ARCHEOLOGIE

Podkategorie Archaelologica Pragensia Památky archeologické Castrum Pragense Archeologické rozhledy Ostatní
Produkty
1 … 20 z 96 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Levínská Olešnice. Nález mincí ze 13. století skladem

400,00 Kč
skladem
Předkládaná publikace prezentuje formou komentovaného katalogu nález 836 brakteátů, které byly objeveny roku 1982 v severovýchodních Čechách u obce Levínská Olešnice a nyní jsou uloženy v numismatické sbírce Národního muzea v Praze.
Národní muzeum, Praha 2019, 210 x 305 mm, 200 str., ISBN 978-80-7036-584-7

Doba popelnicových polí a doba halštatská skladem

270,00 Kč
skladem
Sborník z konference, pořádané v roce 2010 v Příbrami
Hornické muzeum Příbram, r. 2010, rozměr 210 x 297 mm, 223 s., čb., česky s německými resumé, ISBN 978-80-86869-13-1

Slované - stopy předků skladem

369,00 Kč
skladem
Když se v roce 2004 otevřely brány archeologického skanzenu v Modré u Velehradu, vyvstala potřeba publikace, která by návštěvníkům odpověděla na jejich časté dotazy, týkající se otázek praktického života i smrti starých Slovanů a lidí Velké Moravy.
Moravské zemské muzeum, Brno, r. 2017, 210 x 297 mm, 304 s., bar., česky, ISBN 978-80-7028-488-9

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2 skladem

210,00 Kč
skladem
Petr Mikota, Plzeň 2018, 210 x 300 mm, 129 str., ISBN 978-80-87170-51-9

Hroby barbarů v Praze Zličíně skladem

540,00 Kč
skladem
Katalog k výstavě přibližující dramatické období tzv. doby stěhování národů v Čechách
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2015, rozměr 220x297 mm, 255 str., ISBN 978-80-87828-15-1

Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů skladem

800,00 Kč
skladem
V letech 1996-1997 probíhal na nezastavěném nádvoří městské radnice předstihový archeologický průzkum, který byl vyvolán plánovanou zástavbou radničního dvora. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie; Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, r. 2016, 613 s., bar., rozměr 210 x 297 mm, ISBN 978-80-261-0634-0

Vrcovice: Hradiště z počátku střední doby bronzové skladem

350,00 Kč
skladem
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 320 stran, 210 x 300 mm, ISBN 978-80-87311-65-3

Slovanské osídlení středního Poohří skladem

195,00 Kč
skladem
Osídlení českých zemí od příchodu Slovanů do roku 1306
Archeologický ústav AV ČR, Praha 1988, 285 str. + obr. příloha v druhém svazku

Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov) skladem

390,00 Kč
skladem
Tento katalog obsahuje popis a dokumentaci archeologického materiálu ze tří zkoumaných hradů přechodného typu - Hlavačova, Angerbachu a Tachova.
Archeologický ústav AV ČR Praha a Společnost přátel starožitností, Praha 2004, 210 x 300 mm, 330 str., ISBN 80-86124-46-0

Karel Josef Biener z Bienenberka - Otec české archeologie skladem

290,00 Kč
skladem
Pestrý a dobrodružný život nebývá údělem učenců. Výjimky najdeme nejspíše mezi archeology a životní dráha rytíře Bienera z Bienenberka k nim rozhodně patří.
Agentura Pankrác, Praha 2016, 150 x 215 mm, 208 str., ISBN 978-80-86781-31-0

V za(u)jetí malostranských stratigrafií skladem

240,00 Kč
skladem
Národní památkový ústav, Archaia Praha a Ivana Urbánková, Praha 2015, rozměr 215 x 305 mm, 291 s, barevně, česky se stručným anglickým shrnutím, bar.

FORUM URBES MEDII AEVI VII/1,2 skladem

399,00 Kč
skladem
Vydala ARCHAIA BRNO o. p. s. a Náodní památkový ústav, Brno, r. 2013, 225 x 300 mm, 244 s.

Raně středověké pohřebiště v Praze - Lahovicích skladem

660,00 Kč
skladem
Muzeum hlavního města Praha, r. 2013, rozměr 108 x 214 mm, 368 s.

Svět tajemných Baltů / The World of the Mysterious Balts skladem

375,00 Kč
skladem
Moravské zemské muzeum, r. 2013, 190×210 mm, 223 stran, česky, anglicky, německy

Keltská pohřebiště na Moravě / okresy Blansko a Vyškov skladem

255,00 Kč
skladem
Moravské zemské muzeum, r. 2013, 210×297 mm, 322 stran, bilingvní - česky, německy

Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí skladem

490,00 Kč
skladem
Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, r. 2013, rozměr 215 x 305 mm, 475 s., bar., ISBN 978-80-87220-12-2

Výzkumy v Čechách 2006 skladem

164,00 Kč
skladem
Archeologický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2009, 379 s., rozměr 210 x 290 mm, ISBN 978-80-86124-97-1

Výzkumy v Čechách 2005 skladem

164,00 Kč
skladem
Archeologický ústav AVČR v.v.i., Praha 2008, rozměr 210 x 290 mm, 490 s., ISBN 978-80-86124-89-6

Výzkumy v Čechách 2004 skladem

164,00 Kč
skladem
Archeologický ústav AVČR, Praha 2007, 428 s., rozměr 210 x 290 mm, ISBN 80-8124-61-4

Výzkumy v Čechách 2003 skladem

164,00 Kč
skladem
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2006, rozměr 210 x 290 mm, 464 s., ISBN 80-8124-61-4