NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

Subcategories Ústřední pracoviště Praha Územní odborné pracoviště Brno Územní odborné pracoviště České Budějovice Územní odborné pracoviště Josefov Územní odborné pracoviště Kroměříž Územní odborné pracoviště Liberec Územní odborné pracoviště Loket Územní odborné pracoviště Ostrava Územní odborné pracoviště Plzeň Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze Územní odborné pracoviště Telč Územní odborné pracoviště Ústí nad Labem Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
Manufacturers
Products
1 … 20 from 139 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Dokumentace kampanologických památek (metodika) in stock

290,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, Praha 2018, rozměr 200 x 240 mm, bar., česky, ISBN 978-80-7480-100-6

Historická sídla v kulturní krajině in stock

295,00 Kč
in stock
Lidové stavby a vesnická sídla jsou pro identitu krajiny natolik důležité, že jsou v řadě případů součástí světového dědictví.
Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech, Praha 2018, 120 str., 210 x 295 mm, ISBN 978-80-86516-95-0

Katalog Colloredo-Mansfeldské obrazárny in stock

690,00 Kč
in stock
Kniha veřejnosti poprvé zpřístupňuje historický pramen k jedné z nejvýznamnějších zámeckých obrazových sbírek v České republice, Colloredo-Mansfeldské obrazárně.
Národní památkový ústav, Praha 2018, rozměr 215 x 275 mm, 158 s., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7480-117-4

Fotografové šlechtici v zemích Koruny české in stock

460,00 Kč
in stock
Základem publikace je studium historického fotografického materiálu v depozitářích Národního památkového ústavu a ve Státních oblastních archivech.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 319 str., 230 x 225 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-7480-085-6

Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české in stock

550,00 Kč
in stock
Kniha Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české je jedním z výsledků výzkumného projektu ,,Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 319 str., 235 x 225 mm, ISBN 978-80-7480-090-0

Ad unicum I/1 – od gotiky k manýrismu in stock

650,00 Kč
in stock
Pilotní publikace nové edice seznamuje čtenáře s uměleckými díly z fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 374 str., 245 x 280 mm, ISBN 978-80-7480-089-4

Zámecké kuchyně in stock

620,00 Kč
in stock
Publikace je založena na systematickém výzkumu domácích i zahraničních hradních, zámeckých, palácových, dvorních a dalších historických kuchyní a na studiu písemných a ikonografických pramenů a domácí a zahraniční literatury.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 231 str., 220 x 300 mm, ISBN 978-80-7480-093-1

Volný čas objektivem šlechty in stock

289,00 Kč
in stock
Do nedávné doby téměř neznámé soubory fotografií, dochované spolu s původním vybavením hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu, představují neobyčejně cennou součást kulturního dědictví
Národní památkový ústav, Praha 2016, 207 str., ISBN 978-80-7480-071-9

Třináctá komnata Napoleonova. in stock

349,00 Kč
in stock
Recenzovaná monografie, která je výsledkem výzkumného úkolu podpořeného Ministerstvem kultury ČR.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 328 s., 230 x 230 mm, bar., česky, anglické a francouzské reumé, ISBN 978-80-7480-087-0

Slzy a smích in stock

1 200,00 Kč
in stock
Třetí z řady publikací, zaměřených na nizozemské umění od 16. po 19. století z oblasti Holandska, Flander a posléze Belgie, vstupuje na pole náboženské a do oblasti moralizující satiry.
Národní památkový ústav, Praha 2016, 238 str., 220 x 285 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-7480-092-4

Scheurerův lístkový katalog - opočenská sbírka zbraní in stock

399,00 Kč
in stock
Publikace se zabývá kolekcemi zbraní a zbroje státního zámku Opočno
Národní památkový ústav, Praha 2017, 303 s., 210 x 275 mm, bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7480-0286-3

Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice: Britanika & Liechtensteiniana in stock

750,00 Kč
in stock
Záměrem publikace je seznámení odborné a laické veřejnosti se sbírkami ve správě Národního památkového ústavu, konkrétně s částí konvolutu sbírek na státním zámku v Lednici na Moravě.
Národní památkový ústav, Brno 2016, 300 str., 240 x 280 mm, ISBN 978-80-87967-05-8

Mariánský sloup v Poličce – Restaurování in stock

350,00 Kč
in stock
Autoři předkládají první díl publikace o restaurování mariánského sloupu v Poličce, jehož obsahem je popis průběhu první velké etapy restaurování – interdisciplinárních restaurátorských průzkumů, jejich vyhodnocení a využití pro potřeby restaurování.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 208 str., 215 x 280 mm, ISBN 978-80-7480-094-8

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací in stock

273,00 Kč
in stock
Předkládaná metodika reaguje na aktuální potřebu širšího a kvalitativně vyššího zapojení fotografie do procesu poznání minulosti.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 96 str., 200 x 240 mm, ISBN 978-80-7480-076-4

Pomůcky pro realizaci edukačních aktivit v památkách zahradního umění in stock

110,00 Kč
in stock
Předkládaná metodika obsahově navazuje na tituly Způsoby prezentace památek zahradního umění a Způsoby edukačního využití památek zahradního umění.
Národní památkový ústav, Praha 2016, 112 str., ISBN 978-807480-067-2

Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek in stock

250,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, Praha 2017, 191 str., ISBN 978-80-7480-088-7

Formální vodní prvky v památkách zahradního umění in stock

140,00 Kč
in stock
Metodika je určena především majitelům a správcům památek zahradního umění, kterým přináší v ucelené podobě aktuální informace o používaných technologiích a náležitostech provozu vodních prvků stavební povahy.
Národní památkový ústav, Praha 2016, 151 str., ISBN 978-80-7480-073-3

Dobroslav Líbal. Vědec, pedagog, památkář in stock

290,00 Kč
in stock
Sborník z konference pořádané r. 2011 k nedožitým stým narozeninám Dobroslava Líbala.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 160 s., 180 x 255 mm, čb, česky, ISBN 978-80-7480-074-0

Oděv a textil in stock

430,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků ze specializované konference, uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 6. října 2016.
Národní památkový ústav ÚOP středních Čech, Praha 2016, 167 str., ISBN 978-80-86516-88-2

S knížaty u stolu in stock

295,00 Kč
in stock
Publikace S knížaty u stolu… je věnována atraktivnímu tématu středověké kulinární kultury dvorského prostředí.
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2018, rozměr 220 x 230 mm, 269 s., bar., ISBN 978-80-88240-08-2