JUDAICS

Products
1 … 20 from 44 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Život se vzpomínkou na holokaust in stock

220,00 Kč
in stock
Stručné vysvětlení období holocaustu doplněné životními osudy čtyř přeživších.
Univerzita Pardubice, r. 2019, rozměr 170 x 240 mm, 63 s., čb, česky, ISBN 978-80-7395-996-8

S holokaustem za zády in stock

299,00 Kč
in stock
Monografie se zabývá literárněvědnou interpretací problematiky, stejně jako širokou sociokulturní analýzou holokaustu jako historického fenoménu.
Filozofická fakulta OU, Ostrava 2018, 150 x 215 mm, 324 str., ISBN 978-80-7464-992-9

Nobilitas Iudaeorum in stock

890,00 Kč
in stock
Práce Jana Županiče a Michala Fialy je první komplexní studií zabývající se otázkou židovské šlechty ve střední Evropě: tedy osob židovské víry, které od konce 18. do počátku 20. století získali buď v habsburské monarchii, nebo v některé středoevropské zemi šlechtický titul.
Agentura Pankrac, Praha 2018, 165 x 230 mm, 784 str., ISBN 978-80-86781-35-8

Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní in stock

240,00 Kč
in stock
Libri, Praha 2016, 145 x 205 mm, 260 str., ISBN 978-80-7277-552-1

Mazal Tov - hodně štěstí - good luck in stock

90,00 Kč
in stock
Kniha přibližuje tradiční židovský svatební obřad – jeho průběh a atributy.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2006, rozměr 210 x 220 mm, 165 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-86889-61-0

Golem kráčí židovským městem / Golem walks through the Jewish Town in stock

75,00 Kč
in stock
Od Židovského města k Josefovu (místopis, dějiny) a portréty ze sbírek Židovského muzea v Praze.
Židovské muzeum, Praha 1994, 76 s., bar, ISBN 80-85608-11-1

Adolf Kohn - malíř pražského ghetta in stock

75,00 Kč
in stock
Pražské ghetto před asanací.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2002, rozměr 210 x 220 mm, 48 s., bar, česky, ISBN 80-85608-62-6

Alexandr Brandeis - Adolf Wiesner. Mecenáš a jeho zeť in stock

90,00 Kč
in stock
Katalog výstavy pořádané v r. 2004.
Židovské muzeum v Praze, r 2004, rozměr 210 x 220 mm, 119 s., bar., česky, ISBN 80-85608-92-8

Bestii navzdory in stock

90,00 Kč
in stock
Publikace představuje katalog předválečné sbírky Židovského muzea v Praze
Židovské muzeum v Praze, Praha r. 2006, rozměr 210 x 220 mm, 156 s., bar., česky, ISBN 80-86889-37-8

Symboly emancipace in stock

250,00 Kč
in stock
Z celkového počtu 360 synagog 19. století se jich v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do dnešní doby dochovala pouhá čtvrtina.
Židovské muzeum Praha 2013, rozměr 210 x 220 mm, 104 s., bar., česky, ISBN 978-80-87366-23-3

Návraty in stock

440,00 Kč
in stock
Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy ukazuje, že takový obraz je do značné míry zjednodušující.
Karolinum, Praha 2016, 170 x 235 mm, 385 str., ISBN 978-80-246-3271-1

Archa paměti in stock

850,00 Kč
in stock
Publikace věnovaná více než stoleté historii mimořádné muzejní instituce zároveň v mnohém odráží dramatické osudy českých a moravských Židů v minulém století.
Academia a Židovské muzeum v Praze, Praha 2013, 205 x 260 mm, 300 str., ISBN 978-80-200-2200-4

Slovník judaik in stock

140,00 Kč
in stock
Tato příručka určená nejen odborníkům z řad historiků umění, etnologům, starožitníkům ale i laikům, která pomůže orientovat se jak v židovských rituálních předmětech používaných v synagoze a v domácnosti, tak i v jiných předmětech vážících se k životu židovské komunity, spolků, cechů i soukromých osob, které označujeme souhrnným pojmem judaika.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2006, 165 x 205 mm, 144 str., ISBN 80-85608-64-2

Židovská menšina za druhé republiky in stock

95,00 Kč
in stock
Sborník Židovská menšina za druhé republiky navazuje na předchozí dva sborníky: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech a Židovská menšina v Československu ve třicátých letech.
Židovské muzeum v Praze, 2007, 210 x 150 mm, 183 str., česky, ISBN 978-80-86889-52-8

Židovská menšina v Československu ve třicátých letech in stock

95,00 Kč
in stock
Na konci roku 2004 vyšel sborník z cyklu přednášek ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, nazvaný Židovská menšina v Československu ve třicátých letech, který chronologicky navazuje na předchozí sborník o židovské menšině v ČSR v letech dvacátých.
Židovské muzeum v Praze, 2004 210 x 150 mm, 122 str., česky, ISBN 80-85608-94-4

Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968 in stock

140,00 Kč
in stock
Monografie vznikla na základě vybraných textů stejnojmenného přednáškového cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2010, 145 x 210 mm, 147 str., česky, ISBN 978-80-87366-09-7

Židovská menšina v Československu po druhé světové válce in stock

120,00 Kč
in stock
Sborník Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě vychází jako souhrn přednáškového cyklu, který ve VKC ŽMP proběhl v roce 2008.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2009, 210 x 150 mm, 179 str., ISBN 978-80-86889-90-0

History of the Jews in the Bohemian Lands in stock

280,00 Kč
in stock
A chronological overview of the Jewish history of the Bohemian lands in the pre-modern era – with key chapters on the fate of Jews in the Early and High Middle Ages, the Late Middle Ages and the Early Modern Period, the Golden Age of Emperor Rudolf II, the Thirty Years' War, the period of the absolutist state and the period of reforms under Joseph II.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2015, 125 x 195 mm, 108 str., anglicky ISBN 978-80-87366-49-3

Hebrejské zkratky in stock

140,00 Kč
in stock
Tato publikace, zasvěcená hebrejským zkratkám v židovských donačních nápisech, je výsledkem dlouhodobého projektu epigrafického zpracování textilní sbírky Židovského muzea v Praze.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2005, 210 x 230, 167 str., česky a anglicky, ISBN 80-86889-12-2

Dějiny Židů v českých zemích v 10.-18. století in stock

140,00 Kč
in stock
Přehled dějin Židů v českých zemích v předmoderním období je uspořádán chronologicky – hlavní kapitoly se věnují osudům Židů v raném a vrcholném středověku, v pozdně středověkém a raně novověkém stavovském státě, v období rudolfinského Zlatého věku, za třicetileté války a v období absolutistického státu a josefinských reforem.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2015, 125 x 195 mm, 108 str., česky, ISBN 978-80-87366-48-6