MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR

Products
1 … 20 from 113 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Jak jsme prožívali první světovou válku in stock

270,00 Kč
in stock
První  světová válka rychle pohřbila iluze o věku vrcholné civilizace, pokroku a humanity, s nimiž sebevědomé lidstvo vstupovalo do 20. století, a naopak vyvolala barbarství a temné síly.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha 2019, rozměr 145 x 210 mm, 189 s., čb., česky, ISBN 978-80-86142-29-6

Dějiny Československé akademie věd I in stock

955,00 Kč
in stock
První svazek čtyřdílné kolektivní publikace věnované dějinám Československé akademie věd (ČSAV) zpracovává první dekádu její existence, kdy v jejím čele stál Zdeněk Nejedlý. Zároveň líčí okolnosti založení této klíčové instituce vědy druhé poloviny 20. století.
Nakladatelsví Academia a Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2019, rozměr 210 x 265 mm, 832 s., čb., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-88304-17-3

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů in stock

550,00 Kč
in stock
Publikace mapuje vývoj a proměny náboženského života průmyslového dělnictva v meziválečných českých zemích
Nakladatelsví Academia a Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2020, rozměr 160 x 235 mm, 492 s., čb., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-88304-27-2

Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století in stock

350,00 Kč
in stock
Jako Maffie se dodnes obecně označuje ústřední organizace českého domácího protirakouského odboje z let 1914-1918. Je tak vnímána jako jeden z klíčových symbolů boje za vznik samostatného československého státu
Masarykův ústav – Archiv AV ČR, Praha 2020, rozměr 165 x 230 mm, 380 s., čb., ISBN 978-80-88304-26-5

Deníky Josefa Kalouska I. in stock

479,00 Kč
in stock
První díl edice deníků českého historika, novináře a politika Josefa Kalouska (1838-1915) přínáší zápisky z let 1856 až 1866.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, rozměr 160 x 240 mm, 472 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7422-700-4

Deníky Josefa Kalouska II. in stock

349,00 Kč
in stock
Druhý díl edice deníků Josefa Kalouska (1838-1915), významného českého historika a teoretika českého státního práva, pokrývá období od roku 1866 do konce jeho života.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016, rozměr 160 x 240 mm, 332 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7422-563-5

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 in stock

850,00 Kč
in stock
Masarykův ústav, v.v.i. a Archiv AV ČR, Praha 2020, rozměr 165 x 235 mm, 974 s., česky, ISBN 978-80-88304-18-0

Demokracie v politice. Texty z let 1907-1910. Spisy T. G. Masaryka. in stock

550,00 Kč
in stock
Masarykův ústava Archiv AV ČR, v.v.i a Ústav T.G.Masaryka, o.p.s., Praha 2020, rozměr 145 x 210 mm, 854 s., česky, ISBN 978-80-88304-20-3

Hilsneriáda in stock

890,00 Kč
in stock
24. díl Spisů TGM (rozdělený kvůli rozsahu do dvou svazků) zahrnuje Masarykovy tištěné práce z let 1898 až 1900 – studie, stati, kritické a polemické články, přednášky, komentáře, výzvy, recenze, glosy, zprávy i redakční poznámky k příspěvkům jiných autorů jsou řazeny chronologicky, podle data prvního otištění.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 1152 str., 140 x 210 mm, ISBN 978-80-87782-99-6

Akademik Josef Dobiáš (1888-1972) in stock

145,00 Kč
in stock
Josef Dobiáš, univerzitní profesor a řádný člen Československé akademie věd, je v rodném Pelhřimově známý díky Dějinám královského města Pelhřimova a jeho okolí (monumentálnímu šestisvazkovému dílu, čítajícímu dohromady přes 4600 stran textu a vycházejícímu v letech 1927–1970), jež napsal z lásky k rodnému kraji.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 40 str., 185 x 230 mm, ISBN 978-80-88304-11-1

Račte to podepsat libovolnou šifrou in stock

360,00 Kč
in stock
Kniha se zabývá literární a žurnalistickou činností prezidenta T. G. Masaryka, jíž se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění a vstupoval do nejrůznějších aktuálních sporů.
Academia a Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 360 str., 160 x 240 mm, ISBN 978-80-200-2943-0

Programy Masarykových politických stran in stock

520,00 Kč
in stock
Předkládaný svazek Spisů T. G. Masaryka je vzhledem k ostatním dosud vydaným svazkům nestandardní, neboť obsahuje kromě Masarykových textů také texty jiných autorů.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 644 str., 145 x 210 mm, ISBN 978-80-861142-60-9

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích in stock

695,00 Kč
in stock
Kniha - stejně jako ilustrace na její obálce - ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce bránící pokroku.
Academia / Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 580 str., 160 x 240 mm, ISBN 978-80-200-2696-0

Korespondence T. G. Masaryk — Josef Svatopluk Machar in stock

340,00 Kč
in stock
Publikace Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896) zkoumá a dokumentuje vztah a kulturní i politickou činnost T. G. Masaryka a J. S. Machara v roce 1896 na základě jejich vzájemné korespondence.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2019, 246 str., 150 x 215 mm, ISBN 978-80-88304-02-9

Od omylu k nadějím in stock

330,00 Kč
in stock
Karel Löbl (*1925), profesor ČVUT, někdejší dlouholetý místopředseda Československé strany socialistické, v letech 1969–89 ministr české vlády a 1969–90 poslanec Federálního shromáždění, se ve své druhé memoárové knize vrací ke svým prožitkům prvních měsíců po listopadovém převratu v Československu roku 1989 a s dokumentární věcností a smyslem pro detail zachycuje postupný přerod Federálního shromáždění z formální instituce autoritativního režimu ve fungující parlament demokratického státu.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2017, 400 str., 140 x 200, ISBN 978-80-87782-77-4

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech in stock

1 450,00 Kč
in stock
V archivech na historickém území Čech je uloženo téměř dvě stě iluminovaných rukopisů, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů, zejména církevních.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 384 str., 220 x 310 mm, ISBN 978-80-87782-79-8

Čtení o T. G. Masarykovi in stock

309,00 Kč
in stock
Čtení o T. G. Masarykovi zahrnuje devětatřicet textů z období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy.
Institut pro studium literatury, Praha 2017, 366 str, 115 x 190 mm, ISBN 978-80-87899-66-3

Paměť - expozice - ukládání in stock

180,00 Kč
in stock
Muzeum je i v pozdně moderním věku prominentním médiem historické komemorace a reprezentace. Nikdy v minulosti neexistovalo tolik muzeí jako dnes. Historická muzea moderní doby však neodrážejí bezprostředně státní politiku paměti, nýbrž sama vystupují jako aktér paměťového diskurzu.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2017, 178 str., 155 x 225 mm,ISBN 978-80-87782-73-6

Střed | Centre 2016/1 in stock

98,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2016, 245 str., 145 x 205 mm, ISSN 1803-9243

Češi o Lužických Srbech in stock

165,00 Kč
in stock
Lužičtí Srbové patří stejně jako Češi k západoslovanské jazykové oblasti a jejich dějiny byly od dob panování Lucemburků na českém trůně až do třicetileté války s českým prostředím úzce spjaty.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2006, 334 str., 165 x 235 mm, ISBN 80-86495-41-8