MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR

Produkty
1 … 20 z 104 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Od omylu k nadějím skladem

330,00 Kč
skladem
Karel Löbl (*1925), profesor ČVUT, někdejší dlouholetý místopředseda Československé strany socialistické, v letech 1969–89 ministr české vlády a 1969–90 poslanec Federálního shromáždění, se ve své druhé memoárové knize vrací ke svým prožitkům prvních měsíců po listopadovém převratu v Československu roku 1989 a s dokumentární věcností a smyslem pro detail zachycuje postupný přerod Federálního shromáždění z formální instituce autoritativního režimu ve fungující parlament demokratického státu.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2017, 400 str., 140 x 200, ISBN 978-80-87782-77-4

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech skladem

1 450,00 Kč
skladem
V archivech na historickém území Čech je uloženo téměř dvě stě iluminovaných rukopisů, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů, zejména církevních.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 384 str., 220 x 310 mm, ISBN 978-80-87782-79-8

Čtení o T. G. Masarykovi skladem

309,00 Kč
skladem
Čtení o T. G. Masarykovi zahrnuje devětatřicet textů z období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy.
Institut pro studium literatury, Praha 2017, 366 str, 115 x 190 mm, ISBN 978-80-87899-66-3

Paměť - expozice - ukládání skladem

180,00 Kč
skladem
Muzeum je i v pozdně moderním věku prominentním médiem historické komemorace a reprezentace. Nikdy v minulosti neexistovalo tolik muzeí jako dnes. Historická muzea moderní doby však neodrážejí bezprostředně státní politiku paměti, nýbrž sama vystupují jako aktér paměťového diskurzu.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2017, 178 str., 155 x 225 mm,ISBN 978-80-87782-73-6

Střed | Centre 2016/1 skladem

98,00 Kč
skladem
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2016, 245 str., 145 x 205 mm, ISSN 1803-9243

Češi o Lužických Srbech skladem

165,00 Kč
skladem
Lužičtí Srbové patří stejně jako Češi k západoslovanské jazykové oblasti a jejich dějiny byly od dob panování Lucemburků na českém trůně až do třicetileté války s českým prostředím úzce spjaty.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2006, 334 str., 165 x 235 mm, ISBN 80-86495-41-8

Československo a Svatý stolec III. skladem

418,00 Kč
skladem
Výběrová edice dokumentů mapující vzájemné vztahy mezi Československem a Svatým stolcem v prvním decenniu existence samostatného státu.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2015, 165 x 235 mm, 610 str., ISBN 978-80-87782-23-1

Československo a Svatý stolec II/1 skladem

320,00 Kč
skladem
Výběrová edice dokumentů z fondu Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti přináší dokumenty z nedávno zpřístupněných vatikánských archivů.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2013, 165 x 235 mm, 308 str., ISBN 978-80-86495-74-3

Studie o rukopisech 2016 skladem

290,00 Kč
skladem
Nové číslo Studií o rukopisech (XLVI, 2016) přináší obsáhlý rozbor dochovaných rukopisů Rožmberské knihy, nejstarší česky psané právní knihy zemského práva, či studie věnované středověkým rukopisům z knihovny hrabat von Manderscheid-Blankenheim, husitikům ve sbírce rukopisů Otokara Kruliše-Randy a dalšímu rukopisu Knihy Tovačovské.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů, Praha 2016, 358 str., 145 x 210 mm, 978-80-87782-59-0

Práce z dějin Akademie věd 2016/1 skladem

107,80 Kč
skladem
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2016, 192 str., 145 x 210 mm, ISSN 1803-9448

Praha a Lužičtí Srbové skladem

99,00 Kč
skladem
Sborník obsahuje referáty přednesené na mezinárodní vědecké konferenci, jež se uskutečnila 25. a 26. 11. 2004 v Praze u příležitosti 140. výročí narození významného slavisty a zakladatele české sorabistické školy Adolfa Černého (1864–1952).
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2005, 276 str., 145 x 205 mm, ISBN 80-86495-28-0

Vom Osteuropa - Lehrstuhl ins Prager Rathaus Josef Pfitzner 1901 – 1945 skladem

390,00 Kč
skladem
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Essen: Klartext, Praha 2013, 160 x 240 mm, 396 stran, ISBN 978-80-87782-03-3

Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne / Studien - Dokumente skladem

480,00 Kč
skladem
Vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Österreichisches Theatermuseum a Klartext Verlag, Praha, Essen, Vídeň,  2013, 1. vydání, 160 x 230 mm, 396 stran, německy

Život plný neklidu skladem

230,00 Kč
skladem
Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2014, rozměr 145 x 205 mm, 297 s.

Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám skladem

99,00 Kč
skladem
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Společnost Edvarda Beneše, Praha 2006, rozměr 140 x 200 mm, 268 stran, čb.

T. G. Masaryk a česká státnost skladem

99,00 Kč
skladem
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Praha 2008, rozměr 145 x 210 mm, 220 stran, čb.

Cesty na východ. Češi v korespondenci M. F. Rajevského skladem

99,00 Kč
skladem
Masarykův ústav AV Č, Praha 2006, rozměr 150 x 220 mm, 380 stran, čb.

Mezi demokracií a diktaruou. Domov a exil skladem

75,00 Kč
skladem
Masarykův ústav AV ČR - Archiv AV ČR, Praha 2006, rozměr 140 x 210 mm, 300 stran, čb., obrazová příloha

O německé revoluci. K politické ideologii sudetských Němců skladem

75,00 Kč
skladem
Masarykův ústav AV Č, Praha 2003, rozměr 145 x 205 mm, 144 stran, čb.

Češi o Lužických Srbech skladem

165,00 Kč
skladem
Masarykův ústav AV ČR - Archiv AV ČR, Praha 2006, rozměr 165 x 235 mm, 334 stran, čb., obrazová příloha