TECHNICAL MONUMENTS

Products
1 … 20 from 36 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace in stock

250,00 Kč
in stock
Publikace Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace, jež navazuje na předcházející knihy mapující složité průmyslové aglomerace a jednotlivé obory, vychází z osvědčené struktury členění hlavních kapitol na historické souvislosti, typologický vývoj jednotlivých odvětví, katalog podnikatelů, společností a osobností a katalog kulturních a navrhovaných kulturních památek.
Národní památkový ústav, Ostrava 2017, 335 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-85034-98-1

Tovární komíny. Pády ikon průmyslového věku in stock

450,00 Kč
in stock
Tovární komíny na sebe vždy poutaly pozitivní i negativní pozornost. Během staletí obtěžovaly svým kouřem okolía navíc často nežádoucím způsobem zasahovaly do tradičního historického panoramatu měst
ČVUT v Praze, r. 2018, rozměr 165 x 235 mm, 245 s., čb., česky, ISBN 978-80-01-06407-8

Brnem textilním / Brno textile heritage in stock

199,00 Kč
in stock
Katalog čítající 24 položek je výběrem objektů a areálů významných z pohledu památkové péče a zajímavostí brněnského vlnařství.
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2018, 148 x 210 mm, 136 s., bar., bilingvní česky a anglicky, ISBN 978-80-88240-02-0

Samostatné strojírny na Moravě (1820-1918) in stock

350,00 Kč
in stock
Publikace zachycuje strojírny jako specifickou, nedílnou součást industriálního dědictví, jíž je nutné věnovat odbornou pozornost.
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 2018, rozměr 170 x 235 mm, 204 s., bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7599-038-9

Hornické památky České republiky in stock

695,00 Kč
in stock
Publikace podává přehled o hornických památkách České republiky. Hornictví se zasloužilo nejen o rozvoj mnoha regionů, ale stalo se také zdrojem bohatství celé země a bylo hybatelem technického pokroku.
Academia, Praha 2019, 165 x 240 mm, 660 str., ISBN 978-80-200-2858-7

Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu in stock

286,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje problematice proměny významného odvětví potravinářství - pivovarnictví. Na příkladu průmyslového Ostravska sleduje proces zprůmyslnění piva, tedy přechod z řemeslné malovýroby k jeho moderní tovární průmyslové produkci.
Ostravská univerzita, Ostrava 2015, 239 str., ISBN 978-80-7464-697-3

Z Vídně na sever in stock

190,00 Kč
in stock
Dvě dráhy, Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB) a Severní státní dráha (NStB), získaly svůj název díky poloze svých tratí vůči Vídni, která byla současně jejich výchozím bodem.
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2017, rozměr 150 x 210 mm, 208 s., bar., česky, ISBN 978-80-85034-97-4

Přehlížené drobné zapomenuté industriální stopy v krajině a sídlech in stock

399,00 Kč
in stock
Specifická kulturní vrstva sídel a krajiny, která zůstává stranou, mizí.
ČVUT Praha 2017, rozměr 190 x 240 mm, 167 s., česky, bar., ISBN 978-80-01-06327-9

Mlékárna jako úkol hodný architekta: Rudolf Holý in stock

322,00 Kč
in stock
ČVUT, Praha 2016, 144 str., ISBN 978-80-01-06041-4

Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny in stock

300,00 Kč
in stock
Dvojjazyčná publikace přibližuje hledání cest rozvoje transformujícího se mikroregionu západočeské uhelné pánve a jejího centra – obce Zbůch.
ČVUT v Praze, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Praha 2015, rozměr 210 x 280 mm, 144 s., bar, dvojjazyčná - česky a anglicky, ISBN 978-80-01-05885-8

Po stopách paroplaveb J.P. Parraua a M. Goldmanna in stock

149,00 Kč
in stock
Historie málo známých paroplavebních společností v Praze na konci 19. století
Nakladatelství Mare-Czech, Praha 2015, rozměr 150 x 220 mm, 69 s., čb., ISBN 978-80-86930-79-4

100 staletých mostů in stock

390,00 Kč
in stock
Informační centrum ČKAIT s.r.o., Praha 2015, rozměr 210 x 148 mm, 220 s., bar., česky

Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu in stock

295,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2015, rozměr 160 x 235 mm, 288 s., bar., česky s anglickým resumé

Industriál války sold out

80,00 Kč
sold out
Severočeské muzeum v Liberci, r. 2012, rozměr 230 x 220 mm, 45 s., bar.

Kulturní dědictví Vítkovických železáren in stock

290,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2014, rozměr 165 x 240 mm, 235 s., bar.

Technické památky Českých Budějovic in stock

590,00 Kč
in stock
Milan Binder, České Budějovice r. 2013, rozměr 215 x 305 mm, bar., 142 s., ISBN 978-80-8727705-8

Industriální topografie / Liberecký kraj in stock

190,00 Kč
in stock
ČVUT v Praze, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury Praha 2013. ISBN 978-80-01-05395-9, DVD

Industriál Prahy 3 in stock

150,00 Kč
in stock
České vysoké učení technické, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Praha r. 2009, rozměr 160 x 235 mm, 48 s., čb, ISBN 978-80-01-04386-8

Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku / The Cultural Heritage Of The Frýdek-Místek Textilie Industry. in stock

199,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2013, rozměr 148 x 210 mm, 151 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-85034-77-6