MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR

Products
1 … 20 from 117 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Za volební právo žen! Aneb jak se volilo v Čechách / For Women’s Suffrage! Or How They Voted in Bohemia in stock

199,00 Kč
in stock
Kniha přibližuje úsilí o dosažení volebního práva žen v českých zemích.
Masarykův  ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha 2022, 135 s., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88304-83-8

Studie o rukopisech 2021/2 in stock

110,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv akademie věd ČR v.v.i., Praha 2021, rozměr 148 x 210 mm, 106 s., česky, německy, anglicky, ISSN 0585-5691

Studie o rukopisech 2021/1 in stock

100,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv akademie věd ČR v.v.i., Praha 2021, rozměr 148 x 210 mm, 128 s., a 8 stran přílohy, česky, německy, anglicky, ISSN 0585-5691

Československo a Svatý stolec II/2.1. in stock

499,00 Kč
in stock
Masarykův  ústav a Archive AV ČR, v.v.i. , Praha 2022, 411 s., česky, ISBN 978-80-88304-70-8,

Československo v Orientu. Orient v Československu 1918-1938 in stock

379,00 Kč
in stock
Vědecký katalog ke stejnojmenné výstavě.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2022, rozměr 240 x 230 mm, 207 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88304-79-1351

Nedostatek odvahy ke smíru in stock

920,00 Kč
in stock
Dvousvazková publikace zpřístupňuje materiály z let 1912–1915, které obsahují převážně korespondenci hlavních aktérů, ale i jejich poznámky či jiné písemné doklady.
Masarykův ústav a archiv AV ČR, Praha 2021, rozměr 170 x 235 mm, 2 svazky, 1468 s., česky - německy, ISBN 978-80-88304-63-9

Poslušný vládce okresu in stock

269,00 Kč
in stock
Na konkrétních příkladech jednotlivé kapitoly ukazují složité postavení státního úředníka hájícího zájem vlády v lokálních podmínkách.
Nakladatelství Lidové noviny a Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2021, rozměr 145 x 200 mm, 397 s., ISBN 978-80-88304-56-2

Státní moc, politická správa a každodennost. in stock

350,00 Kč
in stock
Protektorádní hospodářství na příkladu Kladna.
Academia a Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2021, rozměr 160 x 240 mm, 239 s., česky, ISBN 970-80-88304-54-8

Volby v Praze in stock

250,00 Kč
in stock
Kniha představuje Prahu a pražské volební arény jako heterogenní prostor, v němž se podle historiků a politologů střetávaly různé názorové směry a ideologie a volební klání se odehrávala nejen v radničních zdech, ale i ve veřejném prostoru, na univerzitách nebo na půdě akciových společností.
NLN, Masarykův ústav AV ČR a CEVRO Institut, Praha 2020, rozměr 155 x 230 mm, 206 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88304-41-8

Jak jsme prožívali první světovou válku in stock

270,00 Kč
in stock
První  světová válka rychle pohřbila iluze o věku vrcholné civilizace, pokroku a humanity, s nimiž sebevědomé lidstvo vstupovalo do 20. století, a naopak vyvolala barbarství a temné síly.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha 2019, rozměr 145 x 210 mm, 189 s., čb., česky, ISBN 978-80-86142-29-6

Dějiny Československé akademie věd I in stock

955,00 Kč
in stock
První svazek čtyřdílné kolektivní publikace věnované dějinám Československé akademie věd (ČSAV) zpracovává první dekádu její existence, kdy v jejím čele stál Zdeněk Nejedlý. Zároveň líčí okolnosti založení této klíčové instituce vědy druhé poloviny 20. století.
Nakladatelsví Academia a Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2019, rozměr 210 x 265 mm, 832 s., čb., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-88304-17-3

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů in stock

550,00 Kč
in stock
Publikace mapuje vývoj a proměny náboženského života průmyslového dělnictva v meziválečných českých zemích
Nakladatelsví Academia a Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2020, rozměr 160 x 235 mm, 492 s., čb., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-88304-27-2

Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století in stock

350,00 Kč
in stock
Jako Maffie se dodnes obecně označuje ústřední organizace českého domácího protirakouského odboje z let 1914-1918. Je tak vnímána jako jeden z klíčových symbolů boje za vznik samostatného československého státu
Masarykův ústav – Archiv AV ČR, Praha 2020, rozměr 165 x 230 mm, 380 s., čb., ISBN 978-80-88304-26-5

Deníky Josefa Kalouska I. in stock

479,00 Kč
in stock
První díl edice deníků českého historika, novináře a politika Josefa Kalouska (1838-1915) přínáší zápisky z let 1856 až 1866.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, rozměr 160 x 240 mm, 472 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7422-700-4

Deníky Josefa Kalouska II. in stock

349,00 Kč
in stock
Druhý díl edice deníků Josefa Kalouska (1838-1915), významného českého historika a teoretika českého státního práva, pokrývá období od roku 1866 do konce jeho života.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016, rozměr 160 x 240 mm, 332 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7422-563-5

Demokracie v politice. Texty z let 1907-1910. Spisy T. G. Masaryka. in stock

550,00 Kč
in stock
Masarykův ústava Archiv AV ČR, v.v.i a Ústav T.G.Masaryka, o.p.s., Praha 2020, rozměr 145 x 210 mm, 854 s., česky, ISBN 978-80-88304-20-3

Hilsneriáda in stock

890,00 Kč
in stock
24. díl Spisů TGM (rozdělený kvůli rozsahu do dvou svazků) zahrnuje Masarykovy tištěné práce z let 1898 až 1900 – studie, stati, kritické a polemické články, přednášky, komentáře, výzvy, recenze, glosy, zprávy i redakční poznámky k příspěvkům jiných autorů jsou řazeny chronologicky, podle data prvního otištění.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 1152 str., 140 x 210 mm, ISBN 978-80-87782-99-6

Akademik Josef Dobiáš (1888-1972) in stock

145,00 Kč
in stock
Josef Dobiáš, univerzitní profesor a řádný člen Československé akademie věd, je v rodném Pelhřimově známý díky Dějinám královského města Pelhřimova a jeho okolí (monumentálnímu šestisvazkovému dílu, čítajícímu dohromady přes 4600 stran textu a vycházejícímu v letech 1927–1970), jež napsal z lásky k rodnému kraji.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 40 str., 185 x 230 mm, ISBN 978-80-88304-11-1

Račte to podepsat libovolnou šifrou in stock

360,00 Kč
in stock
Kniha se zabývá literární a žurnalistickou činností prezidenta T. G. Masaryka, jíž se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění a vstupoval do nejrůznějších aktuálních sporů.
Academia a Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 360 str., 160 x 240 mm, ISBN 978-80-200-2943-0

Programy Masarykových politických stran in stock

520,00 Kč
in stock
Předkládaný svazek Spisů T. G. Masaryka je vzhledem k ostatním dosud vydaným svazkům nestandardní, neboť obsahuje kromě Masarykových textů také texty jiných autorů.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 644 str., 145 x 210 mm, ISBN 978-80-861142-60-9