HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR

Subcategories Books Periodical
Products
1 … 20 from 80 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Petr Chelčický, Postila II in stock

820,00 Kč
in stock
Postila Petra Chelčického je jednou z nejznámějších postil českých dějin. Toto dílo obsahuje téměř 60 homilií, určených pro všechny neděle církevního roku a také pro několik dalších svátků.
Historický ústav, Praha 2024, rozměr 20 x 24,5 cm, počet stran 532, česky, ISBN 978-80-7286-427-0

Dvory a rezidence v proměnách času in stock

480,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie vychází u příležitosti desetiletého výročí činnosti Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku v Historickém ústavu AV ČR (2013–2023).
Historický ústav / Academia, Praha 2023, rozměr 13,5 x 20,5 cm, počet stran 441, česky, ISBN 978-80-200-3476-2

Babičky očima vnoučat in stock

300,00 Kč
in stock
V posledních letech se ve veřejném prostoru stále častěji otevírá téma vztahu k našim nejbližším předkům, v němž právě babičky zaujímají jedno z ústředních postavení.
Historický ústav, Praha 2023, rozměr 16,5 x 23,5 cm, počet stran 307, česky, ISBN 978-80-7286-421-8

Ve znamení svépomoci a solidarity in stock

300,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie přináší nové náhledy na dnes opomíjený a v minulosti neobyčejně významný fenomén družstevnictví ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.
Historický ústav / Národní zemědělské muzeum, Praha 2023, rozměr 16,5 x 23,5, počet stran 463, česky a anglicky, ISBN 978-80-7286-419-5

Politické programy českých národních stran 1891-1914 in stock

450,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2023, rozměr 210 x 297 mm, 454 s., česky, ISBN 978-80-7286-412-6

Bibliografie vědeckých prací Františka Šmahela in stock

280,00 Kč
in stock
Historický ústav, Praha 2023, rozměry 15 x 21 cm, počet stran 269, česky a anglicky, ISBN 978-80-7286-414-0

In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století in stock

440,00 Kč
in stock
Výstup z výzkumu knižní kultury jednoty bratrské.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2022, 200 s., bar., česky, ISBN 978-80-7286-401-0

Místa paměti v procesu formování moderního českého národa in stock

690,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2021, rozměr 180 x 255 mm, 507 s., barevná obrazová příloha, ISBN 978-80-7286-381-5

Válka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost in stock

280,00 Kč
in stock
Vyhrocená, vypjatě dramatická a mnohdy se s evropským vývojem zcela míjející povaha českých dějin byla určována velmi často válkami a revolucemi. Revoluční a s ní propojené válečné zkušenosti se podílely zcela podstatně na formování a výkladu českých dějin.
Historický ústav AV ČR, Praha 2021, rozměr 150 x 315 mm, 242 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7286-372-3

Hus – husitství – tradice – Praha in stock

425,00 Kč
in stock
Život a dílo Jana Husa, českého středověkého kněze, reformního kazatele, univerzitního mistra a učence, byla a je předmětem zájmu badatelů již po staletí. Celý jeho život, ale zejména dramatický osud přitahoval i odpuzoval a autoři spisů se k němu odkazovali, či vůči němu vymezovali, každý podle svého světového názoru.
Historický ústav, Praha 2020, rozměr 165 x 230 mm, 484s.,česky, ISBN 978-80-7286-360-0

Symboly doby in stock

385,00 Kč
in stock
Symbol není protikladem rozumu, natož racionálního uvažování. Symbol a symbolika jsou jeho doplňkem.
Historický ústav AV ČR, Praha 2019, 440 str., 150 x 215 mm, ISBN 978-80-7286-335-8

Akademická encyklopedie českých dějin II - Č/2 in stock

412,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., dotisk 2019, rozměr 215 x 305 mm, 370 s., česky, ISBN 978-80-7286-202-3

Akademická encyklopedie českých dějin II - Č/1 in stock

412,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., dotisk 2019, rozměr 215 x 305 mm, 378 s., česky, ISBN 978-80-7286-193-4

Akademická encyklopedie českých dějin A-C in stock

412,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., dotisk 2019, rozměr 215 x 305 mm, 384 s., česky, ISBN 978-80-7286-147-7

Petr Chelčický: Spisy z Kapitulního sborníku in stock

341,00 Kč
in stock
Rukopis knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze D 82 je patrně nejcennějším a nejreprezentativnějším dodnes zachovaným rukopisným souborem spisů jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů, Petra Chelčického.
Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 500 str., 200 x 245 mm, ISBN 978-80-7286-322-8

Diplomacie a „velká válka“ 1914-1918/1919 in stock

340,00 Kč
in stock
Předkládaná publikace se snaží přiblížit některé aktivity válečné a poválečné diplomacie, které bezprostředně nebo nepřímo usměrňovaly také osud střední Evropy a tím rovněž budoucnost českého národa a českých zemí.
Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 150 x 215 mm, 332 str., ISBN 978-80-7286-234-4

Parlamentní volby 1946 a Československo in stock

449,00 Kč
in stock
Ačkoli se problematika prvních poválečných voleb dočkala už řady zpracování, stále zůstávají poněkud ve stínu únorových událostí roku 1948.
Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 165 x 190 mm, 492 str, ISBN 978-80-7286-310-5

Od Karlova mostu ke Gottwaldovu in stock

275,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR, Praha 2017, 228 str., 155 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-315-0

Ženy a děti ve dvorské společnosti in stock

270,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 198 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-236-8

Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 in stock

430,00 Kč
in stock
Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním institucionálním fungování chudinských a sociálních opatření v západní části habsburské monarchie a následně i v Československu v období od josefínských reforem do vypuknutí druhé světové války.

Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 634 str., 150 × 215 mm, ISBN 978-80-7286-241-2