ARCHEOLOGY

Subcategories Archaelologica Pragensia Památky archeologické Castrum Pragense Archeologické rozhledy Other
Products
1 … 20 from 108 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Historie dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině in stock

749,00 Kč
in stock
Moravské zemské muzeum Brno, rok 2021, rozměr 210 x 297 mm, 480 s., bar, česky, ISBN 978-80-7028-551-0

Matyáš Kalina z Jäthensteinu. Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer / Pohanská obětiště, hroby a starožitnosti v Čechách. in stock

490,00 Kč
in stock
Poprvé v české archeologii se setkáváme s novým, přeloženým a komentovaným vydáním jednoho z jejích „základních kamenů“, díla, které stálo u zrodu archeologického poznání.
Národní muzeum, Praha 2021, 368 textu + 96 stran obrazových tabulek a příloh, rozměr 165 x 235 mm, česky , německy, bar., ISBN 978-80-7036-667-7

Těžební krajinou předků. O tajemném podzemí Krumlovského lesa. in stock

209,00 Kč
in stock
Mining landscape of Our ancestors.
On the mysterious underground of " Krumlovský les"

Publikace popisuje archeologické nálezy na území Krumlovského lesa, které je jedním z největších, kde se těžil rohovec pro výrobu štípaných kamenných nástrojů.
Moravské zemské muzeum, Brno 2022, 240x200 mm, 173s., bar., česky/anglicky, ISBN 978-80-7028-568-8

Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866 in stock

250,00 Kč
in stock
Předkládaná publikace poprvé uceleně představuje výsledky archeologických výzkumů z prostředí bojišť z roku 1866 na území České republiky.
Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2019,  155x230 mm, 152 s., bar., česky, 978-807465-370-4

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 6 in stock

270,00 Kč
in stock
Nakladatelství ing. Petr Mikota, Plzeň, r. 2022, rozměr 210 x 297 mm, 155 s., čb. s barevnou přílohou, česky, ISBN 978-80-87170-87-8

Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století in stock

340,00 Kč
in stock
Scientia, 2011. 167 stran, 21nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-86960-68-5.
ORNA, Jiří a kol. Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století.

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 5 in stock

240,00 Kč
in stock
Nakladatelství ing. Petr Mikota, Plzeň 2021, rozměr 210 x 297 mm, 135 s, čb, česky, ISBN 978-80-905546-2-7
Sborník přátel k životnímu jubileu Jana Anderleho

Letecká archeologie v západních Čechách in stock

348,00 Kč
in stock
Publikace přináší výběr z výsledků letecké archeologie, které se Západočeské muzeum v Plzni věnuje více než 25 let.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2020, rozměr 210 x 305 mm, 246 s., bar., česky a anglicky, ISBN 978-80-7247-177-5

Poklad z Hrachova in stock

650,00 Kč
in stock
Objev, archeologické a numismatické zpracování nálezu.
Hornické muzeum Příbram, Příbram 2020, rozměr 235 x 305 mm, 167 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7394-856-6

Poklad mincí z doby třicetileté války z Horních Rápotic in stock

550,00 Kč
in stock
Zpracování pokladu z Horních Rápotic představuje důležitou sondu do struktury zlaté a stříbrné obchodní mince v období třicetileté války.
Národní muzeum ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, Praha - Havlíčkův Brod 2020,  rozměr 215 x 300 mm, 222 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7036-633-2

Archeologie v Čechách v období analytického pozitivismu (1868-1892) in stock

330,00 Kč
in stock
Edice Fontes Archeologici Pragenses, Vol. 44, Praha 2017
Národní muzeum, Praha 2017, rozměr 210 x 297 mm, 304 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7036-546-5

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 4 in stock

225,00 Kč
in stock
Sborník přátel k životnímu jubileu Vladimíra Prokopa
Ing. Petr Mikota, Plzeň 2020, rozměr 210 x 297 mm, 138 s., bar., česky, ISBN 978-80-87170-79-3

Uherské hradiště-Sady. 500 let křesťanství ve střední Evropě in stock

534,00 Kč
in stock
Moravské zemské muzeum, Brno 2018, 395 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-7028-516-9

Těžba a rituál, paměť a transformace in stock

450,00 Kč
in stock
Martin Oliva, Brno 2019, 225 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-7028-524-4

Mazanice - stavební materiál v brněnském prostředí in stock

320,00 Kč
in stock
Příkladová studie zpracování a analýzy souboru fragmentů vypálené mazanice z výplní suterénu VC029 na parcele domu Kobližná 4
Archaia Brno z.ú., rok 2019, rozměr 210 x 297 mm, 150 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-907322-3-0

Renaissance and Baroque Glass From the Central Danube Region in stock

499,00 Kč
in stock
The origins of the study of glassmaking in the Czech lands were associated with archivists and historians who, in the late 19th and early 20th centuries, gathered written sources connected with this field of both economy and applied arts that has played an important part since the Middle Ages.
Archaia Brno z. ú., Brno 2016, 215 x 305 mm, 333 pages., ISBN 978-80-905546-5-8

Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně in stock

280,00 Kč
in stock
Práce podává vyhodnocení poznatků získaných během archeologických výzkumů svatojakubského hřbitova v Brně.
Archaia, Brno 2018, 177 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-907322-0-9

FORUM URBES MEDII AEVI X/1-2 in stock

399,00 Kč
in stock
Archaia, Brno 2017, 240 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-905546-7-2

FORUM URBES MEDII AEVI IX./1-2 in stock

399,00 Kč
in stock
Archaia, Brno 2015, 339 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-905546-4-1

FORUM URBES MEDII AEVI VIII./1-2 in stock

399,00 Kč
in stock
Archaia, Brno 2014, 256 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-905546-2-7