TECHNICAL MONUMENTS

Products
1 … 20 from 38 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Ocelové nýtované mosty v Praze in stock

496,00 Kč
in stock
Publikace přináší ucelený pohled na historii i současnost pražských nýtovaných mostů a lávek, z nichž některé, jako železniční most pod Vyšehradem nebo Čechův most, neoddělitelně patří k panoramatu hlavního města
Nakladatelství Cattacan, Praha 2023, rozměr 180 x 280 mm, 248 s., ba., česky, ISBN 978-80-88349-50-1

Věžové vodojemy in stock

450,00 Kč
in stock
Věžové vodojemy. Technické ikony vodárenství. Jsou specifické vývojem konstrukčním, materiálovým, vývojem vlastních vodárenských technologií a uplatňováním architektonických dobových trendů na jejich vertikálách.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha 2022, rozměr 19 x 24 cm, počet stran 271, česky, ISBN 978-80-88484-04-2

Knoller C.II in stock

380,00 Kč
in stock
Ač je historie letadla nelichotivá, jedná se o jediné dochované letadlo typu Knoller C.II na světě a skutečný klenot letecké sbírky.
Národní technické muzeaum, Praha 2022, rozměr 248 x 175 mm, 71 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-389-7

Textilana v obrazech a datech in stock

650,00 Kč
in stock
Textilana v obrazech a datech
Kniha přináší ucelený pohled na historii podniku, který byl největší svého druhu v republice. Jeho historie začala založením malé přádelny roku 1806 na Liberecku a skončila v roce 2003.
Technická univerzita v Liberci, Liberec 2008, rozměr 300 x 210mm, 261s., bar., česky,
ISBN 978-80-7372399-6

Industriální architektura: tvůrci a plány / Industrial architecture: designers and plans in stock

790,00 Kč
in stock
Katalog výstavy s obsáhlým komentářem.
Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, Praha 2021, rozměr 300 x 210 mm, 351 s., 113 celostránkových barevných a 100 černobílých reprodukcí dobových plánů a vyobrazení, bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-01-06890-8

Průmyslové dědictví: lnářství, bavlnářství a hedvábnictví Šumperska a Jesenicka in stock

440,00 Kč
in stock
Publikace je věnována průmyslovému dědictví spojenému s textilní výrobou v regionu Šumperska a Jesenicka.
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Ostravě, 2021, rozměr 165 x 240 mm, 272 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88240-25-9

Emil Zimmler: Moje inženýrské paměti / 1. a 2. díl in stock

420,00 Kč
in stock
Edice vzpomínek významného stavebního inženýra
Národní technické muzeum, Scriptorium, Město Nymburk, 2013, rozměr 125 x 175 mm, 431 a 323 s., čb., IBN 978-80-7037-227-2
industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí) in stock

417,00 Kč
in stock
Přehled zdařilých konverzí průmyslových budov z let 2015-2020
ČVUT v Praze, Fakulta architektury - Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 240 s., česky, anglicky; 190 barevných vyobrazení a plánů; ISBN 978-80-01-06807-6

Zbořeno. Zaniklé pražské stavby 1990-2020 in stock

360,00 Kč
in stock
Bourání má v Praze bohatou historii a jen za posledních třicet let šly v hlavním městě k zemi desítky budov, některé nevyhovující, jiné ale mimořádně cenné.
Paseka, Praha 2021, rozměr 160 x 205 mm, 256 s., česky, bar., ISBN 978-80-7637-161-3

Katalog expozice Tiskařství in stock

320,00 Kč
in stock
Katalog expozice v Národním technickém muzeu představuje stroje, techniky a osobnosti tiskařství.
Národní technické muzeum, Praha 2015, rozměr 168 x 245 mm, 226 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-236-4

Katalog expozice Hutnictví in stock

320,00 Kč
in stock
Katalog expozice v Národním technickém muzeu představuje jak historii hutnictví železa, tak i vzácné výrobky z různých oblastí uplatnění kovu v životě společnosti.
Národní technické muzeum, Praha 2014, rozměr 168 x 245 mm, 264 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-239-5

Co roztáčel vítr in stock

365,00 Kč
in stock
Jan Doubek, Břetislav Koč a Radim Urbánek vytvořili doposud nejkomplexnější pojednání o větrných mlýnech a turbínách na našem území.
Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, Brno 2020, rozměr 175 x 250 mm, 342 s., čb., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-87542-30-9

Umělecká litina ve sbírkách Národního technického muzea in stock price promotion

200,00 Kč
in stock price promotion
Národní technické muzeum, Praha 2017, rozměr 210 x 260 mm, 199 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-276-0

Automobil v českých zemích in stock

730,00 Kč
in stock
Projížďka českou historií v automobilech ze sbírek Národního technického muzea.
Národní technické muzeum, Praha 2019, rozměr 230 x 275 mm, 332 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-269-2

Noback vs. Novák: stavitelé pivovarů. in stock

590,00 Kč
in stock
Nová průmyslová architektura pivovarů v Českých zemích v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století.
VCPD FA ČVUT 2019. ISBN 978-80-01-06627-0, 255 s., 212 čb. reprodukcí + 2 tabulky, mapa

PRO ZRNO: obilní skladiště a sila 1898–1989 in stock price promotion

250,00 Kč
in stock price promotion
Obilní skladiště a sila jsou dokladem proměn technologie, architektury, hospodářství a politiky dvacátého století.
České vysoké učení technické v Praze – Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, Praha 2018, rizměr 195 x 240 mm, 191 s., čb., česky, ISBN 978-80-01-06626-3


100 staletých mostů na středověkých kupeckých cestách in stock

390,00 Kč
in stock
Faktografická dokumentární monografie přibližuje čtenáři výsledky inženýrské činnosti našich předků.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2019, rozměr 148 x 210 mm, 220 s., bar., česky, ISBN 978-80-88265-11-5

Kam se jezdívalo z nádraží Praha - Těšnov in stock

689,00 Kč
in stock
Historie pražského nádraží
Nakladatelství  Plot, Praha, září 2019, rozměr 215 x 300 mm, 310 s., česky, bar., ISBN 978-80-7428-358-1

Samostatné strojírny na Moravě (1820-1918) in stock

350,00 Kč
in stock
Publikace zachycuje strojírny jako specifickou, nedílnou součást industriálního dědictví, jíž je nutné věnovat odbornou pozornost.
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 2018, rozměr 170 x 235 mm, 204 s., bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7599-038-9

Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu in stock

286,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje problematice proměny významného odvětví potravinářství - pivovarnictví. Na příkladu průmyslového Ostravska sleduje proces zprůmyslnění piva, tedy přechod z řemeslné malovýroby k jeho moderní tovární průmyslové produkci.
Ostravská univerzita, Ostrava 2015, 239 str., ISBN 978-80-7464-697-3