OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Produkty
1 … 7 z 7 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Speculum mortis skladem

429,00 Kč
skladem
Smrt představuje v umění i filozofii všech civilizací a kultur univerzální a permanentně přítomné téma. Také proto je její výtvarná prezentace jedinečnou příležitostí ke zkoumání vztahu člověka žijícího v pozdně středověké Evropě k zásadním otázkám jeho pozemské i posmrtné existence.
Filozofická fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava 2016, 180 x 255 mm, 312 str., ISBN 978-80-7464-845-8

Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914 skladem

177,00 Kč
skladem
Publikace je zaměřena na dějiny agrární sektoru v prostoru tzv. Rakouského Slezska v historickém období 1848-1914. Jejím cílem je přiblížit čtenářům základní vývojové tendence v zemědělství v procesu modernizace a poukázat na některá specifika úzce vymezeného regionu a jeho jednotlivých částí.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2008, 330 str., ISBN 978-80-7368-630-7

Ostravské dělnické kolonie III skladem

599,00 Kč
skladem
Publikace je třetím dílem projektu mapujícího ostravské dělnické kolonie. Tento díl mapuje privátní dělnické kolonie a sídliště ostravských chemických a dopravních podniků a Vítkovických železáren.
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Ostrava 2015, 816 str., ISBN 978-80-7464-754-3

Julius Bühler - Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského skladem

350,00 Kč
skladem
Byť rozsah tvorby švýcarského, v Berlíně naturalizovaného architekta Juliua Bühlera není doposud plně znám, nelze pochybovat o tom, že nejpodstatnější část jeho projekční činnosti představuje dílo pro slezského aristokrata a německého diplomata Karla Maxe knížete Lichnowského.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2011, 239 str., 220 x 220 mm, ISBN 978-80-7368-994-0

Koleje a město skladem

356,00 Kč
skladem
Předkládaná práce se zabývá problematikou budování městské dopravy v typologicky různorodých moravských a slezských městech (Brno, Ostravsko, Olomouc, Opava, Těšín) v letech 1850-1918.
Filozofická fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava 2016, 165 x 225 mm, 326 str., ISBN 978-80-7464-856-4

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost 2 skladem

120,00 Kč
skladem
Text navazuje na 1. díl úspěšného skripta. Jedná se o studijní materiál pro základní přehled o dějinách technického vývoje pro studenty a dobrovolné zájemce v oblasti dopravy, elektro-technického průmyslu, vojenské techniky a stavebnictví.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2013, 150 x 210 mm, 236 str., ISBN 978-80-7464-346-0

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost 1 skladem

156,00 Kč
skladem
Nástin dějin výroby od pravěku po současnost je 1. díl skripta (distanční opory) k předmětu Homo faber, vyučovaného na katedře historie FF OU, ale je vhodná i pro všechny zájemce o dějiny techniky a dějiny výroby.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2010, 150 x 210 mm, 266 str., ISBN 978-80-7368-689-5