TECHNICAL MONUMENTS

Products
1 … 20 from 44 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Emil Zimmler: Moje inženýrské paměti / 1. a 2. díl in stock

420,00 Kč
in stock
Edice vzpomínek významného stavebního inženýra
Národní technické muzeum, Scriptorium, Město Nymburk, 2013, rozměr 125 x 175 mm, 431 a 323 s., čb., IBN 978-80-7037-227-2
Paměti o úpravě středního Labe v Nymburce in stock

200,00 Kč
in stock
Posmrtná edice rukopisu nalezeného v archivu Vlastivědného muzea v Nymburce
Jan Řehounek - Kaplanka, Nymburk 2016, rozměr 150 x 215 mm, 90 s., čb., česky ISBN 978-80-87523-16-2

industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí) in stock

417,00 Kč
in stock
Přehled zdařilých konverzí průmyslových budov z let 2015-2020
ČVUT v Praze, Fakulta architektury - Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 240 s., česky, anglicky; 190 barevných vyobrazení a plánů; ISBN 978-80-01-06807-6

Zbořeno. Zaniklé pražské stavby 1990-2020 in stock

360,00 Kč
in stock
Bourání má v Praze bohatou historii a jen za posledních třicet let šly v hlavním městě k zemi desítky budov, některé nevyhovující, jiné ale mimořádně cenné.
Paseka, Praha 2021, rozměr 160 x 205 mm, 256 s., česky, bar., ISBN 978-80-7637-161-3

Katalog expozice Tiskařství in stock

250,00 Kč
in stock
Katalog expozice v Národním technickém muzeu představuje stroje, techniky a osobnosti tiskařství.
Národní technické muzeum, Praha 2015, rozměr 168 x 245 mm, 226 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-236-4

Katalog expozice Hutnictví in stock

250,00 Kč
in stock
Katalog expozice v Národním technickém muzeu představuje jak historii hutnictví železa, tak i vzácné výrobky z různých oblastí uplatnění kovu v životě společnosti.
Národní technické muzeum, Praha 2014, rozměr 168 x 245 mm, 264 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-239-5

Co roztáčel vítr in stock

365,00 Kč
in stock
Jan Doubek, Břetislav Koč a Radim Urbánek vytvořili doposud nejkomplexnější pojednání o větrných mlýnech a turbínách na našem území.
Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, Brno 2020, rozměr 175 x 250 mm, 342 s., čb., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-87542-30-9

Umělecká litina ve sbírkách Národního technického muzea in stock

490,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2017, rozměr 210 x 260 mm, 199 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-276-0

Fenomén Ringhoffer in stock

550,00 Kč
in stock
Vychází jako 55. svazek edice Práce z dějin techniky a přírodních věd.
Národní technické muzeum, Praha 2019, rozměr 215 x 265 mm, 571 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-303-3

Automobil v českých zemích in stock

803,00 Kč
in stock
Projížďka českou historií v automobilech ze sbírek Národního technického muzea.
Národní technické muzeum, Praha 2019, rozměr 230 x 275 mm, 332 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-269-2

Noback vs. Novák: stavitelé pivovarů. in stock

590,00 Kč
in stock
Nová průmyslová architektura pivovarů v Českých zemích v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století.
VCPD FA ČVUT 2019. ISBN 978-80-01-06627-0, 255 s., 212 čb. reprodukcí + 2 tabulky, mapa

PRO ZRNO: obilní skladiště a sila 1898–1989 in stock

360,00 Kč
in stock
Obilní skladiště a sila jsou dokladem proměn technologie, architektury, hospodářství a politiky dvacátého století.
České vysoké učení technické v Praze – Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, Praha 2018, rizměr 195 x 240 mm, 191 s., čb., česky, ISBN 978-80-01-06626-3


100 staletých mostů na středověkých kupeckých cestách in stock

390,00 Kč
in stock
Faktografická dokumentární monografie přibližuje čtenáři výsledky inženýrské činnosti našich předků.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2019, rozměr 148 x 210 mm, 220 s., bar., česky, ISBN 978-80-88265-11-5

Kam se jezdívalo z nádraží Praha - Těšnov in stock

689,00 Kč
in stock
Historie pražského nádraží
Nakladatelství  Plot, Praha, září 2019, rozměr 215 x 300 mm, 310 s., česky, bar., ISBN 978-80-7428-358-1

Brnem textilním / Brno textile heritage in stock

199,00 Kč
in stock
Katalog čítající 24 položek je výběrem objektů a areálů významných z pohledu památkové péče a zajímavostí brněnského vlnařství.
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2018, 148 x 210 mm, 136 s., bar., bilingvní česky a anglicky, ISBN 978-80-88240-02-0

Samostatné strojírny na Moravě (1820-1918) in stock

350,00 Kč
in stock
Publikace zachycuje strojírny jako specifickou, nedílnou součást industriálního dědictví, jíž je nutné věnovat odbornou pozornost.
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 2018, rozměr 170 x 235 mm, 204 s., bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7599-038-9

Přehlížené drobné zapomenuté industriální stopy v krajině a sídlech in stock

399,00 Kč
in stock
Specifická kulturní vrstva sídel a krajiny, která zůstává stranou, mizí.
ČVUT Praha 2017, rozměr 190 x 240 mm, 167 s., česky, bar., ISBN 978-80-01-06327-9

Mlékárna jako úkol hodný architekta: Rudolf Holý in stock

322,00 Kč
in stock
ČVUT, Praha 2016, 144 str., ISBN 978-80-01-06041-4

Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny in stock

300,00 Kč
in stock
Dvojjazyčná publikace přibližuje hledání cest rozvoje transformujícího se mikroregionu západočeské uhelné pánve a jejího centra – obce Zbůch.
ČVUT v Praze, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Praha 2015, rozměr 210 x 280 mm, 144 s., bar, dvojjazyčná - česky a anglicky, ISBN 978-80-01-05885-8

100 staletých mostů in stock

390,00 Kč
in stock
Informační centrum ČKAIT s.r.o., Praha 2015, rozměr 210 x 148 mm, 220 s., bar., česky