnění měst se svými věžemi, branami, ochozy a příkopy patřila k hlavním symbolům evropského středověku.
NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 23 x 29 cm, počet stran 718, česky, ISBN 978-80-88339-16-8

Toalety, nočníky a jiné souvislosti in stock

950,00 Kč
in stock
Obsáhlá kniha o historii a vývoji toalet s přesahem do environmentálních témat, současných a budoucích trendech i rizicích, včetně velkého katalogu sbírkových předmětů Muzea historických nočníků a toalet.
Muzeum historických nočníků a toalet, Praha 2023, rozměr 240 x 260 mm, 208 s., bar., česky, ISBN 978-80-907634-2-5

Vladimír Krýš. Turnovský stavitel in stock

690,00 Kč
in stock
Kniha o staviteli Vladimíru Krýšovi poodhaluje příběh jednoho z regionálních stavitelů meziválečného období, kteří svou přičinlivostí ovlivnili zástavbu menších měst.
NPÚ Liberec, 2023, rozměr 22,5 x 27,5 cm, počet stran 284, česky, ISBN 978-80-87810-59-0

Dějiny evropské architektury IV. in stock

1 550,00 Kč
in stock
Po předchozích třech dílech – Umění starověkých říší, Umění antického světa a Středověké umění evropského Západu (od 9. do 12. století) – vychází čtvrtý díl Menclových Dějin evropské architektury, obsahující vývoj gotické architektury.
NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 23 x 29 cm, počet stran 511, česky, ISBN 978-80-88339-10-6

Praha 15. století in stock

340,00 Kč
in stock
Dějiny Prahy 15. století jsou dějinami konfliktů a tyto konflikty zásadním způsobem ovlivňovaly život většiny obyvatel Starého a Nového Města pražského.
Karolinum, Praha 2023,rozměr 14,5 x 20,5 cm, počet stran 306, česky, ISBN 978-80-246-5710-3

Novináři ve stranické linii: Řízení regionálního tisku v Československu v letech 1948–1956 na příkladu libereckého regionu in stock

330,00 Kč
in stock
Monografie sleduje řízení regionálního tisku v ustavujícím období diktatury KSČ v Československu.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 14 x 20,5 cm, počet stran 274, česky, ISBN 978-80-246-4975-7

Husité na Žižkově: Pomíjivá paměť pražské periferie in stock

599,00 Kč
in stock
Barvitý příběh kulturních, sociálních, stavebních, politických i ideologických proměn Žižkova líčí oblíbený historik s charakteristickou vypravěčskou brilancí.
Paseka, Praha 2023, rozměr 17 x 24 cm, počet stran 414, česky, ISBN 978-80-7637-412-6

Habsburská šlechta in stock

2 200,00 Kč
in stock
Šlechta představovala po staletí tradiční vedoucí vrstvu evropské společnosti a ve starší době byla s příslušností k tomuto stavu spojena i významná privilegia v politické, hospodářské a společenské oblasti.
Nakladatelství Pankrác, Praha 2023, rozměr 210 x 297 mm, počet stran 895, česky, ISBN 978-80-86781-44-0

Restaurovaná Tatra 77a Evžena Poráka v souvislostech in stock

300,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2024, rozměr 250 x 177 mm, 126 s., bar. čeksy, ISBN 978-80-7037-419-1

Dobré světlo! Organizovaná amatérská fotografie 1889-1950 in stock

1 200,00 Kč
in stock
Kniha Dobré světlo: organizovaná amatérská fotografie 1889-1950 přináší čtenářům pohled na roli a význam klubů fotografů amatérů v průběhu prvních šedesáti let existence.
Národní technické muzeum, Praha 2023, rozměr 245 x 315 mm, 588 s., česky, ISBN 978-80-7037-394-1

Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948–1964 v českých zemích a v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku in stock

449,00 Kč
in stock
Jak se stali z dříve respektovaných teologů, filozofů a učitelů špioni Vatikánu a velezrádci?
Ústav pro studium totalitních režimů, Ostravská univerzita, 2023, rozměr 155 x 245 mm., 1.vydání, váz., 556 s., ISBN (ÚSTR): 978-80-7516-029-4, ISBN (OU): 978-80-7599-372-4

Barva na fotografiích 19. století in stock

550,00 Kč
in stock
Kolorování mělo za cíl poskytnout monochromatickým obrazům realističtější dojem barevného světa a provádělo se od nejstarších fotografických technik do současnosti.
Národní technické muzeum, Praha 2023, rozměr 245 x 315 mm, 210 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-396-5

Nacistická germanizační a osidlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava in stock

470,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2023, rozměr 140 x 200 mm, 432 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-5502-4

Česká literatura v čase modernismu in stock

395,00 Kč
in stock
Publikace představuje v chronologické posloupnosti klíčové momenty tohoto zlatého období české literatury, střídající se programy, osobnosti i významná díla.
Nakladatelství Pankrác, Praha 2023, rozměr 165 x 240 mm, 380 s., česky, ISBN 978-80-86781-45-7

Historie fotografie a sbírka NTM in stock

550,00 Kč
in stock
Kniha popisuje a rozsáhlým obrazovým materiálem ilustruje vývoj klasické analogové fotografie. Podrobně probírá většinu používaných fotografických procesů a technických prostředků v jednotlivých obdobích jejího vývoje. Vývoj popisovaných procesů dokládá díly, které jimi vznikly.
Národní technické muzeum, Praha 2023, rozměr 245 x 315 mm, 210 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-396-5