HISTORY OF ART

Products
1 … 20 from 178 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Knižní kultura českého středověku in stock

693,00 Kč
in stock
Kniha představuje českou středověkou knižní kulturu a její média, tedy rukopisy a inkunábule.
Scriptorium, Dolní Břežany 2020, rozměr 240 x 305 mm, 400 s., bar., česky s anglickým reumé, ISBN 978-80-7649-012-3

J. J. Winckelmann a Čechy in stock

30,00 Kč
in stock
Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha 1988, rozměr 145 x 200 mm, 58 s., čb., česky s německým resumé

Dějiny českých dějin umění 1945-1969 to 21 days

580,00 Kč
to 21 days
Kniha poprvé představuje na základě rozsáhlého archivního studia a diskurzivní analýzy textů dějiny akademického oboru dějiny a teorie umění v nynějším Česku od konce druhé světové války do počátku normalizace.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2020, rozměr 155 x 215 mm, 552 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88308-11-9

Tatíčku, vrať se k nám! 2. díl in stock

545,00 Kč
in stock
Druhý díl ediční řady věnované pomníkům první světové války „Tatíčku, vrať se k nám!“ se tentokrát zaměřuje na okresy Chomutov, Most a Teplice.
Národní památkový ústav, Ústí nad Labem 2020, rozměr 167 x 210 mm, 260 s., bar., česky s německým resumé, ISBN 978-80-85036-75-6

Umění a evoluce. Sborník pro Jindřicha Vybírala in stock

570,00 Kč
in stock
Knihu Umění a evoluce vydává nakladatelství UMPRUM u příležitosti životního jubilea profesora Jindřicha Vybírala.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2020, rozměr 135 x 205 mm, 384 s., čb., texty česky, slovensky, anglicky a německy, ISBN 978-80-88308-14-0

Beuronské umění v kostele Božského Srdce Páně v Opavě in stock

190,00 Kč
in stock
Publikace podrobně a zasvěceně představuje jednu z dochovaných památek tvorby výjimečné Beuronské umělecké školy v českých zemích – patrový kostel Božského Srdce Páně v Opavě, který je součástí klášterního komplexu Marianum.
Nadační fond Malakim, Praha 2020, rozměr 260 x 200 mm, 70 s., bar., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-906334-1-4

Renesanční štuková díla zámku v Telči in stock

590,00 Kč
in stock
Mezioborová monografie se primárně zabývá renesančními štukaturami telčského zámku.
Univerzita Pardubice, Pardubice 2020, rozměr 170 x 240 mm, 244 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7560-293-0

Sádrové odlitky. Restaurování a péče o umělecká díla in stock

620,00 Kč
in stock
První obsáhlejší publikace, která se snaží komplexně řešit problematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálům sochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla.
Univerzita Pardubice, Litomyšl 2020, 264 s., rozměr 175 x 245 mm, bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7560-301-2

Meda Mládková - Můj úžasný život in stock

265,00 Kč
in stock
Životní příběh uznávané sběratelky a mecenášky umění, která pomohla světu objevit jednoho z prvních abstraktních malířů, Františka Kupku.
Academia a Museum Kampa, Praha 2019 (2. vyd.), rozměr 135 x 205 mm, 184s., bar., česky, ISBN 978-80-200-3009-2

Česká secese in stock

1 200,00 Kč
in stock
Nové vydání textu Petra Wittlicha z roku 1982 je doplněno mnoha reprodukcemi i současnými fotografiemi architektonických a sochařských děl. Česká secese je představena po tématech, která objevovali umělci všech oborů na přelomu 19. a 20. století.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 245 x 265 mm, 496 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-4495-0

Nové realismy in stock

1 380,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav Liberec, r. 2019, rozměr 195 x 285 mm, 488 s., bar., ISBN 978-80-87810-35-4

Česká kameramanská škola in stock

650,00 Kč
in stock
Asociace Českých Kameramanů vydává ku příležitosti 100 letého výročí existence knihu "Česká kameramanská škola".
Lepton studio, Praha 2020, rozměr 300 x 215 mm, 373 s., bilingvní - česky a anglicky, bar., ISBN 978-80-907866-0-8

Kouzlo sběratelství in stock

800,00 Kč
in stock
Jihočeské muzeum České Budějovice, r. 2020, rozměr 225 x 285 mm, 275 s., bar., česky, ISBN 978-80-7646-003-4

Jan Rafael Schuster in stock

280,00 Kč
in stock
130. výročí narození Jana Rafaela Schustera, které připadlo na rok 2018, se stalo podnětem pro uspořádání celé řady vý­stav a přednášek. Zároveň bylo k poctě jubilanta vydáno i několik tisků. Jedním z nich je právě tato kniha, jejíž snahou je přiblí­žit život a dílo tohoto znamenitého českobudějovického malíře a učitele, významné postavy kulturního života v jižních Čechách ve 20. století.
Jihočeské muzeum České Budejovice, r. 2019, rozměr 235 x 210 mm, 72 s., bar., ISBN 978-80-87311-99-8

Sudek a sochy in stock

960,00 Kč
in stock
Kniha zpracovává méně známou oblast Sudkovy tvorby. Z autorovy pozůstalostu uložené v Ústavu dějin umění AV ČR.
Artefactum, Praha 2020, rozměr 195 x 265 mm, 619 s., bar, ISBN 978-80-88283-33-1

Skok vysoký Josefa Krásy, Více Krásy in stock

520,00 Kč
in stock
Dvě knihy, jež vycházejí společně, se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jedné z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2019, rozměr 170 x 240 mm, 263 a 151 s.

Století ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy in stock

1 090,00 Kč
in stock
Historie prvního uměnovědného ústavu na české univerzitě.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, rok 2020, rozměr 175 x 245 mm, 942 s., čb., česky, ISBN 978-80-7308-962-7

Sochy a města - Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989 in stock

490,00 Kč
in stock
Kniha sleduje umění ve veřejném prostoru v socialistickém období.
Univerzita Pardubice, rok 2020, rozměr 160 x 240 mm, 396 s., bar, česky, ISBN 978-80-7560-279-4

Devětsil 1920–1931 upon request

1 099,00 Kč
upon request
K dispozici je anglická verze knihy!

Galerie hlavního města Prahy, Praha 2019, 220 x 315 mm, 248 str., česká a anglická verze, ISBN 978-80-7010-160-5

Výtvarné umění a jeho subverzní role v období normalizace in stock

275,00 Kč
in stock
Studie se vyrovnává s absentující historiografií nezávislé výtvarné scény v období normalizace (1968–1989) a zkoumá výtvarné umění a jeho subverzní roli ve vztahu „politika a umění“. Je kritická vůči současným snahám v rámci dějin umění, teorie kultury a historie popírat nebo zkreslovat normalizační minulost.
Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, Praha 2019, 192 str., 200 x 235 mm, ISBN 978-80-270-5668-2