CONSERVATION

Subcategories History, theory, educative texts Methodics, practical books Sborníky
Products
1 … 20 from 87 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách in stock

1 000,00 Kč
in stock

Úvod do restaurování kamenných památek in stock

350,00 Kč
in stock
Publikace představuje základní principy restaurování kamenných památek, přičemž se soustředí zejména na problematiku exteriérových sochařských děl.
Univerzita Pardubice, 2023, rozměr 15 x 21 cm, počet stran 140, česky, ISBN 978-80-7560-475-0

Dokumentace hřbitovů a sepulkrálních objektů s památkovou a kulturní hodnotou: certifikovaná metodika in stock

200,00 Kč
in stock
Tato metodika představuje základní terminologická východiska a soubor možných postupů pro průzkum a dokumentaci sepulkrálních památek a historických hřbitovů.
Univerita Pardubice, 2022, rozměr 17 x 24 cm, počet stran 110, česky, ISBN 978-80-7560-446-0

Liturgické textilie a jejich památková ochrana in stock

340,00 Kč
in stock
Široce koncipovaná metodika reflektuje přesné vymezení sledované problematiky a přehled dosavadního bádání s důrazem na středoevropské prostředí.
Univerzita Palackého v Olomouci, r. 2020, rozměr 148 x 210 mm, 338 s., bar., česky, ISBN 978-80-244-5867-0

Paměť kamenů in stock

390,00 Kč
in stock
Obrazová rukověť udržitelné péče o torzální památky.
Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2021, rozměr 215 x 215 mm, 342 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-01-06855-7

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury in stock

210,00 Kč
in stock
Druhý díl, Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury, se věnuje otázce vhodných metod a postupů pro přemístění a rekonstrukci ohrožených objektů
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm  a Spolek archaických nadšenců, Rožnov pod Radhoštěm - Sebranice, 2016, rozměr  rozměr 220 x 290 mm, 154 s., bar., česky s anglickými a německými resumé, ISBN 978-80-87210-57-4

Památky a povodně in stock

299,00 Kč
in stock
Kniha vznikla s cílem šířit informace o protipovodňové ochraně a zvýšit obecné povědomí o preventivních i sanačních opatřeních, která lze použít právě pro tuto speciální kategorii.
Nakladatelství Grada Publishing, Praha 2020, rozměr 240 x 210 mm, 1825 s., bar, česky, ISBN 978-80-271-1763-5

Hodnocení existujících konstrukcí in stock

120,00 Kč
in stock
Význam prodlužování životnosti existujících konstrukcí neustále roste a s ním je spojené i zdokonalování metodických postupů jejich hodnocení.
ČVUT, Praha 2019, 210 x 295 mm, 86 str., ISBN 978-80-01-06523-5

Dekorační kámen na sepulkrálních památkách Sudet (1800-1945) in stock

412,50 Kč
in stock
Univerzita Pradubice, Pardubice 2022, rozměr 210 x 280 mm, 155 s., česky, ISBN 978-80-7560-445-3

Dějiny staveb 2022 in stock

295,00 Kč
in stock
Sborník z konference, konané ve dnech 8.-10.4.2022 v Plasích. V letech 2020 a 2021 se konference z důvodu epidemie nekonala.
Petr Mikota pro Klub Augusta Sedláčka, Plzeň 2023, rozměr 210 x 297 mm, 234 s. čb. s barevnou přílohou, česky s německými resumé, ISBN 978-80-87170-88-5

Vývoj, současnost a problémy dostaveb muzeí pod otevřeným nebem nejen v muzeu lidových staveb v Kouřimi in stock

150,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků z konference k dostavbě Muzea lidových staveb v Kouřimi 14. a 15. února 2019
Regionální muzeum v Kolíně, 2020, rozměr 210 x 297 mm, 77 s., bar., česky, ISBN 978-80-86403-49-6

Castellologica bohemica 3 in stock

150,00 Kč
in stock
Recenzovaná publikace pro castellologii českých zemí.
Archeologický ústav ČSAV Praha ve spolupráci s Památkovým ústavem středním Čech, Památkovým ústavem severních Čech a Klubem Augusta Sedláčka, Praha 1993, rozměr 210 x 297 mm, 396 str., čb., česky, ISBN 80-901026-6-2

Castellologica bohemica 2 in stock

120,00 Kč
in stock
Recenzovaná publikace pro castellologii českých zemí.
Archeologický ústav ČSAV Praha ve spolupráci s Památkovým ústavem středním Čech, Památkovým ústavem severních Čech, Západočeským muzeem a Klubem Augusta Sedláčka, Praha 1991, rozměr 210 x 297 mm, 396 str., čb., česky, ISBN

Castellologica bohemica 4 in stock

195,00 Kč
in stock
Recenzovaná publikace pro castellologii českých zemí
Archeologický ústav AV ČR Praha, Praha 1994, rozměr 210 x 297 mm, 398 str., čb., česky, ISBN 80-901026-8-9Umlčené hlasy in stock

890,00 Kč
in stock
Nakladatelství Artefactum, Praha 2021, rozměr 270 x 340 mm, 2.084 s., bar., tři svazky, česky, německy, ISBN 978-80-88283-48-5

Castellologica bohemica 19 in stock

320,00 Kč
in stock
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací.
Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2019, rozměr 210 x 297 mm, 198 s., čb., příspěvky česky, polsky a anglicky s německým resumé, ISBN 978-80-261-0950-1

Svorník 17 in stock

450,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků ze 17. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 19.-22. června 2018 v Rožmberku nad Vltavou
Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Fakulta architektury ČVUT, Praha 2019, 210 x 300 mm, 183 str., ISBN 978-80-906326-6-0

Svorník 14 in stock

670,00 Kč
in stock
Sborník příspěvků ze 14. specializované konference stavebněhistorického průzkumu „Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb“ uspořádané 16. – 19. června 2015 v Lokti
Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Národní památkový ústav v Lokti, Praha 2016, 210 x 300 mm, bar., německá resumé, 315 str., ISBN 978-80-906326-1-5

Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století in stock

250,00 Kč
in stock
Příspěvky z konference, pořádané v roce 2016.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2019, rozměr 170 x 240 mm, bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88283-27-0

Zříceniny hradů, tvrzí a zámků - Jižní Čechy in stock

890,00 Kč
in stock
Za bezmála dvacet let od prvního vydání se mnohé změnilo, a tak bylo
nutné fotografie i texty aktualizovat dle současného stavu jednotlivých
památek. Čtenářům se tak dostane do rukou publikace ve zcela novém hávu,
navíc doplněná o čtyři nové lokality.

Agentura Pankrác, 2 rozšířené vydání, Praha 2019, 222 s., rozměr 215 x 305 mm, bar., česky, ISBN 978-80-86781-9