CONSTRUCTION

Products
1 … 14 from 14 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Dřevěné mosty a lávky in stock

390,00 Kč
in stock
Tato publikace zajímavě doplňuje současnou literaturu s problematikou dřevěných konstrukcí.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2017, 158 str., 170 x 245 mm, ISBN 978-80-88265-04-7

Stavební kniha 2018. Parkování ve městě in stock

260,00 Kč
in stock
Statistická část v úvodu Stavební knihy 2018 sumarizuje vývoj ve stavebnictví a bytové výstavbě mezi lety 2007 až 2017. Druhá část věnovaná tématu „Parkování ve městě“ je uvedena podrobným rozborem právně závazných technických předpisů pro způsob parkování a garážování.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2018, rozměr 210 x 297 mm, 102 s., čb., česky, ISBN 978-80-88265-02-3

Nové krovy in stock

400,00 Kč
in stock
Struktura publikace o třinácti kapitolách byla volena přehledně, aby čtenář načerpal nejprve základní odborné informace, na které se bude dále navazovat.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2017, 252 str., ISBN 978-80-87438-94-7

Stavitelství do kapsy in stock

139,00 Kč
in stock
Stavitelství do kapsy je praktická příručka, určená pro potřeby stavbyvedoucích, stavebních dozorů, technických dozorů investora a všech stavebníků menších staveb.
Informační centrum ČKAIT, 105 x 205 mm, 81 str., ISBN: 978-80-87438-44-2

Stavbařův průvodce Evropou in stock

315,00 Kč
in stock
Obsah knihy by se dal definovat jako evropský bedekr zajímavých staveb pro náročné.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2013, 150 x 210 mm, 276 str., ISBN: 978-80-87438-45-9

Navrhování zděných konstrukcí in stock

385,00 Kč
in stock
Příručka v teoretické části seznamuje s novým názvoslovím a určováním mechanických vlastností jednotlivých složek zdiva, tj. zdicích prvků a malty, které jsou nezbytné pro výpočet mechanických vlastností výsledného produktu – zdiva.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2010, 165 x 240 mm, 144 str, ISBN 9788087438022

Dřevěné konstrukce in stock

400,00 Kč
in stock
Centrum ČKAIT, Praha 2005, 170 x 245 mm, 172b str., ISBN 80-86769-72-0

Navrhování nosných konstrukcí in stock

390,00 Kč
in stock
Informační centrum ČKAIT, Praha 2015, rozměr 170 x 240 mm, 284 s., ISBN 978-80-87093-87-0

Diagnostika dřevěnných konstrukcí in stock

429,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje podmínkám a postupům diagnostiky, neinvazním i invazivním metodám a doporučením na údržbu a opravy dřevěných konstrukcí.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2015, 165 x 245 mm, 157 s., bar., česky, ISBN 978-80-87438-6-40

Česká architektura / Czech architecture 2010-2011 in stock

650,00 Kč
in stock
Ročenka české architektury

Nakladatelství Prostor - architektura, interiér, design, Praha 2012, rozměr 305 x 230 mm, 203 s., bar., ISBN 978-80-87064-07-8

Projektování obnovy stavebních památek in stock

145,00 Kč
in stock
Metodická publikace popisuje jak postupovat při projektování památek.
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha, r. 2008, rozměr 180 x 255, 114 s., ISBN 978-80-87104-34-7

Truhlářské konstrukce in stock

379,00 Kč
in stock
Nakladatelství Grada publishing, Praha 2011, 286 s., rozměr 170 x 240 mm

Stavební památky - Specifika přípravy a financování jejich obnovy, údržby a provozu in stock

345,00 Kč
in stock
Wolters Kluwer ČR a.s., Praha 2009

Tesařské konstrukce in stock

420,00 Kč
in stock
Třetí vydání publikace je zpracováno podle ČSN EN 1995-1-1 (tzv. Eurokódu 5) a změny A1 k této ČSN EN z května 2009. Zahrnuje i normy a předpisy na kmenovou normu navazující.
Informační centrum ČKAIT, 170 x 245 mm, 295 str., ISBN 978-80-87438-34-3