SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI

Products
1 … 7 from 7 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Likvidace židovských organizací na českém území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu in stock

370,00 Kč
in stock
Publikace přináší texty, v níž jsou shrnuty poznatky o počáteční fázi likvidace na podzim roku 1938, dále seznamuje s libereckými úřadovnami STIKO a Aufbaufonds a věnuje se otázkám, proč právě tyto instituce byly hlavními arizátory židovských organizací v pohraničí a jaký byl její průběh.
Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, r. 2015, rozměr 230 x 230 mm, 211 s., ISBN 978-80-87266-19-9

Prapory a vlajky ve sbírkách Severočeského muzea in stock

90,00 Kč
in stock
Severočeské muzeum v Liberci, r. 2012, rozměr 148 x 210 mm, 26 s, bar.

Střelecké štíty 1819-1862 (katalog) in stock

50,00 Kč
in stock
Severočeské muzeum v Liberci, r. 1993, 149 x 209 mm, bar.

Umělecká řemesla bez hranic (katalog) in stock

100,00 Kč
in stock
Severočeské muzeum v Liberci, r.2000, 210 x 297 mm, bar.
 

Tradice, krása, elegance (katalog) in stock

110,00 Kč
in stock
Severočeské muzeum v Liberci, r. 2008, 205 x 306 mm, 28 stran, bar.

Liberec 1968 (katalog) in stock

240,00 Kč
in stock
Severočeské muzeum v Liberci, r. 2008, 223 x 270 mm, 60 starn, čb.

Sborník Severočeského muzea - historia 13 in stock

249,00 Kč
in stock
Severočeské muzeum v Liberci, r. 2004, 138 x 200 mm, 152 stran, bar.