HISTORY OF ART

Products
1 … 20 from 210 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Splendor et Gloria Regni Bohemiae in stock

300,00 Kč
in stock
Soubor studií je věnován zakladatelským počinům z doby vlády Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců. Jsou dílem prof. Kuthana, významného reprezentanta tzv." donátorských dějin umění".
Tomáš Halama, Praha 2008, rozměr 17 x 24,5 cm, počet stran 591, česky, ISBN 978-80-87082-06-5

Portály z okruhu Benedikta Rieda II. in stock

370,00 Kč
in stock
Díky přestavbě Starého královského paláce Pražského hradu, které se koncem 15. století ujal Benedikt Ried, se architektonické dění v Čechách octlo na špici stavitelské scény Evropy.
Tomáš Halama, České Budějovice 2021, rozměr 17 x 25 cm, počet stran 199, česky, ISBN 978-80-87082-42-3

Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis in stock

300,00 Kč
in stock
Sborník studií a příspěvků prof. Kuthana věnovaných architektuře a působení cisterciáckého řádu v českých zemích.
Tomáš Halama, České Budějovic 2005, rozměr 17,5 x 24,5 cm, počet stran 518, česky, ISBN 80-903600-3-3

Epigraphica et Sepulcralia 14 in stock

190,00 Kč
in stock
Nakladatelství Artefactum, Praha 2023, rozměr 148 x 210 mm, 209 s., čb., česky, ISBN 978-80-88283-91-1

Kamenosochařská výzdoba pražských staveb dvacátého století in stock

440,00 Kč
in stock
Kniha shrnuje známé i dosud neznámé informace o sochařské výzdobě staveb z 20. století v Pražské památkové rezervaci i jejím bezprostředním okolí.
Česká geologická služba nákladem autora, Praha 2022, 108 s., bar., česky, ISBN 978-80-7673038-0

Tatíčku, vrať se k nám! 4. díl in stock

350,00 Kč
in stock
NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, 2023, rozměr 17 x 21 cm, počet stran 231, česky, ISBN 978-80-85036-86-2

„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích in stock

590,00 Kč
in stock
Kniha je koncipovaná jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, pořádané Ústavem dějin umění ČSAV v.v.i. v Západočeské galerii v Plzni (říjen 2023 – březen 2024).
Nakladatelství Artefactum a Západočeská galerie, Praha-Plzeň 2023, rozměr 165 x 220 mm, 319 s., bar., česky, ISBN 978-80-88283-84-3

Hospitál v Kuksu in stock

80,00 Kč
in stock
Další z řady skvělých kapesních průvodců.
Nakladatelství Artefactum,. Praha 2023, rozměr 105 x 150 mm, 106 s., bar, česky, ISBN 978-80-88283-86-7

Josef Sudek - Otto Rothmayer: Návštěva u pana kouzelníka in stock

760,00 Kč
in stock
Kniha Josef Sudek / Otto Rothmayer: Návštěva u pana kouzelníka vychází ze stejnojmenné výstavy konané v roce 2021 a 2022 ke 125. výročí narození Josefa Sudka a 55. výročí úmrtí architekta Otto Rothmayera v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.
UPM, Praha 2022, rozměr 24 x 28 cm, počet stran 229, česky, ISBN 978-80-7101-212-02

Paměť hřbitovů. Sepulkrální památky někdejších Sudet Katalog výstavy in stock

590,00 Kč
in stock
Historické hřbitovy jsou vnímány jako místa, na nichž je koncentrována historická paměť obce či regionu. Představují specifický historický pramen, který uchovává cenné informace o životě a osudech obyvatel, jejich tvořivosti a zvycích, ale nepřímo také o hospodářském vývoji dané oblasti nebo o soudobé módě.
Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 21,5 x 28 cm, počet stran 303, česky, ISBN 978-80-7560-477-7

Hřbitovy zmizelých + Hřbitovy nalezených (set 1+1) in stock

420,00 Kč
in stock
Bedekr Hřbitovy zmizelých zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností.
Bedekr hřbitovy nalezených zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností.
Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 13,5 x 19 cm, počet stran 293, česky, ISBN 978-80-7560-443-9
Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 13,5 x 19 cm, počet stran 193, česky, ISBN 978-80-7560-444-6

František Viktor Mokrý in stock

699,00 Kč
in stock
Syntetické pojednání o výrazném představiteli vlivné generace pedagogicky působících umělců první poloviny 20. století vychází z důkladného archivního studia (zejména v Památníku národního písemnictví v Praze a Archivu Národní galerie v Praze).
Univerzita Palackého v Olomouci, r. 2022, rozměr 240 x 255 mm, 364 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-244-6246-2

Týnský kostel a architektura poděbradské doby in stock

690,00 Kč
in stock
K podrobnějšímu zpracování architektury poděbradské doby se alespoň částečně snaží přispět právě předkládaná kniha o pozdně gotické dostavbě staroměstského kostela Panny Marie před Týnem, která shrnuje dlouholetý výzkum stavby.
Univerzita Palckého, Olomouc 2021, rozměr 235 x 255 mm, převážně čb., 304 s., česky, ISBN 978-80-244-6150-2

Epigraphica & Sepulcralia 11 in stock

290,00 Kč
in stock
Nakladatelství Artefactum, Praha 2022, rozměr 148 x 210, 434 s., čb, ISBN 978-80-88283-77-5

Epigraphica et Sepulcralia 12 in stock

290,00 Kč
in stock
Sborník 20. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 2.-3. listopadu 2021.
Artefactum (Ústav dějin umění AV ČR), Praha 2022, rozměr 150 x 210 mm, 406 s., čb., články česky, polsky nebo anglicky s českými a anglickými abstrakty, ISBN 978-80-88283-79-9

Infrastruktury (dějin) umění in stock

350,00 Kč
in stock
Infrastruktury jsou jedním ze stěžejních témat současného umění, jaké místo mají v disciplíně dějin umění? Sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění, který se konal v září 2021 v Ústí nad Labem, pojednává téma na půdorysu pěti kapitol, odkrývajících mechanismy sběratelství, vystavování a reprodukování umění, uměleckého vzdělávání a také konzervování a obnovy uměleckých památek.
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Artefactum, 2022, rozměry 11 x 18 cm, počet stran 473, česky, ISBN 978-80-7561-392-9

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Velkých Heralticích in stock

70,00 Kč
in stock
Příruční průvodce kapesního formátu je šestým svazkem z edice Monumenta Bohemiae et Moraviae a přibližuje dějiny a uměleckou výzdobu pozdně barokního kostela ve Velkých Heralticích, jedné z nejzajímavějších sakrálních staveb Georga Friedricha Ganse z poloviny 18. století.
Ústav dějin umění Akademie věd, 2022, rozměr 10,5 × 15 cm, počet stran 82, česky, ISBN 978-80-88-283-75-1

Let s voskovými křídly. Josef Mánes (1820–1871) in stock

1 320,00 Kč
in stock
První monografie Josefa Mánesa, která nezkresleně zachycuje jeho život a dílo.
Arbor vitae societas, 2022, rozměr 20x30 cm, počet stran 310, česky, ISBN 978-80-88256-18-2

Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989 in stock

295,00 Kč
in stock
Kniha mapuje výtvarné prvky na území města Olomouce vzniklé po druhé světové válce. Nechybějí tu sochy, mozaiky, fontány, nástěnné plastiky, reliéfy a dekorace, včetně již zaniklých objektů.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2016, počet stran 301, česky, ISBN 978-80-87895-80-1

Šikmý úhel. Holandská a československá avantgarda in stock

110,00 Kč
in stock
Muzeum umění Olomouc, rok 2022, rozměr 145 x 200 mm, 46 s., bar., česky. ISBN 978-80-88103-96-7