HISTORY OF ART

Products
1 … 20 from 211 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Josef Sudek - Otto Rothmayer: Návštěva u pana kouzelníka in stock

760,00 Kč
in stock
Kniha Josef Sudek / Otto Rothmayer: Návštěva u pana kouzelníka vychází ze stejnojmenné výstavy konané v roce 2021 a 2022 ke 125. výročí narození Josefa Sudka a 55. výročí úmrtí architekta Otto Rothmayera v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.
UPM, Praha 2022, rozměr 24 x 28 cm, počet stran 229, česky, ISBN 978-80-7101-212-02

Paměť hřbitovů. Sepulkrální památky někdejších Sudet Katalog výstavy in stock

590,00 Kč
in stock
Historické hřbitovy jsou vnímány jako místa, na nichž je koncentrována historická paměť obce či regionu. Představují specifický historický pramen, který uchovává cenné informace o životě a osudech obyvatel, jejich tvořivosti a zvycích, ale nepřímo také o hospodářském vývoji dané oblasti nebo o soudobé módě.
Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 21,5 x 28 cm, počet stran 303, česky, ISBN 978-80-7560-477-7

Hřbitovy zmizelých + Hřbitovy nalezených (set 1+1) in stock

420,00 Kč
in stock
Bedekr Hřbitovy zmizelých zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností.
Bedekr hřbitovy nalezených zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností.
Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 13,5 x 19 cm, počet stran 293, česky, ISBN 978-80-7560-443-9
Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 13,5 x 19 cm, počet stran 193, česky, ISBN 978-80-7560-444-6

František Viktor Mokrý in stock

699,00 Kč
in stock
Syntetické pojednání o výrazném představiteli vlivné generace pedagogicky působících umělců první poloviny 20. století vychází z důkladného archivního studia (zejména v Památníku národního písemnictví v Praze a Archivu Národní galerie v Praze).
Univerzita Palackého v Olomouci, r. 2022, rozměr 240 x 255 mm, 364 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-244-6246-2

Týnský kostel a architektura poděbradské doby in stock

699,00 Kč
in stock
K podrobnějšímu zpracování architektury poděbradské doby se alespoň částečně snaží přispět právě předkládaná kniha o pozdně gotické dostavbě staroměstského kostela Panny Marie před Týnem, která shrnuje dlouholetý výzkum stavby.
Univerzita Palckého, Olomouc 2021, rozměr 235 x 255 mm, převážně čb., 304 s., česky, ISBN 978-80-244-6150-2

Epigraphica & Sepulcralia 11 in stock

290,00 Kč
in stock
Nakladatelství Artefactum, Praha 2022, rozměr 148 x 210, 434 s., čb, ISBN 978-80-88283-77-5

Epigraphica et Sepulcralia 12 in stock

290,00 Kč
in stock
Sborník 20. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 2.-3. listopadu 2021.
Artefactum (Ústav dějin umění AV ČR), Praha 2022, rozměr 150 x 210 mm, 406 s., čb., články česky, polsky nebo anglicky s českými a anglickými abstrakty, ISBN 978-80-88283-79-9

Infrastruktury (dějin) umění in stock

350,00 Kč
in stock
Infrastruktury jsou jedním ze stěžejních témat současného umění, jaké místo mají v disciplíně dějin umění? Sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění, který se konal v září 2021 v Ústí nad Labem, pojednává téma na půdorysu pěti kapitol, odkrývajících mechanismy sběratelství, vystavování a reprodukování umění, uměleckého vzdělávání a také konzervování a obnovy uměleckých památek.
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Artefactum, 2022, rozměry 11 x 18 cm, počet stran 473, česky, ISBN 978-80-7561-392-9

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Velkých Heralticích in stock

70,00 Kč
in stock
Příruční průvodce kapesního formátu je šestým svazkem z edice Monumenta Bohemiae et Moraviae a přibližuje dějiny a uměleckou výzdobu pozdně barokního kostela ve Velkých Heralticích, jedné z nejzajímavějších sakrálních staveb Georga Friedricha Ganse z poloviny 18. století.
Ústav dějin umění Akademie věd, 2022, rozměr 10,5 × 15 cm, počet stran 82, česky, ISBN 978-80-88-283-75-1

Let s voskovými křídly. Josef Mánes (1820–1871) in stock

1 320,00 Kč
in stock
První monografie Josefa Mánesa, která nezkresleně zachycuje jeho život a dílo.
Arbor vitae societas, 2022, rozměr 20x30 cm, počet stran 310, česky, ISBN 978-80-88256-18-2

Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989 in stock

295,00 Kč
in stock
Kniha mapuje výtvarné prvky na území města Olomouce vzniklé po druhé světové válce. Nechybějí tu sochy, mozaiky, fontány, nástěnné plastiky, reliéfy a dekorace, včetně již zaniklých objektů.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2016, počet stran 301, česky, ISBN 978-80-87895-80-1

Šikmý úhel. Holandská a československá avantgarda in stock

110,00 Kč
in stock
Muzeum umění Olomouc, rok 2022, rozměr 145 x 200 mm, 46 s., bar., česky. ISBN 978-80-88103-96-7

European Faience and Maiolica in the Collection of the Silesian Museum 1380–1850 in stock

1 990,00 Kč
in stock

European Faience and Maiolica in the Collection of the Silesian Museum 1380–1850

Kritický katalog cenných sbírek faianse a majoliky Slezského muzea v Opavě

The critical catalog of worthy collection of faience and maiolica of Silesien Museum in Opava

Silesien Museum, Opava 2021, size 295 x 223 mm,  468 ps. coloured, English , ISBN 978-80-87789-73-5Co je českého na umění v Čechách?: Vybrané texty z let 2004–2021 in stock

700,00 Kč
in stock
Kniha obsahuje vybrané texty o dějinách architektury a historiografii dějin umění, z nichž jen část byla zveřejněna v českém jazyce.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2022, 235x 170 mm, 479 s., bar., česky,
ISBN 978-80-88308-61-4

Sakrální kamenná plastika na Znojemsku in stock

239,00 Kč
in stock
 Kniha, která dokumentuje slovem i obrazem kamenná sochařská díla s námětem biblických a světeckých postav v prostoru vymezeném hranicemi okresu Znojmo.
Moravské zemské muzeum, 2022, 225x155 mm, 313 s., bar., česky, ISBN 978-80-7028-566-4

To musí jít přečíst i potmě in stock

708,00 Kč
in stock
Publikace shrnuje téměř půl století Halounovy grafické práce pro tuzemské rockové, folkové nebo alternativní hudební skupiny a umělce.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2022, rozměr 170 x 240 mm, 308 s., bar., česky, ISBN 978-80-88308-63-8

Květy trpělivosti in stock

339,00 Kč
in stock
O výšivce bohoslužebných textilií.
Univerzita Palackého v Olomouci, r. 2021, rozměr 148 x 210 mm, 230 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-244-6061-1

Již brzy in stock

629,00 Kč
in stock
Katalog výstavy, která poprvé komplexně uvádí dílo Markéty Othové, zahrnuje výběr retrospektivního souboru fotografií. Mimo jiné obsahuje eseje teoretika umění Karla Císaře, ředitele Sbírky moderního a současného umění NGP Michala Novotného a rozhovor umělkyně s kurátorkou Adélou Janíčkovou.
Národní galerie v Praze, Praha 2022, 270 x 210 mm, 144 str., bar., česky, ISBN 978-80-7035-799-6

Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism. The Impact of the First World War in stock

790,00 Kč
in stock
Kniha představuje výsledky široce koncipovaného vědeckého výzkumu, který byl v souvislosti s výročím začátku 1. světové války realizován nejen ve střední Evropě, ale i v Gruzii, Skandinávii nebo pobaltských zemích.
Ústav dějin umění Akademie věd, 2022, 265 x 195 mm, 631 str., bar., anglicky, ISBN 978-80-88283-69-0


Z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 /Outside the gallery! Art in Czech public space after 1989 in stock

440,00 Kč
in stock
Veřejný prostor a umění mají jedno společné – slouží komunikaci. Město poskytuje veřejný prostor fyzickému pohybu, chůzi, dopravě, ale i setkávání a navazování sociálních kontaktů, je místem vyslovené i mlčenlivé vzájemné komunikace lidí. Umělecká díla vystavená pod širým nebem hrají v utváření tohoto veřejného prostoru komunikace důležitou roli. Oslovují procházející diváky, připomínají cosi ze společné minulosti komunity a posilují tak identitu místa, nebo naopak probouzejí veřejnou debatu provokativně novými tématy.
Galerie Jaroslava Fragnera & ARCHITECTURA, z.s., 215 x 210 mm,  332 str., bar., česky / anglicky,
ISBN 978-80-88161-17-2