NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE

Products
1 … 20 from 36 products
Sort from A to ZSort from Z to A

1000 mil československých in stock

680,00 Kč
in stock
U příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky vydalo v rámci projektu "Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět" Národní technické muzeum připomíná legendární automobilový závod 1000 mil československých, pořádaný na trase Praha - Brno - Bratislava, poprvé  v roce 1933.

Národní technické muzeum, Praha 2018, 330 x 240 mm, 175 s., bilingvní - česky, anglicky  ISBN 978-80-7037-308-8Československé gramofony 1946-1993 in stock

630,00 Kč
in stock
Jan Hosťák, Michal Zeithaml

Československé gramofony 1946-1993

Národní technické muzeum, Praha 2021; 389 s., rozměr 215x265 mm, barev., česky, English
ISBN 978-80-7037-338-5

Publikace "Československé gramofony 1946-1993" přináší úvod do historie výroby gramofonů v Československu¨ - od nelehkých poválečných let budování znárodněného průmyslu po začátek let devadesátých. Podrobně mapuje jednotlivé modelové řady našich gramofonů vyrobených v bývalé Tesle Litovel. Čtenář má možnost poprvé zalistovat pomyslným katalogem těchto mnohdy badatelsky opomíjených přístrojů na pozadí historických událostí v Československu.

The publication „Czechoslovak Record Players 1946-1993“ nrings the introduction to the history of gramophone production in Czechoslovakia, from the hard post-war years of nationalized industry´s establishment to the early 1990s. This publication maps into detail the individual model lines of our manufactured gramophones in the former Tesla Litovel. For the very first time, the reader will have the opportunity to browse through an imaginary catalog of these often neglected devices against the background of historical events in Czechoslovakia.

Příspěvky k počátkům kinematografie v českých zemích in stock

340,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie devíti autorů z Národního technického muzea a Národního filmového archivu se zaměřuje na vývoj kinematografie v českých zemích převážně v závěru 19. století a během první třetiny 20. století.
Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 168x250 mm, 186 s., barev., česky, anglicky
ISBN 978-80-7037-294-4

NTM Jak se měří svět. Astronomické a zeměměřické přístroje in stock

490,00 Kč
in stock
Jak se měří svět. Astronomické a zeměměřické přístroje
Antonín Švejda a kol.; 2021 Publikace k výstavě Národního technického muzea:


Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 215x265mm, 347 s., ISBN 978-80-7037-357-6

Již od úsvitu civilizace provází lidstvo touha poznat svět, který nás obklopuje. Zjistit tvar
a rozměr Země, odhalit polohu, vzdálenost a složení vesmírných těles, o to se lidé pokoušeli od nepaměti. Hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů bylo vždy pozorování a měření založené na matematických výpočtech. Měření se provádělo nejprve pouhým okem, postupně s pomocí stále dokonalejších přístrojů. Jejich řada začíná u jednoduchých pomůcek, jako jsou provazec, olovnice, gnómon a astroláb, pokračuje teodolitem a dalekohledem a končí u současných družic navigačních systémů nebo astrometrických satelitů, které mapují naši Galaxii.

Reburber 13 - Velorex in stock

170,00 Kč
in stock
Zpravodaj Národního technického muzea
Národní technické muzeum, Praha 2020 (2. revidované vydání), rozměr 250 x 180 mm, 48 s., bar., česky s anglickým resumé, ISSN 1805-4773

Užitková vozidla ve stavebnictví in stock

450,00 Kč
in stock
Publikace přehledně shrnuje informace o nákladních vozidlech a damprech užívaných na stavbách na území dnešní České republiky od meziválečných let do období společenských změn na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století.
Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 170 x 250 mm, 212 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-331-6

Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického materiálu v různých typech paměťových institucí in stock

390,00 Kč
in stock
Praktická metodická příručka zacházení s historickými fotografiemi a dalšími fotografickými materiály
Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 200 x 240 mm, 140 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-329-3

Eta v životě našich domácností in stock

400,00 Kč
in stock
Elektrické spotřebiče ETA, stejně jako jejich předchůdci se značkou Elektro-Praga Hlinsko, sloužily většinou
velmi spolehlivě v několika generacích českých i slovenských rodin.
Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 270 x 270 mm, 231 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-906402-4-5

Tvář průmyslové doby. Poldi - Lidé a jejich továrna in stock

950,00 Kč
in stock
Publikace představuje výběr z fotografických archivů Poldiny huti v Kladně.
Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 290 x 240 mm, 365 s., čb., česky - anglicky, ISBN 978-80-7037-302-6

Katalog expozice Architektura, stavitelství, design in stock

350,00 Kč
in stock
Katalog expozice s výkladem
Národní technické muzeum, Praha 2015, rozměr 165 x 245 mm, 293 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-233-3

Labe v proměnách věků in stock

250,00 Kč
in stock
Cílem knihy je nahlédnout na řeku Labe jako fenomén, ovlivňující dějiny Čech, zvláště jejich severnější části, v zrcadle staletí a v mnoha ohledech.
Národní technické muzeum, Praha 2018, rozměr 165 x 245 mm, 230 s., čb., česky, ISBN 978-80-7037-293-7

Katalog expozice Tiskařství in stock

250,00 Kč
in stock
Katalog expozice v Národním technickém muzeu představuje stroje, techniky a osobnosti tiskařství.
Národní technické muzeum, Praha 2015, rozměr 168 x 245 mm, 226 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-236-4

Katalog expozice Hutnictví in stock

250,00 Kč
in stock
Katalog expozice v Národním technickém muzeu představuje jak historii hutnictví železa, tak i vzácné výrobky z různých oblastí uplatnění kovu v životě společnosti.
Národní technické muzeum, Praha 2014, rozměr 168 x 245 mm, 264 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-239-5

Fotografický ateliér. Interkamera in stock

275,00 Kč
in stock
Katalog je nejen popisem exponátů, ale věnuje se i dobovým technologiím jejich vývoji.
Národní technické muzeum, Praha 2015, rozměr 165 x 245 mm, 303 s., česky, bar., ISBN 978-80-7037-241-8

Parní stroje v českých zemích in stock

350,00 Kč
in stock
Katalog sbírky Národního technického muzea, který se kromě popisu jednotlivých exponátů věnuje historii a vývoji parních strojů a příslušenství, které k nim patří.
Národní technické muzeum, Praha 2017, rozměr 15 x 245 mm, 130 s., bar., česky., ISBN 978-80-7037-267-8

Fenomén Jawa in stock

490,00 Kč
in stock
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě v Národním technickém muzeu.
Národní technické muzeum, Praha 2020, druhé revidované vydání, rozměr 210 x 260 mm, 183 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-324-8

Od snů k realitě in stock

290,00 Kč
in stock
Kniha zpracovává životní pouť Františka Běhounka a jeho nejznámější část - let vzducholodí Italia.
Národní technické muzeum, Paha 2019, rozměr 175 x 255 mm, 170 s., čb., česky, ISBN 978-80-7037-315-6

Filmové kamery 1898-1930 ze sbírek Národního technického muzea. in stock

275,00 Kč
in stock
Původně soukromá sbírka doc. Jindřicha Brichty, jednoho z prvních českých kameramanů, se stala základem této sbírky. Kniha je výjimečnou možností si prohlédnout i předměty, ketré nejsou vystaveny.
Národní technické muzeum, Praha 2016, rozměr 165 x 245 mm, 168 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-263-0

Sbírka fonografů Národního technického muzea in stock

300,00 Kč
in stock
Souborný katalog sbírky fonografů Národního technického muzea.
Národní technické muzeum, Praha 2018, rozměr 165 x 245 mm, 180 s., česky, ISBN 978-80-7037-304-0

Průvodce budovou Národního technického muzea in stock

250,00 Kč
in stock
Stručná historie vzniku a výstavby Národního technického muzea
Národní technické muzeum, Praha 2016, rozměr 170 x 245 mm, 149 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-273-9