UNIVERSITY OF OSTRAVA

Products
1 … 4 from 4 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Meditace o městě, krajině, umění in stock

790,00 Kč
in stock
Kniha Meditace o městě, krajině, umění. Olomouc 1919-1989 navazuje na předchozí autorovu publikaci Meditace o architektuře. Olomouc – Brno – Hradec Králové 1815-1915 (2016).
Ostravská univerzita, Ostrava r. 2020, rozměr 250 x 270 mm, 544 s., bar., česky, ISBN 978-80-7599-186-7

Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí in stock

390,00 Kč
in stock
Kniha představuje nižší duchovenstvo jako svébytnou sociální skupinu, která navzdory své relativně nízké početnosti plnila v životě raněnovověké společnosti významnou úlohu.
Matice Moravská, Brno 2020, rozměr 152 x 230 mm, 399 s., česky, ISBN 978-80-87709-27-6

Speculum mortis in stock

429,00 Kč
in stock
Smrt představuje v umění i filozofii všech civilizací a kultur univerzální a permanentně přítomné téma. Také proto je její výtvarná prezentace jedinečnou příležitostí ke zkoumání vztahu člověka žijícího v pozdně středověké Evropě k zásadním otázkám jeho pozemské i posmrtné existence.
Filozofická fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava 2016, 180 x 255 mm, 312 str., ISBN 978-80-7464-845-8

Julius Bühler - Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského in stock

350,00 Kč
in stock
Byť rozsah tvorby švýcarského, v Berlíně naturalizovaného architekta Juliua Bühlera není doposud plně znám, nelze pochybovat o tom, že nejpodstatnější část jeho projekční činnosti představuje dílo pro slezského aristokrata a německého diplomata Karla Maxe knížete Lichnowského.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2011, 239 str., 220 x 220 mm, ISBN 978-80-7368-994-0