NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE

Products
1 … 20 from 31 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Užitková vozidla ve stavebnictví in stock

450,00 Kč
in stock
Publikace přehledně shrnuje informace o nákladních vozidlech a damprech užívaných na stavbách na území dnešní České republiky od meziválečných let do období společenských změn na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století.
Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 170 x 250 mm, 212 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-331-6

Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického materiálu v různých typech paměťových institucí in stock

390,00 Kč
in stock
Praktická metodická příručka zacházení s historickými fotografiemi a dalšími fotografickými materiály
Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 200 x 240 mm, 140 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-329-3

Eta v životě našich domácností in stock

400,00 Kč
in stock
Elektrické spotřebiče ETA, stejně jako jejich předchůdci se značkou Elektro-Praga Hlinsko, sloužily většinou
velmi spolehlivě v několika generacích českých i slovenských rodin.
Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 270 x 270 mm, 231 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-906402-4-5

Tvář průmyslové doby. Poldi - Lidé a jejich továrna in stock

950,00 Kč
in stock
Publikace představuje výběr z fotografických archivů Poldiny huti v Kladně.
Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 290 x 240 mm, 365 s., čb., česky - anglicky, ISBN 978-80-7037-302-6

Katalog expozice Architektura, stavitelství, design in stock

350,00 Kč
in stock
Katalog expozice s výkladem
Národní technické muzeum, Praha 2015, rozměr 165 x 245 mm, 293 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-233-3

Labe v proměnách věků in stock

250,00 Kč
in stock
Cílem knihy je nahlédnout na řeku Labe jako fenomén, ovlivňující dějiny Čech, zvláště jejich severnější části, v zrcadle staletí a v mnoha ohledech.
Národní technické muzeum, Praha 2018, rozměr 165 x 245 mm, 230 s., čb., česky, ISBN 978-80-7037-293-7

Katalog expozice Tiskařství in stock

250,00 Kč
in stock
Katalog expozice v Národním technickém muzeu představuje stroje, techniky a osobnosti tiskařství.
Národní technické muzeum, Praha 2015, rozměr 168 x 245 mm, 226 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-236-4

Katalog expozice Hutnictví in stock

250,00 Kč
in stock
Katalog expozice v Národním technickém muzeu představuje jak historii hutnictví železa, tak i vzácné výrobky z různých oblastí uplatnění kovu v životě společnosti.
Národní technické muzeum, Praha 2014, rozměr 168 x 245 mm, 264 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-239-5

Fotografický ateliér. Interkamera in stock

275,00 Kč
in stock
Katalog je nejen popisem exponátů, ale věnuje se i dobovým technologiím jejich vývoji.
Národní technické muzeum, Praha 2015, rozměr 165 x 245 mm, 303 s., česky, bar., ISBN 978-80-7037-241-8

Fenomén Jawa in stock

490,00 Kč
in stock
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě v Národním technickém muzeu.
Národní technické muzeum, Praha 2020, druhé revidované vydání, rozměr 210 x 260 mm, 183 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-324-8

Od snů k realitě in stock

290,00 Kč
in stock
Kniha zpracovává životní pouť Františka Běhounka a jeho nejznámější část - let vzducholodí Italia.
Národní technické muzeum, Paha 2019, rozměr 175 x 255 mm, 170 s., čb., česky, ISBN 978-80-7037-315-6

Filmové kamery 1898-1930 ze sbírek Národního technického muzea. in stock

275,00 Kč
in stock
Původně soukromá sbírka doc. Jindřicha Brichty, jednoho z prvních českých kameramanů, se stala základem této sbírky. Kniha je výjimečnou možností si prohlédnout i předměty, ketré nejsou vystaveny.
Národní technické muzeum, Praha 2016, rozměr 165 x 245 mm, 168 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-263-0

Sbírka fonografů Národního technického muzea in stock

300,00 Kč
in stock
Souborný katalog sbírky fonografů Národního technického muzea.
Národní technické muzeum, Praha 2018, rozměr 165 x 245 mm, 180 s., česky, ISBN 978-80-7037-304-0

Průvodce budovou Národního technického muzea in stock

250,00 Kč
in stock
Stručná historie vzniku a výstavby Národního technického muzea
Národní technické muzeum, Praha 2016, rozměr 170 x 245 mm, 149 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-273-9

Sláva amatérské fotografie in stock

390,00 Kč
in stock
Katalog výstavy pořádané v Národním technickém muzeu. Výstava byla věnována fotografům organizovaným v českých fotoamatérských klubech v období 1899 - 1955
Národní technické muzeum, Praha 2019, rozměr 210 X 260 mm, 250 s, bar., česky a anglicky, ISBN 978-80-7037-318-7

Příběh Národního technického muzea in stock

100,00 Kč
in stock
Kniha Příběh Národního technického muzea vychází u příležitosti 100. výročí založení muzea. Jde o publikaci populární, bohatou na obrazový fotografický materiál, která se obrací k širokému okruhu čtenářů.
Národní technické muzeum, Praha 2008, rozměr 230 x 305 mm, 208 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-173-2

Kašpar Šternberk in stock

20,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 1994, rozměr 150 x 210 mm, 54 s., čb., česky, ISBN 80-7037-034-3

Georgius Agricola (1494-1555) in stock

30,00 Kč
in stock
Drobná publikace Národního technického muzea chce poskytnout hlavní informace o postavě Georgia Agricoly, o významu krušnohorského hornictví a hutnictví Agricolovy doby a také o modelech technických zařízení a technologických postupů.
Národní technické muzeum, Praha 1994, 40 s., rozměr 150 x 210 mm, čb, česky, ISBN 978-80-7037-028-9

Hudba ve spirále / Music in a Groove in stock

95,00 Kč
in stock
Katalog k výstavě v Národním technickém muzeu 22. května - 2. listopadu 2014
Národní technické muzeum, Praha 2014, rozměr 250 x 175 mm, 54 s., CD s nahrávkami, bar., bilingvní česky a anglicky, ISBN 978-80-7037-244-9

Architekt Vladimír Karfík vypráví in stock

50,00 Kč
in stock
Rozhovor a autobiografické vzpomínky architekta Vladimíra Karfíka.
Národní technické muzeum, Praha 2017, rozměr 115 x 170 mm, 144 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-301-9