NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE

Products
1 … 20 from 48 products
Sort from A to ZSort from Z to A

První ženy za volantem. Dámský automobilismus na počátku 20. století in stock

290,00 Kč
in stock
Publikace se zabývá vztahem ženy a automobilu v tzv. pionýrském období automobilismu (do roku 1918).
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 210 x 260 mm, bar., česky, ISBN 978-80-7037-365-1

Větroplavba IV. in stock

200,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2021, rozměr 168 x 245 mm, 181 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-333-0

Větroplavba III in stock

220,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 168 x 245 mm, 150 s., bar, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-326-2

Větroplavba II in stock

220,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2018, rozměr 168 x 245 mm, 144 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-311-8

Větroplavba. Nejstarší historie létání v českých zemích do roku 1914 in stock

190,00 Kč
in stock
Nejstarší myšlenky a představy o létání.
Národní technické muzeum, Praha 2015, rozměr 168 x 245 mm, 159 s., bar, česky, ISBN 978-80-7037-243-2

Zaostřeno na chemii in stock

250,00 Kč
in stock
VŠCHT Praha vydala ve spoluprácu s Národním technickým muzeem u příležitosti oslav 70 let samostatné existence novou knihu o dávné i nedávné historii školy.
Národní technické muzeum a Vysoké škola chemicko-technologická, Praha 2022, rozměr 210 x 270 mm, 311 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-364-4
 

Václav Kasík – kola, sny a realita in stock

290,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 135 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-807037-321-7

Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa in stock

350,00 Kč
in stock
Katalog představuje život v městských a převážně činžovních domech v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, tedy v době, která se kryje s panováním císaře Františka Josefa I.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 165 x 245 mm, 227 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-368-2

Petr Tučný a (česká) designérská scéna in stock

190,00 Kč
in stock
Kritický katalog výstavy ke 100. výročí narození Petra Tučného (1920–2012), přední osobnosti česko­slovenského průmyslového designu.
Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 79 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-353-8

Pod značkou ”Made in Czechoslovakia” in stock

490,00 Kč
in stock
Kniha prostřednictvím jednotlivých studií představuje známější i méně známe segmenty průmyslové výroby, které se svou měrou podílely na exportním úsilí Československa.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 215 x 265 mm, 307 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-349-1

Středověké stavební stroje. Katalog k expozici in stock

290,00 Kč
in stock
Katalog expozice.
Národní technické muzeum, Praha – Plasy 2022, rozměr 167 x 245 mm, 132 stran, bar., česky,  ISBN 978-80-7037-366-8

Státní radiologický ústav v Praze. Historie a transformace in stock

110,00 Kč
in stock
Státní radiologický ústav (SRÚ) byl založen v roce 1919 Praze. Do jeho programu byl zahrnut především výzkum v oblasti záření a certifikace jáchymovského radia, konzultační činnosti a metodické služby pro zájemce z lékařských a průmyslových kruhů.
Národní technické muzeum, Praha 2022, 250 x 170 mm, 112 str., čb., česky, ISBN 978-80-7037-343-9

Ideje, inovace, instituce: příběhy z dějin racionalizace in stock

250,00 Kč
in stock
Hledání účelného, uspořádaného a rozumového principu pro nejrůznější oblasti lidského počínání se coby pomyslná červená nit vine světem hospodářských a sociálních dějin.
Národní technické muzeum , 2021, 245 x 170mm, 87 str., bar., česky, ISBN 978-80-7037-339-2

Historie barevné fotografie a sbírka Národního technického muzea in stock

590,00 Kč
in stock
Kniha Historie barevné fotografie a sbírka NTM vychází jako druhý svazek edice NTM Krása historické fotografie. Pojednává o nejdůležitějších objevech ve vývoji barevné fotografie až do doby před vznikem digitální fotografie.

The History of Colour Photography and the NTM Collection deals with the most significant discoveries in colour photography development and goes back to before digital photography emerged.
Národní technické muzeum, Praha 2021, 245 x 315 mm, 135 str., bar., česky, ISBN 978-80-7037-352-1

„ Obyčejné věci dělat neobyčejně dobře” Zahraniční konkurence firmy L.&C. Hardtmuth in stock

210,00 Kč
in stock
Tužka se stala fenoménem každodenního života, téměř neviditelným průvodcem a všední součástí našeho bytí. Bereme ji do ruky a odkládáme, aniž bychom jí věnovali nějakou pozornost. Přesto je ale svědectví o jejím vzniku, technických objevech spojených s výrobou tužek i firem, které tužky vyráběly, velice napínavým příběhem.
Národní technické muzeum Praha 2021,1245 x 170 mm, 241 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-356-9

1000 mil československých in stock

680,00 Kč
in stock
U příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky vydalo v rámci projektu "Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět" Národní technické muzeum připomíná legendární automobilový závod 1000 mil československých, pořádaný na trase Praha - Brno - Bratislava, poprvé  v roce 1933.

Národní technické muzeum, Praha 2018, 330 x 240 mm, 175 s., bilingvní - česky, anglicky  ISBN 978-80-7037-308-8Československé gramofony 1946-1993 in stock

630,00 Kč
in stock
Jan Hosťák, Michal Zeithaml

Československé gramofony 1946-1993

Národní technické muzeum, Praha 2021; 389 s., rozměr 215x265 mm, barev., česky, English
ISBN 978-80-7037-338-5

Publikace "Československé gramofony 1946-1993" přináší úvod do historie výroby gramofonů v Československu¨ - od nelehkých poválečných let budování znárodněného průmyslu po začátek let devadesátých. Podrobně mapuje jednotlivé modelové řady našich gramofonů vyrobených v bývalé Tesle Litovel. Čtenář má možnost poprvé zalistovat pomyslným katalogem těchto mnohdy badatelsky opomíjených přístrojů na pozadí historických událostí v Československu.

The publication „Czechoslovak Record Players 1946-1993“ nrings the introduction to the history of gramophone production in Czechoslovakia, from the hard post-war years of nationalized industry´s establishment to the early 1990s. This publication maps into detail the individual model lines of our manufactured gramophones in the former Tesla Litovel. For the very first time, the reader will have the opportunity to browse through an imaginary catalog of these often neglected devices against the background of historical events in Czechoslovakia.

Příspěvky k počátkům kinematografie v českých zemích in stock

340,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie devíti autorů z Národního technického muzea a Národního filmového archivu se zaměřuje na vývoj kinematografie v českých zemích převážně v závěru 19. století a během první třetiny 20. století.
Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 168x250 mm, 186 s., barev., česky, anglicky
ISBN 978-80-7037-294-4

NTM Jak se měří svět. Astronomické a zeměměřické přístroje in stock

490,00 Kč
in stock
Jak se měří svět. Astronomické a zeměměřické přístroje
Antonín Švejda a kol.; 2021 Publikace k výstavě Národního technického muzea:


Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 215x265mm, 347 s., ISBN 978-80-7037-357-6

Již od úsvitu civilizace provází lidstvo touha poznat svět, který nás obklopuje. Zjistit tvar
a rozměr Země, odhalit polohu, vzdálenost a složení vesmírných těles, o to se lidé pokoušeli od nepaměti. Hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů bylo vždy pozorování a měření založené na matematických výpočtech. Měření se provádělo nejprve pouhým okem, postupně s pomocí stále dokonalejších přístrojů. Jejich řada začíná u jednoduchých pomůcek, jako jsou provazec, olovnice, gnómon a astroláb, pokračuje teodolitem a dalekohledem a končí u současných družic navigačních systémů nebo astrometrických satelitů, které mapují naši Galaxii.

Reburber 13 - Velorex in stock

170,00 Kč
in stock
Zpravodaj Národního technického muzea
Národní technické muzeum, Praha 2020 (2. revidované vydání), rozměr 250 x 180 mm, 48 s., bar., česky s anglickým resumé, ISSN 1805-4773