MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR

Products
1 … 20 from 106 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Račte to podepsat libovolnou šifrou in stock

360,00 Kč
in stock
Kniha se zabývá literární a žurnalistickou činností prezidenta T. G. Masaryka, jíž se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění a vstupoval do nejrůznějších aktuálních sporů.
Academia a Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 360 str., 160 x 240 mm, ISBN 978-80-200-2943-0

Programy Masarykových politických stran in stock

520,00 Kč
in stock
Předkládaný svazek Spisů T. G. Masaryka je vzhledem k ostatním dosud vydaným svazkům nestandardní, neboť obsahuje kromě Masarykových textů také texty jiných autorů.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 644 str., 145 x 210 mm, ISBN 978-80-861142-60-9

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích in stock

695,00 Kč
in stock
Kniha - stejně jako ilustrace na její obálce - ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce bránící pokroku.
Academia / Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 580 str., 160 x 240 mm, ISBN 978-80-200-2696-0

Korespondence T. G. Masaryk — Josef Svatopluk Machar in stock

340,00 Kč
in stock
Publikace Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896) zkoumá a dokumentuje vztah a kulturní i politickou činnost T. G. Masaryka a J. S. Machara v roce 1896 na základě jejich vzájemné korespondence.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2019, 246 str., 150 x 215 mm, ISBN 978-80-88304-02-9

Od omylu k nadějím in stock

330,00 Kč
in stock
Karel Löbl (*1925), profesor ČVUT, někdejší dlouholetý místopředseda Československé strany socialistické, v letech 1969–89 ministr české vlády a 1969–90 poslanec Federálního shromáždění, se ve své druhé memoárové knize vrací ke svým prožitkům prvních měsíců po listopadovém převratu v Československu roku 1989 a s dokumentární věcností a smyslem pro detail zachycuje postupný přerod Federálního shromáždění z formální instituce autoritativního režimu ve fungující parlament demokratického státu.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2017, 400 str., 140 x 200, ISBN 978-80-87782-77-4

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech in stock

1 450,00 Kč
in stock
V archivech na historickém území Čech je uloženo téměř dvě stě iluminovaných rukopisů, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů, zejména církevních.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 384 str., 220 x 310 mm, ISBN 978-80-87782-79-8

Čtení o T. G. Masarykovi in stock

309,00 Kč
in stock
Čtení o T. G. Masarykovi zahrnuje devětatřicet textů z období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy.
Institut pro studium literatury, Praha 2017, 366 str, 115 x 190 mm, ISBN 978-80-87899-66-3

Paměť - expozice - ukládání in stock

180,00 Kč
in stock
Muzeum je i v pozdně moderním věku prominentním médiem historické komemorace a reprezentace. Nikdy v minulosti neexistovalo tolik muzeí jako dnes. Historická muzea moderní doby však neodrážejí bezprostředně státní politiku paměti, nýbrž sama vystupují jako aktér paměťového diskurzu.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2017, 178 str., 155 x 225 mm,ISBN 978-80-87782-73-6

Střed | Centre 2016/1 in stock

98,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2016, 245 str., 145 x 205 mm, ISSN 1803-9243

Češi o Lužických Srbech in stock

165,00 Kč
in stock
Lužičtí Srbové patří stejně jako Češi k západoslovanské jazykové oblasti a jejich dějiny byly od dob panování Lucemburků na českém trůně až do třicetileté války s českým prostředím úzce spjaty.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2006, 334 str., 165 x 235 mm, ISBN 80-86495-41-8

Československo a Svatý stolec III. in stock

418,00 Kč
in stock
Výběrová edice dokumentů mapující vzájemné vztahy mezi Československem a Svatým stolcem v prvním decenniu existence samostatného státu.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2015, 165 x 235 mm, 610 str., ISBN 978-80-87782-23-1

Československo a Svatý stolec II/1 in stock

320,00 Kč
in stock
Výběrová edice dokumentů z fondu Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti přináší dokumenty z nedávno zpřístupněných vatikánských archivů.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2013, 165 x 235 mm, 308 str., ISBN 978-80-86495-74-3

Studie o rukopisech 2016 in stock

290,00 Kč
in stock
Nové číslo Studií o rukopisech (XLVI, 2016) přináší obsáhlý rozbor dochovaných rukopisů Rožmberské knihy, nejstarší česky psané právní knihy zemského práva, či studie věnované středověkým rukopisům z knihovny hrabat von Manderscheid-Blankenheim, husitikům ve sbírce rukopisů Otokara Kruliše-Randy a dalšímu rukopisu Knihy Tovačovské.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů, Praha 2016, 358 str., 145 x 210 mm, 978-80-87782-59-0

Práce z dějin Akademie věd 2016/1 in stock

107,80 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2016, 192 str., 145 x 210 mm, ISSN 1803-9448

Praha a Lužičtí Srbové in stock

99,00 Kč
in stock
Sborník obsahuje referáty přednesené na mezinárodní vědecké konferenci, jež se uskutečnila 25. a 26. 11. 2004 v Praze u příležitosti 140. výročí narození významného slavisty a zakladatele české sorabistické školy Adolfa Černého (1864–1952).
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2005, 276 str., 145 x 205 mm, ISBN 80-86495-28-0

Vom Osteuropa - Lehrstuhl ins Prager Rathaus Josef Pfitzner 1901 – 1945 in stock

390,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Essen: Klartext, Praha 2013, 160 x 240 mm, 396 stran, ISBN 978-80-87782-03-3

Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne / Studien - Dokumente in stock

480,00 Kč
in stock
Vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Österreichisches Theatermuseum a Klartext Verlag, Praha, Essen, Vídeň,  2013, 1. vydání, 160 x 230 mm, 396 stran, německy

Život plný neklidu in stock

230,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2014, rozměr 145 x 205 mm, 297 s.

Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám in stock

99,00 Kč
in stock
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Společnost Edvarda Beneše, Praha 2006, rozměr 140 x 200 mm, 268 stran, čb.

T. G. Masaryk a česká státnost in stock

99,00 Kč
in stock
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Praha 2008, rozměr 145 x 210 mm, 220 stran, čb.