ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
1 … 20 from 274 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Industriální topografie / Kulturní klastry / Česko – Evropa in stock

490,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje vybraným příkladům konverzí industriálních objektů či celých areálů, které byly proměněny pro potřeby kulturních institucí
ARCHITECTURA, z.s., Praha & Technická univerzita v Liberci, Praha - Liberec 2024, rozměr 190 x 240 mm, 288 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88161-20-2 (ARCHITECTURA, z.s.), 978-80-7494-706-3 (TUL)

Praha certifikovaná - přínosy a limity certifikace budov in stock

50,00 Kč
in stock
Arnika z.s., Praha 2024, rozměr 148 x 210 mm, 71 s., čb., česky, ISBN 978-80-88508-41-0

(Vý)Stavoprojekt in stock

500,00 Kč
in stock
Publikácia s názvom „(Vý) Stavoprojekt Trnava, Trenčín, Piešťany“ skúma históriu jedného z povojnových projektových ústavov bývalého Československa.
Projekt Hlava 5, Trenčianská Turná, Slovensko, rozměr 160 x 230, 328 s., čb s barevnou přílohou, bilngvní slovensky a anglicky, ISBN 978-80-974793-0-5

Česká architektura v mezičase in stock

420,00 Kč
in stock
Tématem knihy Karoliny Jirkalové jsou vzájemné vztahy, překryvy a konflikty mezi českou architekturou, politikou a společností na sklonku státního socialismu a v prvních letech po sametové revoluci.
UMPRUM, Praha 2024, rozměr 15 x 22,5 cm, počet stran 189, česky, ISBN 978-80-88622-02-4

Jezuita Ignaz Tirsch jako misionář, architekt a umělec v mexické Dolní Kalifornii in stock

400,00 Kč
in stock
Populárně naučná publikace ediční řady Z klementinských pokladů dává možnost nahlédnout do alba akvarelových kreseb, jež je dnes známé pod názvem Codex pictoricus Mexicanus a originál se nalézá ve sbírkách Národní knihovny.
Národní kníhovna ČR, 2024, rozměr 18 x 27,5 cm, počet stran 125, česky, ISBN 978-80-7050-802-2

On, Adolf Loos in stock

450,00 Kč
in stock
Muzeum města Brna, 2021, rozměr 17,2 x 23,5 cm, počet stran 242, česko-anglicky, ISBN 978-80-86549-50-7

Adolf Loos a konfiskované vzpomínky rodiny Viktora rytíře von Bauera-Rohrfelden in stock

450,00 Kč
in stock
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně|Vysoké učení technické v Brně, 2018, rozměr 21,5 x 26,5 cm, počet stran 167, česko-anglicky, ISBN 978-80-214-5653-2

Metody zkoumání a interpretace architektury in stock

240,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje mapování světové teoretické architektonické scény posledních zhruba čtyřiceti let a vytipování fenoménů, které měly nebo by mohly mít zásadní vliv na český architektonický diskurs.
ČVUT, Praha 2016, rozměr 20,5 x 29,5 cm, počet stran 175, česky, ISBN 978-80-01-05925-8

Antonín Barvitius: Plány a skici pro Palazzo Venezia v Římě in stock

525,00 Kč
in stock
Antonín Barvitius (1823 Praha – 1901 Praha) studoval na vídeňské Akademii, jeho učiteli tu byli August Sicard von Sicardsburg a Eduard van der Nüll. Následně působil ve Vídni, kde navrhoval nájemní domy a vily a zároveň pracoval ve státních službách. Roku 1856 ho rakouská vláda pověřila restaurováním přední památky italské renesanční architektury – Palazzo Venezia v Římě, v němž sídlilo rakouské vyslanectví.
Nakladatelství ČVUT, Praha 2023, rozměr 230 x 315 mm, 200 s., bar., česky, ISBN 978-80-01-07231-8

František Schmoranz mladší (1845–1892) in stock

750,00 Kč
in stock
O prvním řediteli pražské Uměleckoprůmyslové školy
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2024, rozměr 200 x 270 mm, 272 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88308-91-

Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu in stock

950,00 Kč
in stock
Publikace Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu je první knihou, která souhrnně přibližuje budování celostátní sítě kulturních domů, jež byla systematicky zřizována v období socialismu na území bývalého Československa.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2023, rozměr 120 x 160 mm, 888 s., bar., česky, ISBN 978-80-88308-97-3

O domu a jeho částech. Prostorové a měšťanské bydlení v písemných pramenech raného novověku in stock

650,00 Kč
in stock
Co bylo na sklonku 16. století míněno pojmem sklep? K čemu sloužil mázhauz? Od kdy a v jakých polohách nacházíme v pramenech prostor označovaný jako světnice? Co byla piterna?
Národní technické muzeum, Praha 2023, rozměr 169 x 245 mm, 246 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-397-2

Ročenka fakulty architektury ČVUT 2022-23 in stock

250,00 Kč
in stock
V průběhu akademického roku vznikne na Fakultě architektury ČVUT v Praze více než dva a půl tisíce ateliérových a závěrečných prací. Z pestré škály různorodých projektů vybíral letošní kurátorský tým ty nejlepší, které prezentují společné hodnoty napříč osobitými přístupy i odlišnými školními programy.
České vysoké učení technické v Praze, rok 2023, rozměr 240 x 330 mm, 174 s., bar., česky, ISBN 978-80-01-07147-9

AUTA & ARCHITEKTURA. Motoristické stavby v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou in stock

429,00 Kč
in stock
Automobil představuje nepřehlédnutelný symbol moderní doby. Ačkoliv se historie automobilismu stává stále populárnější, omezuje se zejména na samotné vozy a neméně zajímavý segment, představovaný právě motoristickými stavbami, zůstává stále pohříchu na okraji zájmu veřejnosti.
NPÚ Liberec, 2023, rozměr 16,5 x 23 cm, počet stran 303, česky, ISBN 978-80-87810-58-3

Slavatovský palác. Projekty hraběte Jana Jáchyma Slavaty z let 1673-1689 in stock

650,00 Kč
in stock
Kniha, na jejíž přípravě se podíleli Martin Mádl, Radka Heisslerová, Tadeáš Kadlec, Sylva Dobalová a Petra Zelenková, pojednává o projektech hraběte Jana Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1635-1689). Tento český šlechtic se v roce 1673 stal majorátním pánem a vladařem hradeckého domu a začal také zastávat významné zemské úřady.
Ústav dějin umění Akademie věd, Praha 2024, rozměr 21,5 x 28,5 cm, počet stran 432, česky, ISBN 978-80-88283-76-8

Opevnění měst středověké Evropy in stock

1 300,00 Kč
in stock
Opevnění měst se svými věžemi, branami, ochozy a příkopy patřila k hlavním symbolům evropského středověku.
NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 23 x 29 cm, počet stran 718, česky, ISBN 978-80-88339-16-8

Vladimír Krýš. Turnovský stavitel in stock

690,00 Kč
in stock
Kniha o staviteli Vladimíru Krýšovi poodhaluje příběh jednoho z regionálních stavitelů meziválečného období, kteří svou přičinlivostí ovlivnili zástavbu menších měst.
NPÚ Liberec, 2023, rozměr 22,5 x 27,5 cm, počet stran 284, česky, ISBN 978-80-87810-59-0

Dějiny evropské architektury IV. in stock

1 550,00 Kč
in stock
Po předchozích třech dílech – Umění starověkých říší, Umění antického světa a Středověké umění evropského Západu (od 9. do 12. století) – vychází čtvrtý díl Menclových Dějin evropské architektury, obsahující vývoj gotické architektury.
NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 23 x 29 cm, počet stran 511, česky, ISBN 978-80-88339-10-6

Koldům Litvínov currently unavailable

695,00 Kč
currently unavailable
Nakladatelství Academia, Praha 2023, rozměr 205 x 260 mm, 269 s., bar, česky, ISBN 978-80-200-3471-7

A ten chrám jste vy in stock

320,00 Kč
in stock
Sakrální stavební projekty vznikající v prostředí Českobratrské církve evangelické, největší protestantské církve v České republice, stojí doposud spíše stranou pozornosti odborné i laické veřejnosti, a to navzdory tomu, že mezi nimi najdeme množství pozoruhodných řešení, která se mohou stát cenným příspěvkem do diskuse o současnosti i budoucnosti církevních budov, stejně jako o aktuálních možnostech liturgického prostoru.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta , Praha 2023, rozměr 14 x 18,5 cm, počet stran 221, česky, ISBN 978-80-7671-119-8