NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE

Products
1 … 20 from 60 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Pražský dálniční okruh in stock

350,00 Kč
in stock
Kniha by měla čtenáře seznámit s problematikou přípravy a projektování pražského dálničního okruhu na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 295x210 mm, 154 stran, ISBN 978-80-7037-380-4

Hieronymus Colloredo-Mannsfeld - Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka in stock

590,00 Kč
in stock
Kniha Hieronymus Colloredo-Mannsfeld nese podtitul Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka. Životní cestou má v knize dva významy.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 240x245 mm, 215 stran, ISBN 978-80-7037-374-3

Kapitalistické vozy v socialistické zemi. in stock

360,00 Kč
in stock
Spolky a zájmová sdružení jsou součástí automobilové historie od jejích počátků. Představovaly nejen platformu pro setkávání a výměnu zkušeností, ale zejména v počátcích automobilového věku také otevíraly možnosti k prosazování zájmů majitelů automobilů (a motocyklů) či jejich výrobců.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 210x260 mm, 63 stran, ISBN 978-80-7037-373-6

Knoller C.II in stock

380,00 Kč
in stock
Ač je historie letadla nelichotivá, jedná se o jediné dochované letadlo typu Knoller C.II na světě a skutečný klenot letecké sbírky.
Národní technické muzeaum, Praha 2022, rozměr 248 x 175 mm, 71 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-389-7

Šlechta v oblacích. Balony a vzducholodě 1790 - 1914 in stock

390,00 Kč
in stock
Čenáři se mohou blíže seznámit s životy hraběte Jáchyma ze Šternberka, vojevůdce hraběte Josefa Václava Radeckého z Radče, arcivévody Leopolda Salvátora, hraběte Mikuláše Des Fours-Walderode a svobodného pána Franze Adolpha von Berlepsche.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 223 x 233 mm, 201 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-375-0

Plaský mlýn a pivovar. Průvodce stavbami a dějinami bývalého kláštera in stock

360,00 Kč
in stock
Publikace tak není jen přehledem historie objektů: představuje také objevy učiněné na základě archeologických a speleologických výzkumů a bádání o historii objektů a minulých renovacích.
Národní technické muzeum, Praha, 2022, rozměr 165 x 245 mm, 210 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-378-1


HARDTMUTH: od uhlu k tužkařskému impériu in stock

650,00 Kč
in stock
Katalog výstavy Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu představuje v první části osobnost architekta Josepha Hardtmutha a jeho dílo na řadě dosud nepublikovaných plánů a to jak dochovaných, tak nedochovaných staveb, které dokládají široký okruh jeho působnosti.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 245x250 mm, 319 stran, ISBN 978-80-7037-387-3

Krajinářské kompozice v období Josepha Hardtmutha in stock

350,00 Kč
in stock
Lednicko-valtický areál je obecně známý jako příklad kulturní krajiny, jejíž jedinečnost dostala území mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví na seznam kulturních památek UNESCO.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 296x210 mm, 319 stran, ISBN 978-80-7037-388-0

Restrikce, evidence, příděly. K zásobování protektorátu Čechy a Morava pohonnými hmotami 1939-1942 in stock

190,00 Kč
in stock
Od samého počátku německé okupace českých zemí byl přikládán klíčový význam dopravní sféře, jenž byl podtržen strategickou geografickou polohou českých zemí. Z toho důvodu byl dohled nad ní, stejně jako nad výrobou a distribucí pohonných hmot, z německé strany záměrně centralizován. Kniha čtenářovi přibližuje dosud neznámá fakta k nakládáním s pohonnými hmotami v protektorátu, kdy v podstatě ihned po okupaci přešla do působnosti nově zavedené úřadovny tzv. zplnomocněnce pro dopravu na blízké vzdálenosti a tzv. pověřence pro hospodaření s minerálními oleji.
Národní technické muzeum, Praha 2022; 230 s., 210 x260 mm, ISBN 978-80-7037-381-1

Lodě a šífy in stock

190,00 Kč
in stock
První ročník historického semináře o plavbě, obchodu a životě na Labi uspořádalo Národní technické muzeum v Praze ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a techniky v roce 2014 v budově Národního technického muzea v Praze.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 170x270 mm, 174 stran, ISBN 978-80-7037-369-9

Československé rozhlasové přijímače 1923-1930 ve sbírkách NTM to 7 days

600,00 Kč
to 7 days
Publikace je prvním pokusem shrnout poznatky o počátcích výroby rozhlasových přijímačů v Československu do samostatného celku. Práce je založena na studiu archivních pramenů, přináší dosud nepublikované informace a obsahuje bohatou fotografickou dokumentaci více než 150 rozhlasových přijímačů z let 1923–1930.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 215x265 mm, 495 stran, ISBN 978-80-7037-351-4

Ultraphon: triumf českého gramofonového průmyslu in stock

600,00 Kč
in stock
Publikace Ultraphon: triumf českého gramofonového průmyslu se zabývá historií české gramofonové společnosti Ultraphon, která byla ve 30. a 40. letech 20. století nejúspěšnější tuzemskou firmou podnikající ve zvukovém průmyslu.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 215x265 mm, 375 stran bar., bilingvní česky a anglicky  ISBN 978-80-7037-347-7

První ženy za volantem. Dámský automobilismus na počátku 20. století in stock

290,00 Kč
in stock
Publikace se zabývá vztahem ženy a automobilu v tzv. pionýrském období automobilismu (do roku 1918).
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 210 x 260 mm, bar., česky, ISBN 978-80-7037-365-1

Větroplavba IV. in stock

200,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2021, rozměr 168 x 245 mm, 181 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-333-0

Větroplavba III in stock

220,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 168 x 245 mm, 150 s., bar, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-326-2

Větroplavba II in stock

220,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2018, rozměr 168 x 245 mm, 144 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-311-8

Větroplavba. Nejstarší historie létání v českých zemích do roku 1914 in stock

190,00 Kč
in stock
Nejstarší myšlenky a představy o létání.
Národní technické muzeum, Praha 2015, rozměr 168 x 245 mm, 159 s., bar, česky, ISBN 978-80-7037-243-2

Zaostřeno na chemii in stock

250,00 Kč
in stock
VŠCHT Praha vydala ve spoluprácu s Národním technickým muzeem u příležitosti oslav 70 let samostatné existence novou knihu o dávné i nedávné historii školy.
Národní technické muzeum a Vysoké škola chemicko-technologická, Praha 2022, rozměr 210 x 270 mm, 311 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-364-4
 

Václav Kasík – kola, sny a realita in stock

290,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 135 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-807037-321-7

Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa in stock

350,00 Kč
in stock
Katalog představuje život v městských a převážně činžovních domech v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, tedy v době, která se kryje s panováním císaře Františka Josefa I.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 165 x 245 mm, 227 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-368-2