MISCELLANEOUS

Products
1 … 20 from 53 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Stopou toulavou in stock

190,00 Kč
in stock
Nakladatelství Klika, Praha 2019, 3. aktualizované vydání, rozměr 150 x 215 mm, 143 s., čb., ISBN 978-80-88298-77-9

Envirometrální výzkum a hrozby 21.století in stock

320,00 Kč
in stock
Kniha předkládá přehled problémů z oblastí výzkumu životního prostředí s ohledem na jejich aktuálnost a potenciální rizika, která do budoucna mohou daná témata skýtat.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 225 x 165 mm, 251 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-4954-2

Johann Joseph Ignaz Brentner: Duchovní árie II in stock

440,00 Kč
in stock
Publikace dovršuje čtyřdílný ediční projekt zaměřený na tvorbu skladatele Josefa Brentnera (1689–1742).
Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, Praha 2021, 230 x 310 mm, 110 s., čb., bilingvně česky - anglicky, ISBN 978-80-88283-66-9

Prakab: 100 let pražské kabelovny in stock

890,00 Kč
in stock
Při příležitosti 100. výročí založení vydává pražská kabelovna knihu, která popisuje historii společnosti od jejího založení významným průmyslníkem Emilem Kolbenem až po současnost.
Berný Lukáš - Nakladatelství Hutter, Praha 2021, rozměr 180 x 240 mm, 196 s., bar., česky, ISBN 978-80-907291-7-9

Otisky sametové revoluce in stock

240,00 Kč
in stock
Studie o osudech českého devětaosmdesátého nabízejí historický a teoretický základ pro kritická zamyšlení nad zobrazováním listopadu 1989 ve veřejném prostoru.
Karolinum, Praha 2021, rozměr 145 x 205 mm, 178 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-4792-0

Ruce houslisty in stock

300,00 Kč
in stock
V sedmi volně navazujících povídkách, jejichž protagonisty jsou příslušníci pěti generací fiktivní rodiny Schillerů, autorka mistrovsky vyobrazuje, jak se dějinné události promítají do osobních životů.
Práh, 2021, rozměr 150 x 215 mm, 168 s., bar., česky, ISBN 978-80-7252-876-9

Plasticus maritimus: invazivní druh in stock

270,00 Kč
in stock
Plasticus maritimus je nový, invazivní druh. Nachází se v moři a v oceánech a je potřeba ho pořádně prozkoumat a popsat, abychom zjistili, odkud pochází, co všechno může způsobit a kolika let se průměrně dožívá.
Nakladatekství Jakost, Praha 2020, rozměr 150 x 210 mm, 176 s., bar., ISBN 978-80-907800-0-2

Fotografie v časech pravdy in stock

350,00 Kč
in stock
Publikace představuje 80 fotografií vybraných z tisíce vizuálních záznamů, které autor vytvořil během posledních deseti let.
Jiří Kučera, Praha 2021, rozměr 240 x 285 mm, nečíslováno (80 fotografií), bar., česky, ISBN 978-80-270-9623-7

Skryto ve slovech in stock

300,00 Kč
in stock
Skryto ve slovech je sbírkou krátkých esejů a zamyšlení, jejichž ústředním tématem jsou „slova“. Jak slova používáme? Jak pestrý a různorodý svět prostřednictvím různých slov vidíme?
Cattacan, s.r.o., Praha 2019, rozměr 130 x 160 mm, 344 s., čb., česky, ISBN 978-80-88349-00-6

Jindřich Vávra - Sběratel a mecenáš in stock

348,00 Kč
in stock
Jindřich Vávra jako doprovod členů panovnického rodu dvakrát obeplul svět a ze svých cest do často velmi vzdálených a exotických zemí přivážel doklady, jež jsou dnes významnou součástí botanických, numismatických, zoologických, etnologických a také fotografických sbírek.
KANT, Moravské zemské muzeum, rok 2020, rozměr 230 x 210 mm, převážně čb., česky s anglickými resumé, ISBN 978-80-7437-322-0

Alternativa. Ke kritice reálného socialismu in stock

390,00 Kč
in stock
Rudolf Bahro (1935–1997) byl jedním z nejvýznamnějších marxistických kritiků společenského zřízení Sovětského svazu a jeho satelitů.
Historický ústav AV ČR v.v.i. a Filosofia, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 533 s., česky, ISBN 978-80-7007-619-4

Jak vystavujeme soudobé dějiny in stock

299,00 Kč
in stock
Kniha je pozváním k debatě o současných muzeích. Obsahuje tři studie, tři záznamy debat a tři překladové texty.
Ústav pro studium totalitních režimů a Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, rozměr 160 x 230 mm, 260 s., čb., česky, ISBN 978-80-7422-768-4

Kamufláž. Kapitoly z dějin designu pozemního a námořního maskování in stock

369,00 Kč
in stock
Publikace představuje vhled do fascinujícího světa vojenské vizuální kamufláže.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2020, rozměr 215 x 215 mm, 170 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-244-5625-6

Etnomuzikologie. Velmi krátký úvod in stock

210,00 Kč
in stock
Všichni lidé, nejen hudebníci, jsou muzikální. Muzikalita je jedním ze základních kamenů lidské zkušenosti. Abychom lidské hudebnosti plně porozuměli, potřebujeme hudbu studovat v celé její geografické a historické rozmanitosti
Nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 152 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4596-4

Sběratelství bankovek. Obecná a speciální notafilie in stock

640,00 Kč
in stock
Kniha Sběratelství bankovek je monografií zabývající se výlučně tímto sběratelským oborem. Přináší celou řadu nových poznatků z posledních let.
Nakladatelství Libri, Praha 2019, rozměr 170 x 245 mm, 362 s., česky, ISBN 978-80-7277-578-1

Ztracené dioráma in stock

330,00 Kč
in stock
Na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939 chtěla mladá Československá republika demonstrovat své úspěchy na obchodním i kulturním poli
Západočeské muzeum v Plzni. rok 2019, rozměr 220 x 220 mm, 138 s., bar., dvoujazyčně - česky a anglicky, ISBN 978-80-7247-160-7

Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek in stock

499,00 Kč
in stock
Vydejte se na cestu Tachovskem – svéráznou krajinou západních Čech na hranici s Bavorskem.
Západočeská univerzita, Plzeň 2019, 175 x 245 mm, 319 str., česky a německy, ISBN 978-80-261-0864-1

Nic malého neuzříš in stock

398,00 Kč
in stock
Arne Novák patří k nejvýznamnějším literárním historikům a kritikům první republiky. Od roku 1920 působil jako profesor české literatury na Masarykově univerzitě v Brně, kde zastával také funkci jejího rektora. Zemřel 26. 11. 1939.
Arsci, Praha 2019, 310 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-7420-061-8

Návrat do budoucnosti in stock

390,00 Kč
in stock
Kniha-čítanka představuje českému čtenáři základní současné práce zahraničních autorů, destabilizující konvenční, lineární pojetí času, které má dopad jak na umělecko-historickou metodologii a filozofii, tak na uměleckou tvorbu jako takovou.
UMPRUM, Praha 2019, 284 str., 145 x 215 mm, ISBN 978-80-87989-81-4

Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky in stock

790,00 Kč
in stock
V pořadí již čtvrté, opravené vydání zásadního díla, které v přehledných encyklopedických heslech pojednává jak o všech známých ražbách včetně zahraničních, které u nás obíhaly, tak vysvětluje celou numismatickou terminologii, popisuje jednotlivé mincovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (s přehledem jejich ražeb) a přináší základní biografické údaje o mincmistrech, ale i o numismaticích a medailérech.
Libri, Praha 2016, 312 str., 210 x 270 mm, 978-80-7277-518-7