CONSERVATION

Subcategories History, theory, educative texts Methodics, practical books Sborníky
Products
1 … 20 from 78 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Nepohodlná sestra modernizace. Památková péče a vltavská kaskáda vodních děl in stock

787,00 Kč
in stock
Vltava a její kaskáda - velký památkářský příběh
Národní památkový ústav, ÚOP České Budějovice, r. 2023, rozměr 165 x 240 mm, 351 s., čb, česky, ISBN 978-80-88446-05-7

Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách in stock

1 000,00 Kč
in stock

Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky in stock

134,00 Kč
in stock
ČVUT, Praha 2004, rozměr 20 x 28 cm, počet stran 167, česky, ISBN 80-01-02990-5

”Pánové, prosím, smekněte” Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850-1918 pomocí historické pánské módy in stock

140,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, Praha 2020, rozměr 200 x 240 mm, 119 s., bar, česky, ISBN 978-80-7480-142-6

Liturgické textilie a jejich památková ochrana in stock

340,00 Kč
in stock
Široce koncipovaná metodika reflektuje přesné vymezení sledované problematiky a přehled dosavadního bádání s důrazem na středoevropské prostředí.
Univerzita Palackého v Olomouci, r. 2020, rozměr 148 x 210 mm, 338 s., bar., česky, ISBN 978-80-244-5867-0

Paměť kamenů in stock

390,00 Kč
in stock
Obrazová rukověť udržitelné péče o torzální památky.
Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2021, rozměr 215 x 215 mm, 342 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-01-06855-7

Lidové stavby v České republice in stock

290,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, Praha 2018, rozměr 215 x 215 mm, 174 s., čb, česky, ISBN 978-80-86516-99-8

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury in stock

210,00 Kč
in stock
Druhý díl, Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury, se věnuje otázce vhodných metod a postupů pro přemístění a rekonstrukci ohrožených objektů
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm  a Spolek archaických nadšenců, Rožnov pod Radhoštěm - Sebranice, 2016, rozměr  rozměr 220 x 290 mm, 154 s., bar., česky s anglickými a německými resumé, ISBN 978-80-87210-57-4

Památky a povodně in stock

299,00 Kč
in stock
Kniha vznikla s cílem šířit informace o protipovodňové ochraně a zvýšit obecné povědomí o preventivních i sanačních opatřeních, která lze použít právě pro tuto speciální kategorii.
Nakladatelství Grada Publishing, Praha 2020, rozměr 240 x 210 mm, 1825 s., bar, česky, ISBN 978-80-271-1763-5

Dekorační kámen na sepulkrálních památkách Sudet (1800-1945) in stock

413,00 Kč
in stock
Univerzita Pradubice, Pardubice 2022, rozměr 210 x 280 mm, 155 s., česky, ISBN 978-80-7560-445-3

Vývoj, současnost a problémy dostaveb muzeí pod otevřeným nebem nejen v muzeu lidových staveb v Kouřimi in stock

150,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků z konference k dostavbě Muzea lidových staveb v Kouřimi 14. a 15. února 2019
Regionální muzeum v Kolíně, 2020, rozměr 210 x 297 mm, 77 s., bar., česky, ISBN 978-80-86403-49-6

Castellologica bohemica 3 in stock

150,00 Kč
in stock
Recenzovaná publikace pro castellologii českých zemí.
Archeologický ústav ČSAV Praha ve spolupráci s Památkovým ústavem středním Čech, Památkovým ústavem severních Čech a Klubem Augusta Sedláčka, Praha 1993, rozměr 210 x 297 mm, 396 str., čb., česky, ISBN 80-901026-6-2

Castellologica bohemica 2 in stock

120,00 Kč
in stock
Recenzovaná publikace pro castellologii českých zemí.
Archeologický ústav ČSAV Praha ve spolupráci s Památkovým ústavem středním Čech, Památkovým ústavem severních Čech, Západočeským muzeem a Klubem Augusta Sedláčka, Praha 1991, rozměr 210 x 297 mm, 396 str., čb., česky, ISBN

Castellologica bohemica 4 in stock

195,00 Kč
in stock
Recenzovaná publikace pro castellologii českých zemí
Archeologický ústav AV ČR Praha, Praha 1994, rozměr 210 x 297 mm, 398 str., čb., česky, ISBN 80-901026-8-9Umlčené hlasy in stock

890,00 Kč
in stock
Nakladatelství Artefactum, Praha 2021, rozměr 270 x 340 mm, 2.084 s., bar., tři svazky, česky, německy, ISBN 978-80-88283-48-5

Castellologica bohemica 19 in stock

291,00 Kč
in stock
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací.
Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2019, rozměr 210 x 297 mm, 198 s., čb., příspěvky česky, polsky a anglicky s německým resumé, ISBN 978-80-261-0950-1

Svorník 17 in stock

450,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků ze 17. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 19.-22. června 2018 v Rožmberku nad Vltavou
Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Fakulta architektury ČVUT, Praha 2019, 210 x 300 mm, 183 str., ISBN 978-80-906326-6-0

Svorník 14 in stock

670,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků ze 14. specializované konference stavebněhistorického průzkumu „Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb“ uspořádané 16. – 19. června 2015 v Lokti
Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Národní památkový ústav v Lokti, Praha 2016, 210 x 300 mm, bar., německá resumé, 315 str., ISBN 978-80-906326-1-5

Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století in stock

250,00 Kč
in stock
Příspěvky z konference, pořádané v roce 2016.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2019, rozměr 170 x 240 mm, bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88283-27-0

Zříceniny hradů, tvrzí a zámků - Jižní Čechy in stock

890,00 Kč
in stock
Za bezmála dvacet let od prvního vydání se mnohé změnilo, a tak bylo
nutné fotografie i texty aktualizovat dle současného stavu jednotlivých
památek. Čtenářům se tak dostane do rukou publikace ve zcela novém hávu,
navíc doplněná o čtyři nové lokality.

Agentura Pankrác, 2 rozšířené vydání, Praha 2019, 222 s., rozměr 215 x 305 mm, bar., česky, ISBN 978-80-86781-9