HISTORY OF ART

Products
1 … 20 from 204 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Šikmý úhel. Holandská a československá avantgarda in stock

110,00 Kč
in stock
Muzeum umění Olomouc, rok 2022, rozměr 145 x 200 mm, 46 s., bar., česky. ISBN 978-80-88103-96-7

European Faience and Maiolica in the Collection of the Silesian Museum 1380–1850 in stock

1 990,00 Kč
in stock

European Faience and Maiolica in the Collection of the Silesian Museum 1380–1850

Kritický katalog cenných sbírek faianse a majoliky Slezského muzea v Opavě

The critical catalog of worthy collection of faience and maiolica of Silesien Museum in Opava

Silesien Museum, Opava 2021, size 295 x 223 mm,  468 ps. coloured, English , ISBN 978-80-87789-73-5Co je českého na umění v Čechách?: Vybrané texty z let 2004–2021 in stock

700,00 Kč
in stock
Kniha obsahuje vybrané texty o dějinách architektury a historiografii dějin umění, z nichž jen část byla zveřejněna v českém jazyce.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2022, 235x 170 mm, 479 s., bar., česky,
ISBN 978-80-88308-61-4

Sakrální kamenná plastika na Znojemsku in stock

239,00 Kč
in stock
 Kniha, která dokumentuje slovem i obrazem kamenná sochařská díla s námětem biblických a světeckých postav v prostoru vymezeném hranicemi okresu Znojmo.
Moravské zemské muzeum, 2022, 225x155 mm, 313 s., bar., česky, ISBN 978-80-7028-566-4

To musí jít přečíst i potmě in stock

708,00 Kč
in stock
Publikace shrnuje téměř půl století Halounovy grafické práce pro tuzemské rockové, folkové nebo alternativní hudební skupiny a umělce.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2022, rozměr 170 x 240 mm, 308 s., bar., česky, ISBN 978-80-88308-63-8

Květy trpělivosti in stock

339,00 Kč
in stock
O výšivce bohoslužebných textilií.
Univerzita Palackého v Olomouci, r. 2021, rozměr 148 x 210 mm, 230 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-244-6061-1

Již brzy in stock

629,00 Kč
in stock
Katalog výstavy, která poprvé komplexně uvádí dílo Markéty Othové, zahrnuje výběr retrospektivního souboru fotografií. Mimo jiné obsahuje eseje teoretika umění Karla Císaře, ředitele Sbírky moderního a současného umění NGP Michala Novotného a rozhovor umělkyně s kurátorkou Adélou Janíčkovou.
Národní galerie v Praze, Praha 2022, 270 x 210 mm, 144 str., bar., česky, ISBN 978-80-7035-799-6

Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism. The Impact of the First World War in stock

790,00 Kč
in stock
Kniha představuje výsledky široce koncipovaného vědeckého výzkumu, který byl v souvislosti s výročím začátku 1. světové války realizován nejen ve střední Evropě, ale i v Gruzii, Skandinávii nebo pobaltských zemích.
Ústav dějin umění Akademie věd, 2022, 265 x 195 mm, 631 str., bar., anglicky, ISBN 978-80-88283-69-0


Z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 /Outside the gallery! Art in Czech public space after 1989 in stock

440,00 Kč
in stock
Veřejný prostor a umění mají jedno společné – slouží komunikaci. Město poskytuje veřejný prostor fyzickému pohybu, chůzi, dopravě, ale i setkávání a navazování sociálních kontaktů, je místem vyslovené i mlčenlivé vzájemné komunikace lidí. Umělecká díla vystavená pod širým nebem hrají v utváření tohoto veřejného prostoru komunikace důležitou roli. Oslovují procházející diváky, připomínají cosi ze společné minulosti komunity a posilují tak identitu místa, nebo naopak probouzejí veřejnou debatu provokativně novými tématy.
Galerie Jaroslava Fragnera & ARCHITECTURA, z.s., 215 x 210 mm,  332 str., bar., česky / anglicky,
ISBN 978-80-88161-17-2

Svět Václava Ciglera in stock

320,00 Kč
in stock
Dlouho očekávaný knižní dialog dvou významných osobností – publicisty a spisovatele Karla Hvížďaly a nestora výtvarného umění, skláře, sochaře, architekta a pedagoga Václava Ciglera.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 185 x 145 mm, 175 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-3773-0

Přemysl Koblic: fotograf a publicista in stock

990,00 Kč
in stock
Druhá publikace o významné osobnosti české fotografie 1. poloviny 20. století, z edice pro milovníky analogové fotografie, historických fotografických technik či přístrojů - Krása historické fotografie.
Národní technické muzeum, Praha 2021, 463 s., 245 x 315 mm, ISBN 978-80-7037-348-4

Tomáš Ruller / Perform-made in stock

1 900,00 Kč
in stock
Tomáše Rullera Perform-made
Pavel Liška, Dušan Brozman, Tomáš Ruller, eds.Praha, KANT 2021, Dům umění města Brna, GhmP, 29x23 cm, 471 s., barev., česky, english ISBN: 978-80-7437-337-4 
monografie (nejen) o performativní tvorbě Tomáše Rullera

Luděk Marold. Panorama Mělníka od řeky in stock

190,00 Kč
in stock
Město Mělník a Národní památkový ústav, Praha - Mělník 2019, rozměr 225 x 225 mm, 79 s., bar., česky, ISBN 978-80-270-5639-2

Epigraphica et Sepulcralia 10 in stock

290,00 Kč
in stock
Publikace: Epigraphica & Sepulcralia 10 - Roháček Jiří. Publikace přináší příspěvky 18. a 19. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Tyto mezinárodní vícedenní konference pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 2000. Jsou zaměřené na téma sepulkrálních památek jako hmotných artefaktů sepulkrální kultury a umění v tradičním slova smyslu, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropské problematice. Nevyhýbají se ovšem ani tématům, která šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na charakter interdisciplinárního, inter regionálního a interinstitucionálního setkání. O úspěchu takto postavené koncepce svědčí nejenom vysoká úroveň a stálý zájem kvalitních referujících z celé střední Evropy, nýbrž i každoročně početné auditorium. Svým zaměřením, dlouhou tradicí a krátkou periodicitou jsou zasedání unikátní v celoevropském kontextu, mají v mnohém oborovou normativní funkci a jsou pravidelně přijímány k evidenci ve Web of Science ve výběrové kategorii Proceedings. 18. zasedání bylo tematicky zaměřeno na památky do r. 1526, 19. zasedání bylo bez časového omezení. Publikace: Epigraphica & Sepulcralia 10 - Roháček Jiří.

Jindřich Waldes. Podnikatel, sběratel, mecenáš. in stock

190,00 Kč
in stock
Katalog stejnojmenné výstavy
Národní technické muzeum 2021; 75 s., rozměr 250x175 mm, barev. česky, English resume
ISBN 978-80-7037-359-0

Pfarrkirchen in stock

700,00 Kč
in stock
Nakladatelství Artefactum, Praha 2021, rozměr 275 x 375 mm, bar., 498 s., německy, iSBN 978-80-88263-65-2

Modestia est signum Sapientiae in stock

445,40 Kč
in stock
Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe
Nakladatelství Artefactum, Praha-Opava 2021, rozměr 275 x 345 mm, 423 s., bar., česky, polsky, německy, anglicky, ISBN 978-80-88283-46-1

Art in an unsettled time in stock

520,00 Kč
in stock
Thirteen studies in English and German show the diversity of production of illuminators' workshops at the turn of the 14th and 15th centuries, when Prague book painting reached the top European level, and examine how the reform movement and the great socio-political changes of the Hussite period influenced the form of manuscript books. Scholars focus on the relationship between image and text, the function of depiction, the decoration of the widely copied treatises of Wycliffe, and ask what Hussite iconography is. Particular attention is paid to astronomical, astrological and biblical manuscripts. The volume introduces some previously unpublished or little-known bohemian relics, such as a magnificently decorated leaf of an antiphonary purchased by the Metropolitan Museum of Art in New York.

Postdigitální fotografie in stock

320,00 Kč
in stock
Fotografie, které pořizujeme dnešní generací mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů, vznikají způsobem, který se radikálně liší od tradičních fotografických principů. Jejich povaha je algoritmická...
Karolinum, Praha 2022, rozměr 160 x 220 mm, 194 s., čb. s barevnou přílohou, česky, ISBN 978-80-246-4760-9

Kostel sv. Martina v Bohušově in stock

690,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie shrnuje výsledky interdisciplinárně pojatých výzkumů a průzkumů kostela sv. Martina v Bohušově (okr. Bruntál), které doprovázely rekonstrukci této  památky zahájenou v r. 1999 a dokončenou v r. 2011 s podporou tzv. Norských fondů.
Obec Bohušov a Národní památkový ústav, ÚOP v Ostravě, 2011, rozměr 165 x 240 mm, 525 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-85034-59-2