HISTORY OF ART

Products
1 … 20 from 209 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Květy trpělivosti in stock

339,00 Kč
in stock
O výšivce bohoslužebných textilií.
Univerzita Palackého v Olomouci, r. 2021, rozměr 148 x 210 mm, 230 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-244-6061-1

Již brzy in stock

629,00 Kč
in stock
Katalog výstavy, která poprvé komplexně uvádí dílo Markéty Othové, zahrnuje výběr retrospektivního souboru fotografií. Mimo jiné obsahuje eseje teoretika umění Karla Císaře, ředitele Sbírky moderního a současného umění NGP Michala Novotného a rozhovor umělkyně s kurátorkou Adélou Janíčkovou.
Národní galerie v Praze, Praha 2022, 270 x 210 mm, 144 str., bar., česky, ISBN 978-80-7035-799-6

Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism. The Impact of the First World War in stock

790,00 Kč
in stock
Kniha představuje výsledky široce koncipovaného vědeckého výzkumu, který byl v souvislosti s výročím začátku 1. světové války realizován nejen ve střední Evropě, ale i v Gruzii, Skandinávii nebo pobaltských zemích.
Ústav dějin umění Akademie věd, 2022, 265 x 195 mm, 631 str., bar., anglicky, ISBN 978-80-88283-69-0


Z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 /Outside the gallery! Art in Czech public space after 1989 in stock

440,00 Kč
in stock
Veřejný prostor a umění mají jedno společné – slouží komunikaci. Město poskytuje veřejný prostor fyzickému pohybu, chůzi, dopravě, ale i setkávání a navazování sociálních kontaktů, je místem vyslovené i mlčenlivé vzájemné komunikace lidí. Umělecká díla vystavená pod širým nebem hrají v utváření tohoto veřejného prostoru komunikace důležitou roli. Oslovují procházející diváky, připomínají cosi ze společné minulosti komunity a posilují tak identitu místa, nebo naopak probouzejí veřejnou debatu provokativně novými tématy.
Galerie Jaroslava Fragnera & ARCHITECTURA, z.s., 215 x 210 mm,  332 str., bar., česky / anglicky,
ISBN 978-80-88161-17-2

Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920 - 1945/ Die Geschichte des Kunstvereins Metznerbund 1920 - 1945 in stock

1 150,00 Kč
in stock
Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920 - 1945/ Die Geschichte des Kunstvereins Metznerbund 1920 - 1945
Spolek Metznerbund vznikl v roce 1920 v Československu jako uskupení zdejších německých výtvarných umělců, aby prosazoval jejich umělecké, společenské a sociálně-ekonomické zájmy. Podobně jako jeho dva předchůdci, kterými byly Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen a Deutschböhmischer Künstlerbund, jejichž historie je v předloženém svazku rovněž poprvé uceleně prezentována, byl koncipován národnostně, nikoli s důrazem na umělecké směřování.
Technická univerzita v Liberci, Liberec 2016, rozměr 270 x 245 mm, 366 s., bar., česky/německy,
ISBN 978-80-7494-322-5

Svět Václava Ciglera in stock

320,00 Kč
in stock
Dlouho očekávaný knižní dialog dvou významných osobností – publicisty a spisovatele Karla Hvížďaly a nestora výtvarného umění, skláře, sochaře, architekta a pedagoga Václava Ciglera.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 185 x 145 mm, 175 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-3773-0

Přemysl Koblic: fotograf a publicista in stock

990,00 Kč
in stock
Druhá publikace o významné osobnosti české fotografie 1. poloviny 20. století, z edice pro milovníky analogové fotografie, historických fotografických technik či přístrojů - Krása historické fotografie.
Národní technické muzeum, Praha 2021, 463 s., 245 x 315 mm, ISBN 978-80-7037-348-4

Tomáš Ruller / Perform-made in stock

1 900,00 Kč
in stock
Tomáše Rullera Perform-made
Pavel Liška, Dušan Brozman, Tomáš Ruller, eds.Praha, KANT 2021, Dům umění města Brna, GhmP, 29x23 cm, 471 s., barev., česky, english ISBN: 978-80-7437-337-4 
monografie (nejen) o performativní tvorbě Tomáše Rullera

Luděk Marold. Panorama Mělníka od řeky in stock

190,00 Kč
in stock
Město Mělník a Národní památkový ústav, Praha - Mělník 2019, rozměr 225 x 225 mm, 79 s., bar., česky, ISBN 978-80-270-5639-2

Epigraphica et Sepulcralia 10 in stock

290,00 Kč
in stock
Publikace: Epigraphica & Sepulcralia 10 - Roháček Jiří. Publikace přináší příspěvky 18. a 19. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Tyto mezinárodní vícedenní konference pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 2000. Jsou zaměřené na téma sepulkrálních památek jako hmotných artefaktů sepulkrální kultury a umění v tradičním slova smyslu, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropské problematice. Nevyhýbají se ovšem ani tématům, která šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na charakter interdisciplinárního, inter regionálního a interinstitucionálního setkání. O úspěchu takto postavené koncepce svědčí nejenom vysoká úroveň a stálý zájem kvalitních referujících z celé střední Evropy, nýbrž i každoročně početné auditorium. Svým zaměřením, dlouhou tradicí a krátkou periodicitou jsou zasedání unikátní v celoevropském kontextu, mají v mnohém oborovou normativní funkci a jsou pravidelně přijímány k evidenci ve Web of Science ve výběrové kategorii Proceedings. 18. zasedání bylo tematicky zaměřeno na památky do r. 1526, 19. zasedání bylo bez časového omezení. Publikace: Epigraphica & Sepulcralia 10 - Roháček Jiří.

Jindřich Waldes. Podnikatel, sběratel, mecenáš. in stock

190,00 Kč
in stock
Katalog stejnojmenné výstavy
Národní technické muzeum 2021; 75 s., rozměr 250x175 mm, barev. česky, English resume
ISBN 978-80-7037-359-0

Středověké venkovské kostely východních Čech I. in stock

650,00 Kč
in stock
Kniha představuje románské a gotické východočeské církevní stavby v uceleném pohledu, který pro severovýchodočeské teritorium dosud nebyl publikován.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2020, rozměr 278 x 345 mm, 799 s., bar., česky, anglické resumé, ISBN  978-80-88283-58-3

Pfarrkirchen in stock

700,00 Kč
in stock
Nakladatelství Artefactum, Praha 2021, rozměr 275 x 375 mm, bar., 498 s., německy, iSBN 978-80-88263-65-2

Modestia est signum Sapientiae in stock

445,40 Kč
in stock
Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe
Nakladatelství Artefactum, Praha-Opava 2021, rozměr 275 x 345 mm, 423 s., bar., česky, polsky, německy, anglicky, ISBN 978-80-88283-46-1

Art in an unsettled time in stock

520,00 Kč
in stock
Thirteen studies in English and German show the diversity of production of illuminators' workshops at the turn of the 14th and 15th centuries, when Prague book painting reached the top European level, and examine how the reform movement and the great socio-political changes of the Hussite period influenced the form of manuscript books. Scholars focus on the relationship between image and text, the function of depiction, the decoration of the widely copied treatises of Wycliffe, and ask what Hussite iconography is. Particular attention is paid to astronomical, astrological and biblical manuscripts. The volume introduces some previously unpublished or little-known bohemian relics, such as a magnificently decorated leaf of an antiphonary purchased by the Metropolitan Museum of Art in New York.

Postdigitální fotografie in stock

320,00 Kč
in stock
Fotografie, které pořizujeme dnešní generací mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů, vznikají způsobem, který se radikálně liší od tradičních fotografických principů. Jejich povaha je algoritmická...
Karolinum, Praha 2022, rozměr 160 x 220 mm, 194 s., čb. s barevnou přílohou, česky, ISBN 978-80-246-4760-9

Kostel sv. Martina v Bohušově in stock

690,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie shrnuje výsledky interdisciplinárně pojatých výzkumů a průzkumů kostela sv. Martina v Bohušově (okr. Bruntál), které doprovázely rekonstrukci této  památky zahájenou v r. 1999 a dokončenou v r. 2011 s podporou tzv. Norských fondů.
Obec Bohušov a Národní památkový ústav, ÚOP v Ostravě, 2011, rozměr 165 x 240 mm, 525 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-85034-59-2

Jiří Šetlík: Provázejí mne životem in stock

390,00 Kč
in stock
Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich tvůrcích
Muzeum umění a designu Benešov, 2019, rozměr 200 x 230 mm, 130 s., bar., česky, ISBN 978-80-87400-98-2

Images of Malice in stock

1 100,00 Kč
in stock
Visual Representations of Anti-Judaism and Antisemitism in the Bohemian Lands
Artefactum, Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague 2022, 215 x 270 mm, 406 p., col., English, ISBN 978-08-88283-67-6

Obrazy zášti in stock

690,00 Kč
in stock
Výstavní katalog jednak představuje známé vrcholy antisemitských resentimentů, jednak reviduje pohled na období, která se obvykle s představou protižidovských nálad nespojují.
Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, Praha 2022, rozměr 215 x 270 mm., 406 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88283-63-8