JUDAICS

Products
1 … 20 from 41 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Sedmý závoj. Listy z jednoho století in stock

349,00 Kč
in stock
Ve třetím svazku souborného díla pražského rodáka, česky píšícího židovského novináře a spisovatele Františka R. Krause čtenář nalezne jedenáct povídek tematicky spojených s holokaustem
Nakladatelství Cattacan, Praha 2023, rozměr 148 x 190 mm, 280. s., česky, ISBN 978-80-88349-42-6

A přiveď zpět naše roztroušené... in stock

349,00 Kč
in stock
Dílo je jedním z prvních zveřejněných (1946) svědectví o tragickém osudu (nejen) českých Židů v letech nacistické okupace.
Nakladatelství Cattacan, Praha 2021, rozměr 148 x 190 mm, 312 s., česky, ISBN 978-80-88349-22-8

Překračování hranic ghetta: Proměna židovských sídelních struktur a akulturační strategie židů in stock

380,00 Kč
in stock
Zrovnoprávnění židů v 19. století mělo dalekosáhlé důsledky pro podobu židovského osídlení v českých zemích. Brány ghetta se otevřely a židé se z uzavřených čtvrtí začali svobodně stěhovat.
Historický ústav, Praha 2023, rozměry 16,5 x 23 cm, počet stran 167, česky, ISBN 978-80-7286-413-3

Bohemia’s Jews and Their Nineteenth Century in stock

520,00 Kč
in stock
This book on Jewish culture and literature focuses on the “quiet” decades of the nineteenth century, a scarcely written-about period of time in Bohemian Jewish history.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 16,5 x 22,5 cm, počet stran 358, anglicky, ISBN 978-80-246-5288-7

Dějiny židů v českých zemích: od Hilsnera po Slánského in stock

395,00 Kč
in stock
Autor je historik zaměřující se na židovské dějiny a citlivě zpracovává vývoj interetnických vztahů v českých zemích a Československu na konci 19. a v 1. pol. 20. století. Cílem je zasadit dějiny židovských komunit na tomto území do obecnějšího rámce, a proto je práce platná i v širším a globálnějším kontextu nejen česko(slovenských) dějin.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2021, rozměr 15,5 × 23,5 cm, počet stran 272, česky, ISBN 978-80-244-5779-6

Hájková Anna in stock

459,00 Kč
in stock
Každodennost ghetta v Terezíně.
Nakadatelství Kalich, Praha rok 2021, rozměr 150 x 230 mm, 380 s., česky, ISBN 978-80-7017-302-2

Sto let jedné židovské rodiny na českém venkově in stock

250,00 Kč
in stock
Trojice egodokumentů zachycuje osudy tří generací jedné rodiny.
Karolinum, Praha 2022, 200x130mm, 164 str., čb., česky, ISBN 978-80-246-5274-0

Even zikaron. Paměť židovských náhrobních kamenů. Jistebnice in stock

145,00 Kč
in stock
Okrašlovací spolek Jistebnice za podpory Nadace Židovské obce v Praze a společenství Regula Pragensis, rozměr 140 a 175 mm, 44 s., bar., česky, ISBN 978-80-270-2563-3

Even zikaron. Paměť židovských náhrobních kamenů. Mladá Vožice in stock

145,00 Kč
in stock
Město Mladá Vožice, r. 2020, rozměr 140 x 175 mm, 48 s., bar., česky, ISBN 978-80-907755-0-3

Even zikaron. Paměť židovských náhrobních kamenů. Milevsko in stock

145,00 Kč
in stock
Sdružení přátel Lázeňského hosta a Židovská obec v Praze, Praha 2019, rizměr 140 x 175 mm, 44 s., bar., česky, ISBN 975-80-903978-9-6

Židovské komunity na Sušicku in stock

580,00 Kč
in stock
Monografie shrnuje výsledky výzkumu, realizovaného autorem v letech 2011-2013 na území bývalého politického okresu Sušice.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2013, 393 str., ISBN 978-80-7247-099-0

Život se vzpomínkou na holokaust in stock

220,00 Kč
in stock
Stručné vysvětlení období holocaustu doplněné životními osudy čtyř přeživších.
Univerzita Pardubice, r. 2019, rozměr 170 x 240 mm, 63 s., čb, česky, ISBN 978-80-7395-996-8

S holokaustem za zády in stock

299,00 Kč
in stock
Monografie se zabývá literárněvědnou interpretací problematiky, stejně jako širokou sociokulturní analýzou holokaustu jako historického fenoménu.
Filozofická fakulta OU, Ostrava 2018, 150 x 215 mm, 324 str., ISBN 978-80-7464-992-9

Nobilitas Iudaeorum in stock

890,00 Kč
in stock
Práce Jana Županiče a Michala Fialy je první komplexní studií zabývající se otázkou židovské šlechty ve střední Evropě: tedy osob židovské víry, které od konce 18. do počátku 20. století získali buď v habsburské monarchii, nebo v některé středoevropské zemi šlechtický titul.
Agentura Pankrac, Praha 2018, 165 x 230 mm, 784 str., ISBN 978-80-86781-35-8

Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní in stock

240,00 Kč
in stock
Libri, Praha 2016, 145 x 205 mm, 260 str., ISBN 978-80-7277-552-1

Adolf Kohn - malíř pražského ghetta in stock

75,00 Kč
in stock
Pražské ghetto před asanací.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2002, rozměr 210 x 220 mm, 48 s., bar, česky, ISBN 80-85608-62-6

Alexandr Brandeis - Adolf Wiesner. Mecenáš a jeho zeť in stock

108,00 Kč
in stock
Katalog výstavy pořádané v r. 2004.
Židovské muzeum v Praze, r 2004, rozměr 210 x 220 mm, 119 s., bar., česky, ISBN 80-85608-92-8

Bestii navzdory in stock

135,00 Kč
in stock
Publikace představuje katalog předválečné sbírky Židovského muzea v Praze
Židovské muzeum v Praze, Praha r. 2006, rozměr 210 x 220 mm, 156 s., bar., česky, ISBN 80-86889-37-8

Symboly emancipace in stock

250,00 Kč
in stock
Z celkového počtu 360 synagog 19. století se jich v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do dnešní doby dochovala pouhá čtvrtina.
Židovské muzeum Praha 2013, rozměr 210 x 220 mm, 104 s., bar., česky, ISBN 978-80-87366-23-3

Návraty in stock

440,00 Kč
in stock
Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy ukazuje, že takový obraz je do značné míry zjednodušující.
Karolinum, Praha 2016, 170 x 235 mm, 385 str., ISBN 978-80-246-3271-1