GREAT DEALS

Products
1 … 20 from 31 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Poklady z Egypta in stock price promotion

50,00 Kč
in stock price promotion
Jak se lidé v antice oblékali a jaké textilní materiály používali a jak své oděvy zdobili dokumentuje významná kolekce koptských textilií, uchovávaných v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a dalších českých a moravských sbírkách.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha 2000, rozměr 225 x 290 mm, 72 s., 74 obr., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 80-7101-044-8

Klasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek in stock price promotion

460,00 Kč
in stock price promotion
Katalog  poprvé představí umělecká díla období klasicismu a biedermeieru z bohatých sbírek Hanse-Adama II., vládnoucího knížete z Lichtenštejnu. portrétní, krajinářské a žánrové práce předních vídeňských autorů — Heinricha Fügera, Friedricha von Amerlinga, Petera Fendiho či Ferdinanda Georga Waldmüllera, dokládají roli knížecího rodu jako významného mecenáše, objednatele a sběratele umění.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Lichtenstein Museum ve Vídni, Praha 2010, 225 x 280 mm, 430 str., ISBN 978-80-7101-087-6

Daniel a Ignác Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu in stock price promotion

280,00 Kč
in stock price promotion
Publikace je věnována významnému souboru předmětů se specifickou malbou na skle a porcelánu.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2009, 210 x 255 mm, 235 str., ISBN 978-80-7101-071-5

Czech Design 1980 - 1999 in stock price promotion

120,00 Kč
in stock price promotion
Katalog stejnojmenné výstavy
The Museum of Decorative Arts in Prague, Praha 1999, 230 x 290 mm, 150 str., anglicky

Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám in stock

99,00 Kč
in stock
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Společnost Edvarda Beneše, Praha 2006, rozměr 140 x 200 mm, 268 stran, čb.

T. G. Masaryk a česká státnost in stock

99,00 Kč
in stock
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Praha 2008, rozměr 145 x 210 mm, 220 stran, čb.

Cesty na východ. Češi v korespondenci M. F. Rajevského in stock

99,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV Č, Praha 2006, rozměr 150 x 220 mm, 380 stran, čb.

Mezi demokracií a diktaruou. Domov a exil in stock

75,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR - Archiv AV ČR, Praha 2006, rozměr 140 x 210 mm, 300 stran, čb., obrazová příloha

Kytky v popelnici / Flowers In The Dustbin in stock price promotion

220,00 Kč
in stock price promotion
Publikace Konstantiny Hlaváčkové, historičky umění specializované na textil a módu 20. století, s úvodním textem historika Pavla Kosatíka, připomíná nejdůležitější události sedmdesátých let a jejich vliv na módu a životní styl obyvatel západních zemí a tehdejšího Československa.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, r. 2007, rozměr 303 x 217 mm, 168 s., bar, dvojjazyčná - česky a anglicky, ISBN 978-80-7101-072-2

O německé revoluci. K politické ideologii sudetských Němců in stock

75,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV Č, Praha 2003, rozměr 145 x 205 mm, 144 stran, čb.

Češi o Lužických Srbech in stock

165,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR - Archiv AV ČR, Praha 2006, rozměr 165 x 235 mm, 334 stran, čb., obrazová příloha

Charlotta G. Masaryková in stock

80,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka o.p.s., Praha 2001, rozměr 145 x 205 mm, 248 stran, čb., obrazová příloha

Edvard Beneš. Projevy - články - rozhovory 1935-1938 in stock

200,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR - Archiv AV ČR, Praha 2006, rozměr 150 x 210 mm, 728 stran, čb.

Masarykův sborník XIII in stock

190,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka o.p.s., Praha 2006, rozměr 145 x 205 mm, 542 stran, čb

Masarykův sborník XI-XII in stock

190,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka o.p.s., Praha 2004, rozměr 145 x 205 mm, 720 stran, čb

Umění gotiky na Chebsku in stock

295,00 Kč
in stock
Kniha je první českou publikací věnující se gotické architektuře, nástěnné a knižní malbě a uměleckému řemeslu na území bývalého historického Chebska.

Galerie výtvarného umění v Chebu za podpory Ministerstva kultury ČR, Cheb 2010, 287 str., rozměr 170 x 248 mm, ISBN 978-80-85016-92-5

Nová šlechta rakouského císařství in stock

175,00 Kč
in stock
Agentura Pankrác, Praha 2006, 456 str.

Rytíři a dámy papežských řádů in stock

140,00 Kč
in stock
Agentura Pankrác, Praha 2007, 152 str.

Německé politické strany na Moravě in stock price promotion

180,00 Kč
in stock price promotion
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2012, rozměr 160 x 230 mm, 447 s., ISBN 978-80-7286-177-4

Pražští malíři 1600 – 1656 in stock

90,00 Kč
in stock
Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu.
Artefaktum, Praha 1997, 235 str., ISBN 80-902279-2-9