HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR

Podkategorie Knihy Časopisy
Produkty
1 … 20 z 39 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Petr Chelčický: Spisy z Kapitulního sborníku skladem

341,00 Kč
skladem
Rukopis knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze D 82 je patrně nejcennějším a nejreprezentativnějším dodnes zachovaným rukopisným souborem spisů jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů, Petra Chelčického.
Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 500 str., 200 x 245 mm, ISBN 978-80-7286-322-8

České země a Bavorsko skladem

248,00 Kč
skladem
Psát a vydávat paralelní dějiny je nevděčná práce. Psát a vydávat paralelní dějiny sousedů, jejichž silná a sebevědomá minorita se nacházela na území druhého, kde jsou dnes její dějiny a kultura téměř vymazány, je navíc spojeno s mnoha předsudečnými riziky.
Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 165 x 235 mm, 404 str., ISBN 978-80-7286-320-4

Obraz šlechtického panství v Čechách 1500 - 1750 skladem

524,00 Kč
skladem
V předkládané knize, věnované „obrazům šlechtických panství“, se autor zajímá, proč vlastně tyto „obrazy“ vznikaly, co a jak zachycovaly, jakou mohly mít podobu a komu byly určeny.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 150 x 205 mm, 706 str., ISBN 978-80-7422-654-0

Diplomacie a „velká válka“ 1914-1918/1919 skladem

340,00 Kč
skladem
Předkládaná publikace se snaží přiblížit některé aktivity válečné a poválečné diplomacie, které bezprostředně nebo nepřímo usměrňovaly také osud střední Evropy a tím rovněž budoucnost českého národa a českých zemí.
Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 150 x 215 mm, 332 str., ISBN 978-80-7286-234-4

Parlamentní volby 1946 a Československo skladem

449,00 Kč
skladem
Ačkoli se problematika prvních poválečných voleb dočkala už řady zpracování, stále zůstávají poněkud ve stínu únorových událostí roku 1948.
Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 165 x 190 mm, 492 str, ISBN 978-80-7286-310-5

Od Karlova mostu ke Gottwaldovu skladem

275,00 Kč
skladem
Historický ústav AV ČR, Praha 2017, 228 str., 155 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-315-0

Ženy a děti ve dvorské společnosti skladem

270,00 Kč
skladem
Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 198 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-236-8

Dvůr a církev v českých zemích středověku skladem

325,00 Kč
skladem
Rozvržení kapitol záměrně uvádí na scénu situace všedního života, výjevy z každodenního prostoru, či vypjatých projevů architektury a literatury.
Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 252 str., 150 × 210 mm, ISBN 978-80-728-6314-3

Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 skladem

430,00 Kč
skladem
Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním institucionálním fungování chudinských a sociálních opatření v západní části habsburské monarchie a následně i v Československu v období od josefínských reforem do vypuknutí druhé světové války.

Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 634 str., 150 × 215 mm, ISBN 978-80-7286-241-2

Historikové versus minulost skladem

300,00 Kč
skladem
Čtrnáct kapitol knihy je věnováno posunům a obratům ve výkladu a hodnocení klíčových témat koloniálních a raných národních dějin USA v poválečném období.
Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 340 str, 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-317-4

Řeholníci a kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně skladem

365,00 Kč
skladem

Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2010, rozměr 165 x 235 mm, 398 stran, čb s barevnou přílohou, ISBN 978-80-7286-176-7

Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let 1518–1570. 1. Památky sněmovní I. skladem

499,00 Kč
skladem
Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2010, rozměr 165 mm x 235 mm, 504 s., ISBN 978-80-7286-103-3

Konsenzus a kompromis. Budování politického systému první ČSR skladem

195,00 Kč
skladem
Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2013, rozměr 150 x 215 mm, 242 s., čb, ISBN 978-80-7286-209-2

Čeněk Musil: Regulační plán města Jičína z roku 1935 skladem

320,00 Kč
skladem
Kniha přibližuje nejen okolnosti vzniku regulačního plánu architekta Čeňka Musila (1935/8), ale zmiňuje celou historii snah usměrňovat stavební rozvoj v Jičíně již od dob Albrechta z Valdštejna.
Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2009, rozměr 210 x 297 mm, 62 s. a příloha, ISBN 978-80-7286-158-3

Soudce v čase práva i bezpráví. Paměti Václava Nedělky (1881-1965) skladem

299,00 Kč
skladem
Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2013, rozměr 155 x 215 mm, 222 s., čb., ISBN 978-80-7286-214-6

Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850-1918 skladem

405,00 Kč
skladem
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2011, rozměr 165 x 235 mm, 375 s., ISBN 978-80-7286-183-5

Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949 skladem

380,00 Kč
skladem
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha - Brno 2012, rozměr 165 x 235 mm, 314 s., ISBN 978-80-7286-204-7

Německé politické strany na Moravě skladem cenová akce

180,00 Kč
skladem cenová akce
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2012, rozměr 160 x 230 mm, 447 s., ISBN 978-80-7286-177-4

Ve službách české šlechty skladem

460,00 Kč
skladem
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2011, 498 s., rozměr 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-181-1

České země v 19. století skladem

420,00 Kč
skladem
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2014, rozměr 170 x 235 mm, 478 s., ISBN 978-80+-7286-207-8