NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

Podkategorie Ústřední pracoviště Praha Územní odborné pracoviště Brno Územní odborné pracoviště České Budějovice Územní odborné pracoviště Josefov Územní odborné pracoviště Kroměříž Územní odborné pracoviště Liberec Územní odborné pracoviště Loket Územní odborné pracoviště Olomouc Územní odborné pracoviště Ostrava Územní odborné pracoviště Plzeň Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze Územní odborné pracoviště Telč Územní odborné pracoviště Ústí nad Labem Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
Výrobci
Produkty
1 … 20 z 172 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Historická sídla v kulturní krajině skladem

295,00 Kč
skladem
Lidové stavby a vesnická sídla jsou pro identitu krajiny natolik důležité, že jsou v řadě případů součástí světového dědictví.
Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech, Praha 2018, 120 str., 210 x 295 mm, ISBN 978-80-86516-95-0

Fotografové šlechtici v zemích Koruny české skladem

460,00 Kč
skladem
Základem publikace je studium historického fotografického materiálu v depozitářích Národního památkového ústavu a ve Státních oblastních archivech.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 319 str., 230 x 225 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-7480-085-6

Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české skladem

550,00 Kč
skladem
Kniha Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české je jedním z výsledků výzkumného projektu ,,Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 319 str., 235 x 225 mm, ISBN 978-80-7480-090-0

Ad unicum I/1 – od gotiky k manýrismu skladem

650,00 Kč
skladem
Pilotní publikace nové edice seznamuje čtenáře s uměleckými díly z fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 374 str., 245 x 280 mm, ISBN 978-80-7480-089-4

Zámecké kuchyně skladem

620,00 Kč
skladem
Publikace je založena na systematickém výzkumu domácích i zahraničních hradních, zámeckých, palácových, dvorních a dalších historických kuchyní a na studiu písemných a ikonografických pramenů a domácí a zahraniční literatury.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 231 str., 220 x 300 mm, ISBN 978-80-7480-093-1

Volný čas objektivem šlechty skladem

289,00 Kč
skladem
Do nedávné doby téměř neznámé soubory fotografií, dochované spolu s původním vybavením hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu, představují neobyčejně cennou součást kulturního dědictví
Národní památkový ústav, Praha 2016, 207 str., ISBN 978-80-7480-071-9

Třináctá komnata Napoleonova. skladem

349,00 Kč
skladem
Recenzovaná monografie, která je výsledkem výzkumného úkolu podpořeného Ministerstvem kultury ČR.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 328 s., 230 x 230 mm, bar., česky, anglické a francouzské reumé, ISBN 978-80-7480-087-0

Slzy a smích skladem

1 200,00 Kč
skladem
Třetí z řady publikací, zaměřených na nizozemské umění od 16. po 19. století z oblasti Holandska, Flander a posléze Belgie, vstupuje na pole náboženské a do oblasti moralizující satiry.
Národní památkový ústav, Praha 2016, 238 str., 220 x 285 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-7480-092-4

Scheurerův lístkový katalog - opočenská sbírka zbraní skladem

399,00 Kč
skladem
Publikace se zabývá kolekcemi zbraní a zbroje státního zámku Opočno
Národní památkový ústav, Praha 2017, 303 s., 210 x 275 mm, bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7480-0286-3

Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice: Britanika & Liechtensteiniana skladem

750,00 Kč
skladem
Záměrem publikace je seznámení odborné a laické veřejnosti se sbírkami ve správě Národního památkového ústavu, konkrétně s částí konvolutu sbírek na státním zámku v Lednici na Moravě.
Národní památkový ústav, Brno 2016, 300 str., 240 x 280 mm, ISBN 978-80-87967-05-8

Mariánský sloup v Poličce – Restaurování skladem

350,00 Kč
skladem
Autoři předkládají první díl publikace o restaurování mariánského sloupu v Poličce, jehož obsahem je popis průběhu první velké etapy restaurování – interdisciplinárních restaurátorských průzkumů, jejich vyhodnocení a využití pro potřeby restaurování.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 208 str., 215 x 280 mm, ISBN 978-80-7480-094-8

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu skladem

197,00 Kč
skladem
Metodika je koncipována tak, aby byla uplatnitelná na všech úrovních organizací a institucí pracujících s historickými fotografiemi, negativy a filmy a odpovídala potřebám specializovaných odborníků i neškolených a terénních pracovníků pořizujících prvotní evidenční zápis.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 139 str., 200 x 240 mm, ISBN 978-80-7480-077-1

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací skladem

273,00 Kč
skladem
Předkládaná metodika reaguje na aktuální potřebu širšího a kvalitativně vyššího zapojení fotografie do procesu poznání minulosti.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 96 str., 200 x 240 mm, ISBN 978-80-7480-076-4

Pomůcky pro realizaci edukačních aktivit v památkách zahradního umění skladem

110,00 Kč
skladem
Předkládaná metodika obsahově navazuje na tituly Způsoby prezentace památek zahradního umění a Způsoby edukačního využití památek zahradního umění.
Národní památkový ústav, Praha 2016, 112 str., ISBN 978-807480-067-2

Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek skladem

250,00 Kč
skladem
Národní památkový ústav, Praha 2017, 191 str., ISBN 978-80-7480-088-7

Formální vodní prvky v památkách zahradního umění skladem

140,00 Kč
skladem
Metodika je určena především majitelům a správcům památek zahradního umění, kterým přináší v ucelené podobě aktuální informace o používaných technologiích a náležitostech provozu vodních prvků stavební povahy.
Národní památkový ústav, Praha 2016, 151 str., ISBN 978-80-7480-073-3

Dobroslav Líbal. Vědec, pedagog, památkář skladem

290,00 Kč
skladem
Sborník z konference pořádané r. 2011 k nedožitým stým narozeninám Dobroslava Líbala.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 160 s., 180 x 255 mm, čb, česky, ISBN 978-80-7480-074-0

Oděv a textil skladem

430,00 Kč
skladem
Sborník příspěvků ze specializované konference, uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 6. října 2016.
Národní památkový ústav ÚOP středních Čech, Praha 2016, 167 str., ISBN 978-80-86516-88-2

Kulturní dědictví Severní dráhy skladem

290,00 Kč
skladem
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2016, rozměr 165 x 245 mm, 271 s., bar. česky, ISBN 978-80-85034-91-2

Průvodce architekturou Telče skladem

349,00 Kč
skladem
Podrobný průvodce památkami města
Národní památkový ústav, generální ředitelství, Praha r. 2015, rozměr 136 x 234 mm, 368 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-7480-035-1