NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

Subcategories Ústřední pracoviště Praha Územní odborné pracoviště Brno Územní odborné pracoviště České Budějovice Územní odborné pracoviště Josefov Územní odborné pracoviště Kroměříž Územní odborné pracoviště Liberec Územní odborné pracoviště Loket Územní odborné pracoviště Ostrava Územní odborné pracoviště Plzeň Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze Územní odborné pracoviště Telč Územní odborné pracoviště Ústí nad Labem Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
Manufacturers
Products
1 … 20 from 87 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Skryté půvaby českých sídlišť in stock

1 160,00 Kč
in stock
Kniha je rozdělena do čtyř základních částí. První úvodní část naznačí, kde se mohou na sídlištích vůbec skrývat nějaké půvaby a jak je možné, že nám tak dlouho zůstávaly skryty.
NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 21,5 x 28 cm, počet stran 351, česky, ISBN 978-80-88339-17-5

Terénní stopy obléhání hradů v husitském století in stock

1 250,00 Kč
in stock
Kniha zhodnocuje výsledky dlouhodobého archeologického výzkumu dobývání hradů v České republice.
Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rozměr 262 x 292 mm, 295 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88339-14-4


Středověká opevnění českých měst 1 - výklad in stock

1 790,00 Kč
in stock
První díl souboru přináší souhrnné kapitoly, které se zabývají základními, nejdůležitějšími tématy výzkumu středověkých městských opevnění.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, r. 2022, 496 s., bar, česky, ISBN 978-80-88339-12-0

Středověká opevnění českých měst 2. díl (2 svazky) in stock

2 200,00 Kč
in stock
2. díl - Katalog městských fortifikací v Čechách
Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech, Praha 2020, rozměr 250 x 290 mm., 1152 s., 2 svazky, bar., česky, ISBN 978-80-88339-07-6

Monumentorum Custos 2023/1–2 in stock

170,00 Kč
in stock
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, 2023, rozměr 21 x 29,5 cm, počet stran 123, česky, ISBN 978-80-85036-87-9

Architektura Ústí nad Labem 1900–1945 in stock

450,00 Kč
in stock
Publikace prezentuje v rozšířené formě výsledky několikaletého terénního i archivního průzkumu . 
Národní památkový ústav Ústí nad Labem, rok 2022, rozměr 165 x 240 mm, 240 s., bar., česky, ISBN 978-80-85036-84-8

Monumentorum Custos 2022/1-2 in stock

220,00 Kč
in stock
Filozofická fakulta UJEP a Národní památkový ústav v Ústí nad Labem, rozměr 210 x 297 mm, 106 s., bar, česky s anglickým resumé, ISSN 1803-781X

Středověké venkovské kostely okresu Louny in stock

1 850,00 Kč
in stock
První část knihy představuje úvodní kapitoly věnované otázkám, které se z různých úhlů pohledu úzce dotýkají zkoumaného tématu, ale také kapitoly sumarizující poznatky vybraných součástí středověkých venkovských kostelů. Druhá část sdružuje katalogová hesla věnující se podle abecedního pořádku jednotlivým středověkým kostelům.
Národní památkový ústav, ÚOP Ústí nad Labem, rok 2022, rozměr 210 x 297 mm, 630 s., bar., česky, ISBN 978-80-85036-83-1

Monumentorum Custos 2021 in stock

121,00 Kč
in stock
Publikace o památkách severozápadních Čech, kterou vydává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, je odborným průvodcem po kulturním dědictví ústeckého regionu a svými studiemi přinášet čtenáři pohled na aktuální dění na poli péče o památky a jejich ochranu.
Národní památkový ústav Ústí nad Labem, rozměr 210 x 295 mm, 64 s., bar., česky, ISBN 978-80-85036-80-0

Monumentorum Custos 2020 in stock

121,00 Kč
in stock
Publikace o památkách severozápadních Čech, kterou vydává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, je odborným průvodcem po kulturním dědictví ústeckého regionu a svými studiemi přinášet čtenáři pohled na aktuální dění na poli péče o památky a jejich ochranu.
Národní památkový ústav, Ústí nad Labem 2021, rozměr 210 x 295 mm, 72 s., bar, česky, ISBN 978-80-85036-79-4

Společenská role módy po vzniku Československé republiky in stock price promotion

250,00 Kč
in stock price promotion
Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze ve spolupráci s knihovnou AV ČR 27. září 2018
Národní památkový ústav, Praha 2019, 128 str., 200 x 240 mm, ISBN 978-80-7480-131-0

Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce in stock

370,00 Kč
in stock
Publikace zahrnuje vedle životopisných medailonů otce a synů Fellrových také charakteristiku konstrukčních řešení nástrojů a jejich chronologicky řazený popis.
Národní památkový ústav Ústí nad Labem, r. 2021, rozměr 148 x 210 mm, 158 s., bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-85036-77-0

Monumentorum Custos 2019 in stock

150,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav Ústí nad Labem, rok 2020, rozměr 210 x 285 mm, 106 s., bar., česky, ISSN 1803-781X

Sklářství borsko-šenovské oblasti in stock

490,00 Kč
in stock
Publikace je věnována primárně stavbám a technologickým zařízením souvisejícím se sklářskou výrobou. Proces výroby skla a jeho zušlechtění (rafinace) zahrnuje pestrou škálu provozů od přípravy surovin, přes hutní haly až po rafinerie, reprezentované budovami zahrnujícími více rafinačních technik, nebo jen jednu z nich.
NPÚ, ÚOP v Liberci, 2022, rozměr 16,5 x 24 cm, počet stran 432, česky, ISBN 978-80-87810-48-4

Středověká opevnění českých měst 3 in stock

1 590,00 Kč
in stock
Kromě přehledu dějin, popisu a nástinu stavebně-historického vývoje hradeb v jednotlivých městech se hesla katalogu skládají z historických a současných plánových, obrazových a fotografických příloh, které z velké části dosud nikdy nebyly publikovány.
Národní památkový ústav, Praha 2019, 503 str., 250 x 290 mm, ISBN 978-80-88339-03-8

Historická sídla v kulturní krajině in stock

295,00 Kč
in stock
Lidové stavby a vesnická sídla jsou pro identitu krajiny natolik důležité, že jsou v řadě případů součástí světového dědictví.
Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech, Praha 2018, 120 str., 210 x 295 mm, ISBN 978-80-86516-95-0

Mariánský sloup v Poličce – Restaurování in stock

350,00 Kč
in stock
Autoři předkládají první díl publikace o restaurování mariánského sloupu v Poličce, jehož obsahem je popis průběhu první velké etapy restaurování – interdisciplinárních restaurátorských průzkumů, jejich vyhodnocení a využití pro potřeby restaurování.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 208 str., 215 x 280 mm, ISBN 978-80-7480-094-8

Poslední kus

Ostrava´s industrial heritage in stock

760,00 Kč
in stock
Publikace pojednává o průmyslovém dědictví města Ostravy v jeho složitém vývoji a vzájemných vazbách. Popisuje historické souvislosti a vývoj jednotlivých průmyslových oborů.
Národní památkový ústav Ostrava, rok 2022, rozměr 220 x 280 mm, 429 s., bar., anglicky, ISBN 978-80-88240-30-3

Architekt Camillo Sitte (1843-1903) a jeho tvorba na Ostravsku in stock

890,00 Kč
in stock
Cílem knihy je upozornit na hodnoty Sitteho ostravského díla i na fakt, že rehabilitace Přívozu představuje stále živý úkol, a to nejen z perspektivy památkové péče, ale též z hlediska architektonické kultury současnosti.
Národní památkový ústav, Ostrava 2022, rozměr 21,5 x 28cm, počet stran 255, česky, mekká vazba, ISBN 978-80-88240-34-1

Oslava všedního dne in stock

740,00 Kč
in stock
Na základě podrobného terénního výzkumu a dokumentace se ukázalo, že většina stěžejních sochařských realizací s tematikou práce vznikla mezi dvacátými až padesátými léty minulého století a jedním z cílů publikace je umožnit poznat kvalitu a hodnotu těchto děl.
Národní památkový ústav Ostrava, rok 2020, rozměr 210 x 280 mm, 349 s., bar., česky,ISBN 978-80-8240-21-1