CONSTRUCTION

Products
1 … 15 from 15 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Středověké stavební stroje. Katalog k expozici in stock

290,00 Kč
in stock
Katalog expozice.
Národní technické muzeum, Praha – Plasy 2022, rozměr 167 x 245 mm, 132 stran, bar., česky,  ISBN 978-80-7037-366-8

Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702 sold out

465,00 Kč
sold out
INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2011, rozměr 165 x 235 mm, 318 s., ISBN 978-80-87438-16-9


Truhlářství. Tradice z pohledu dneška in stock

319,00 Kč
in stock
Původně učebnice pro dva truhlářské obory, nábytkářství a stavební truhlářství dnes přibližují postupy starých mistrů a stavitelů.
Nakladatelství Grada Publishing, Praha 2020, 2. vydání, rozměr 170 x 240 mm, 250 s.m, čb, česky, bohatý výkresový aparát, ISBN 978-80-271-1206-7

Základy stavebního práva in stock

270,00 Kč
in stock
Publikace poskytuje čtenáři základní orientaci v mnohdy složité problematice stavebního práva a přibližuje znění příslušné právní úpravy.
Univerzita Pardubice, Pardubice 2020, 127 str., 170 x 240 mm, ISBN 978-80-7560-281-7

Encyklopedie mostů in stock

490,00 Kč
in stock
Nakladatelství Libri, Praha 2019, rozměr 145 x 205 mm, 551 s., čb. s bar. přílohou, česky, ISBN 978-80-7277-580-4

Stavební kniha 2019. Hospodaření vodou in stock

460,00 Kč
in stock
Ne nadarmo se o ČR tvrdí, že je střechou Evropy, a právě proto již řadu let platí fakt, že každá zadržená a využitá voda nebo kapka deště na našem území se s trochou nadsázky řečeno „počítá“.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2019, 210 x 297 mm, 128 s., čb, ISBN 978-80-88265-15-3

Stavební kniha 2017 – Návrat života do historických center měst in stock

460,00 Kč
in stock
Město, jako organizovaná instituce, bylo vždy živým organismem, kde probíhaly četné ekonomické, sociální a kulturní jevy a činnosti.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2017, 210 x 295 mm, 110 str., ISBN 978-80-87438-87-9

Stavební kniha 2018. Parkování ve městě in stock

460,00 Kč
in stock
Statistická část v úvodu Stavební knihy 2018 sumarizuje vývoj ve stavebnictví a bytové výstavbě mezi lety 2007 až 2017. Druhá část věnovaná tématu „Parkování ve městě“ je uvedena podrobným rozborem právně závazných technických předpisů pro způsob parkování a garážování.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2018, rozměr 210 x 297 mm, 102 s., čb., česky, ISBN 978-80-88265-02-3

Nové krovy in stock

420,00 Kč
in stock
Struktura publikace o třinácti kapitolách byla volena přehledně, aby čtenář načerpal nejprve základní odborné informace, na které se bude dále navazovat.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2017, 252 str., ISBN 978-80-87438-94-7

Stavitelství do kapsy in stock

139,00 Kč
in stock
Stavitelství do kapsy je praktická příručka, určená pro potřeby stavbyvedoucích, stavebních dozorů, technických dozorů investora a všech stavebníků menších staveb.
Informační centrum ČKAIT, 105 x 205 mm, 81 str., ISBN: 978-80-87438-44-2

Dřevěné konstrukce in stock

400,00 Kč
in stock
Centrum ČKAIT, Praha 2005, 170 x 245 mm, 172b str., ISBN 80-86769-72-0

Česká architektura / Czech architecture 2010-2011 in stock

620,00 Kč
in stock
Ročenka české architektury

Nakladatelství Prostor - architektura, interiér, design, Praha 2012, rozměr 305 x 230 mm, 203 s., bar., ISBN 978-80-87064-07-8

Stavební kniha 2012 – Církevní stavby in stock

480,00 Kč
in stock
Stavební kniha se stala pravidelnou ročenkou, vydávanou vždy v dubnu, při příležitosti zahájení Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. Odborná část knihy – s předmluvou kardinála Dominika Duky – má podtitul Církevní stavby.

Informační centrum ČKAIT, Praha 2012, 162 str., 210 x 295 mm, ISBN 978-80-87438-24-4

Truhlářské konstrukce in stock

379,00 Kč
in stock
Nakladatelství Grada publishing, Praha 2011, 286 s., rozměr 170 x 240 mm

Příprava vápenných malt v péči o stavební památky 3.vydání in stock

120,00 Kč
in stock
Publikace pojednává o přípravě staveništní vápenné malty cíleně pro potřeby památkové péče a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2020, 78 str., rozměr 148 x 210 mm, třetí vydání, ISBN 978-80-88265-23-8