MISCELLANEOUS

Products
1 … 20 from 40 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Jan Rothmayer - Fotografie in stock

350,00 Kč
in stock
V souvislosti s výstavou Jan Rothmayer: Fotografie, která probíhá od 27. 10. 2016 do 31. 1. 2017 ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov, byla vydána stejnojmenná publikace autorů Jana Mlčocha, Markéty Othové, Martina Poláka a Marie Szadkowské.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2016, 210 x 280 mm, 127 str., ISBN 978-80-87828-24-3

Poutnice aneb Tři cesty do Santiaga in stock

299,00 Kč
in stock
Toužíte se vydat do Santiaga de Compostela? Chcete číst skvělý cestopis, napínavý román a osobní deník poutníka v jednom? Vezmu vás s sebou na putování v dešti i mlze, pod žhavým španělským sluncem, Leonskými horami, galicijskými lesy i starobylými městy.
Tichá srdce, Praha 2018, 238 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-905851-7-1

K otázkám typologie tradiční hudby in stock

195,00 Kč
in stock
Sborník referátů ze stejnojmenné mezinárodní konference konané 21.9. - 22.9. 2016 v Praze.
Etnologický ústav AV ČR, Praha 2018, 183 str., 160 x 230 mm, dvojjazyčně - česky a anglicky, ISBN 978-80-88081-20-3

Ada Kale in stock

360,00 Kč
in stock
Ada Kale byl ostrovní exklávou ottomanských Turků na Dunaji na území dnešního Rumunska. V 70. letech byl zatopen při stavbě přehrady Železná vrata.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2017, 238 s., čb., bilingvní česky a anglicky, ISBN 978-80-87989-26-5

Ex-pozice in stock

380,00 Kč
in stock
Sborník Ex-pozice je věnovaný aktuálním otázkám spjatým se stálými expozicemi výtvarného umění a vizuální kultury.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2018, 223 s., bar, česky, ISBN 978-80-87989-51-7

Proměny funkce veřejné správy in stock

249,00 Kč
in stock
Kniha se zaměřuje na proměny funkce a mechanismus fungování veřejné správy v podmínkách České republiky s přihlédnutím k obecným tendencím evropského vývoje.
Západočeská univerzita, Plzeň 2017, 150 x 210 mm, 218 str., ISBN 978-80-261-0686-9

Knihovna: Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze in stock

150,00 Kč
in stock
Katalog byl vydán při příležitosti konání výstavy "Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze", v Galerii UM, 23. února až 7. dubna 2018. Publikace představuje analytický a zároveň vizionářský pohled na to, jaké knihy byly a jaké v budoucnu být mohou.
UMPRUM, Praha 2018, 42 str., ISBN 978-80-87989-48-7

Těstohrátky in stock

200,00 Kč
in stock
Manuál tvarování lidového pečiva s nákresy a fotografiemi.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. r. 2017, rozměr 210 x 250 mm, 116 s., bar., česky, přiložené CD, ISBN 978-80-87311-83-7

Počátky nových škol v českých zemích in stock

140,00 Kč
in stock
Univerzita Pardubice, r. 1999, rozměr 145 x 205 mm, 124 s., česky, ISBN 80-7194-219-7

Management a hospodaření muzeí in stock

290,00 Kč
in stock
Kniha zkoumá problém řízení a hospodaření muzeí a snaží se ukázat muzeum jako kulturní instituci, která může být analyzována z historického, muzeologického, kulturního, funkčního, sociologického, statistického, ekonomického, manažerského, marketingového i administrativně správního aspektu.
Karolinum, Praha 2018, 244 str., 145 × 205 mm, ISBN 978-80-246-3638-2

Soukromý zájem ve veřejném prostoru in stock

250,00 Kč
in stock
Publikace je zevrubnou studií veřejného prostoru. Jako veřejný prostor přitom autor chápe například i prostor médií, internetu a v zásadě jakýkoli prostor volně přístupný ostatním.
Západočeská univerzita, Plzeň 2017, 190 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-261-0707-1

Slovanské bájesloví in stock

695,00 Kč
in stock
Slovanské bájesloví je významným vydavatelským počinem české bohemistiky a slavistiky. Bájeslovná hesla, stati a slovník umožní zpřístupnit důležitý studijní materiál pro folkloristy, historiky literatury a široce orientované slavisty, publikace je však určena i laické veřejnosti.
Etnologický ústav AV CŘ, Praha 2009, 174 x 350 mm, 511 str., ISBN 978-80-87112-25-0

Věda minulosti dnes in stock

90,00 Kč
in stock
Artefactum, Praha 2017, 110 str., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-86890-12-8

Případ Adolf Loos in stock

258,50 Kč
in stock
Adolf Loos patří k nejvýznamnějším osobnostem první poloviny dvacátého století. Jeho význam pro svět architektury je srovnatelný s takovými osobnostmi, jako byli Frank Lloyd Wright, Le Corbusier či Ludwig Mies van der Rohe.
Barrister & Principal, 2017, 202 str., 145 x 215 mm, ISBN 978-80-7485-142-1

Josef Šediva (1853-1915) a jeho sbírka nástrojů v Národním muzeu - České muzeu hudby in stock

290,00 Kč
in stock
V současné době tvoří ojedinělá kolekce Josefa Šedivy reprezentativní ukázku způsobu stavby dechových nátrubkových nástrojů na počátku 20. století, který jeho továrna uplatňovala v pojetí tzv. česko-rakouské nástrojařské školy.
Národní muzeum, Praha 2016, rozměr 210 x 297 mm, 167 s., bar, příloha čb, ISBN 978-80-7036-505-2

Nina Jirsíková: Vzpomínky tanečnice in stock

240,00 Kč
in stock
Nina Jirsíková tančila v nejvyhledávanějších zábavních podnicích 20. let 20. století, kde se potkávala s Karlem Hašlerem, Ferencem Futuristou, Eduardem Kohoutem či Jindřichem Plachtou.
Národní muzeum, Praha 2013, 246 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7036-392-8

Nina Jirsíková: Ravensbrück in stock

240,00 Kč
in stock
Nedaleko vesnice Ravensbrück, 90 km severně od Berlína, vznikl v roce 1939 největší nacistický ženský koncentrační tábor na německém území. Tanečnice, choreografka a kostýmní výtvarnice Nina Jirsíková v něm prožila několik let.
Národní muzeum, Praha 2013, 80 str., 145 x 210 mm, ISBN 978-80-7036-393-5

Nejraději mne tituloval indiánem in stock

360,00 Kč
in stock
Kniha přináší živý a čtenářsky velmi vděčný (a občas i překvapivý) pohled na velkého skladatele.
Národní muzeum, Praha 2016, rozměr 165 x 235 mm, 366 s., česky, ISBN 978-80-7036-496-3

Ruční slepotisk a zlacení in stock

330,00 Kč
in stock
Publikace navazuje na digitalizaci knihařských tlačítek, která proběhla v roce 2014 v rámci grantového projektu a jejímž výstupem je elektronická databáze všech motivů dílny UMPRUM, sloužící k tvorbě návrhu výzdoby knižní vazby v počítačovém grafickém programu.
UMPRUM, Praha 2016, 145 x 200 mm, 92 str., ISBN 978-80-87989-22-7

Typografie filmových titulků in stock

450,00 Kč
in stock
Jak vypadala typografie filmových titulků československé produkce? Kdo byli autoři takové typografie? Jak taková typografie vznikala?
UMPRUM, Praha 2016, 185 x 255 mm, 145 str., ISBN 978-80-87989-16-6