MISCELLANEOUS

Products
1 … 20 from 52 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Fotografie v časech pravdy in stock

350,00 Kč
in stock
Publikace představuje 80 fotografií vybraných z tisíce vizuálních záznamů, které autor vytvořil během posledních deseti let.
Jiří Kučera, Praha 2021, rozměr 240 x 285 mm, nečíslováno (80 fotografií), bar., česky, ISBN 978-80-270-9623-7

Skryto ve slovech in stock

300,00 Kč
in stock
Skryto ve slovech je sbírkou krátkých esejů a zamyšlení, jejichž ústředním tématem jsou „slova“. Jak slova používáme? Jak pestrý a různorodý svět prostřednictvím různých slov vidíme?
Cattacan, s.r.o., Praha 2019, rozměr 130 x 160 mm, 344 s., čb., česky, ISBN 978-80-88349-00-6

Jindřich Vávra - Sběratel a mecenáš in stock

348,00 Kč
in stock
Jindřich Vávra jako doprovod členů panovnického rodu dvakrát obeplul svět a ze svých cest do často velmi vzdálených a exotických zemí přivážel doklady, jež jsou dnes významnou součástí botanických, numismatických, zoologických, etnologických a také fotografických sbírek.
KANT, Moravské zemské muzeum, rok 2020, rozměr 230 x 210 mm, převážně čb., česky s anglickými resumé, ISBN 978-80-7437-322-0

Alternativa. Ke kritice reálného socialismu in stock

390,00 Kč
in stock
Rudolf Bahro (1935–1997) byl jedním z nejvýznamnějších marxistických kritiků společenského zřízení Sovětského svazu a jeho satelitů.
Historický ústav AV ČR v.v.i. a Filosofia, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 533 s., česky, ISBN 978-80-7007-619-4

Jak vystavujeme soudobé dějiny in stock

299,00 Kč
in stock
Kniha je pozváním k debatě o současných muzeích. Obsahuje tři studie, tři záznamy debat a tři překladové texty.
Ústav pro studium totalitních režimů a Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, rozměr 160 x 230 mm, 260 s., čb., česky, ISBN 978-80-7422-768-4

Kamufláž. Kapitoly z dějin designu pozemního a námořního maskování in stock

369,00 Kč
in stock
Publikace představuje vhled do fascinujícího světa vojenské vizuální kamufláže.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2020, rozměr 215 x 215 mm, 170 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-244-5625-6

Etnomuzikologie. Velmi krátký úvod in stock

210,00 Kč
in stock
Všichni lidé, nejen hudebníci, jsou muzikální. Muzikalita je jedním ze základních kamenů lidské zkušenosti. Abychom lidské hudebnosti plně porozuměli, potřebujeme hudbu studovat v celé její geografické a historické rozmanitosti
Nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 152 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4596-4

Sběratelství bankovek. Obecná a speciální notafilie in stock

640,00 Kč
in stock
Kniha Sběratelství bankovek je monografií zabývající se výlučně tímto sběratelským oborem. Přináší celou řadu nových poznatků z posledních let.
Nakladatelství Libri, Praha 2019, rozměr 170 x 245 mm, 362 s., česky, ISBN 978-80-7277-578-1

Ztracené dioráma in stock

330,00 Kč
in stock
Na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939 chtěla mladá Československá republika demonstrovat své úspěchy na obchodním i kulturním poli
Západočeské muzeum v Plzni. rok 2019, rozměr 220 x 220 mm, 138 s., bar., dvoujazyčně - česky a anglicky, ISBN 978-80-7247-160-7

Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek in stock

499,00 Kč
in stock
Vydejte se na cestu Tachovskem – svéráznou krajinou západních Čech na hranici s Bavorskem.
Západočeská univerzita, Plzeň 2019, 175 x 245 mm, 319 str., česky a německy, ISBN 978-80-261-0864-1

Nic malého neuzříš in stock

398,00 Kč
in stock
Arne Novák patří k nejvýznamnějším literárním historikům a kritikům první republiky. Od roku 1920 působil jako profesor české literatury na Masarykově univerzitě v Brně, kde zastával také funkci jejího rektora. Zemřel 26. 11. 1939.
Arsci, Praha 2019, 310 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-7420-061-8

Návrat do budoucnosti in stock

390,00 Kč
in stock
Kniha-čítanka představuje českému čtenáři základní současné práce zahraničních autorů, destabilizující konvenční, lineární pojetí času, které má dopad jak na umělecko-historickou metodologii a filozofii, tak na uměleckou tvorbu jako takovou.
UMPRUM, Praha 2019, 284 str., 145 x 215 mm, ISBN 978-80-87989-81-4

Krajina mezi pamětí a zapomínáním in stock

330,00 Kč
in stock
Kniha Karolíny Pauknerové odhaluje variabilitu způsobů, jak se paměť stává součástí krajiny, sedimentuje v ní, reprodukuje se i mizí.
Karolinum, Praha 2019, 210 str., ISBN 978-80-246-4327-4

Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky in stock

790,00 Kč
in stock
V pořadí již čtvrté, opravené vydání zásadního díla, které v přehledných encyklopedických heslech pojednává jak o všech známých ražbách včetně zahraničních, které u nás obíhaly, tak vysvětluje celou numismatickou terminologii, popisuje jednotlivé mincovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (s přehledem jejich ražeb) a přináší základní biografické údaje o mincmistrech, ale i o numismaticích a medailérech.
Libri, Praha 2016, 312 str., 210 x 270 mm, 978-80-7277-518-7

Antropologie turismu in stock

320,00 Kč
in stock
Antropologie turismu je relativně nová subdisciplína a tematická oblast sociokulturní antropologie, která se postupně etabluje a dynamicky rozvíjí od sedmdesátých let 20. století.
Karolinum, Praha 2019, 218 str., 165 x 235 mm, ISBN 978-80-246-4354-0

Česká republika a diaspora: co bylo a co bude? in stock

270,00 Kč
in stock
Kniha představuje výběr úvah o užitečnosti dialogu mezi akademickou sférou, politikou a nositeli vnější migrace, které s určitou přibližností můžeme zahrnout pod pojem česká diaspora.
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. a Nová Tiskárna Pelhřimoc, rok 2019, rozměr 190 x 220 mm, 309 s., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-88081-24-1

Varhany – od teorie k praxi in stock

320,00 Kč
in stock
Publikace si klade za cíl přehledně a přístupným způsobem předložit 'nauku o varhanách', tj. soubor vybraných témat - teoretických i praktických - týkajících se varhan.
Nakladatelstcí Univerzity Palackého v Olomouci, rok 2015, rozměr 210 x 297 mm, 436 s., česky, ISBN 978-80-244-4525-0

O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské in stock

250,00 Kč
in stock
Nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci, r. 2017, rozměr 145 x 205 mm, 331 s., česky, ISBN 978-80-244-5081-0

Jan Rothmayer - Fotografie in stock

350,00 Kč
in stock
V souvislosti s výstavou Jan Rothmayer: Fotografie, která probíhá od 27. 10. 2016 do 31. 1. 2017 ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov, byla vydána stejnojmenná publikace autorů Jana Mlčocha, Markéty Othové, Martina Poláka a Marie Szadkowské.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2016, 210 x 280 mm, 127 str., ISBN 978-80-87828-24-3

K otázkám typologie tradiční hudby in stock

195,00 Kč
in stock
Sborník referátů ze stejnojmenné mezinárodní konference konané 21.9. - 22.9. 2016 v Praze.
Etnologický ústav AV ČR, Praha 2018, 183 str., 160 x 230 mm, dvojjazyčně - česky a anglicky, ISBN 978-80-88081-20-3